На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації


 

 

РОЗПОДІЛ

функціональних повноважень керівництва

районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

 

         Очолює  районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе  відповідальність за виконання покладених  на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею визначених повноважень.

         Представляє  районну державну адміністрацію у відносинах з  іншими  державними  органами  та органами  місцевого  самоврядування,  політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями,  підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами  як в Україні, так і за її межами.

         Забезпечує додержання Конституції України, законів України,  указів і  розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України.

         Спрямовує і координує діяльність першого заступника та заступників голови райдержадміністрації, керівників органів виконавчої влади району.

         Утворює, організовує, ліквідовує відповідно до законодавства відділи, управління та інші підрозділи державної адміністрації,  призначає на посади  та звільняє з посад в установленому  порядку їх керівників.

Утворює для сприяння  здійсненню  повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні форми, служби та комісії, члени яких виконують  свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та  персональний склад.

Видає у межах  своїх повноважень  розпорядження.

Інформує органи вищого рівня та населення про суспільно-політичне, соціально – економічне, екологічне  становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Організовує складання проектів бюджету та програм  соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

         Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи  їх лише  за цільовим призначенням.

Утворює відповідно до законодавства позабюджетні, цільові, резервні фонди, затверджує положення про ці фонди.

Сприяє здійсненню  контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, зобов’язань щодо платежів до державного, місцевого бюджетів та позабюджетних фондів.

         За погодженням  з Кабінетом Міністрів України  призначає першого заступника та заступників голови райдержадміністрації та за погодженням з обласною державною адміністрацією - керівників  управлінь, відділів  інших  структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до Законів  України„Про Кабінет Міністрів України”, „Про місцеві державні  адміністрації”.    

         Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів   центральних органів державної   виконавчої влади, якщо інше не передбачено законодавством.

         Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

         Вирішує питання об’єднання, за згодою підприємств, установ, організацій та населення, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури.

         Укладає та розриває контракти з керівниками  підприємств, установ, організацій,  що належать до сфери  управління державної адміністрації, або уповноважує на це інших осіб. Погоджує в установленому порядку  призначення на посаду та увільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належить до сфери  управління  міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

Звертається до суду щодо визнання  недійсними актів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які  обмежують повноваження державної адміністрації.

         Вносить  подання голові  обласної  державної адміністрації щодо дострокового припинення в установленому порядку повноважень  селищної, сільських рад, селищного, сільських голів.             

         Здійснює загальне керівництво в районі мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

         Координує  роботу по здійсненню заходів щодо охорони  громадської безпеки, громадського порядку,  боротьби зі злочинністю.

         Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці. Організовує і контролює діяльність режимно-секретних органів.

         Розглядає звернення  громадян, проводить особистий їх прийом.

         Організовує роботу  щодо здійснення  в районі державної  політики  з питань обороноздатності  та розбудови Збройних Сил України. Забезпечує  зв’язок  з прокуратурою, судами загальної та спеціальної юрисдикції.

         Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Виконуючи функціональні  повноваження,  голова райдержадміністрації:

1.     Здійснює керівництво:

         Сектором з питань діяльності правоохоронних органів, мобілізаційної та режимно-секретної роботи і зв”язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації;

         Юридичним сектором апарату райдержадміністрації;

         Фінансовим управлінням  райдержадміністрації ;

         Державним реєстратором;

          Державним адміністратором.

2.  Координує діяльність з:

        Демидівським районним відділом УМВС України в  Рівненській області;

        Демидівським відділенням Млинівської міжрайонної державної податкової інспекції та іншими контролюючими органами.

3.  Забезпечує зв”язок з:

Міжрайонною прокуратурою.

Міжрайонним відділом Служби Безпеки України.

 

Загальні функціональні  повноваження першого заступника,

заступників голови райдержадміністрації

 

         Перший заступник голови, заступники голови  райдержадміністрації:

         забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямках діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів, органів  виконавчої влади щодо:

          виконання  вимог положень Конституції України, Законів України;

          постанов  Верховної Ради України, актів Президента  України та Кабінету Міністрів  України, розпоряджень голови  облдержадміністрації;

         виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

         підготовки та реалізації програм роботи райдержадміністрації;

         формування та виконання районного бюджету;

         розроблення програм розвитку галузей і сфер економіки;

         контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального  розвитку районну у відповідних сферах;

         підготовки   проектів документів;

         інших  визначених  відповідними положеннями повноважень.

         Дають  доручення керівникам відділів, управлінь, інших  структурних підрозділів  райдержадміністрації. Погоджують  відрядження  та відпустки керівникам відділів, управлінь, відповідно до функціональних повноважень.

         Вносять  пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів

райдержадміністрації, а також вносять  пропозиції  щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом обов’язків та чинним  законодавством.

         Організовують роботу щодо створення резерву  кадрів керівників  відповідних підприємств, установ, організацій, забезпечують  проведення з ними відповідних заходів.

         Подають пропозиції до планів роботи  райдержадміністрації, щоденні інформації про стан справ у галузях  народного господарства, соціально-політичну обстановку та проблеми  для узагальнення  і підготовки відповідних повідомлень  голови  обласної державної адміністрації.

Відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегій райдержадміністрації, на нарадах сільських  та селищного голів,  керівників підприємств, установ, організацій району.

         Сприяють органам  місцевого самоврядування у вирішенні питань  соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх  матеріально-фінансової бази.

            Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

         Беруть участь у роботі районної ради та її  постійних комісій  з питань, що належать до сфери їх відання, колегій підпорядкованих  управлінь, а також нарадах в райдержадміністрації, підпорядкованих структурних підрозділах,  сесіях місцевих рад та засіданнях їх виконавчих комітетів, зборах громадян та трудових колективів.

         Проводять  прийоми громадян, в тому числі виїзні, забезпечують розгляд  їх звернень.

         Повертають адресатам листи, документи, звернення, внесені з порушенням установленого порядку.

         Мають інші повноваження, передбачені  чинним  законодавством  та  цим розпорядженням.

        

Перший заступник голови райдержадміністрації

          Заміщає голову райдержадміністрації на період його відсутності, діючи в межах, що  визначаються  окремими дорученнями,  координує діяльність  заступників голови, керівників відділів, управлінь, інших органів державної виконавчої влади.     

         Забезпечує контроль за виконанням Законів України, постанов  Верховної Ради України, актів  Президента України та Кабінету  Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації,  розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, інших документів.

         Організовує роботу по  здійсненню в районі державної політики у виробничій сфері.

         Забезпечує розробку  проектів програм соціально-економічного розвитку  району, ефективного використання природних і трудових  ресурсів, подання до відповідних органів пропозицій щодо  загальнодержавних  планів  і програм.

         Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого бізнесу.

         Організовує  роботу по здійсненню  в районі  державної політики  у сфері  економіки та промисловості.

         Організовує та контролює  підготовку і реалізацію програм  (заходів) щодо реформування структури  промислового виробництва, корпоратизації та

приватизації промислових підприємств державної та комунальної форм  власності, зростання експортного потенціалу промисловості, стимулювання власного виробництва продукції .

          Сприяє залученню  на договірних засадах  підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні  нових  потужностей для  випуску

 необхідної для  населення продукції, створенню спільних  підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних  форм власності,  у тому  числі  підприємств з іноземними інвестиціями. Вживає заходи  по організації виробництва товарів народного споживання в підвідомчій сфері.

         Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

         Забезпечує реалізацію в районі  державної політики  у сферах розвитку агропромислового комплексу, регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, по забезпеченню державних продовольчих

ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва. Вносить пропозиції щодо надання у користування мисливських угідь.

         Забезпечує техногенно-екологічну безпеку, інших надзвичайних ситуацій, розробку та реалізацію в районі державної політики з питань природно-сировинних ресурсів.

Сприяє місцевим органам  державної виконавчої  влади і  самоврядування у здійсненні аграрної  реформи.

Організовує роботу по реалізації державної політики у сферах  розвитку агропромислового комплексу в цілому та його  окремих галузей, розвитку регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції та водного господарства, підвищення родючості ґрунтів.

         Разом з відповідними управліннями та іншими структурними  підрозділами організовує роботу щодо:

         реалізації програм розвитку  агропромислового комплексу і соціального відродження села;

         забезпечення державних продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

         матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників і переробних підприємств, впровадження у виробництво досягнень науки і  переробних технологій.

         Спрямовує  діяльність управлінь, інших підрозділів та галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків  товаровиробників

сільського господарства з  переробними сервісними та іншими підприємствами і організаціями.

         Координує  діяльність відповідних органів щодо розвитку  різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення.

         Забезпечує комплексну  реалізацію в районі державної політики у сфері праці. Організовує розробку та виконання перспективних і поточних програм зайнятості населення та заходів щодо соціальної захищеності різних  груп населення від безробіття.

         Забезпечує реалізацію в районі регуляторної політики та підприємництва.

          Очолює тендерний комітет при райдержадміністрації.

 Забезпечує реалізацію в районі  державної політики з використання земельних ресурсів, їх  захисту та відтворення, розвитку регіонального товарного ринку лісового господарства, віднесення лісів до категорії  захищеності, а також   поділу лісів, за   розрядами   такс   та заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку. Забезпечує використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Сприяє місцевим органам  державної виконавчої  влади і  самоврядування у здійсненні земельної реформи.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової  документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до законодавства. Здійснює заходи щодо приватизації земель відповідно до законодавства, координує  діяльність  землевпорядних органів.

Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчуження на конкурентних засадах земель несільськогосподарського призначення.

Організовує і проводить роботи щодо  приватизації земель відповідно до законодавства:

         здійснює в установленому  порядку  організацію землеустрою;

затверджує відповідно до законодавства проекти внутрігосподарського  землеустрою та контролює їх здійснення.

Забезпечує в районі реалізацію державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної торгівлі, а також  торгівельно-виробничої сфери (громадське харчування), побутове обслуговування населення.

Виконуючи  функціональні повноваження, перший заступник голови адміністрації:

1.     Здійснює керівництво:

         Відділом  економіки райдержадміністрації.  

          Відділом розвитку  інфраструктури, торгівлі та побутового обслуговування населеннярайдержадміністрації.

          Відділом з питань  надзвичайних ситуацій та  цивільного захисту населення райдержадміністрації.

         Управлінням  агропромислового   розвитку райдержадміністрації.

2.     Координує діяльність з:

          Районним  відділом статистики.

          Відділенням державного казначейства в Демидівському   районі.

          Промисловими підприємствами району.

         Сільськогосподарськими підприємствами району.

          Районною організацією  товариства мисливців та рибалок.

          Банковими установами.

         Районною державною насіннєвою інспекцією.

         Міжрайонним відділенням  від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

         Районним центром зайнятості.

         Державним інспектором праці в Демидівському районі.

          Управлінням ветеринарної медицини.

           Районним відділом земельних ресурсів.

           Лісовими господарствами.    

          Демидівським районним відділом державного земельного кадастру.

           Демидівським виробничо-заготівельним торговим підприємством                   

           Рівненського ГРО.

 

3.     Організовує роботу:

          Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних  ситуацій  Демидівського району.

          Надзвичайної  протиепізоотичної комісії. 

         Координаційної  ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації.

         Комісії з питань заробітної плати, праці та соціальної політики.

         Комісії по створенню районної робочої групи по розробленню проекту  стратегії економічного та соціального розвитку Демидівського району.

         Комісії з питань використання коштів резервного фонду районного бюджету.

         Робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень.

         Комісії по вивченню фінансово-господарської діяльності підприємств, розгляду стану подолання збитковості, суб’єктів господарювання всіх форм власності, погашення податкової заборгованості, ліквідації випадків щодо виплати заробітної плати нижче встановленого мінімального рівня, створення додаткових робочих місць.

          Ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

          Координаційної ради соціального партнерства та сприяння зайнятості населення.

      Комісія з визначення розмірів орендної плати на підставі нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

         Комісії  з проведення аукціонів та конкурсів з продажу земельних ділянок.

 

Заступник  голови райдержадміністрації  з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту

 

         Забезпечує  реалізацію в районі державної політики у галузі містобудування, житлово-комунального  господарства, енергетики, транспорту та наслідків ліквідації Чорнобильської катастрофи.

Організовує розробку  відповідних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів іншої містобудівної  документації, забезпечення проведення експертизи, здійснення контролю за виконанням цих

програм і планів. Залучає на договірних засадах підприємства і організації до участі в розвитку потужностей будівельної

індустрії і промисловості будівельних матеріалів у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного   обслуговування.

         Організовує роботу, пов’язану  з прийняттям в експлуатацію закінчених будівельних об’єктів у порядку, встановленому законодавством.

         Здійснює контроль за виконанням державного замовлення по  введенню в дію об’єктів  житла та соціально-культурного призначення.

           Сприяє в роботі  житлових кооперативів.

          Відповідно до законодавства здійсює контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і  організаціями  житлово-комунального господарства незалежно від форм власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.

         Погоджує  правила користування  водозабірними спорудами  для задоволення питних, побутових та інших потреб населення,  пропозиції про

обмеження або заборону використання підприємствами питної води в промислових цілях.

         Готує пропозиції до програм приватизації загальнодержавного майна та районного комунального майна, віднесених до відання закріплених

галузей. Контролює хід приватизації житла, об’єктів комунального призначення.

         Розглядає проекти благоустрою  територій населених пунктів,  забезпечує організацію робіт по  благоустрою, озелененню, охорони  зелених насаджень  і водойм, створенню  місць відпочинку громадян.

         Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством,  підприємств, установ та організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

         Організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

         Сприяє організації та контролю, відповідно до законодавства, охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування.

         Організовує проведення  газифікації населених пунктів.

          Організовує  та контролює  роботу паливно-енергетичного комплексу,

 забезпечення об’єктів  соціально-культурного призначення та населення

паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями, здійснює контроль по розрахунках споживачів за енергоносії.

         Координує  роботу підприємств транспорту з питань більш повного забезпечення потреб в перевезеннях автомобільним транспортом.

         В межах  своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності  електропостачання споживачів, виконання  загальнодержавної програми енергозбереження.

         Контролює  питання визначення для підприємств, установ і  організацій лімітів  використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин  у навколишнє середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

         Вирішує питання  припинення  або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм  власності у разі  порушення  ними 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.

         Координує і контролює роботи з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення  промислових, побутових та інших відходів.

         Розробляє  та затверджує місцеві екологічні програми,  бере участь у підготовці регіональних та загальнодержавних екологічних програм.

         Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови:

      1. Здійснює керівництво:

         Відділом  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

 

          2. Координує діяльність з:

         Будівельними організаціями району.

         Транспортними організаціями району.

         Міжрайонним  відділенням   ЗАТ „Ей-І- Ес  Рівнеенерго”.

          Комунальним підприємством  „Госпрозрахункове архітектурно- планувальне бюро Демидівського району”.

         Екологічної інспекції в Демидівському  районі.

          Демидівським „Райсількомунгоспом”.

         Інспекцією державного технічного нагляду.

          Виробничим-управлінням житлово-комунального господарства.

         Млинівським управлінням  експлуатації газового господарства.

          Районним підприємством електрозв’язку „Рівнетелеком”.

          Державним адміністратором.

 

4.     Організовує роботу:

         Житлової комісії при  райдержадміністрації.

         Комісії по обстеженню технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж.

         Комісії  по прийняттю в експлуатацію  закінчених  будівництвом об’єктів.

          Комісії по прийняттю в експлуатацію закінчених  будівництвом  приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків.

         Комісії по перевірці  дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт.

         Комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії.

          Комісії по перевірці готовності до роботи баз відпочинку в рекреаційній зоні Хрінницького водосховища.

         Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об”єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

         Комісії з розгляду та запобіганню самочинному будівництву.

         Житлової комісії при райдержадміністрації.

          Районної евакоприймальної комісії.

 

Заступник голови райдержадміністрації з соціальних

 і громадсько-політичних питань

         Організовує  роботу  по реалізації в районі державної політики  в  галузі  розвитку освіти, культури, мистецтва і туризму, охорони здоров’я та соціального захисту населення та проведення пенсійної реформи.

         Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів освіти, охорони здоров’я, вносить  пропозиції по цих питаннях  до проектів програми  соціально-економічного розвитку.

         Здійснює контроль за виконанням законів України, указів та розпоряджень Президента України з цих питань.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, звільнених у запас військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, престарілих громадян, які потребують обслуговування вдома, дітей, що залишились без піклування батьків.

Забезпечує комплексну реалізацію в районі державної політики у сфері праці.

Координує визначення для підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту.

Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти, охорони здоров»я, культури, вносить пропозиції з цих питань до проектів програми соціально-економічного розвитку.

Розглядає відповідно до законодавства питання про видачу ліцензії на здійснення освітньої діяльності навчально-виховними закладами різної форми власності.

Координує роботу закладів охорони здоров’я, розробляє заходи щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Сприяє роботі творчих спілок. Організовує роботу в сфері туризму.

Сприяє реалізації в районі державної політики в сфері фізкультури та спорту, молодіжної та гендерної політики. Забезпечує розроблення проектів розвитку мережі цих закладів та вносить пропозиції з цих питань до проектів соціально-економічного розвитку.

Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам райдержадміінстрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики.

Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичних ситуацій у районі. Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуацій в інформаційному просторі регіону.

         Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у справі проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

                  Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин і міграцій, про свободу совісті та релігійні організації, щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, умов для розвитку мов інших національностей.

Організовує в районі відзначення державних свят, знаменних і пам’ятних подій.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства з питань міграції.

Береучасть згідно з законодавством у вирішені питань, пов’язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

Забезпечує здійснення державної політики у сфері ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і захисту населення від їх впливу на території району.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов”язок посадовими особами та громадянами, підприємствами, установами та організаціями.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову службу та на альтернативну (невійськову) службу.

Координує роботу відповідних органів державної виконавчої влади, пов’язану з розробкою та здійсненням заходів щодо розміщення працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб.

Організовує виконання районних програм та проектів інформатизації органів виконавчої влади.

Регулює вирішення питань щодо дитячих організацій.

Організовує роботу по запобіганню бездоглядності дітей.

         Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови адміністрації:

     1. Здійснює керівництво:

         Відділом освіти райдержадміністрації.

          Відділом культури та туризму райдержадміністрації.

         Відділом  у справах сім»ї та молоді райдержадміністрації.

         Відділом з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

         Службою у справах дітей райдержадміністрації.

          Відділом з організаційно-кадрових питань апарату райдержадміінстрації (питання внутрішньої політики).

         Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

2.Координує діяльність з:

            Редакцією районної газети „Вісник Демидівщини” та районним радіомовленням.

          Центральною районною лікарнею.

          Районним управлінням Пенсійного фонду в Демидівському районі.

   Санітарно-епідеміологічною службою.

          Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.   

          Вищим професійно-технічним училищем.   

         Відділенням поштового зв”язку.

         Фондом соціального захисту інвалідів, милосердя та інших доброчинних фондів.

         Районною радою ветеранів  війни та праці.

         Міжрайонним військовим комісаром.

         Районним підрозділом Державного департаменту України з питань виконання покарань в області.

  3.Організовує роботу :

  Призовної комісії.

          Постійно діючої ради з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

         Комісії  з питань координації зусиль та обміну інформацією щодо запобігання торгівлі людьми.

         Координаційної ради у справах неповнолітніх при райдержадміністрації.

         Комісії для розгляду   питань  пов’язаних  з встановленням статусу  учасника війни.

         Комісії з контролю за призначенням та сплатою всіх видів допомог.

         Надзвичайної протиепідемічної  комісії.

         Комісії по здійсненню контролю за цільовим використанням одноразової допомоги при народженні дитини.

         Координаційної ради по роботі культурно-дозвіллєвих комплексів.

         Громадської ради при райдержадміністрації.

          Координаційної ради по боротьбі з наркоманією, профілактиці СНІДу та венеричних захворювань.

         Координаційної ради з питань боротьби з захворюванням на туберкульоз.

          Спостережної комісії.

         Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

         Районної комісії з питань реалізації Закону України„Про недержавне пенсійне забезпечення”.

         Районної комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім»ї.

         Районної тристоронньої соціально-економічної ради.

         Політичної ради при голові райдержадміністрації.

         Комісії з встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною при райдержадміністрації.

 

Заступник голови райдержадміністрації

 з організаційно-кадрових питань

 

         Очолює і організовує роботу апарату райдержадміністрації, виконання покладених на апарат завдань по організаційному, правовому, матеріально-технічному та іншому забезпеченню його діяльності.

         Координує діяльність структурних підрозділів та посадових осіб апарату, забезпечує виконання доручень голови райдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат райдержадміністрації, або його структурних підрозділів.

         Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату, чисельності, фонду оплати праці і видатків на утримання відділів, управлінь, інших підрозділів адміністрації.

Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового

розпорядку (режиму роботи). З питань віднесених до його повноважень, та відповідно до законодавства може видавати накази.

Готує пропозиції до проектів розпоряджень голови райдержадміністрації про розподіл функціональних повноважень керівництва адміністрації.

Забезпечує розроблення регламенту районної державної адміністрації.

Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів з питань віднесених до компетенції

апарату. Візує всі проекти розпоряджень, підписує додатки до них і подає на розгляд голові райдержадміністрації.

Відповідає за стан діловодства. Повертає відділам, управлінням, іншим службам райдержадміністрації, органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям, установам проекти розпоряджень та інші документи, подані голові райдержадміністрації з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення.

Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації до відповідних органів, службових осіб, населення.

За дорученням  голови райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів управлінь, відділів, інших служб райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду при голові райдержадміністрації.

На підставі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників відділів, управлінь, інших служб адміністрації забезпечує складання проектів планів роботи та інших заходів райдержадміністрації.

         Забезпечує інформування голови райдержадміністрації про діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

Забезпечує підготовку матеріалів з питань призначення, погодження, притягення до відповідальності та заохочення керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

За дорченням голови райдержадміністрації готує у встановленому порядку погодження про призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, клопотання про відповідність їх займаній посаді.

Контролює дотримання вимог Законів України „Про державну службу, „Про боротьбу з корупцією”. Інших нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Координує роботу по взаємодії з правоохоронними органами та здійснення заходів по боротьбі з корупцією.

Забезпечує реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки кадрів апарату райдержадміністрації, управлінь, відділів та інших структурних

підрозділів райдержадміністрації, підвищення їх кваліфікації: створення кадрового резерву на ці посади, його навчання і стажування.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній адміністрації. Контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях  та установах.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

          Сприяє проведенню виборів та референдумів у межах повноважень райдержадміністрації та забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Державного реєстру виборців.

Організовує правове, матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації, ведення бухгалтерського обліку, виконання кошторису витрат на утримання  апарату.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови адміністрації:

     1. Здійснює керівництво:

          Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації.

Відділом з організаційно-кадрових питань  апарату райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації.

Відділом Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.

2.Координує діяльність з:

         Сектором з питань діяльності правоохороних органів, мобілізаційної    та режимно-секретної роботи і зв»язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації (режимно-секретна робота).

          Районним управлінням юстиції.

          Державним реєтратором.

          Районним підприємством електрозв’язку „Рівнетелеком”.

          Страховими компаніями.

3.Організовує роботу :

       Конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців.

Комісії з надання матеріальної допомоги громадянам з районного фонду „Допомога.

Постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян до органів державної влади, органів місцевого самоврядування при райдержадміністрації.

Експертної комісії щодо конфіденційної інформації, що є власністю держави та з перевірки наявності, обліку та зберігання документів „ДСК”.

Комісії з питань кадрового забезпечення районної державної адміністрації.

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua