На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 09 лютого 2018 року №59


У К Р А Ї Н А 

 ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

                    

09 лютого  2018   року                                                       №59

                                                                

Про  порядок обліку,

використання, зберігання печаток

і штампів в апараті  районної

державної адміністрації

 

Керуючись статтями 6, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Інструкції з діловодства в  апараті  Демидівської районної державної адміністрації  затвердженої розпорядження голови  районної державної адміністрації від 27 березня 2012 року №72 зі змінами та   з метою забезпечення належного обліку, зберігання та виключення безконтрольного використання печаток і штампів у апараті  Демидівської районної державної адміністрації:

 

1.Затвердити  Інструкцію про  порядок  виготовлення, обліку, використання, зберігання печаток і штампів у апараті  Демидівської районної державної адміністрації (далі — Інструкція ), згідно з додатком 1.

         

          2.Затвердити  склад комісії з питань з перевірки наявності  печаток і штампів в апараті районної  державної адміністрації  згідно з додатком 2.

       

          3.Комісії  щороку здійснювати перевірку  наявності  печаток і штампів в апараті районної  державної адміністрації.

 

          4.Визначити відповідальних за зберігання  і використання печаток і штампів в апараті районної державної адміністрації  згідно з додатком 3.

         

          5.Структурним підрозділам апарату районної державної адміністрації  забезпечити виконання  норм, визначених  Інструкцією.

 

 

 

2

          6.Визнати такими, що втратили чинність  розпорядження  голови райдержадміністрації  від 05 лютого 2016 року №38 «Про  призначення відповідальних за зберігання печаток і штампів в апараті райдержадміністрації»;  від 01 квітня 2016 року № 81 «Про  внесення доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації  від 05 лютого 2016 року №38»;  від 17 лютого 2016 року №47 «Про  комісію з перевірки  наявності   печаток і штампів в апараті районної державної адміністрації».

 

          7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату  райдержадміністрації Савич  Н.В.

 

 

 

 

Голова  адміністрації                                                                              Б.Левшенюк


3

                                                          Додаток 1

                                                                                    до розпорядження голови                                                                    

                                                                              райдержадміністрації

                                                                              09.02.2018   №59

                                                   

                    Інструкція

 про порядок виготовлення, обліку, використання, зберігання печаток і штампів

у  апараті Демидівської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1.Інструкція про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів районної державної адміністрації (далі - Інструкція) розроблена відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 “Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України  22.06.2015 за № 736/27181, Інструкції з діловодства в апараті Демидівської  районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 березня 2012 року № 72 та визначає єдині вимоги щодо використання печаток і штампів в райдержадміністрації.

2.В апараті Демидівської районної державної адміністрації використовується печатка із зображенням Державного Герба України і повного найменування установи (далі — гербова печатка), а також інші печатки без зображення Державного Герба України та штампи.

2. У порядку, встановленому чинним законодавством, організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські, фінансові, бухгалтерські та інші документи, що створені в апараті Демидівської районної державної адміністрації, копії цих документів скріплюються печатками, а на вхідних та вихідних документах проставляються штампи.

3.Виготовлення та облік видачі печаток і штампів, що використовуються в апараті районної державної адміністрації, покладається на структурний підрозділ, до функцій якого входить матеріально-технічне забезпечення апарату районної державної адміністрації та на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

2. Облік печаток і штампів

 

           1.Печатки і штампи, що використовуються в апараті Демидівської районної   державної адміністрації, підлягають обов'язковому обліку.

 

4

2. Журнал обліку печаток і штампів включається до номенклатури справ апарату Демидівської районної державної адміністрації. Аркуші журналу нумеруються, прошиваються та скріплюються печаткою без зображення Державного Герба України.

 

3. Використання печаток і штампів

 

1.На документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксується факт витрати коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис посадової (відповідальної) особи скріплюється гербовою печаткою.

Перелік інших документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою, визначаються Інструкцією з діловодства в Демидівській районній державній адміністрації, затвердженою розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Гербовою печаткою районної державної адміністрації скріплюються документи, що підписані головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації.

2.Печатки і штампи без зображення Державного Герба України використовуються для:

посвідчення копій документів, що надсилаються;

засвідчення розмножених примірників розпорядчих документів;

засвідчення факту реєстрації вхідних документів;

інших відміток довідкового характеру;

опечатування пакетів, шаф, дверей,сейфів тощо.

3.Особи, які несуть персональну відповідальність за використання та зберігання печаток і штампів в апараті, визначаються відповідно розпорядженнями голови районної державної адміністрації та наказами керівника апарату  районної державної адміністрації.

 

4. Зберігання печаток і штампів

 

1.Печатки і штампи повинні зберігатися у сейфах або металевих шафах. Передавати їх на зберігання працівникам, які не мають на це необхідних повноважень, виносити за межі виділеного для цих цілей приміщення, заборонено.

2.Перевірка наявності печаток і штампів, стану дотримання режиму секретності їх використання та зберігання, обґрунтованості знищення здійснюється щороку комісією.

           Про результати перевірки наявності печаток і штампів робляться відмітки в журналі обліку після останнього запису. У разі порушення правил

 

5

 

обліку, використання і зберігання печаток і штампів комісія проводить службове розслідування, результати якого оформляються актом довільної

форми та доводяться до відома голови районної державної адміністрації.

         3. У разі втрати печатки або штампа відповідальний за їх збереження повідомляє про це першого заступника голови, заступника голови або керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень. За фактом втрати печатки або штампа проводиться службове розслідування, результати якого доводяться до відома голови райдержадміністрації для прийняття відповідного рішення.

 

            4.Контроль за дотриманням порядку обліку, використання і зберігання гербових печаток, інших печаток без зображення Державного Герба України і штампів, в апараті районної державної адміністрації покладається на керівника апарату районної державної адміністрації,

 

Знищення печаток і штампів

 

1. Зіпсовані печатки та штампи або такі, що втратили практичне значення, підлягають знищенню. Знищення відібраних печаток і штампів в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться комісією із знищення печаток і штампів, яка утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації або наказом керівника структурного підрозділу з оформленням відповідного акта.

2. Зіпсовані печатки та штампи або такі, що втратили практичне значення, в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, підлягають зняттю з обліку у фінансово-господарському відділі апарату районної державної адміністрації або відповідальним працівником структурного підрозділу з подальшим знищенням.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                     Н.Савич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

                                                                   Додаток 2

                                                                                           до розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації

   09.02.2018  №59

 

СКЛАД

комісії з   перевірки наявності печаток і штампів в  апараті райдержадміністрації

 

Савич  Наталія                               Вячеславівна

керівник   апарату райдержадміністрації,                         голова комісії 

Булик  Надія                                 Миколаївна

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, секретар комісії

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

 

 

Шелест Петро                      Володимирович

перший заступник голови

райдержадміністрації

 

Довганюк   Марія                        Миколаївна

начальник відділу організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

Павлюк Людмила                           Петрівна

начальник відділу фінансово – господарського забезпечення - головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

 

Керівник апарату                                                                  райдержадміністрації                                                            Н.Савич

 

7

                                                                    Додаток 3

до розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                             09.02.2018  №59

 

Список

відповідальних   за зберігання печаток і штампів в                                                 апараті районної державної адміністрації

 

1. Гербова печатка «Демидівська райдержадміністрація», кутовий штамп «Демидівська райдержадміністрація»,  печатка «Канцелярія», - керівник   апарату райдержадміністрації Савич Н.В.

 

2. Печатка «Загальний відділ», кутовий штамп «Вхідна», кутовий штамп «Вихідна», штамп «Демидівська районна державна адміністрація», штамп «Підлягає поверненню», штамп «Додаток вх.», штамп «Прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації», штамп «Взято на контроль».

 

3. Гербова печатка «Відділ ведення Державного реєстру виборців» - начальник   відділу ведення Державного реєстру виборців Міщука М.М.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                         Н.Савич

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua