На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 вересня 2017 року №254


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

01 вересня  2017  року                                                       №254

 

Про Програму розвитку

фізичної культури і спорту

в Демидівському районі

на період до 2020 року

 

 

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту», постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період  до 2020 року», розпорядження голови облдержадміністрації від 02 серпня 2017 року №422 «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року» та з метою ефективного розвитку фізичної культури і спорту, пропаганди здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у жителів Демидівського району:

1. Схвалити Програму розвитку фізичної культури і спорту в Демидівському районі на період до 2020 року (далі – Програма), що додається.

2. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін
до районного бюджету на 2017 рік та формуванні районного бюджету
на наступні роки передбачати у видатковій частині бюджету кошти
на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації:

1) забезпечити виконання заходів Програми;

 

 

 

2

2)   інформувати   відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації щороку до 10 січня.

3) Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації   узагальнену інформацію  про хід виконання Програми  подавати щороку до 15 січня.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації:

від 27 грудня 2013 року № 277 «Про програму розвитку фізичної культури і спорту в Демидівському районі на 2014 – 2016 роки»;

від 16 грудня 2016 року № 323 «Про схвалення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Демидівському районі на 2014 –
2016 роки».

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Шелеста П.В.

 

 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                    Б. Левшенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

                                                                                       Додаток

                                                                                       до  розпорядження  голови

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                        01.09.2017     №254

 

                                                            ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в Демидівському районі

на період до 2020 року

 

 

І. Стан та проблеми реалізації державної політики

у сфері фізичної культури і спорту

 

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в районі певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в районі. Зокрема, активізується олімпійський, паралімпійський, дефлімпійський, неолімпійський, ветеранський спортивний рух; збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Особливе занепокоєння викликає загальне погіршення стану здоров'я населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів.

Існуюча система спорту в районі також має ряд проблем. Найістотніша  з-поміж них – це низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі збірних команд району у державних спортивних заходах. Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд як для потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб масового спорту.

 

 

 

 

4

В районі не налагоджено ефективних механізмів об'єднання зусиль та ресурсів державних, громадських та приватних організацій, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту.

У сфері фізичної культури і спорту повільно впроваджуються у практику роботи передові технології, досягнення спортивної науки та спортивної медицини. Відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації.

 

 

II. Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми полягає у створенні умов для:

залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації, у тому числі учасників антитерористичної операції;

максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, в тому числі у дитячо-юнацькому спорті, вихованні національно-патріотичного напрямку, формуванні гуманістичних цінностей.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

сприяння розвитку дитячо-юнацького спорту та спорту ветеранів;

забезпечення постійної модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів, дитячо-юнацького спорту;

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження;

сприяння розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, спорту інвалідів;

проведення на належному організаційному рівні на території району фізкультурно-оздоровчих заходів;

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту;

підтримання закладів фізичної культури і спорту, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фізкультурно-оздоровчих закладів, а також залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

сприяння залученню інвестицій до реалізації завдань з розвитку фізичної культури і спорту, поширюючи меценатство та спонсорство;

здійснення заходів, спрямованих на формування світогляду, орієнтованого на здоровий спосіб життя, престиж фізичного здоров’я, національно-патріотичне виховання;

забезпечення пропаганди і впровадження відповідних принципів та ідеалів олімпійського руху;

широке залучення до співпраці з розвитку фізичної культури і спорту громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

5

 

ІІІ. Шляхи та напрями виконання Програми

 

Оптимальний варіант розвитку фізичної культури і спорту в Демидівському районі передбачає поєднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства для проведення реформи у сфері фізичної культури і спорту з метою приведення її у відповідність із європейськими вимогами і стандартами шляхом визначення як основи європейської моделі реформування відносин між органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, підвищення рівня публічності та прозорості діяльності управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації, автономності спортивних федерацій, визначення принципів пріоритетності видів спорту, дотримання антидопінгового законодавства, що сприятиме створенню умов для занять фізичною культурою і спортом.

Заходи щодо реалізації Програми (додаток) здійснюються за такими напрямами:

1. Розвиток фізичної культури та масового спорту:

1) фізичне виховання у навчальних закладах;

2) фізична культура і масовий спорт за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

3) фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед усіх верств сільського населення;

4) фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів.

2. Розвиток дитячо-юнацького спорту.

3. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів.

4. Удосконалення системи забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

1) кадрове забезпечення;

2) матеріально-технічне забезпечення;

3) фінансове забезпечення;

4) медичне забезпечення;

5) інформаційно-пропагандистське забезпечення.

6. Участь державних та громадських інституцій у реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту.

 

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної

спрямованості, фондів, вітчизняних та іноземних інвесторів, власні кошти громадян України.

 

 

 

6

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей місцевих бюджетів під час формування їх показників.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

залучити до активного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із використанням різноманітних форм рухової активності та щорічним збільшенням на 1 – 2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю;

підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонують відповідно до встановлених стандартів;

забезпечити підготовку спортсменів району та їх гідну участь у обласних,  всеукраїнських змаганнях;

забезпечити збереження та реконструкцію існуючих спортивних об’єктів, створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд, зокрема спортивних залів, спортивних майданчиків, футбольних полів тощо, які відповідають національним і міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів;

забезпечити підвищення рівня професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг;

створити належні умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі учасників антитерористичної операції.

 

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми

 

Реалізація заходів Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, районні державні адміністрації, об’єднані територіальні громади, підприємства, установи, організації, які є виконавцями заходів Програми.

Контроль за виконанням Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  структурні підрозділи райдержадміністрації, інші виконавці Програми щороку до 15 січня подають райдержадміністрації звіт про хід виконання Програми.

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                   П.Шелест

 

 

7

 

Додаток

до Програми розвитку фізичної культури і спорту в  Демидівському районі 

на період до 2020 року

 

 

Заходи

щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту

в Демидівському районі на період до 2020 року

 

І. Розвиток фізичної культури та масового спорту

 

Фізичне виховання у навчальних закладах

 

1. Проводити на високому організаційному рівні різноманітні спортивні змагання та заходи серед учнів, вчителів, у тому числі районну спартакіаду школярів, Всеукраїнські спортивно-масові заходи «Олімпійське лелеченя», «Олімпійський урок»,  «Олімпійський тиждень» та інші, забезпечувати підготовку та участь збірних команд району у відповідних обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях та заходах.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

2017-2020 роки

 

2. Сприяти покращенню організаційного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчальних закладів для занять фізичною культурою та спортом, у тому числі для збільшення рухової активності дітей та молоді.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого  самоврядування

2017 – 2020 роки

 

3. Сприяти створенню в навчальних закладах району мережі спортивних клубів та забезпечити необхідні умови для їх функціонування.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

 

 

 

 

 

8

          4. Завершити введення в усіх школах району третього уроку фізкультури, а за наявності необхідного кадрового та матеріально-технічного забезпечення – уроку футболу.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

          5. Забезпечити проведення позакласної роботи з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах району, особливо в сільській місцевості, в тому числі функціонування гуртків та секцій з футболу.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

          6. Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед педагогічних працівників, у тому числі туристично-краєзнавчу, забезпечити проведення спортивних заходів та змагань серед педагогічних працівників, зокрема й туристичних.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

Фізична культура і масовий спорт за місцем проживання

та в місцях масового відпочинку населення

 

7. Забезпечити проведення моніторингу рівня охоплення населення району масовим спортом та щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого

самоврядування

Щороку

 

8. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів масового спорту, у тому числі районної спортивної гри «Сімейні перегони», заходів в рамках «Олімпійського дня», «Олімпійського тижня», та брати участь у обласних, всеукраїнських заходах, здійснювати пошук нових форм фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх вікових та соціальних груп населення району.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого

самоврядування

2017 – 2020 роки

 

 

                 9

 

9.Сприяти створенню, в тому числі із залученням інвестицій, мережі сучасних спортивних організацій, центрів та клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

Відділ освіти, молоді і спорту

райдержадміністрації, органи місцевого

самоврядування

2017 – 2020 роки

 

10.Проводити районну спартакіаду серед допризовної молоді та забезпечити участь команди району в обласній спартакіаді серед допризовної молоді.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

Щороку

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота

серед усіх верств сільського населення

 

11. Забезпечити проведення спортивних та масових заходів за участю сільського населення, у тому числі районних сільських спортивних ігор, та участь в обласному конкурсі «Краще спортивне село».

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

 Щороку

 

12. Забезпечити участь збірних команд сільських, селищних рад  у змаганнях різного рівня з видів спорту.

Органи місцевого самоврядування, районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

Щороку

 

13. Забезпечити діяльність на території усіх сільських, селищної рад  району не менше двох спортивних секцій дитячо-юнацької спортивної школи з метою охоплення постійними заняттями спортом понад 13 відсотків сільських дітей.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

2017 – 2020 роки

           10

 

          14. Сприяти створенню, реєстрації в установленому порядку та функціонуванню спортивних клубів різних форм власності на території кожної сільської, селищної ради  району.

Відділ освіти, молоді і спорту

райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

15. Сприяти введенню до структури виконавчих комітетів сільських, селищних рад  штатних посад організаторів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

Органи місцевого самоврядування, районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

2017 – 2020 роки

16. Вживати заходів щодо морального і матеріального стимулювання спеціалістів сфери фізичної культури і спорту, які працюють у сільській місцевості, передбачати в місцевих бюджетах фінансову допомогу місцевим осередкам Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» для здійснення статутної діяльності.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Щороку

 

17. Забезпечити функціонування в сільських населених пунктах району спортивних споруд відповідно до чинних нормативних актів, не допускати їх ліквідації, перепрофілювання.

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2017 – 2020 роки

 

18. Надавати в установленому порядку можливість використання фізкультурно-спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів в позаурочний час для занять фізичною культурою та спортом сільської молоді.

Відділ освіти, молоді та спорту

 райдержадміністрації, органи місцевого

самоврядування

2017 – 2020 роки

 

19. Забезпечити постійне висвітлення в засобах масової інформації спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів за участю сільського населення.

               11

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування,

організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

2017 – 2020 роки

 

Фізична культура та масовий спорт

за місцем роботи громадян

 

20. Брати участь в обласних галузевих спартакіадах, у тому числі спартакіаді держслужбовців та депутатів.

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою).

Щороку

 

21. Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед педагогічних працівників, у тому числі туристично-краєзнавчу, забезпечити проведення спортивних заходів та змагань серед педагогічних працівників, учнівської молоді, у тому числі туристичних.

Відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність,

фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів

 

22. Забезпечити створення, реєстрацію в установленому порядку та функціонування клубів (центрів) з фізичної культури і спорту інвалідів у районі.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого  самоврядування, районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

2017 – 2020 роки

23. Забезпечити проведення спортивних, фізкультурно-реабілітаційних заходів та змагань для спортсменів-інвалідів, у тому числі інвалідів – учасників антитерористичної операції, інших локальних війн та воєнних конфліктів, в т.ч. на території інших держав, зокрема змагань «Повір у себе», їх підготовку та участь у обласних спортивних та фізкультурно-реабілітаційних заходах і змаганнях.

12

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого  самоврядування, районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

Щороку

 

24. Забезпечити облаштування спортивних споруд для безперешкодного доступу до них інвалідів, осіб з обмеженими фізичними можливостями та безоплатне надання спортивних споруд для занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією інвалідів та інвалідів – учасників антитерористичної операції, інших локальних війн та воєнних конфліктів, зокрема на території інших держав.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого  самоврядування

2017 – 2020 роки

 

ІІ. Розвиток дитячо-юнацького спорту

 

25. Продовжити практику проведення на всіх рівнях спортивних змагань серед вихованців дошкільних закладів, у тому числі змагань «Веселі старти».

Відділ освіти, молоді та спорту

                                                райдержадміністрації

2017 – 2020

 

26. Забезпечити впровадження нових механізмів охоплення усіх дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту, в тому числі спортивно-масового заходу «Розминка від чемпіона», заходи у рамках «Олімпійського дня», «Олімпійського уроку», «Олімпійського тижня».

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

 

27. Забезпечити збереження та розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл району, наповнення їх тренерськими кадрами згідно із нормативними документами, модернізацію їх матеріально-технічної бази.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

 

 

13

28. Здійснювати моніторинг діяльності дитячо-юнацької спортивної школи та вживати заходів щодо підвищення їх ефективності, покращення матеріально-технічної бази.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

29. Забезпечити залучення в установленому порядку до занять фізичною культурою та спортом на пільгових умовах дітей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей інших соціально-незахищених категорій.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

2017 – 2020 роки

 

ІІІ. Розвиток спорту вищих досягнень

 

30. Забезпечувати направлення обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, кращих вихованців дитячо-юнацької спортивної школи району на конкурсний відбір для навчання в комунальному закладі «Костопільський обласний ліцей-інтернат
ІІ – ІІІ ступенів фізичної культури і спорту» Рівненської обласної ради та комунальному закладі «Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю» Березнівської районної ради Рівненської області з видів спорту, відділення яких працюють у зазначених закладах.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

2017 – 2020 роки

               

31. Забезпечити дотримання у відповідності з встановленими нормативами фінансування розвитку та утримання матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

2017 – 2020 роки

14

 

ІV. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів

32. Здійснювати, в установленому порядку, облік ветеранів фізичної культури і спорту району різних вікових груп, залучати їх до активної участі в розвитку ветеранського спортивного руху.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

 Щороку

33. Проводити фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед ветеранів фізичної культури і спорту  та забезпечувати участь спортсменів та команд району у відповідних обласних змаганнях серед ветеранів спорту.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації, районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

2017 – 2020 роки

 

34. Залучати ветеранів спорту до пропаганди олімпійських ідеалів, розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, олімпійського та ветеранського спортивного руху в районі.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

Щороку

 

V. Удосконалення системи забезпечення розвитку

фізичної культури і спорту

 

Кадрове забезпечення

35. Проводити конференції, наради, семінари, колегії, засідання за круглим столом, робочі зустрічі тощо, у тому числі виїзні, з питань розвитку фізичної культури і спорту, підвищення кваліфікації та обміну досвідом директорів

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тренерів з видів спорту та інших фахівців сфери фізичної культури та спорту району, у тому числі об’єднаних територіальних громад. Впроваджувати у практику роботи передовий досвід фахівців з фізичної культури та спорту інших регіонів України та зарубіжжя.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

2017 – 2020 роки

             15

 

36. Забезпечити підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери фізичної культури та спорту району у вищих навчальних закладах, підпорядкованих центральному органу виконавчої влади в сфері фізичної культури та спорту, обласних навчальних закладах, які мають відповідні ліцензії, згідно з чинними нормативними актами.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою)

2017 – 2020 роки

 

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

37. Забезпечити проведення паспортизації спортивних споруд району, внесення даних про них до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд та постійне їх поновлення.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (за згодою)

2017 – 2020 роки

 

38. Забезпечити проведення поточних та капітальних ремонтів спортивних споруд району незалежно від форм власності, інших приміщень та спортивних майданчиків закладів сфери фізичної культури і спорту, вжити заходів щодо їх ефективного використання.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2017 – 2020 роки

 

39. Забезпечити будівництво нових та модернізацію існуючих спортивних майданчиків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

Відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства, державної реєстрації та з питань цивільного захисту населення  райдержадміністрації,  відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

                                                2017 – 2020 роки

 

 

 

16

 

40. Не допускати перепрофілювання чи припинення діяльності фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 2017 – 2020 роки

 

          41. Створити умови для використання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів у позаурочний час для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Постійно

 

 42. Забезпечити придбання спортивного інвентарю та обладнання для належного проведення навчально-тренувального процесу, фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, у всіх навчальних закладах району незалежно від форми власності, в дитячо-юнацькій спортивній школі.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 Щороку

 

 

Фінансове забезпечення

 

43. Передбачати в місцевих бюджетах видатки на виконання цієї Програми в межах планового фінансування сфери фізичної культури та спорту.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Щороку

 

44. Забезпечувати надання фінансової та організаційної підтримки спортсменам та командам району для підготовки та участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах серед учасників антитерористичної операції та учасників бойових дій.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Щороку

 

 

              17

 

45. Передбачати в бюджеті фінансову допомогу місцевим осередкам Всеукраїнського фізкультурно-спортивного   товариства «Колос».

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

Щороку

 

46. Передбачати в бюджетах усіх рівнів виділення коштів на утримання спортивних споруд району.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 Щороку

 

47. Передбачати в місцевих бюджетах кошти для забезпечення спортивним інвентарем і обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів, дитячо-юнацької спортивної школи.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

Щороку

 

48. Сприяти залученню інвестицій для розвитку фізичної культури і спорту, у тому числі покращання матеріально-технічної спортивної бази, поширюючи меценатство та спонсорство.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

Наукове забезпечення

 

49. Забезпечувати участь провідних тренерів, спортсменів, фахівців в обласних, всеукраїнських та міжнародних нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України, всеукраїнських федерацій тощо з проблем та перспектив розвитку фізичної культури і спорту.

Відділ освіти,  молоді та спорту райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

 

 

18

Медичне забезпечення

 

50. Здійснити організаційні заходи щодо забезпечення належного лікарського контролю за станом здоров’я вихованців дитячо-юнацької спортивної школи та провідних спортсменів району, для чого в центральній районній поліклініці увести посаду фахівця зі спортивної медицини.

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  

центральна районна лікарня

2017 – 2020 роки

 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

 

51. Забезпечувати висвітлення спортивних подій у засобах масової інформації району, пропагувати розвиток фізкультурно-оздоровчого, спортивного, реабілітаційного, ветеранського спортивного руху.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

                                               2017 – 2020 роки

 

52. Удосконалити систему інформування населення про позитивний вплив на людину занять спортом, у тому числі через засоби масової інформації, шляхом проведення районного спортивно-масового заходу «Розминка від чемпіона».

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

53. Інформувати населення району про хід виконання цієї Програми через періодичні видання району, радiо.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

Міжнародна діяльність

 

54. Поглиблювати співробітництво у сфері фізичної культури і спорту, забезпечувати участь спортсменів, команд, делегацій району, у тому числі спортсменів-інвалідів, студентських та ветеранських команд, у спортивних змаганнях та заходах міжнародного характеру, які проводяться на території інших країн.

Відділ освіти, молоді та спорту                        райдержадміністрації

Щороку

 

         19

 

55.  Продовжити практику проведення відкритих чемпіонатів, першостей, кубків, турнірів, інших спортивно-масових заходів на території району за участю іноземних спортсменів та команд.

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 2017 – 2020 роки

 

56. Забезпечувати участь спортсменів та команд району в міжнародних спортивно-масових заходах на території області, надавати організаційну, матеріальну, інформаційну та фінансову підтримку їх проведенню.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2017 – 2020 роки

 

6. Участь державних та громадських інституцій у реалізації

державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту

 

57. Надавати організаційну  та іншу підтримку громадським організаціям, які здійснюють свою діяльність у сфері фізичної культури і спорту.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Щороку

 

58. Для забезпечення реалізації заходів Програми та контролю за їх виконанням здійснювати відрядження спортсменів, у тому числі спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, фахівців сфери фізичної культури і спорту в райони та міста області, інші регіони України та зарубіжжя.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  районна організація Всеукраїнського фізкультурно - спортивного товариства «Колос» (за згодою)

2017 – 2020 роки

 

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                         П.Шелест

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua