На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА


 

       Узгоджено:                                                              Затверджено :

Голова представництва                                       Начальник управління з

Держкомпідприємництва  у                                              питань будівництва                               

Рівненській області                                                та архітектури Рівненської

                                                                                                 облдержадміністрації                 

_____________________М.Ю.Тарасюк         _________________М.Кирийчук

„___” ________________2008р                      „___”__________________2008р

 

 

 

ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ В  ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

 

1. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ  ВІД ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО ДО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТУ розроблено відповідно до Законів України „Про архітектурну діяльність”, „Про планування та забудову територій”, Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, а також Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 № 2328, Регіональних правил забудови в Рівненській області, затверджених рішенням обласної ради від 22.12.04 № 433.

Видача документів дозвільного характеру  здійснюється за принципом організаційної єдності, що передбачає наявність адміністратора, у порядку, встановленому Законом України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Суб’єкт господарювання має право вибору способу отримання документів дозвільного характеру:

         - безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні;

         - або за зверненням до  адміністратора.

 

Замовник повинен:

1. Отримати рішення органу місцевої влади   – дивитися технічний регламент 2.

2. Одержати вихідні дані  у складі:

- акт вибору земельної ділянки (або обстеження будівлі  у випадку реконструкції існуючого об’єкта);

- архітектурно-планувальне завдання на проектування об’єкта (АПЗ);

- технічні умови на підключення до інженерних мереж;

- технічні умови  щодо забезпечення пожежної безпеки (в органах держпожнагляду);

- технічні умови з енергозбереження та енергоефективності (в обласній інспекції з енергозбереження).

3. Замовити розроблення проектної документації в ліцензованій проектній організації, куди передається комплект вихідних даних. Проектна документація  видається замовнику відповідно до державних будівельних норм.

4. Після розроблення проектної документації передати  примірники на розгляд комплексної державної експертизи. В разі проходження окремих експертиз документація передається на розгляд і погодження в санепідстанцію,  в органи пожнагляду та,  у разі необхідності, в інші органи у відповідності до чинного законодавства.

5. Після отримання позитивного висновку (окремих висновків) експертизи  одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК).

6. Після закінчення будівництва подати заяву до органів виконавчої влади або місцевого самоврядування щодо призначення комісії з прийняття об’єкта в експлуатацію, які зобов’язані протягом 10 днів після надходження звернення від замовника утворити державну приймальну комісію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 22.09.2004 № 1243.

          

        

2. РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І НАДАННЯ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ТА ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА ПРОЕКТУВАННЯ ОБ”ЄКТА АРХІТЕКТУРИ

 

            Архітектурно-планувальне завдання та технічні умови розробляються та надаються замовнику:

1. Якщо він є власником (користувачем) земельної ділянки – в разі надання місцевою держадміністрацією  або виконавчим  органом місцевої влади дозволу на будівництво на зазначеній ділянці за умови, що наміри замовника не суперечать затвердженій містобудівній документації,  місцевим правилам забудови.

2. Якщо він не є власником (користувачем) земельної ділянки – в разі прийняття місцевою радою рішення про погодження місця розташування об’єкта на зазначеній ділянці, яке одночасно є дозволом на будівництво.

У разі розміщення об’єкта в умовах існуючої забудови, або на вільній від неї ділянці, при відсутності затвердженої містобудівної документації та місцевих правил забудови проектною організацією розробляється містобудівне обґрунтування (відповідно до ДБН Б.1.1-4-2002). Вимоги зазначених норм є обов’язковими для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інвесторів, замовників, всіх юридичних та фізичних осіб, які здійснюють містобудівну діяльність на території України.

Дозвіл на будівництво не є документом, що засвідчує право власності чи користування (оренди) земельними ділянками, а також не дає права на початок виконання будівельних робіт без одержання дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК).

Рішення ради або виконкому ради (дозвіл на будівництво) дає право замовникам на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт та реєстрацію (після затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації) і  отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Порядок отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами визначається місцевими правилами забудови.

Архітектурно-планувальне завдання (АПЗ)  розробляється, погоджується, затверджується та видається замовнику у місячний термін за умови  надання всіх необхідних матеріалів, а саме:

Нове будівництво:

- рішення  місцевого органу влади про погодження місця розташування об’єкта архітектури (дозвіл на будівництво) разом з матеріалами попереднього погодження (акт вибору земельної ділянки зі схемою розміщення об’єкту, містобудівне обґрунтування).

- належним чином завірена згода власника земельної ділянки (землекористувача) на вилучення або тимчасове використання ділянки, якщо ділянка не перебуває у власності (користуванні) замовника;

- основні характеристики об’єкта архітектури (за намірами замовника);

- висновок уповноважених органiв у  галузi  охорони  пам'яток  iсторiї  та культури:

         Мінрегіонбуду чи Мiнкультури - у разi, коли нове будiвництво  або  розширення намiчено здiйснити у зонi охорони об”акта культурної спадщини національного значення, внесеної  до Державного  реєстру  нацiонального  культурного    надбання,    заповiдника, оголошеного рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України  (колишньої  Ради  Мiнiстрiв УРСР) або якому в установленому порядку надано статус нацiонального;

         структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських рад мiст обласного значення - у разi,  коли  нове будiвництво або  розширення  намiчено  здiйснити  у  зонi  охорони  об”акта культурної спадщини  мiсцевого значення, заповiдника, створеного за  рiшенням вiдповiдного  мiсцевого  органу  виконавчої  влади  чи  органом    мiсцевого самоврядування;

 

- висновок державної санітарно-епідеміологічної служби (копія) щодо місця розташування   об’єкта архітектури;

- викопіювання з генерального або ситуаційного плану.

 

Для об’єктів архітектури промислового призначення додатково:

- технiко-економiчний прогноз  потреб  ресурсiв;

- акт  вибору  земельної  дiлянки  з  вiдповiдними матерiалами,  погоджений  для  мiст  обласного  значення - мiським державним управлiнням екологiчної безпеки,  для  iнших населених пунктiв i територiй - районними державними iнспекцiями екологiчної безпеки, в тому числi для  розташованих  у  межах  промислових  формувань  - висновок  територiальної  проектної  органiзацiї  з   питань промислового будiвництва;

 

Для розширення існуючого об’єкта архітектури додатково:

-  документ, який засвідчує наявність (відсутність) у замовника права власності на об’єкт архітектури, а за умови відсутності такого права – згода власника  (власників) об’єкта на проведення зазначеного будівництва.

 

Реконструкція або капітальний ремонт об’єкта архітектури:

 

- у разі, коли намічено здійснити зміну функціонального призначення об’єкта архітектури – рішення органу місцевого самоврядування про погодження місця розташування об’єкта разом з матеріалами попереднього погодження, в інших випадках  дозвіл на будівництво з відповідними матеріалами;

- документ, який засвідчує наявність (відсутність) у замовника права власності на об’єкт архітектури, а за умови відсутності такого права – згода власника (власників) об’єкта архітектури на проведення зазначеного будівництва;

- характеристика намiрiв замовника  стосовно  реконструкцiї,  капiтального ремонту  (в  тому  числi  змiни  функцiонального   призначення,    можливого перепланування), реставрацiї об'єкта архiтектури;

 - висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної служби (копiя),  отриманий замовником для  вирiшення  питання  погодження  мiсця  розташування  об'єкта архiтектури (надання дозволу на будівництво);

 - висновок уповноважених органiв у  галузi  охорони  пам'яток  iсторiї  та культури:

         Мінрегіонбуду чи Мiнкультури - у разi, коли нове будiвництво  або  розширення намiчено здiйснити у зонi охорони об”акта культурної спадщини національного значення, внесеної  до Державного  реєстру  нацiонального  культурного    надбання,    заповiдника, оголошеного рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України  (колишньої  Ради  Мiнiстрiв УРСР) або якому в установленому порядку надано статус нацiонального;

         структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських рад мiст обласного значення - у разi,  коли  нове будiвництво або  розширення  намiчено  здiйснити  у  зонi  охорони  об”акта культурної спадщини  мiсцевого значення, заповiдника, створеного за  рiшенням вiдповiдного  мiсцевого  органу  виконавчої  влади  чи  органом    мiсцевого самоврядування;

 

Для об'єкта архiтектури  промислового  призначення додатково:

-технiко-економiчний прогноз  потреб  ресурсiв;

- акт  вибору  земельної  дiлянки  з  вiдповiдними матерiалами,  погоджений  для  мiст  обласного  значення - мiським державним управлiнням екологiчної безпеки,  для  iнших населених пунктiв i територiй - районними державними iнспекцiями екологiчної безпеки, в тому числi для розташованого  у  межах  промислових  формувань  - висновок  територiальної  проектної  органiзацiї  з   питань    промислового будiвництва.

 

Одержання технічних умов на підключення до інженерних мереж:

 

Замовник може за угодою доручити госпрозрахунковому  пiдроздiлу  при мiсцевому органi мiстобудування та архiтектури одержання  технiчних  умов  у органiзацiях, що надають технiчнi умови. У цьому разi роботу з їх пiдготовки комплектування  проводять  у  мiсячний  термiн  госпрозрахунковi  пiдроздiли при мiсцевих органах мiстобудування та архiтектури.

 

         Якщо замовник одержує технiчнi умови власноручно або доручив  цю  роботу проектувальнику, архiтектурно-планувальне завдання      розробляється, затверджується та видається замовнику в мiсячний  термiн  пiсля  подання  до мiсцевого органу мiстобудування та архiтектури технiчних умов.

Усi органiзацiї незалежно вiд форми власностi надають технiчнi умови у п'ятнадцятиденний термiн з дня звернення. Розгляд заяви  проводиться  лише на основi матерiалiв i даних замовника  без  подання  технiчних  умов  iнших організацій.

Для одержання технічних умов  подаються для організацій, що відають відповідними інженерними мережами:

- план земельної ділянки (ситуаційний план) – додатки до АПЗ;

- опитувальні листи за відповідно затвердженою формою, в яких викладено відомості про розрахункові параметри об’єкта архітектури (місткість, обсяги потреб води, тепла, електроенергії тощо), підписані замовником та проектувальником;

– для об"єктів архітектури промислового призначення – технічне завдання замовника, яке містить основні техніко-економічні та технологічні параметри об"єкта (у разі необхідності).

Перелік технічних умов щодо інженерного забезпечення  конкретного об’єкта архітектури визначається в архітектурно-планувальному завданні.

 Замовник отримує також технічні умови щодо забезпечення пожежної безпеки – від  місцевих органів держпожнагляду.

Комплект вихідних даних (оригінали документів) передається до проектної організації для розроблення проектно-кошторисної документації.

 

 

3. Порядок РОЗРОБЛЕННЯ проектної документації

 

         Проектна документація на будівництво об’єктів містобудування розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил будівельного проектування, регіональних і місцевих правил забудови та затверджується замовником  (власним наказом на підставі позитивного висновку комплексної державної експертизи або позитивних висновків окремих експертиз – в разі, коли об’єкт включений до переліку об’єктів, що не потребують комплексної експертизи).

         Проектна документація розробляється у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 „Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”.

Готова проектна документація  передається замовником (забудовником) на  державну експертизу до ДП „Укрдержбудекспертиза” або до місцевих державних контролюючих органів відповідно до переліку проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 31 жовтня 2007 року N 1269. Перелік проектів будівництва об'єктів виробничого призначення,  для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий, наведено в додатку  4.

Консультації щодо порядку проходження державної експертизи надаються  місцевими органами архітектури та проектною організацією.

За наявності позитивних висновків експертизи інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) видається дозвіл на виконання будівельних робіт.

 

4. одержання дозволу на ВИКОНАННЯ будівельних робіт

 

Перелік документів, якi подаються для одержання дозволу на виконання будівельних робіт встановлено ст. 29 Закону України „Про планування та забудову територій” та Положенням про порядок надання дозволу на виконання будiвельних робiт, затвердженим наказом Держбуду України 05.12.2000 N 273, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 25 грудня 2000 року за N 945/5166

         1. Для одержання дозволу на  виконання  будiвельних  робiт  забудовник (замовник) повинен подати до iнспекцiї держархбудконтролю такi документи:

         а) заяву забудовника (замовника), (додаток 6);

         б) рiшення виконавчого органу вiдповiдної ради  або  мiсцевої  державної адмiнiстрацiї про дозвiл на будiвництво об'єкта мiстобудування;

         в) документ, що посвiдчує право  власностi  забудовника  (замовника)  чи право користування (у тому числi на умовах оренди)  земельною  дiлянкою,  на якiй буде розмiщено об'єкт мiстобудування (у  разі,  якщо замовник (забудовник) не є власником  чи  користувачем  земельної  ділянки,  також  подається нотаріально   засвідчена   згода  власника  земельної  ділянки  на
забудову цієї ділянки,  а якщо ділянка перебуває у користуванні, -
нотаріально  засвідчені  згоди  власника  та користувача земельної
ділянки на її забудову( в редакції ст.29 Закону України "Про планування і забудову територій");

         г) комплексний висновок державної iнвестицiйної експертизи;

         є) документи про призначення вiдповiдальних виконавцiв робiт (виконроба, осiб, що виконують технiчний нагляд, авторський нагляд);

         д) затверджену  в   установленому    порядку    проектну    документацiю (будiвельний  генеральний  план  та  паспорт  фасаду  в  двох   примiрниках, пояснювальна записка для реєстрацiї).

         У разi проведення реконструкцiї, реставрацiї,  капiтального  ремонту  та технiчного переоснащення  будинкiв,  споруд  та  iнших  об'єктiв  без  змiни цiльового призначення об'єкта замовник (забудовник), крiм рiшення виконавчого органу  вiдповiдної  ради про дозвiл на будiвництво,  подає  також  копiю  документа,  що посвiдчує право власностi на будинок чи споруду,  або  письмову  згоду  його власника на проведення зазначених робiт.

    2. Iнспекцiя держархбудконтролю зобов'язана у термiн, що не  перевищує одного мiсяця,  розглянути  поданi  забудовником  (замовником)  документи  i прийняти рiшення про надання  дозволу  на  виконання  будiвельних  робiт  та видати його або надати обґрунтовану вiдмову. Для iндивiдуальних забудовникiв цей термiн не перевищує 15 днiв.

         3. Письмова  вiдмова  у  наданнi  дозволу  направляється   забудовнику (замовнику) письмово  з  мотивуванням  причин  прийнятого  рiшення.  У  разi повторного звернення забудовника  (замовника)  iнспекцiя  держархбудконтролю розглядає питання про надання дозволу в термiн, що не перевищує 10-ти днiв з моменту подання потрiбних  документiв.

         4. У  разi  позитивного  рiшення  iнспекцiя  держархбудконтролю  видає забудовнику (замовнику) дозвiл на виконання будiвельних робiт (додаток 7).

         5. Дозвiл, зареєстрований в iнспекцiї  держархбудконтролю,  будiвельний генеральний  план  (один  примiрник),  загальний  журнал  робiт  та   журнал авторського нагляду повертаються забудовнику (замовнику) пiд його  розписку на заявi, i повиннi зберiгатися на об'єктi мiстобудування.

         6. У разi передавання у встановленому  порядку  права  на  будiвництво об'єкта iншому  забудовнику  (замовнику)  або  змiни  генеральної  пiдрядної органiзацiї дозвiл на виконання будiвельних робiт пiдлягає перереєстрацiї  в органах держархбудконтролю не пiзнiше нiж у двотижневий термiн.

         7. Iндивiдуальним забудовникам житлових  будинкiв,  господарських  та побутових  споруд  дозволи  на  виконання  будiвельних  робiт  надаються  на пiдставi заяви забудовника, документа, що посвiдчує право власностi чи право користування (у тому числi на умовах оренди) земельною дiлянкою, (у  разі,  якщо замовник (забудовник) не є власником  чи  користувачем  земельної  ділянки,  також  подається нотаріально   засвідчена   згода  власника  земельної ділянки на забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у користуванні, нотаріально  засвідчені  згоди  власника  та користувача земельної ділянки на її забудову( в редакції ст.29 Закону України "Про планування і забудову територій");  дозволу  на будiвництво  об'єкта  мiстобудування,  який  видається  вiдповiдним  органом виконавчої влади, проектної документацiї, погодженої  мiсцевими  органами  у справах мiстобудування i архiтектури.

         У разi спорудження iндивiдуального житлового будинку в сейсмонебезпечних районах, на територiях iз складними iнженерно-геологiчними умовами, а  також при спорудженнi будiвель у два поверхи i бiльше,  iндивiдуальний  забудовник зобов'язаний забезпечити  здiйснення  технiчного  й  авторського  нагляду  в порядку,  установленому   Законом   України  "Про  архiтектурну  дiяльнiсть" .

         8. Дозвiл видається на весь термiн будiвництва  об'єкта  (нормативний або передбачений контрактом). Якщо цей строк не  дотримано,  то  продовження дiї дозволу встановлюється на строк, що  не  перевищує  одного  календарного року.

         Термiн  дiї  дозволу  на  виконання  пiдготовчих  робiт   установлюється iнспекцiями держархбудконтролю, у залежностi вiд часу,  необхiдного  для  їх виконання (згiдно з календарним планом).

         Пiсля закiнчення  термiну  дiї  дозволу  забудовник  (замовник)  повинен завчасно подовжити його в iнспекцiї держархбудконтролю.

         9. Подовження термiну дiї  дозволу  здiйснюється  на  пiдставi  листа забудовника (замовника), у якому  надається  перелiк  виконаних  на  об'єктi мiстобудування робiт, зазначаються вiдповiдальнi за  здiйснення  будiвельних робiт iнженерно-технiчнi працiвники будiвельної органiзацiї, працiвники,  що здiйснюють технiчний та авторський нагляд.

         Якщо дозвiл на виконання будiвельних робiт не було  завчасно  продовжено пiсля закiнчення його термiну, то будiвництво вважається самовiльним.

 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ

 

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів  проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243, із змінами і доповненнями, внесеними  постановою Кабінету Міністрів України  від 31 січня 2007 року N 88.

         1. Порядок визначає основні вимоги та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів незалежно від джерел фінансування їх будівництва.

         Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів полягає у підтвердженні державними приймальними комісіями готовності до експлуатації об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд як житлово-громадського, так і виробничого призначення, інженерних мереж та споруд, транспортних магістралей, окремих черг пускових комплексів (далі - закінчені будівництвом об'єкти), їх інженерно-технічного оснащення відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації, нормативних вимог, вихідних даних на проектування.

         2. Особливості підтвердження готовності до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів із специфічними умовами експлуатації визначаються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Мінрегіонбудом.

         3. Об'єкти виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад 5 млн. гривень, а також об'єкти житлово-громадського призначення III, IV і V категорій складності до пред'явлення їх державним приймальним комісіям попередньо приймаються робочими комісіями.

         4. Для пред'явлення закінченого будівництвом об'єкта державній приймальній комісії замовником будівництва об'єкта (далі - замовник) утворюється робоча комісія.

         5. До складу робочої комісії включаються представники генерального підрядника, субпідрядної організації, генерального проектувальника (автор проекту), експлуатаційної організації, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного пожежного нагляду, промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, державного енергетичного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, державної інспекції з енергозбереження та інших органів, що здійснюють державний нагляд відповідно до призначення об'єкта.

Головою робочої комісії призначається представник замовника. Члени робочої комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Результати перевірки робочою комісією готовності закінченого будівництвом об'єкта до пред'явлення державній приймальній комісії оформляються актами.

         6. Державна комісія з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (далі - державна приймальна комісія) також утворюється, якщо об'єкти збудовано:

із залученням коштів державного бюджету в розмірі 30 млн. гривень і більше або із залученням іноземних кредитів під гарантію Кабінету Міністрів України, у разі розташування об'єкта на території двох і більше областей (лінійні об'єкти, комплекси окремих споруд (будівель), що діють як єдине ціле, гідротехнічні, іригаційні системи, системи зв'язку, продуктопроводи тощо) - рішенням міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (відповідно до сфери управління), а у разі, коли зазначені об'єкти розташовуються на території лише однієї області - обласною держадміністрацією;

із залученням коштів державного бюджету у розмірі до 30 млн. гривень або місцевих бюджетів, а також коштів інших джерел фінансування - відповідно обласною та районною держадміністрацією, виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення.

У разі коли закінчений будівництвом об'єкт розташовано на території двох і більше районів як єдине ціле, державну приймальну комісію утворює обласна держадміністрація.

         7. До складу державної приймальної комісії включаються представники органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що утворив комісію, виконавчого комітету місцевої ради, на території якої розташовано закінчений будівництвом об'єкт, замовника, генерального підрядника, генерального проектувальника (автора проекту), експлуатаційної організації, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, органів державного санітарно-епідеміологічного та державного пожежного нагляду.

         У випадках, визначених законодавством, до складу державної приймальної комісії включаються також представники Мінприроди, Мінпраці, Держгірпромнагляду, Держенергонагляду, Держкоменергозбереження, Держатомрегулювання.

         Для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом автомобільних доріг, комплексів та об'єктів дорожнього сервісу до складу державної приймальної комісії включається представник державної автомобільної інспекції.

         Включення до складу державної приймальної комісії представників інших органів, установ та організацій, не передбачених цим пунктом, забороняється.

         8. Замовник зобов'язаний після надходження повідомлення генерального підрядника про закінчення будівництвом об'єкта, а по об'єктах, які попередньо приймаються робочими комісіями, після підписання акта робочої комісії звернутися протягом 5 днів до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з пропозицією щодо утворення державної приймальної комісії.

         Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов'язаний протягом 10 днів після надходження звернення від замовника утворити відповідно до цього Порядку державну приймальну комісію.

         9. Строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта державною приймальною комісією установлюється органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, що утворив комісію, і не повинен перевищувати 30 днів.

         У разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта вартістю 30 млн. гривень і більше зазначений строк може бути продовжений, але не повинен перевищувати 60 днів.

         10. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта здійснюється за умови закладення проектної документації до страхового фонду документації, що підтверджується відповідним актом, виданим Державним департаментом страхового фонду документації.

         11. Перелік об'єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації, та її склад визначаються спільним наказом Держбуду та МНС.

         12 У виняткових випадках до призначення державної приймальної комісії замовник, який затвердив проект, може вносити погоджені в установленому порядку пропозиції щодо зміни складу пускових комплексів. При цьому із складу пускових комплексів не повинні вилучатися будівлі та споруди санітарно-побутового призначення, а також ті, що передбачені для створення безпечних умов життєдіяльності (очищення, знешкодження і уловлювання шкідливих викидів в атмосферу, воду і ґрунт, лінії зв'язку, меліоративні заходи, системи забезпечення пожежної безпеки тощо).

         13. У разі коли закінчений будівництвом об'єкт приймається в експлуатацію у I або IV кварталі, строки виконання окремих видів робіт (з оздоблення фасадів, упорядження території тощо), здійснення яких неможливе через несприятливі погодні умови, можуть бути перенесені. Перелік таких робіт і строки їх виконання визначаються державною приймальною комісією, про що робиться відповідний запис у акті про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

         14. Вбудовано-прибудовані приміщення у житловому будинку можуть прийматися в експлуатацію за окремим актом, якщо вони згідно з проектною документацією виділені в окремий пусковий комплекс і передбачена їх ізоляція від житлової частини будинку. При цьому житлова частина будинку повинна мати відокремлене від вбудовано-прибудованих приміщень інженерне забезпечення та належні умови щодо її безпечної експлуатації.

         15. Житлові будинки, в яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконаних внутрішніх опоряджувальних робіт, які не впливають на експлуатацію цих будинків, якщо це обумовлено інвестиційним договором на будівництво та за умови дотримання при цьому санітарних і технічних вимог. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіонбудом.

         Житлові будинки, в яких квартири побудовані за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів для соціально незахищених верств населення (інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни, багатодітні сім'ї, громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо), приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт в повному обсязі.

         16. Закінчені будівництвом приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки приймаються в експлуатацію у порядку, визначеному обласною держадміністрацією та погодженому з Мінрегіонбудом.

         17. За результатами роботи державної приймальної комісії складається акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

Акт державної приймальної комісії підлягає затвердженню у 15-денний строк органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, що утворив цю комісію, та реєструється в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт.

         Підписаний і затверджений акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта є підставою для укладення договорів про постачання на цей об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів води, газу, тепла та електроенергії і включення даних про цей об'єкт до державної статистичної звітності, оформлення права власності.


 

Додаток 1

 

Зразок форми заяви (для фізичних осіб), клопотання* (для юридичних осіб) про надання земельної ділянки.

   _______________________ міська (селищна,           

                                                 сільська) рада

____________________________ району

 

____________________________ області

 

від _____________________________

                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

         який мешкає ___________________________

 

                                                                                               ____________________________

                                                                           ( адреса, телефон)

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу надати мені земельну (земельні) ділянку(и) площею ___________ гектарів

 

для _______________________________________________________________

(призначення земельної ділянки)

 

Земельна (земельні) ділянка (ділянки) розташована  в ______________________________________________________________________

(адреса місцерозташування)

 

 

 

 

"________" _________________ 20    р.                                                                              

                                                                                             ___________________________

                                                                                                              (підпис заявника)

 

 

 

* Клопотання про надання земельної ділянки подається на бланку юридичної особи.

 

 

          

 

 

Додаток 2

 

Зразок форми заяви на одержання дозволу на будівництво

 

Виконавчий комітет

 міської (селищної, сільської) ради

 

 

Забудовника (замовника) ________________________________________________

________________________________________________

                                               (найменування, адреса, телефон)

 

 

ЗАЯВА 

 

         Прошу надати дозвіл на будівництво (розширення, зміну функціонального призначення, капітальний ремонт, реконструкцію) на земельній ділянці, що є у власності (користуванні) забудовника (замовника)

__________________________________________________________________

(найменування об’єкта, адреса)

 

         Площа земельної ділянки _____________________ кв. м.

 

         Про те, що дозвіл на будівництво не дає права на початок виконання будівельних робіт без одержання відповідного дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), попереджений.

 

         Документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою (або згоду власника земельної ділянки на забудову цієї ділянки) додається.

 

 

 

Підпис забудовника (замовника) _____________________________

 

Дата _______________________

 

М.П.

 

          

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

ПЕРЕЛІК

об'єктів містобудування, на проектування яких архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) підлягає погодженню з управлінням   з питань будівництва  та архітектури  облдержадміністрації

 

       1. Об'єкти містобудування, будівництво яких здійснюється на території області за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, для об'єктів, замовниками будівництва яких є обласна рада або обласна державна адміністрація, об'єктів національного та регіонального значення, будівництво яких передбачено регіональними або державними програмами соціально-економічного розвитку, іншими цільовими державними або регіональними програмами.

       2. Об'єкти   реконструкції,    реставрації   і   капітального   ремонту пам'яток історії та культури, об’єкти будівництва в охоронних зонах пам’яток архітектури та ареалах історичної забудови.

        3.Найважливіші об'єкти архітектури,   незалежно   від   форм   власності   і джерел фінансування, згідно переліку, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації

 

          З управлінням з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації не погоджуються АПЗ на проектування і будівництво:

          -  тимчасових будівель та споруд, малих архітектурних форм;

- індивідуальних житлових будинків в селах, селищах, містах районного значення;

-  господарських споруд, індивідуальних гаражів, майстерень, добудов, перебудов індивідуальних житлових будинків на території садибної забудови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

                    Затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2007 р
оку N 1269

ПЕРЕЛІК 
проектів будівництва об'єктів виробничого призначення,
для затвердження яких висновок комплексної державної
експертизи необов"язковий
 
1. Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного устаткування, систем управління та автоматизації, які морально застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс, в існуючих цехах, приміщеннях без перепрофілювання, збільшення потужності, зміни технічних характеристик, яка може призвести до негативного впливу на санітарне і епідемічне благополуччя населення та навколишнє природне середовище, без технічного переоснащення чи реконструкції об'єктів та підприємств в цілому без зміни цільового та технічного призначення та із збереженням існуючих несучих конструкцій.
   2. Капітальний ремонт підземних, надземних та повітряних інженерних мереж та споруд без зміни положення в плані, глибини залягання (висотних позначок), збільшення діаметрів труб або перетину кабелів. Захист мереж від електрокорозії. 
3. Капітальний ремонт автомобільних доріг
IV-V категорії і споруд, що проводиться в межах існуючої смуги відведення з метою поліпшення матеріалів покриття, транспортно-експлуатаційних характеристик дороги і штучних споруд, приведення їх геометричних розмірів та технічних характеристик до нормативних вимог з урахуванням категорії і значення.
4. Капітальний ремонт під'їзних доріг до сільськогосподарських та інших підприємств, розташованих за межами населених пунктів (без зміни ширини смуги відведення).
5. Капітальний ремонт локального характеру водозахисних дамб, каналів берегоукріплення (за винятком водойм - джерел господарсько-питного водопостачання) з облаштуванням елементами благоустрою (переїзди, експлуатаційні дороги) та гідротехнічних споруд на дамбах і каналах (водовипуски, шлюзи-регулятори, трубопереїзди тощо) з метою приведення їх технічних характеристик у відповідність з нормативними вимогами без зміни конструктивної схеми та збільшення навантажень на елементи конструкції.
     6. Будівництво лісогосподарських автомобільних доріг (у межах земель держлісфонду)  з  розрахунковою  інтенсивністю до 25 автомобілів на добу, земляним полотном завширшки 4,5 метра, з ґрунто-щебеневим покриттям  серпоподібного  профілю,  проїзною частиною завширшки 
3,0-3,5 метра, смугою відведення завширшки до 30 метрів.          

                                                            

                                                                                                        Додаток 5

  

 

 

Перелiк будiвельних робiт на якi не вимагається дозвiл на виконання будівельних робіт

 

 Затверджено

 Наказ Держбуду України

05.12.2000 N 273

 

Зареєстровано

в Мiнiстерствi юстицiї України

25 грудня 2000 р. за N 945/5166

 

         1. Поточний ремонт будiвель та споруд без змiни призначення примiщень.

         2. Капiтальний  ремонт   та    реконструкцiя    повiтряних    лiнiйних електромереж.

         3. Вiдновлення просiлого  або  влаштування  нового  мостiння  навкруги будiвлi  з  метою  охорони  грунту  пiд  фундаментами  вiд  розмивання   або перезволоження.

         4. Захист мереж вiд електрокорозiї.

         5. Вiдновлення або улаштування нових тротуарiв.

         6. Вiдновлення або улаштування нових прибудинкових проїзних дорiг.

         7. Улаштування дитячих майданчикiв, майданчикiв для вiдпочинку  людей, озеленення прибудинкової територiї.  Будiвництво  спортивних  майданчикiв  у дворах, а також у межах мiкрорайонiв.

         8. Улаштування  декоративної  огорожi  висотою  до  1  метра   навколо майданчикiв лiтнiх кафе (лiтнi  майданчики  для  торгiвлi  i  обслуговування населення без навiсiв).

         9. Тимчасовi будiвлi та споруди, зведення яких не  потребує  виконання робiт з улаштування фундаментiв.

         10. Проведення робiт, пов'язаних iз лiквiдацiєю аварiй  (обрушень)  та вiдновленням  функцiонування  об'єктiв  для  забезпечення    життєдiяльностi населення при надзвичайних ситуацiях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

Додаток 1 до пункту 2.1 Положення

про порядок надання

дозволу на виконання

будiвельних робiт

 

Начальнику iнспекцiї

      архiтектурно-будiвельного контролю

__________________________________

(найменування регiону, мiста)

Забудовник (замовник)_____________

__________________________________

(найменування, адреса, телефон,

__________________________________

банкiвськi реквiзити)

Заява

Прошу дати дозвiл на виконання будiвельних робiт з __________________

__________________________________________________________________

(вид робiт, найменування та адреса об'єкта)

на пiдставi документiв, що додаються:

 1. Дозвiл на будiвництво об'єкта

__________________________________________________________________

(орган, що видав, дата та номер документа)

2. Документ,  що  засвiдчує  право  власностi  (користування)

земельною дiлянкою _________________________________________________________               (орган, що видав, дата та номер документа)

3. Проектна документацiя розроблена

_____________________________________________________________

(найменування проектної органiзацiї)

та погоджена __________________________________________________________________

(орган, що погодив, дата та номер погодження)

 4. Комплексний висновок державної iнвестицiйної експертизи

            _____________________________________________________________

(орган, що надав висновок, дата та номер висновку)

5. Документи про призначення вiдповiдальних виконавцiв робiт

            _____________________________________________________________

(назва документа, дата та його номер)

Строк закiнчення будiвельно-монтажних робiт _________________

                                                                                                        (квартал, рiк)

 Забудовник (замовник) ___________________________________

           М.П.

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                 Додаток 7

Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю

_____________________________________________________________

(найменування адмiнiстративного району, адреса, телефон)

Дозвiл на виконання будiвельних робiт

                N ______                                         вiд "__" _______________     р.

 

виданий ______________________________________________________________

(найменування забудовника (замовника), його адреса, телефон)

 на виконання будiвельних робiт з _______________________________________________________________

(нове будiвництво, розширення, реконструкцiя, реставрацiя, капiтальний ремонт,

________________________________________________________________

найменування об'єкта та адреса його розмiщення)

Вiдповiдно до   проектної   документацiї,   затвердженої   та

зареєстрованої     за   N _____    вiд "___" ____________ 200 р,

_________________________________________________________________

будiвельнi   роботи   проводить

_________________________________________________________________

(найменування генпiдрядника, його адреса, телефон,

____________________________________________________________________________

прiзвище, iнiцiали призначеного виконроба)

 Авторський нагляд здiйснює ____________________________________________________________________________

(найменування проектної органiзацiї,її адреса, телефон, 

____________________________________________________________________________

посада, прiзвище, iнiцiали  призначеного керiвника нагляду)

 Технiчний нагляд здiйснює _________________________________________________________________

(найменування органiзацiї, її адреса, телефон,

____________________________________________________________________________

посада, прiзвище, iнiцiали призначеного працiвника)

 Основнi етапи робiт _________________________________________________________________

(указати етапи робiт, iз зазначенням яких

____________________________________________________________________________

забудовник повiдомляє iнспекцiю держархбудконтролю)

 Строк дiї дозволу ________________

 

Начальник iнспекцiї

держархбудконтролю                             ______________

(пiдпис)

              М.П.

Додаток 8Перелік об'єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України 

 Затверджено наказом Міністерства будівництва,архітектури 
та житлово-комунального господарства України,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи 11.04.2006 N 109/213,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 27 квітня 2006 року за N 500/12374

  1. Об'єкти та споруди систем життєзабезпечення,  інженерні мережі: 
1.1 магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередач:
   - газопроводи, нафтопроводи, нафтопродуктопроводи небезпечних 
хімічних речовин та споруди на них (компресорні станції, споруди зв'язку та обслуговування);
   - водопроводи та споруди на них  (станції  насосні  та фільтраційні  потужністю 100 і більше куб.м/доб, водозабори, споруди зв'язку та обслуговування магістральних водопроводів);
   - теплові носії;
   - лінії електропостачання (повітряні та підземні) та споруди на них трансформаторні станції та підстанції, опори); 
  1.2 місцеві трубопроводи та комунікації:
   - газорозподільні системи та споруди на них (ГРП середнього та високого тиску);
   - трубопровідні системи для води та інших продуктів та споруди на них (водяні свердловини, колодязі, бювети, водонапірні башти, фонтани);
   - теплові мережі, котельні;
   - каналізаційні системи (водостічні мережі та каналізаційні колектори) та споруди на них (насосні станції, очисні споруди потужністю 100 і більше куб.м/доб);
   - системи електропостачання та споруди на них (електросилові мережі, тролейбусні лінії, трансформаторні станції та підстанції); 
  1.3 електростанції  (атомні,  гідро,  гідроакумулювальні, теплові, державні, районні), теплоенергоцентралі та споруди, пов'язані з цими об'єктами, у т.ч. зрошувальні канали; 
  1.4 магістральні телекомунікаційні лінії зв'язку. 
  2. Об'єкти транспортних зв'язків загальної мережі (крім сільських) та зовнішніх під'їзних шляхів підприємств: 
  2.1 автомобільні дороги та залізничні колії, у т.ч. під'їзні до підприємств, та споруди до них; 
  2.2 мости, естакади, тунелі, акведуки та метро;
  2.3 аеропорти, у т.ч. будівлі, споруди і мережі, пов'язані з цими об'єктами; 
  2.4 річкові й морські порти, пристані, причали, шлюзи для 
пропуску суден, судноплавні канали, моли, маяки. 
  3. Об'єкти та підприємства стратегічного значення безпеки держави та її економіки, екології:
  3.1 підприємства оборонного комплексу; 
  3.2 підприємства  хімічної,  біохімічної,  нафтохімічної, нафтогазовидобувної та нафтогазопереробної промисловості; 
  3.3 підприємства гірничої та металургійної промисловості; 
  3.4 підприємства машинобудівної промисловості; 
  3.5 підприємства  харчової  промисловості,  об'єкти  для зберігання та переробки зерна; 
  3.6 гідротехнічні споруди (дамби, греблі, шлюзи, тунелі) та споруди на них; 
  3.7 сховища радіоактивних та токсичних відходів, а також полігони для їх утилізації та захоронення; 
  3.8 об'єкти цивільної оборони;
  3.9 нафтогазосховища (наземні та підземні) та нафтотермінали; 
  3.10 будівлі центрів радіо- та  телевізійного  мовлення, автоматичних  телефонних станцій, телекомунікаційних центрів, ретрансляторів. 
  4. Об'єкти культурної спадщини: 
  4.1 пам'ятки архітектури і містобудування;
  4.2 пам'ятки садово-паркового мистецтва; 
  4.3 пам'ятки науки і техніки.  
  5. Об'єкти цивільного призначення: 
  5.1 будівлі торговельні загальною площею більше 50 квадратних метрів;
  5.2 закриті спортивні комплекси; 
  5.3 будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення; 
  5.4 будівлі для культової та релігійної діяльності;
  5.5 будівлі офісні з трьома і більше поверхами; 
  5.6 будівлі експериментального будівництва; 
  5.7 будівлі житлові з трьома та більше поверхами; 
  5.8 будівлі готельні та інші  будівлі  для  тимчасового проживання з трьома та більше поверхами; 
  5.9 ресторани загальною площею більше 50 квадратних метрів; 
  5.10 будівлі виправних закладів, в'язниць, слідчих ізоляторів, армійських казарм, будівлі міліцейських та пожежних служб з трьома та більше поверхами; 
  5.11 гаражі наземні та підземні з трьома та більше поверхами;
  5.12 вокзали, депо (залізничні, трамвайні, метро).
  6. Об'єкти підвищеної небезпеки чи потенційно небезпечні об'єкти:   об'єкти, що внесені  до  Державного  реєстру  потенційно небезпечних об'єктів. 
 7. Об'єкти комунального господарства та обслуговування населення: 
автозаправні станції.Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua