На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 жовтня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ НА ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТА ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ –ДОЗВІЛ НА ПОЧАТОК РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕНЬ


                  Узгоджено:

 

Голова представництва Держкомпідприємництва

у Рівненській області

_______________М.Ю. Тарасюк

 

"____"______________2008 р.

 

                 Затверджено:

 

Головний державний інспектор

з пожежного нагляду

Рівненської області

__________________С.В. Юра

 

"____"____________2008 р.

 

 

 

 

  1. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

НА ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТА ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ –

ДОЗВІЛ НА ПОЧАТОК РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ

ТА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕНЬ

 

Розроблений відповідно до:

-          Закону України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993 р. № 3745-ХІІ;

-          Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 р. № 2806-ІV;

-          постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. № 150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень".

 

Органи державного пожежного нагляду видають дозволи на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень.

 

Дозвіл видається центральним, територіальним та місцевим органом державного пожежного нагляду безоплатно.

 

Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається Головним державним інспектором України з пожежного нагляду (додаток 3). В окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати територіальний орган державного пожежного нагляду.

 

Перелік підприємств, об'єктів та приміщень області, на початок роботи яких дозволи видаються територіальним та місцевими органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Рівненської області (додаток 4).

 

Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду:

-          заяву за формою згідно з додатком 1;

-          матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення;

-          завірену в установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди (дані документи можуть бути завірені власною печаткою та підписом суб’єкта господарювання або відповідним органом державного нагляду, звіривши її з оригіналами);

-          копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання.

 

Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у Журналі реєстрації й обліку документів про видачу дозволу на початок роботи підприємств і оренду приміщень та реєстрації декларацій суб'єктів господарювання, який ведеться за формою, що затверджується МНС.

 

Документи по об'єктах, видача дозволу на які належить до компетенції центрального чи територіального органу державного пожежного нагляду, подаються власником (орендарем) або адміністратором безпосередньо до цих органів.

 

Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

 

Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначених вище документів приймає рішення про видачу дозволу за формою  згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністраторові (у разі надходження від нього документів).

 

Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки.

 

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім тих, що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей) дозвіл видається за умови подання суб'єктом господарської діяльності:

- договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;

- плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання.

 

Дозвіл не оформлюється:

-          у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державної комісією, утвореною в установленому порядку;

-          на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду.

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ ОЦІНКИ (ЕКСПЕРТИЗИ) ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, ОБ'ЄКТА, ПРИМІЩЕННЯ

 

Для проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву (додаток 5) за формою затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. № 774 "Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи".

На підставі письмової заяви, поданої за встановленою формою, між органом державного пожежного нагляду та суб'єктом господарювання укладається договір про здійснення оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкту та проводиться розрахунок витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення, відповідно до "Методики розрахунку витрат часу та вартості  проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи", затвердженої наказом МНС України від 13.07.2006 р. № 444, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 07.08.2006 р. № 948/12822.

Розрахунки за експертизу протипожежного стану об'єкта здійснюються у формі попередньої (повної або часткової) оплати або за фактом її виконання.

Оплата здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банківські установи та/або відділення поштового зв'язку.

Підтвердженням оплати послуг є платіжне доручення банківської установи з відміткою про дату виконання платіжного доручення або касовий документ установи банку або відділення поштового зв'язку, які прийняли платіж.

Виконання умов договору про здійснення оцінки (експертизи) підтверджується Актом здавання-приймання послуги, за встановленою формою, затвердженою наказом МНС України, Мінфіну України та Мінекономіки України від 25.07.2006 р. № 476/724/251 "Про затвердження Тарифів на виконання платних послуг, що можуть надаватись підрозділами державного пожежної охорони МНС України, і Порядку внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони МНС України", зареєстрованим в Мін'юсті 07.08.2006 р. за № 947/12821.

Проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення органом державного пожежного нагляду здійснюється у строки, визначені сторонами в договорі.

За результатами проведеної оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкту органом державного пожежного нагляду складається експертний висновок протипожежного стану об'єкта (додаток 6) за формою затвердженою наказом МНС України від 06.02.2006 р. № 59 "Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2006 р. за    № 480/12354.

Висновок з оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта є чинним для одержання дозволу протягом трьох місяців з дня її проведення.

 

 

 

Заступник головного державного інспектора

з пожежного нагляду Рівненської області                                           Р.Р.Пелех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток 1
                           
                                    

 

__________________________________________________________________
        (найменування органу державного пожежного нагляду)

 

ЗАЯВА
про видачу дозволуНа _________________________________________________________________________________
            (зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)

Заявник ___________________________________________________________________________
        (найменування підприємства, організації, установи/прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

Місцезнаходження (місце проживання)____________________________________________
__________________________________________________________________

 

Код згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________________________

Телефон _____________ Телекс _____________ Телефакс ______________

Обгрунтування готовності  до  початку  роботи підприємства (оренди приміщення) за правилами пожежної безпеки

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявник _________________________                  _______________________________________
                                (підпис)                                                                         (розшифрування)

     МП                                                              " ___ " ___________ 200 __ р.
 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Державний Герб України

_____________________________________________________________________________________
        (найменування органу державного пожежного нагляду, який видав дозвіл)

                       

ДОЗВІЛ N

на _________________________________________________________________________________
       (зазначається згідно з пунктом 1 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 14 лютого 2001 р. N 150)

_____________________________________________________________________________________
   (найменування підприємства, організації, установи / прізвище, ім'я та по батькові громадянина;

код згідно з ЄДРПОУ)

 за адресою _______________________________________________________________________

 з ____ ___________ 200 _ р.

Умови дії дозволу_________________________________________________________________
     (дотримання правил пожежної безпеки, у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки

(крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) - укладення договору страхування цивільної відповідальності перед

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил

пожежної безпеки та виконання запланованих заходів щодо усунення таких порушень)

 Дозвіл видано  ___ ______________200_ р.

 

 Керівник органу державного
 пожежного нагляду
        ________________                             _______________________
                         
                                  (підпис)                                                                       (ініціали та прізвище)

                                                                                 ____ _____________200_ р.
           МП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

ПЕРЕЛІК

критеріїв визначення обєктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду

 

1.Атомні, теплові, гідро – та гідроакумулюючі електростанції, об’єкти їх життєзабезпечення та оренда приміщень, технологічних установок і обладнання на них.

2.                       Пятизіркові готелі та готельні комплекси.

3.                       Театри, кіноконцертні зали, центри культури та дозвілля, клуби та танцювальні зали на 800 місць і більше.

4.                       Підземні комплекси торговельного та іншого призначення із загальною площею 5000 м2 і більше та (або) площею торговельного залу 3500 і більше м2.

5.                       Торговельні, торговельно-розважальні комплекси і центри, виставкові центри, криті ринки, обєкти громадського харчування загальною площею 50000 м2 і більше.

6.                       Лікувальні заклади, санаторії, пансіонати, будинки відпочинку, профілакторії та інші заклади для відпочинку й оздоровлення із загальною кількістю перебування 1000 осіб і більше.

7.                       Склади газу, газоконденсату, скрапленого газу, нафти та нафтопродуктів 1 та 2 категорій та газонафтоперекачувальні станції.

8.                       Склади та бази пожежовибухонебезпечних матеріалів із загальною площею 20000 м2  та більше.

9.                       Міжнародні вокзали (аеропорти, морські, річні, залізничні та інші).

10.                   Особливоважливі об’єкти, будівництво яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

11.                   Об’єкти, що будуються, як виняток, за іноземною ліцензією, якщо таке передбачено міжнародною угодою або умовами проведення міжнародного конкурсу, незалежно від джерел інвестицій та порядку затвердження документації.

12.                   Об’єкти, які будуються із залученням іноземних кредитів або інвестицій    під гарантії Кабінету Міністрів України.

13.                   Обєкти, на які не встановлені норми і правила, та обєкти, що будуються з обґрунтованими відхиленнями від обовязкових вимог нормативних документів.

14.                   Вибухопожежонебезпечні об’єкти, віднесені до категорій „А” і „Б” загальною площею 5000 м2, об’єкти, на яких зберігаються, використовуються та обертаються у виробничому процесі радіаційно-, хімічно-, біологічно-, бактеріологічнонебезпечні речовини і матеріали площею 3500 м2 і більше.

15.                   Об’єкти, будівлі та приміщення, які призначені для виробництва, зберігання та утилізації боєприпасів, вибухових речовин, засобів.

16.                   Бібліотеки, книгосховища, архіви незалежно від відомчої належності та форми власності з фондом зберігання від 2 млн. примірників.

17.                   Музеї, памятники архітектурного мистецтва та історії державного значення.

18.                   Окремо розташовані будівлі, наземних та підземних гаражів (автостоянок) загальною площею 10000 м2 та більше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

Перелік об'єктів,                                                                                                       дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких                              видається територіальним органом державного пожежного нагляду             в Рівненській області

 

1. Громадські будинки та споруди, зазначені в додатку "А" до ДБН В.2.2-9-99 загальною площею більше 800 квадратних метрів та висотою три поверхи і більше - незалежно від площі (за виключенням об'єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається центральним органом державного пожежного нагляду).

2. Банківські відділи та філії (при наявності сховища цінностей та серверної).

3. Будівлі виробничого та складського призначення: з категоріями виробництва "А" і "Б" - незалежно від площі, з категорією виробництва "В" - площею  1000 та більше метрів квадратних, з категоріями виробництв "Г" і "Д" - площею більше 2000 метрів квадратних; всіх зазначених вище категорій виробництв в будівлях висотою два поверхи і вище - незалежно від площі (за виключенням об'єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається центральним органом державного пожежного нагляду).

4. Автозаправні та газонаповнювальні станції, склади паливно-мастильних матеріалів - незалежно від технічних характеристик (за виключенням об'єктів, дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається центральним органом державного пожежного нагляду).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Додаток 5

 

ЗАЯВА

на проведення органом державного пожежного нагляду

оцінки (експертизи) протипожежного стану

підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної

документації, затвердження якої не потребує висновку

комплексної державної експертизи

 

 

_____________________________________________________________________________

(найменування підприємства та прізвище, ім'я, по батькові

 

_____________________________________________________________________________

керівника (власника) або уповноваженої ним особи)

 

просить укласти договір та провести експертизу_____________________________

 

_____________________________________________________________________________

(вид експертизи)

 

_____________________________________________________________________________

(найменування об'єкта, його місцезнаходження)

 

________________________________________________ до "___" ___________200_ р.

 

_____________________________________________________________________________

(характеристика підприємства, об'єкта, приміщення або

 

________________________________________________________________________________________________

проектно-кошторисної документації - конструктивні елементи будівлі,

 

_____________________________________________________________________________

загальна площа, ступінь пожежної небезпеки об'єкта або його призначення,

 

_____________________________________________________________________________

поверховість, наявність підвальних та горищних приміщень, систем електроосвітлення,

 

_____________________________________________________________________________

опалення, розрахункова кількість робочих місць,

 

_____________________________________________________________________________

мінімальна відстань до пожежного депо, потреба у витратах води

 

_____________________________________________________________________________

на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння)

 

Телефон _________________          Телефакс ______________________

 

 

Заявник _________________                   ______________________

                         (підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

 

МП

 

"____"__________ 200__ р.

 

 

Заяву зареєстровано в ______________________________       ______________

                   (найменування органу державного пожежного нагляду)            (дата реєстрації)

                       

                                      Додаток 6

 

 

                                      Керівнику (власнику) об'єкта

 

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

протипожежного стану об'єкта

 

 

     Мною, _________________________________________________________,

(посадова особа органу держпожнагляду)

 

"__"____________200__р. проведена експертиза протипожежного  стану

__________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження об'єкта)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника) об'єкта)

 

Характеристика об'єкта

__________________________________________________________________

(будівля, розмір, поверховість,

__________________________________________________________________

ступінь вогнетривкості, шляхи евакуації, водопостачання,

__________________________________________________________________

електрообладнання, опалення, системи виявлення

__________________________________________________________________

та гасіння пожеж тощо)

__________________________________________________________________

 

     Проведеною експертизою протипожежного стану виявлені порушення вимог протипожежних норм та правил

__________________________________________________________________

(указати перелік порушень, виявлених під час експертизи,

__________________________________________________________________

з посиланням на вимоги нормативних актів)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 Начальник органу держпожнагляду                            ____________

                                                                                                  (підпис)

                        М.П.                                                              

 

 Експертизу провів                                                         ____________

                                                                                                                                          (підпис)

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua