На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 січня 2018 року №19


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

22 січня  2018 року                                                                            №19

 

 

Про прогноз районного бюджету

Демидівського району

на 2019 та 2020 роки

 

 

Відповідно до статей 21 та 76 Бюджетного кодексу України, статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Схвалити прогноз районного бюджету  на 2019 та 2020 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                     Б. Левшенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Додаток

                                до розпорядження голови

                                райдержадміністрації 

                              22.01.2018  № 19

 

  

ПРОГНОЗ
районного бюджету Демидівського району на 2019 та 2020 роки

  

Загальна частина

Прогноз районного бюджету Демидівського району на 2019 та 2020 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Постанови Кабі      нету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки», із змінами, Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року № 612 та затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року № 1374, державних та обласних цільових програм.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевими фінансами, установлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

В умовах складної фінансово-економічної ситуації в країні та обмеженості бюджетних ресурсів актуальним є завдання всебічного наповнення дохідної частини обласного бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, здійснення пріоритетних видатків у межах наявного бюджетного ресурсу.

Прогноз районного бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність районного бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

 Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району, районного бюджету за основними видами доходів, видатків, а також прогнозні показники програм (проектів).

Індикативні прогнозні показники районного бюджету на 2019 та 2020 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів районного бюджету планів своєї діяльності та регіональних програм.

 

Пріоритетні напрями

економічного та соціального розвитку району на 2019 та 2020 роки

         Пріоритетними напрямами економічного та соціального розвитку району є:        

удосконалення управління регіональним розвитком;

впровадження процесів децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування, сприяння розвитку територіальних громад району;

реалізація державної фінансово-бюджетної політики, підвищення самодостатності місцевих бюджетів;

впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;

підвищення якості надання адміністративних послуг;

підтримка зміцнення обороноздатності держави, формування правосвідомості громадян;

сприяння стабільній роботі промислового комплексу району, підвищенню конкурентоспроможності продукції місцевих виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках;

підтримка стабільного функціонування та розвитку агропромислового комплексу району;

сприяння залученню інвестиційних ресурсів у розвиток виробничої та соціальної сфер району, покращення інфраструктури;

розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та територій;

підвищення ефективності та адресності соціального захисту населення;   сприяння зростанню рівня зайнятості населення;

підвищення якості та доступності медичних послуг населенню;

забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти;

охорона, збереження та відродження культурної спадщини;

формування здорового способу життя, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді;

реалізація державної політики у сфері охорони довкілля; підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

 

 

 

 

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку району, покладені в основу формування прогнозу районного бюджету

на 2019 та 2020 роки

У прогнозі районного бюджету на середньостроковий період враховано наступні показники економічного і соціального розвитку району.

 

 

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку Демидівського району

на 2019 - 2020 роки (оптимістичний сценарій)

 

Найменування показника

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Валовий регіональний продукт, млн. гривень

186,5

187,0

188,0

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у цінах попереднього року, відсотків до попереднього року

100,8

100,2

100,5

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, гривень

4500

4800

5000

Фонд оплати праці, млн. гривень

206,0

217,0

222,2

Прибуток від звичайної діяльності підприємств, до оподаткування, млн. гривень

 

 

 

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

11

11

10

Обсяг експорту товарів та послуг, у відсотках до попереднього року

115

103,7

101,2

Обсяг імпорту товарів та послуг, у відсотках до попереднього року

101

102,1

103,0

 

Розрахунок прогнозних індикативних показників бюджету на 2019 та 2020 роки розроблений на основі оптимістичних оцінок основних макропоказників економічного і соціального розвитку держави. 

 

 

 

 

 

Індикативні прогнозні показники районного бюджету на 2019 та 2020 роки

тис. гривень

Назва показника

2019 рік

2020 рік

Власні доходи (без трансфертів)

1350,0

1400,0

Освітня субвенція

4500,0

5067,0

Медична субвенція

994,3

1118,6

Субвенції на виконання програм соціального захисту населення

95 441,7

104 985,9

 

 

 

Видатки та кредитування 

118 536,7

127 635,6

 

Власні доходи місцевих бюджетів району

на 2019 та 2020 роки

   Дохідна частина бюджету на 2019 – 2020 роки розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, із змінами, та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

          Основними чинниками, які впливатимуть на питоме джерело власних доходів - податок на доходи фізичних осіб,  у 2019 – 2020 роках будуть:

          підвищення мінімальної заробітної плати;

          зростання оплати праці найманих працівників бюджетної сфери та приватного сектору економіки;

          зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності;

          зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги;

          застосування єдиної ставки (18 відсотків) оподаткування доходів фізичних осіб;

          продовження дії військового збору;

          легалізація виплати заробітної плати;

          продовженням мораторію на проведення перевірок малого та середнього бізнесу.

          Загалом, прогнозний обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів району (без врахування трансфертів) на 2019 рік обраховано в сумі 43,4 млн. гривень, в тому числі до районного  бюджету – 1,4 млн. гривень та на 2020 рік відповідно – 43,3 млн. гривень та 1,5 млн. гривень. 

          Приріст доходів на 2019 рік до прогнозу 2018 року становить 7,7 відсотка.

На 2020 рік розрахункове зменшення доходів загального фонду на 0,3 відсотка до рівня 2019 року пов’язано із 100-відсотковим зарахуванням акцизного податку з пального до спеціального фонду державного бюджету.

 

Індикативні прогнозні показники власних доходів місцевих бюджетів району на 2019 та 2020 роки

      тис. гривень

Найменування показника

Бюджет району

Районний бюджет

2019 рік

2020 рік

2019 рік

2020 рік

Обсяг доходів загального фонду

43355,0

43245,0

1420,0

1485,0

у тому числі:

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб 

21000,0

21500,0

1100,0

1125,0

Податок на прибуток підприємств

20,0

25,0

 

 

Рентна плата за використання природних ресурсів

135,0

140,0

 

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1800,0

7000

 

 

Плата за оренду комунального майна

250,0

280,0

220,0

240,0

Адміністративний збір

550,0

600,0

100,0

120,0

Місцеві податки  

19600,0

20000,0

 

 

 

Відповідно до бюджетного законодавства балансування бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя за двома податками:

          податком на прибуток підприємств - для обласних бюджетів;

          податком на доходи фізичних осіб - для бюджетів міст, районів та обласних бюджетів.

Вирівнювання за іншими платежами не здійснюється, їх надходження в повному обсязі залишаться в розпорядженні місцевих органів влади, що є прогресивною системою та має на меті сприяти зацікавленості місцевих органів влади у залученні додаткових надходжень та розширенні наявної бази оподаткування.

 

Видатки та кредитування районного бюджету на 2019 та 2020 роки

Прогноз видатків бюджету на 2019 та 2020 роки розроблено з урахуванням відповідних макроекономічних показників, показників дохідної частини бюджету, обсягів фінансування та з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях.

 

Індикативні прогнозні показники видатків загального фонду районного бюджету Демидівського району за функціональним призначенням на 2019 та 2020 роки

                                                                                                                 тис. гривень

Найменування

2019 рік

2020 рік

Державне управління

1461,1

1549,3

Освіта

7355,9

8238,6

Охорона здоров’я

12 765,1

14 384,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі

96 159,1

102 587,5

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

12,0

13,0

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих

19,6

21,2

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобами, інвалідністю

4 307,6

4 566,1

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот; придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

56 731,4

60 135,3

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги дітям

28 420,1

30 657,4

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

39,0

41,4

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю

6 629,4

7 153,1

Засоби масової інформації

215

250

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

65

70

Резервний фонд

60

70

Міжбюджетні трансферти

425,5

455,8

 РАЗОМ видатків 

118 506,7

127 605,6

Кредитування

30,0

30,0

 

Державне управління

Пріоритетами розвитку Демидівської районної ради є:

          забезпечення повноцінного функціонування депутатів і виконавчого апарату районної ради;

          забезпечення якісного виконання повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами;

          забезпечення належного виконання принципів народовладдя;

          забезпечення якісного контролю за використанням коштів на реалізацію заходів районних програм соціально-економічного розвитку.

          У 2019 та 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

          забезпечення належного опрацювання депутатським корпусом та затвердження цільових програм;

          забезпечення якісного виконання представницьких функцій депутатами районної ради;

          забезпечення принципу прозорості у діяльності районної ради;

          забезпечення повноцінного виконання повноважень виконавчого апарату районної ради згідно з чинним законодавством.

Основним результатом, якого планується досягти, є повноцінне виконання повноважень Демидівської районної ради.

 

Освіта

Пріоритетами розвитку галузі є:

          забезпечення рівного доступу населення до якісної освіти;

          створення умов для вияву творчих нахилів дитини;

           приведення змісту та структури професійної орієнтації випускників шкіл у відповідність із сучасними потребами ринку праці;

         підвищення рівня та якості послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;

       збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення, здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей, шляхом організації оздоровлення та відпочинку;

          створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

          сприяння патріотичному вихованню, розвитку духовності, моральності та формування загальнолюдських принципів молоді;

          розвиток матеріально-технічної бази галузі.

У 2019 та 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

          модернізація матеріально-технічної та методичної бази навчальних закладів;

          підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників;

          створення умов для раннього вияву творчих нахилів дитини;

          забезпечення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров’я;

          забезпечення якості загальної середньої освіти.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

          забезпечення охоплення дітей повною загальною середньою освітою відповідного рівня;

          навчання і виховання дітей у позаурочний та позанавчальний час;

          збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку;

          збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення;

         підвищення рівня та якості послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

       

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетами розвитку галузі є:

          забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері надання соціальних послуг, соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою.

          У 2019 та 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

          забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік або інші хвороби;

          забезпечення надання допомоги на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;

         надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних  життєвих обставинах;

          надання послуг з тимчасового проживання та харчування особам, які  не мають житла;

         надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

         надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги дітям;

         надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

надання матеріальної та грошової допомоги інвалідам, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення;

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

          здійснення заходів щодо обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

          реалізація заходів щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції.

          Основними результатами, яких планується досягти, є:

          надання соціальних послуг усім потребуючим верствам населення;

          захищеність інвалідів, пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення.

       

Соціальний захист дітей

Пріоритетами розвитку галузі є:

       удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опинились у складних життєвих обставинах;

       забезпечення своєчасності виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання;

       сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

       забезпечення відвідування дітьми загальноосвітніх або інших навчальних  закладів чи індивідуальне навчання з урахуванням потреб та можливостей дитини.

У 2019 та 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

проведення профілактичних заходів з метою виявлення осіб, які залучають дітей до жебракування та бродяжництва;

сприяння створенню дитячих будинків сімейного типу, прийомних та патронатних сімей;

проведення Всеукраїнського рейду «Урок» з метою виявлення дітей, що не приступили до навчання;

сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки;

розроблення  рекомендацій  з  питань  соціально-психологічної адаптації  дитини  для  педагогічних  та  соціальних працівників і батьків.

          Основними результатами, яких планується досягти, є:

збереження сімейного середовища для дитини, запобігання вилученню дітей із сім’ї;

забезпечення розвитку та функціонування сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

сприяння створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей  та влаштування до них дітей;

соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до умов, що змінилися, сімейного і суспільного життя.

 

Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі є:

підвищення якості та доступності медичних послуг;

поліпшення ефективності державного фінансування галузі;

створення стимулів для здорового способу життя населення і здорових умов праці;

зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, передусім від серцево-судинних, онкологічних хвороб, туберкульозу, СНІДу.

У 2019 та 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

          укомплектування амбулаторій загальної практики - сімейної медицини санітарним транспортом і медичним обладнанням відповідно до табеля оснащення; 

          забезпечення формування оптимальної  мережі закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги з урахуванням інтенсивності надання медичних послуг та укомплектування їх медичним обладнанням;

          поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я первинного рівня надання медичної допомоги (підготовка та перепідготовка  лікарів за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»);

          проведення медико-соціальної профілактики, інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

          створення умов для переходу до страхової моделі (соціального медичного страхування);

          продовження виконання проекту реімбурсації вартості ліків;

          забезпечення імунопрофілактики, здійснення інших заходів щодо

раннього виявлення захворювань, профілактики і боротьби із соціально небезпечними хворобами;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

          поліпшення здоров'я населення;

          забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості;

          доведення рівня профілактичного медичного огляду та диспансеризації дітей до 98,8 відсотка;

          підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях;

          зниження коефіцієнта малюкової  смертності; 

          зниження коефіцієнта материнської смертності;

          зниження смертності від онкологічних захворювань;

          зниження рівня дорічної летальності від онкологічних захворювань;

         зниження питомої ваги деструктивних форм туберкульозу у вперше виявлених;

          зниження показника смертності від туберкульозу.

 

Кредитування

Кредитування здійснюється через виконання районної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості “Власний дім” (далі - Програма):

          Пріоритетні напрями Програми:

        поліпшення житлово-побутових умов сільських жителів;

         покращення соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі через надання преференцій в отриманні пільгових кредитів молодим сім'ям та молодим спеціалістам;

         сприяння забудовникам у розвитку підсобного господарства, збільшення самозайнятості сільського населення і виробництва сільгосппродукції, підвищення рівня доходів підсобних господарств для повернення кредитних коштів.

 

Взаємовідносини районного бюджету з місцевими бюджетами

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2019 та 2020 роки

                                                                                                            тис. гривень

Інша додаткова дотація

2019 рік

 

2020 рік

Інша субвенція Рівненському обласному бюджету на центр реабілітації

6,0

7,0

Інші  дотації з місцевого бюджету Вовковиївському сільському бюджету на утримання дошкільного навчального закладу, будинку культури та бібліотеки

419,5

448,8

 

Інша дотація Вовковиївському сільському бюджету передбачається на утримання дошкільного навчального закладу, будинку культури та бібліотеки. З метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку дошкільного навчального закладу і сільських закладів культури, утримання таких установ передається на сільський бюджет із спрямуванням відповідного фінансового ресурсу з районного бюджету.

         

 

Керівник апарату адміністрації                                                                Н. Савич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua