На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 квітня 2017 року №148


Україна

ДЕМИДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови  районної  державної  адміністрації

 

28 квітня     2017      року                                                                              № 148

 

 

Про план  заходів  щодо  реалізації

положень  Генеральної  угоди   про

регулювання основних принципів і

норм       реалізації        соціально –

економічної  політики  і   трудових

відносин в Україні

 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1044-р «Про затвердження плану заходів щодо  реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм  реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 30 березня 2017 року №180 «Про план заходів щодо  реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм  реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні»:

 

            1.  Затвердити план заходів щодо  реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм  реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні(далі - план заходів) згідно з додатком.

 

          2.  Структурним підрозділам райдержадміністрації, Демидівському відділенню Дубенської об’єднаної державної  податкової інспекції Державної фіскальної служби в Рівненській області, районному центру зайнятості, Млинівському об’єднанону управлінню Пенсійного фонду України Рівненської  області:

 

         забезпечити виконання плану заходів;

 

 

2

         подавати до 01 числа  місяця, що настає  за звітним періодом, управлінню соціального захисту населення  райдержадміністрації інформацію станом на 01 січня та 01 липня про хід виконання плану заходів.

 

     3.  Управлінню соціального    захисту населення райдержадміністрації  подавати до 03 числа місяця, що настає за звітним періодом, райдержадміністрації узагальнену інформацію станом на 01 січня та 01 липня  про хід виконання плану заходів.

 

   4.  Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 24 червня 2011 року №145 «Про план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки».

 

          5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Шелеста П.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                     Б.Левшенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                          Додаток

                                                                                                                                                      до розпорядження голови

                                                                                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                                                                           28.04.2017   №148

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації 
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

 

Положення Генеральної угоди

Зміст заходу, строк виконання

Відповідальні за виконання

Розділ І

Підвищення конкурентоспроможності національного виробника та забезпечення зростання зайнятості

Сторони зобов’язались докладати спільних зусиль, спрямованих на:

1.8. Створення умов для легалізації трудових відносин та збільшення економічної активності населення, сталого скорочення нелегальної (тіньової) зайнятості населення

 

забезпечити діяльність  тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в частині легалізації трудових відносин

 

протягом строку дії Угоди

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  районний центр зайнятості

1.9. Проведення консультацій з основних напрямів державної цінової і тарифної політики щодо:

проводити консультації з представниками Сторін з питань основних напрямів державної цінової і тарифної політики щодо:

 

1.9.2. Здійснення заходів щодо адресної підтримки окремих категорій громадян

 

сприяння у здійсненні заходів щодо адресної підтримки окремих категорій громадян

 

протягом строку дії Угоди

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Для забезпечення зайнятості населення, збереження та розвитку трудового потенціалу Сторони домовились:

1.32. Проводити професійну підготовку,  перепідготовку, підвищення кваліфікації безробітних відповідно до замовлень роботодавців в т.ч.  у періоди  їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення

 

вживати заходів з метою підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять  років, професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та працівників, які перебувають під загрозою вивільнення

 

протягом строку дії Угоди

районний центр зайнятості

РОЗДІЛ ІІ

Оплата, умови, охорона праці та соціальний захист працюючих

Оплата праці

Сторони домовились:

2.1. Темпи зростання середньої заробітної плати на підприємствах, організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, де її розмір є меншим ніж 1,5 мінімальної заробітної плати, мають бути вищими, ніж прогнозний індекс споживчих цін на відповідний рік

вживати заходів щодо забезпечення темпів зростання середньої заробітної плати на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, де її розмір є меншим ніж 1,5 мінімальної заробітної плати

 

протягом  строку дії Угоди

 

сектор  економічного розвитку, інфраструктури та    торгівлі      райдержадміністрації,     

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

2.3. У разі зростання реального валового внутрішнього продукту сприяти зростанню реальної заробітної плати темпами, що перевищуватимуть темпи зростання валового внутрішнього продукту

сприяти у разі зростання реального валового внутрішнього продукту підвищенню реальної заробітної плати темпами, що перевищуватимуть темпи зростання валового внутрішнього продукту

 

протягом строку дії Угоди

 

сектор  економічного розвитку, інфраструктури та    торгівлі      райдержадміністрації    

 

2.4. У 2017 році на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності тарифна ставка робітника І розряду встановлюється у розмірі:

 визначеному відповідною галузевою угодою, укладеною до набрання чинності Угодою;

 

сприяти встановленню на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності тарифної ставки робітника І розряду у розмірі:

 

 визначеному відповідною галузевою угодою, укладеною до набрання чинності Угодою;

у 2017 році

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

2.8. Здійснювати постійний моніторинг за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску. У разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності або неповної виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску вживати спільних оперативних заходів

 

забезпечити проведення щомісячного обміну інформацією щодо своєчасної і повної виплати заробітної плати, сплати єдиного соціального внеску та у разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності або неповної виплати заробітної плати, сплати єдиного соціального внеску вживати спільних оперативних заходів

 

протягом строку дії Угоди

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Демидівське відділення Дубенської об’єднаної державної  податкової інспекції Державної фіскальної служби в Рівненській області, Млинівське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської  області

 

2.17. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на півріччя, обмінюватися інформацією (розглядати за участю відповідних сторін на відповідних рівнях) про стан дотримання положень Угоди у сфері оплати праці та заходи, що вживаються для усунення виявлених порушень

 

за підсумками півріччя розглядати стан дотримання положень Угоди у сфері оплати праці та заходи, що вживаються для усунення виявлених порушень, на засіданнях Територіальної тристоронньої соціально-економічної ради

 

 

протягом строку дії Угоди

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2.18. Вживати системних заходів для формування негативного ставлення у суспільстві до несвоєчасної виплати та необліковуваної заробітної плати

 

вживати в межах повноважень системних заходів для формування негативного ставлення у суспільстві до несвоєчасної виплати та нелегальної заробітної плати

 

протягом строку дії Угоди

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості

 

Кабінет Міністрів зобов’язується:

2.25. Вжити заходів для повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності

вжити заходів для повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності

 

протягом строку дії Угоди

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

 

 

Умови та охорона праці

Кабінет Міністрів та Сторона роботодавців зобов’язуються:

2.52.3 своєчасного проведення атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

 

своєчасного проведення атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

 

протягом строку дії Угоди

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

Соціальний захист працюючих

Сторони домовились:

 

 

2.90. Рекомендувати під час укладання галузевих, територіальних угод і колективних договорів включення до них зобов’язань щодо додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб

 

рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів включати до їх тексту зобов’язання щодо додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб

 

протягом строку дії Угоди

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2.95. Здійснювати упереджувальні заходи соціального захисту вразливих категорій громадян з метою мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення

 

вживати упереджувальних заходів з метою соціального захисту вразливих категорій громадян, мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення

 

протягом строку дії Угоди

 

сектор  економічного розвитку, інфраструктури та    торгівлі      райдержадміністрації    

 

Гуманітарні питання, молодіжна політика,

задоволення духовних потреб населення

Сторони домовились:

 

 

2.102. Вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, учнів  із залученням всіх можливих джерел фінансування

 

вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, учнів із залученням всіх можливих джерел фінансування

 

протягом строку дії Угоди

 

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

2.103. Передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо:

 

передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питання щодо:

 

 

2.103.1 оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження мережі та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

 

оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження мережі та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 

протягом строку дії Угоди

 

сектор  економічного розвитку, інфраструктури та    торгівлі      райдержадміністрації,     

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2.103.2  працевлаштування на перше робоче місце випускників, відповідно до замовлень роботодавців

 

збільшення чисельності працевлаштованих на перше робоче місце випускників навчальних закладів

 

протягом строку дії Угоди

 

районний центр зайнятості

 

2.103.5 розвитку фізичної культури і спорту та патріотичного виховання;

розвитку фізичної культури і спорту (в тому числі спортивної інфраструктури), національно-патріотичного виховання

 

протягом строку дії Угоди

 

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2.103.6 збереження та сприяння діяльності молодіжних центрів праці

збереження та сприяння діяльності молодіжних центрів праці

 

протягом строку дії Угоди

 

районний центр зайнятості

 

2.104. Підвищувати престижність робітничих професій серед молоді

 

вжити заходів з метою підвищення престижності робітничих професій серед молоді

протягом строку дії Угоди

 

районний центр зайнятості

 

2.105. Сприяти вирішенню питань забезпечення молоді житлом шляхом удосконалення чинних (чи розроблення нових) механізмів щодо:

 

сприяти вирішенню питань забезпечення молоді житлом шляхом удосконалення чинних (чи розроблення нових) механізмів щодо:

 

2.105.6 сплати підприємствами першого внеску за придбання квартири робітниками;

 

провести консультації з питань стимулювання сплати підприємствами першого внеску за придбання квартири робітниками

 

протягом строку дії Угоди

 

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, державної реєстрації та з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації

 

2.105.7 спрощення умов участі молоді у державній програмі пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

 

спрощення умов участі молоді у державній програмі пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

 

протягом строку дії Угоди

 

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, державної реєстрації та з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації

 

Кабінет Міністрів України зобов’язується:

2.111. Забезпечувати виконання Програми зайнятості населення Демидівського району на період до 2017 року

 

вжити заходів з метою забезпечення виконання  програми зайнятості населення Демидівського району на період до 2017 року

 

протягом строку дії Угоди

 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості

 

Розділ ІІІ

Соціальний діалог

Сторони домовилися:

 

 

3.7. Надавати організаційну та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

 

надавати організаційну та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

 

протягом строку дії Угоди

 

управляння соціального захисту населення райдержадміністрації

3.8. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов’язань

 

здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов’язань

 

протягом строку дії Угоди

 

 

 

управляння соціального захисту населення райдержадміністрації

Заключні положення

Сторони домовились:

Здійснювати в рамках своїх повноважень контроль за виконанням Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6 до Угоди)

 

забезпечити в межах своїх повноважень контроль за виконанням Угоди згідно з Регламентом здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди (додаток 6 до Угоди)

 

протягом строку дії Угоди

 

управляння соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Рекомендувати сторонам соціального діалогу на галузевому і територіальному рівнях протягом трьох місяців після підписання Угоди привести у відповідність з її положеннями галузеві, територіальні угоди

вжити заходів з метою приведення у відповідність з положеннями Угоди галузевих , територіальних угод

 

протягом трьох місяців після підписання Угоди 

управляння соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                                                              Н.Савич

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua