На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації №140 від 10 серпня 2012 року


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

10 серпня 2012  року                                                                  № 140

 

Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки

 

 

Відповідно до статей 2, 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 липня 2012 року № 360 «Про обласну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013 – 2015 роки»:

1.     Схвалити районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки (далі – Програма), що додається.

2.     Службі у справах дітей райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

3.     Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4.     Сільським та селищному головам розробити відповідні програми та забезпечити їх затвердження в установленому порядку.

4.1        Під час формування відповідних бюджетів передбачити цільові кошти на реалізацію зазначених в Програмі завдань.

5.     Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати службу у справах дітей райдержадміністрації  щороку до 5 січня.

6.     Службі у справах дітей райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми подавати до райдержадміністрації щороку до 15 січня.

7.     Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Л.Ярош

 

 

Голова адміністрації                                                                                   В.Вінічук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток

         до розпорядження голови

         райдержадміністрації

         10 серпня 2012 року №140

 

 

Програма

забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

на 2013-2015 роки

 

1. Загальні положення

        

         Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про охорону дитинства»; Указ Президента України від 16 грудня 2011 року  № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»; постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

За результатами аналізу, станом на 1 січня 2012 року в районі проживало 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право власності на житло, 27 дітей даної категорії мають житло на праві користування, 17 дітей не мають житла. Досягли повноліття протягом  2011 року 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них мали житло у придатному для проживання стані 2 дитини вищезазначеної категорії, ще 3 особи потребували забезпеченням житлом.

         Законодавство України гарантує право на позачергове отримання впорядкованого житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа. Проте, упродовж 2011-2012 року в районі, діти зазначеної категорії, які потребують покращення житлових умов, житла не отримували.

 

2. Мета та шляхи її досягнення

 

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа:

ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;

ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла;

формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності, та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах,  строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.

 

3. Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів сільських рад; можуть також залучатись кошти з інших джерел відповідно до чинного законодавства.

 

4. Очікувані результати виконання Програми

        

Виконання Програми дасть можливість:

         забезпечити збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

провести обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінку   вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, скласти проектно-кошторисну документацію на проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог;

реконструювати чи відремонтувати житло, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми;

визначити потребу в забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сформувати бюджетні наміри для вирішення цього питання;

вирішити питання щодо взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла;

забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом;

надати тимчасове житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

запобігти незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.


Основні напрями та заходи щодо реалізації Програми

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Виконавці

Строк  виконання заходу

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги фінансу-вання (вартість), тис. гривень

У тому числі за роками (тис. гривень)

2013

2014

2015


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Попередження втрати житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

1) ведення персоніфікованого реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей райдержадмі-ністрації,

селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

2) вживати заходів щодо попередження незаконного відчуження житла та майна, що  належить або яким користуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Служба у справах дітей райдержадміні-страції,

селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

3) встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

Служба у справах дітей райдержадміні-страції,

селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

4) сприяти виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Селищний та сільські голови,

 районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

служба у справах дітей райдержадміні-страції

Постійно

 

 

 

 

 

2. Приведення у належний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1) проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей райдержадміні-страції,

селищний та сільські голови

2013 рік

 

 

 

 

 

2) проведення ремонту житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації,

селищний та сільські голови

2013 – 2015 роки

 

 

 

 

 

3. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом та надання їм в подальшому благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання

1) вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернен-ня до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

2) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

3) інвентаризація житлових та інших приміщень, що можуть бути переобладнані під соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства рай-держадміністрації,

селищний та сільські голови

2013 рік

 

 

 

 

 

4) реконструкція існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі для потреб дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства рай-держадміністрації,

селищний та сільські голови, служба у справах дітей райдерж-адміністрації

2013 – 2015 роки

Районний бюджет

30,0

-

30,0

-

5) придбання житла для потреб дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації,

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

селищний та сільські голови

2013 – 2015 роки

Районний бюджет

80,0

-

-

80,0

6) передача в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим, для потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

У тому числі за роками (тис. гривень)

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Районний бюджет

110,0

-

30,0

80,0

Усього

110,0

-

30,0

80,0

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                       
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua