На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 липня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 квітня 2018 року №129


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

03 квітня   2018 року                                                №129

 

Про районну програму

забезпечення  молоді житлом

на 2018-2023 роки

 

         На підставі статті 13,22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», від 24 жовтня 2012 року         № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 – 2020 роки» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1032), розпорядження голови обласної державної адміністрації від5  березня  2018  року   № 143  «Про обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018 – 2023 роки»,  з метою створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом:

 1. Схвалити районну програму забезпечення молоді житлом  на 2018 – 2023   роки (далі – Програма), що   додається.

 

 2. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

 

 3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечувати здійснення видатків відповідно з місцевого бюджету у межах бюджетних асигнувань, передбачених на виконання заходів Програми.

 

 4. Відділам містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, державної реєстрації та з питань цивільного захисту населення  райдержадміністрації, освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації:

2

сприяти діяльності Рівненського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи  «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.  

               

5. Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати районну державну адміністрацію щороку до 20 січня.

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  першого заступника голови райдержадміністрації  Шелеста П.В.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                            Б.Левшенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

                                                                                     03.04.2018   № 129

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення молоді житлом на 2018 – 2023 роки

 

І. Загальні положення

 

Районна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2023 роки (далі-Програма) спрямована на створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом, активізації інвестиційної діяльності у сфері іпотечного кредитування та житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих громадян.

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», від 24 жовтня 2012 року № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від         20 грудня 2017 року № 1032), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 березня 2018 року № 143 «Про Обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2023 роки».

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Більшість з молодих сімей, що потребують поліпшення житлових умов, не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки, тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже гострою.

Вирішення житлової проблеми молоді – це одна з головних умов повноцінного та гармонійного розвитку особистості, підвищення демографічної активності та, як наслідок, сталого економічного розвитку територій тощо.

Для подолання негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення забезпечення молоді житлом впроваджується механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного довготермінового кредитування.  

Зазначений механізм передбачає надання молодим родинам, де вік подружжя не перевищує 35 років, і одиноким молодим громадянам (віком до 35 років включно) довготермінового державного кредиту на будівництво житла через Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла.

Вирішення житлової проблеми молоді саме таким шляхом покликане стимулювати народжуваність і вже викликало широкий інтерес.

 

4

         Питання забезпечення молоді житлом сьогодні залишається актуальним, соціально та економічно привабливим і  перспективним, тому, що   більшість  молодих сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. Тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже гострою.

 

I. Мета Програми

 

Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики в частині розв’язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

 

IV. Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій;

зменшення вартості будівництва житла для молоді;

встановлення під час розрахунку розміру пільгового кредиту молоді, що надається за рахунок коштів державного бюджету, нормативної площі в розмірі 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, для багатодітних сімей, молодих спеціалістів, що працюють в селах та які уклали трудовий договір з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, - 20 кв. метрів на сім’ю;

розвитку різних форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

 

V. Обсяги, джерела фінансування,

строки та етапи виконання Програми

 

Щороку обсяги фінансування Програми визначатимуться відповідно до показників на зазначені цілі, затверджених рішеннями районної ради.

Обсяги фінансування Програми за роками наведено в додатку 1.

На фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, Рівненському регіональному управлінню Держмолодьжитла спрямовуються 6 відсотків обсягу кредитних ресурсів на відповідний рік.  Кошти в розмірі 6 відсотків кредитних ресурсів перераховуються в установленому порядку на відповідний рахунок Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла. Конкретні обсяги фінансування за рахунок коштів районного бюджету затверджуються щорічно.

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придання житла.

5

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

 

УІ. Перелік завдань Програми та результативні показники

 

Основним завданням Програми є розвиток різних типів пільгового молодіжного кредитування та молодіжного будівництва для забезпечення молоді житлом.

Реалізація Програми дозволить:

побудувати (придати) житло для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

скорочувати кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, серед молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Виконання Програми не тільки сприятиме створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, розв’язанню її житлових проблем, поліпшенню демографічної ситуації в районі, а й сприятиме розвитку будівельної галузі регіону. Зокрема, дозволить залучити в будівельну галузь кошти, забезпечити підтримку робочих місць у будівельній галузі, а також надходження від податків та інших обов’язкових платежів. 

 

VІІ. Напрями реалізації та заходи Програми

 

Основними напрямами реалізації Програми є:

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами; 

розроблення фінансово-економічного механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій для фінансування житлового будівництва для молодих сімей;

створення умов для отримання власного житла для сімей, які переселились у важкодоступні сільські населені пункти, та молодих спеціалістів, які отримали направлення на роботу в сільську місцевість;

розвиток будівництва для забезпечення молоді житлом;

популяризація Програми в засобах масової інформації.

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Районна державна адміністрація забезпечує координацію роботи з виконання заходів, передбачених Програмою та широко висвітлюватиме інформацію про хід виконання заходів Програми у засобах масової інформації.

 

 

В.о. керівника апарату

райдержадміністрації                                                                   Н.Булик

 

 

 

 

6

 

 

Додаток 1

до Програми

 

Ресурсне забезпечення Районної

програми забезпечення молоді житлом на 2018-2023 роки

 

Орієнтовний обсяг коштів, яких пропонується залучити на виконання Програми*

Виконавці

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів усього, гривень, у тому числі

 

 На надання кредитів

 

районний бюджет

 

Відділ освіти, молоді та спорту, відділ містобудування та архітектури, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

0

0

30000

30000

30000

30000

120000

з них за рахунок повернення раніше наданих кредитів та сплати відсотків за їх користування

0

0

30000

30000

30000

30000

120000

інші джерела

 

0

0

0

0

0

0

0

* - щороку може змінюватися, виходячи з опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла

 

 

Додаток 2

до Програми

 

Очікувані показники введення в експлуатацію та придбання житла

для молоді в 2018-2023 роках*

 

Показник

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2018-2023 роки

1

Збудовано кв. метрів

0

0

62,5

62,5

62,5

62,5

250.0

2

Збудовано квартир

0

0

1

1

1

1

4

 

* середня норма забезпечення житлом сімей з трьох осіб становить 62,5 кв. метрів
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2017/11/logo.png

Пенсійний фонд України

Інструкція з отримання довідок з QR-кодомЗапровадження нових онлайн-сервісівЯк налаштувати сервіс СМС-інформуванняВідеосюжет про інформаційну сторінкуВідеосюжет про комунікації

http://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua