На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови РДА "Про районну програму енергоефективності на 2011-2015 роки"


 

У К Р А Ї Н А

 ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

                        

  ____      ___________  2011  року                                                    №_____                                                                            

 

  

Про районну програму

енергоефективності

на 2011-2015 роки

             

              На виконання Закону України „Про енергозбереження”, постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243 „Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки” із внесеними змінами від 14 липня 2010 року № 587, від 14 липня 2010 року № 591 „Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки” з метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів суб’єктами господарювання і населенням та оптимізації структури енергетичного балансу району:

            1. Схвалити районну програму енергоефективності на 2011 – 2015 роки (далі - Програма), заходи якої є складовою частиною відповідної державної програми, що додається.

           2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді у встановленому порядку.

            3. Керівникам бюджетних організацій, установ, сільським, селищному головам, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації про хід виконання Програми інформувати  райдержадміністрацію щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

            4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови  райдержадміністрації Багнія Є.М.

 

 

 

В.о.головиадміністрації                                                              М. Гусаревич

 

                                                                                                                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                                                                                                                                                  до розпорядження голови        

                                                                                                                                                                                                                                 райдержадміністрації               

                                                                                                                                                                                                                                  від „____” квітня  2011 року

                                                                                                                                                                                                                                  №____

 

 

Районна програма енергоефективності  Демидівського району

на 2011-2015 роки

 

    1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
    Для економіки району, яка належить до регіону з дефіцитом палива, особливо гострою є проблема ефективного використання енергоресурсів. 
    Проблеми неефективного використання енергоресурсів є в усіх секторах економіки району і в першу чергу, у споживанні паливно-енергетичних ресурсів (далі ПЕР). Це призводить до збільшення витрат енергоресурсів, які в структурі собівартості витрат на виробництво товарів та послуг неминуче призводить до зниження видатків місцевих бюджетів на оплату праці і соціальні виплати, зменшення обсягів власних обігових коштів, ускладнення інвестування в модернізацію виробничих фондів і технологій, низки інших негативних факторів. 
    Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання ПЕР.
              2. Мета програми
   Метою Програми є:

          зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг, скорочення рівня виробничих витрат та невиробничих втрат ПЕР і води;

           оптимізація паливно-енергетичного балансу району;

            відносне скорочення бюджетних видатків на використання ПЕР та води в бюджетних установах;

          підвищення культури енергоспоживання.

     3. Перелік показників, за якими буде здійснюватися оцінка виконання Програми
      Оцінка досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими показниками:
      зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях);

            зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів;

      відносне скорочення обсягу бюджетних видатків;
      обсяг залученого фінансування, яке спрямовуватиметься на фінансування заходів Програми. 
                 
 
     4. Шляхи розв’язання проблеми 
       Проблема, на вирішення якої спрямована Програма, розв’язується завдяки реалізації заходів наступного характеру: організаційного; технічного (технологічного); структурного.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
       Заходи організаційного характеру передбачають організаційне, нормативно-правове та фінансове забезпечення, створення і діяльність відповідних структур для досягнення мети Програми.
       Заходи технічного (технологічного) характеру передбачають модернізацію або заміну наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, надання послуг, зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів, економію бюджетних коштів.
       Для реалізації потенціалу енергозбереження та підвищення енергоефективності потрібна також структурна перебудова.
 
      5. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми
       Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватись у відповідності з чинним законодавством України у сфері енергоспоживання, енергоефективності, використання альтернативних видів палива та інших нормативно-правових актів.
       При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги актів Президента України та Кабінету Міністрів України, відповідних центральних органів виконавчої влади.
       6. Обсяги та джерела фінансування
       Обсяги та джерела фінансування заходів і проектів щодо енергоефективності і узагальнені показники наведено у додатках 2, 3, 4 до Програми.
     Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання Державного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, та у разі потреби уточнюються завдання та заходи Програми.
     7. Строк виконання Програми
Реалізацію завдань і заходів Програми передбачається провести в один етап упродовж 2011-2015 років. Прогнозні показники реалізації Програми передбачені на п’ять років та окремо за роками.
 
 
 
 
Заступник голови
райдержадміністрації                                   Н.Савич 
 
 

 

 

 

                                                                                              Додаток  1

                                                                                                       до  Програми

 

 

Паспорт

районної Програми енергоефективності на 2011-2015 роки

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Демидівська районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої  влади про розроблення Програми

Розпорядження голови облдержадміністрації від 8 лютого 2011 року № 47

3

Розробник Програми

Відділ містобудування, архітектури  та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 4

Відповідальний виконавець Програми

Відділ містобудування, архітектури  та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

5

Керівник Програми

Заступник голови райдержадміністрації

Багній Є.М.

 6

Учасники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації,   сільські та селищна ради, бюджетні установи і організації району

7

Термін реалізації Програми

2011-2015 роки

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для  реалізації Програми*, тис. грн., всього, у тому числі:

 

644,0

9

Державний бюджет*

644,0

10

Місцевий бюджет

-

11

Власні  кошти  підприємств

-

12

Кошти інших джерел

-

 

Примітка: *- сума без врахування виготовлення проектно-кошторисної документації (робочого проекту, техніко-економічного обгрунтування)  та отримання висновку державної експертизи з енергозбереж


 

                                                                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                                                                           до  Програми

 

 

                                                                                            Перелік

енергозберігаючих заходів по Демидівському районі на 2011-2015  роки (на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 „Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки” та від 14.07.2010 №587 і №591)                                                                                                                                                                                                          

 

№ з/п

 

Найменування енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ), які передбачені обласною програмою

 

 

 

Місце впровадження ЕЗЗ

 

 

 

 

Вартість розробки і впровадження ЕЗЗ та джерела фінансування,

Економія паливно-енергетичних ресурсів

 

 

Всього зеконом-лено

тис. т. у. п.

 

Вартість зеконом-лених ПЕР,

тис. грн.

 

 

у тому числі:

 

Природний газ, млн. м. куб.

Нафтопродукти, тис. т.

Вугілля, тис. т.

Електроенергія, млн.. кВт. год.

Тепло енергія,

тис. Гкал

Інші види палива тис. т. у. п.

 

 

Тис. грн.

 

Код джерела фінансування

 

 

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

                                                                                                                               

 

1.

 Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання  в  бюджетній установі –ДНЗ в с. Малеве. Локального джерела тепла- електрокотельні з акумуляцією теплової енергії, тризонним обліком електричної енергії  

 

Дитячий садок     с. Малеве

136,0

(1)

0,016

42,0

0,014

-

-

-

-

-

 

2.

 Проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у т.ч. переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлювальних джерел.  Локальне джерело тепла  на місцевому твердому паливі амбулаторії загальної практики/ сімейної медицини в с Боремель     

        Амбулаторія

 с. Боремель

105,4

(1)

0,015

39,0

0,013

-

-

-

-

-

 

3.

Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого  в бюджетній установі- локальне джерело тепла електрокотельня з акумуляцією теплової енергії, тризонним обліком електричної енергії будинку культури в с. Боремель       

 

Будинок культури

с. Боремель

165,0

(1)

0,02

51,0

0,017

-

-

-

-

-

 

4.

 Проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у т.ч. переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлювальних джерел.  Локальне джерело тепла  на місцевому твердому паливі амбулаторії загальної практики/ сімейної медицини в с. Вовковиї           

Амбулаторія

с.Вовковиї

57,6

(1)

0,014

36,0

0,012

-

-

-

-

-

 

5.

Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання  в бюджетній установі -локальне джерело тепла  на місцевому твердому паливі  дитячого садка в смт. Демидівка    

Дитячий садок

смт.Демидівка

180,0

(1)

0,046

45,3

0,04

-

-

-

-

-

 

Разом по програмі  .

644,0   

(1)

0,263

606,3

0,226

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 1- державний бюджет, 2- місцевий бюджет, 3- кошти підприємств, 4- інші джерела (інвестиції, кредити тощо)

*- додаткові заходи підприємств, установ (організацій)

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                                                         Н. Савич

 

                              

  

                                                                                                                                                             Додаток 3

                                                                                                                                                       до  Програми

 

 

 

                                                                                                  Перелік

проектів на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки» та від 14.07.2010 №587 і №591  

                           (пооб’єктно в розрізі 2011-2015 років та підпунктів  2.2.,  2.3.  і  3.6.)**

з/п

Назва проекту

Наявність проектно-кошторисної документації та повна назва її розробника

Висновок державної експертизи з енергозбе

реження

(№____

від_____)

Термін реалізації проекту,

 

 

рік

Термін окупності проекту,

 

 

років

Економіч

ний ефект,

 

тис.грн./рік

Обсяг фінансування і КЕКВ*

тис.

грн

1

                 2

                     3

                   4

       5

        6

         7

        8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання  в  бюджетній установі –ДНЗ в с. Малеве. Локального джерела тепла- електрокотельні з акумуляцією теплової енергії, тризонним обліком електричної енергії  

 В розробці.   Розробник ПКД       ДП „БТС- ІНЖИНІРІНГ”  ТОВ „БІОТЕХСОЮЗ”

 

 

 

 

 

-

2011

      4,2

32,8

136,0

Всього по обєкту:

РП (4,08 тис.грн.);

ТЕО(0,82тис.грн.).

 

 

4,2

32,8

136,0

2.

 Проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у т.ч. переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлювальних джерел.  Локальне джерело тепла  на місцевому твердому паливі амбулаторії загальної практики/ сімейної медицини в с Боремель         

 В розробці.   Розробник ПКД       ДП БТС- ІНЖИНІРІНГ”  ТОВ „БІОТЕХСОЮЗ”

 

 

-

2011

       4,3

24,5

 105,4

Всього по обєкту:

РП (3,16 тис.грн.);

ТЕО(0,63 тис.грн.).

 

 

4,3

24,5

105,4

 3.

  Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого  водопостачання в бюджетній установі- локальне джерело тепла електрокотельня з акумуляцією теплової енергії, тризонним обліком електричної енергії будинку культури в с. Боремель          

 В розробці.   Розробник ПКД       ДП БТС- ІНЖИНІРІНГ”  ТОВ „БІОТЕХСОЮЗ”

 

 

 

 

-

2011

      4,2

39,3

165,0

Всього по обєкту:

РП (______ тис.грн.);

ТЕО(_____ тис.грн.).

 

 

4,2

     39,3

165,0

  4.

   Проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у т.ч. переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлювальних джерел.  Локальне джерело тепла  на місцевому твердому паливі амбулаторії загальної практики/ сімейної медицини в с. Вовковиї             

 В розробці.   Розробник ПКД       ДП БТС- ІНЖИНІРІНГ”  ТОВ „БІОТЕХСОЮЗ”

 

 

 

 

 

-

2011

        4,4

13,1

 57,6

Всього по обєкту:

РП (1,73 тис.грн.);

ТЕО(0,35 тис.грн.).

 

 

4,4

      13,1

57,6

  5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання  в бюджетній установі -локальне джерело тепла  на місцевому твердому паливі  дитячого садка в смт. Демидівка    

 В розробці    Розробник ПКД       ДП БТС- ІНЖИНІРІНГ”  ТОВ „БІОТЕХСОЮЗ”

 

 

 

       -

2011

     4,5

40,0

 

180,0

 

 

 

 

 

 

Всього по обєкту:

РП (______  тис.грн.);

ТЕО(_____  тис.грн.)

 

 

 

 

 

 

     4,5

 

 

      40,0

 

180,0

 

          ВСЬОГО:

РП (______тис.грн.);

ТЕО(______тис.грн.).

-

 

 

     149,7

 644,0

 

 

 

Примітка: * - сума без врахування виготовлення ПКД (РП), ТЕО і отримання висновку державної експертизи з енергозбереження.

** - проекти на виконання заходів: 2.2 «Впровадження конгераційних технологій у комунальній енергетиці»; 2.3 « впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячго водопостачання  на підприємствах комунальної  форми власності та бюджетних установах»; 3.6 «Проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у т.ч. переведення котелень, що обслуговують  об’єкти соціальної сфери, на використання відновлювальних джерел».

 

 

 

 

Заступник голови

 райдержадміністрації                                                                                                                Н. Савич

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Додаток 4

                                                                                                                                               до  Програми

 

Узагальнені прогнозні обсяги фінансування заходів районної Програми енергоефективності

на 2011-2015 роки

 

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

                               у тому числі за роками

         2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет*

644,0

644,0

-

-

-

-

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                                  Н. Савич

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua