На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації від 04 листопада 2016 року №277


 

У К Р А Ї Н А

 ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

                         

04 листопада  2016      року                                                                №277

 

Про  розподіл функціональних

повноважень керівництва

райдержадміністрації

 

         З  метою  забезпечення  виконання   повноважень  районної державної адміністрації, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації»:

         1. Затвердити розподіл функціональних повноважень керівництва  райдержадміністрації згідно з додатками 1,2.

         2. Установити, що:

         перший заступник, заступник голови  райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації несуть відповідальність за забезпечення реалізації компетенції райдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності,  роботу    структурних підрозділів адміністрації, районних  структур  згідно з розподілом функціональних повноважень;

         доручення першого заступника, заступника  голови   райдержадміністрації з питань, що належать до сфери їх компетенції, є  обов’язковими для  виконання  відповідними  структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами  виконавчої влади.

         3. Визнати такими, що втратили чинність  розпорядження голови  райдержадміністрації:

         від 16  грудня 2014 року № 249  «Про   розподіл  функціональних повноважень  керівництва  райдержадміністрації»;

         від  26 січня 2016 №23 «Про  внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 грудня 2014 року №249».

         4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації                                                                  Б.Левшенюк


                                     

                                         Додаток

                                                                                 до розпорядження голови

                                                                                 райдержадміністрації

                                                                                 04.11.2016   №277

 

Р О З П О Д І Л

функціональних повноважень керівництва

районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

ЛЕВШЕНЮК  БОГДАН  МИКОЛАЙОВИЧ

 

         Очолює  районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе  відповідальність за виконання покладених  на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею визначених повноважень.

         Представляє  районну державну адміністрацію у відносинах з  іншими  державними  органами  та органами  місцевого  самоврядування,  політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями,  підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами  як в Україні, так і за її межами.

         Забезпечує додержання Конституції України, законів України,  указів і  розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України.

         Спрямовує і координує діяльність першого заступника та заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників органів виконавчої влади району.

Утворює для сприяння  здійсненню  повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні форми, служби та комісії, члени яких виконують  свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та  персональний склад.

Видає у межах  своїх повноважень  розпорядження.

Інформує органи вищого рівня та населення про суспільно-політичне, соціально – економічне, екологічне  становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Організовує складання проектів бюджету та програм  соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує виконання бюджету та схвалених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

         У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи  їх лише  за цільовим призначенням.

Утворює відповідно до законодавства позабюджетні, цільові, резервні фонди, затверджує положення про ці фонди.

Сприяє здійсненню  контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, зобов’язань щодо платежів до державного, місцевого бюджетів та позабюджетних фондів.

 Визначає структуру районної державної адміністрації.

          Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступника голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до  статей 10 та 11 Закону  України  „Про місцеві державні  адміністрації”.    

         Призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату райдержадміністрації, керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

          Організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» в апараті райдержадміністрації ( крім  першого заступника та заступника голови райдержадміністрації).

         Укладає та розриває контракти з керівниками  підприємств, установ, організацій,  що належать до сфери  управління державної адміністрації, або уповноважує на це інших осіб. Погоджує в установленому порядку  призначення на посаду та увільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належить до сфери  управління  міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

Звертається до суду щодо визнання  недійсними актів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які  обмежують повноваження державної адміністрації.

         Вносить  подання голові  обласної  державної адміністрації щодо дострокового припинення в установленому порядку повноважень  селищної, сільських рад, селищного, сільських голів.

          Здійснює керівництво       виконанням заходів на території району, спрямованих на оборону України. Організовує та особисто контролює виконання законодавства з питань оборони.

         Здійснює керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

         Координує  роботу по здійсненню заходів щодо охорони  громадської безпеки, громадського порядку,  боротьби зі злочинністю, в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства, запобігання та виявлення корупції.

         Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці. Організовує і контролює діяльність режимно-секретних органів.

          Очолює колегію районної державної адміністрації, здійснює керівництво іншими консультативно-дорадчими та допоміжними органами, утвореними райдержадміністрацією, або делегує керівництво своїм заступникам.

         Розглядає звернення  громадян, проводить особистий їх прийом.

         Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Виконуючи функціональні  повноваження,  голова райдержадміністрації:

1.     Здійснює керівництво:

Фінансовим управлінням райдержадміністрації;

            Головним спеціалістом з питань взаємодії з правоохоронними  органами, оборонної та режимно-секретної роботи    апарату райдержадміністрації;

            Головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

            Головним спеціалістом юрисконсультом апарату райдержадміністрації.

 

2.  Координує діяльність з:

Демидівським відділенням Млинівської  об´єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області та іншими контролюючими органами.

 

3.     Забезпечує зв’язок з:

          Демидівським  відділенням поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції  в Рівненській області.

Дубенською місцевою прокуратурою.

Міжрайонним відділом Служби безпеки України.

 

Загальні функціональні  повноваження першого заступника,

заступника  голови  райдержадміністрації  та керівника апарату райдержадміністрації

 

         Перший заступник голови, заступник голови  райдержадміністрації,

керівник апарату:

         забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямках діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів, органів  виконавчої влади щодо:

          виконання  вимог положень Конституції України, законів України;

          постанов  Верховної Ради України, актів Президента  України та Кабінету Міністрів  України, розпоряджень  та доручень голови  облдержадміністрації;

         виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

         підготовки та реалізації  районних програм;

         формування та виконання районного бюджету;

         розроблення програм розвитку галузей і сфер економіки;

         контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального  розвитку районну у відповідних сферах;

         підготовки   проектів документів;

         інших  визначених  відповідними положеннями повноважень.

         Дають  доручення керівникам структурних підрозділів  райдержадміністрації. Погоджують  відрядження  та відпустки керівникам структурних підрозділів , відповідно до функціональних повноважень.

         Вносять  пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних   кадрів   відповідних структурних підрозділів  райдержадміністрації, а також вносять  пропозиції  щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом обов’язків та чинним  законодавством.

         Організовують роботу щодо створення резерву  кадрів керівників  відповідних підприємств, установ, організацій, забезпечують  проведення з ними відповідних заходів.

         Подають пропозиції до планів роботи  райдержадміністрації, інформації про стан справ у галузях  народного господарства, соціально-політичну обстановку та проблеми  для узагальнення  і підготовки відповідних повідомлень  голови  районної державної адміністрації.

Відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегій райдержадміністрації, нарадах  з головами  та  секретарями сільських та селищної рад, керівниками підприємств, організацій та установ району.

          Сприяють органам  місцевого самоврядування у вирішенні питань  соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх  матеріально-фінансової бази.

          Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

         Беруть участь у роботі районної ради та її  постійних комісій  з питань, що належать до сфери їх відання, колегій  та нарадах підпорядкованих структурних підрозділах,  сесіях місцевих рад та засіданнях їх виконавчих комітетів, зборах громадян та трудових колективів.

         Забезпечують реалізацію конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов»язкове додержання обгрунтованої відповіді, неухильне виконання норм Закону України «Про звернення громадян».

         Здійснюють інші повноваження, передбачені  чинним  законодавством  та  цим розпорядженням.

        

Перший заступник голови райдержадміністрації

 

          Заміщає голову райдержадміністрації на період його відсутності, діючи в межах, що  визначаються  окремими дорученнями,  координує діяльність  заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів, інших органів державної виконавчої влади. 

         Забезпечує контроль за виконанням законів України, постанов  Верховної Ради України, актів  Президента України та Кабінету  Міністрів України, розпоряджень та доручень  голови облдержадміністрації,  розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, інших документів.

         Організовує роботу по  здійсненню в районі державної політики у виробничій сфері.

         Забезпечує розробку  проектів програм соціально-економічного розвитку  району, ефективного використання природних і трудових  ресурсів, подання до відповідних органів пропозицій щодо  загальнодержавних  планів  і програм.

           Організовує  роботу по здійсненню  в районі  державної політики  у сфері  економіки та промисловості.

         Організовує та контролює  підготовку і реалізацію програм  (заходів) щодо реформування структури  промислового виробництва, приватизації промислових

 

 

 

підприємств державної та комунальної форм  власності, зростання експортного потенціалу промисловості, стимулювання власного виробництва продукції.

          Сприяє залученню  на договірних засадах  підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні  нових  потужностей для  випуску необхідної для  населення продукції, створенню спільних  підприємств, заснованих на базі обєднання майна різних  форм власності,  у тому  числі,  підприємств з іноземними інвестиціями. 

         Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.    

          Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньо-економічних зв'язків.

         Здійснює контроль за реалізацією на території району державної і регіональної цінової політики на споживчому ринку та станом насиченості його основними харчовими продуктами, в тому числі продуктами із державних резервів.

        Сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг).

       Здійснює контроль за формуванням та виконанням місцевих бюджетів, наповненням бюджету та сплатою платежів до Пенсійного фонду України в  районі, своєчасною сплатою податків до державного та місцевих бюджетів, станом виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та дотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці.

         Реалізує державну політику, спрямовану на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування), побутового обслуговування населення.

         Здійснює контроль за організацією і якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту незалежно від форми власності.

          Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого бізнесу. Є координатором співпраці з галузевими радами підприємців.

Забезпечує реалізацію в районі регуляторної політики та підприємництва.         

         Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств.

          Забезпечує реалізацію в районі  державної політики  у сферах розвитку агропромислового комплексу, регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, по забезпеченню державних продовольчих

 

 

 

 

ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва. Вносить пропозиції щодо надання у користування мисливських угідь.

            Забезпечує  реалізацію в районі державної політики з питань природно-сировинних ресурсів.

Сприяє місцевим органам  державної виконавчої  влади і  самоврядування у здійсненні аграрної  реформи.

Організовує роботу по реалізації державної політики у сферах  розвитку агропромислового комплексу в цілому та його  окремих галузей, розвитку регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції та водного господарства, підвищення родючості ґрунтів.

         Разом з відповідними управліннями та іншими структурними  підрозділами організовує роботу щодо:

         реалізації програм розвитку  агропромислового комплексу і соціального відродження села;

         забезпечення державних продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

         матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників і переробних підприємств, впровадження у виробництво досягнень науки і  переробних технологій.

         Спрямовує  діяльність управлінь, інших підрозділів та галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків  товаровиробників сільського господарства з  переробними сервісними та іншими підприємствами і організаціями.

         Координує  діяльність відповідних органів щодо розвитку  різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення.

         Забезпечує комплексну  реалізацію в районі державної політики у сфері праці. Організовує розробку та виконання перспективних і поточних програм зайнятості населення та заходів щодо соціальної захищеності різних  груп населення від безробіття.

           Очолює тендерний комітет при райдержадміністрації.

 Забезпечує реалізацію в районі  державної політики з використання земельних ресурсів, їх  захисту та відтворення, розвитку регіонального товарного ринку лісового господарства, віднесення лісів до категорії  захищеності, а також   поділу лісів, за   розрядами   такс   та заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку. Забезпечує використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Сприяє місцевим органам  державної виконавчої  влади і  самоврядування у здійсненні земельної реформи.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової  документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до законодавства. Здійснює заходи щодо приватизації земель відповідно до законодавства, координує  діяльність  землевпорядних органів.

Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчуження на конкурентних засадах земель несільськогосподарського призначення.

Організовує і проводить роботи щодо  приватизації земель відповідно до законодавства:

         здійснює в установленому  порядку  організацію землеустрою;

затверджує відповідно до законодавства проекти внутрігосподарського  землеустрою та контролює їх здійснення.

         Організовує роботу щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою в районі.

Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема, у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

         Організовує  роботу  по реалізації в районі державної політики  в  галузі  розвитку освіти, охорони здоров’я, проведення пенсійної реформи.

         Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів освіти вносить  пропозиції по цих питаннях  до проектів програми  соціально-економічного розвитку.

         Здійснює контроль за виконанням законів України, указів та розпоряджень Президента України з цих питань.

Забезпечує комплексну реалізацію в районі державної політики у сфері праці.

Координує визначення для підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту.

           Організовує  роботу  по реалізації в районі державної політики  в  галузі  культури, мистецтва і туризму.      

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, звільнених у запас військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, престарілих громадян, які потребують обслуговування вдома, дітей, що залишились без піклування батьків.

          Сприяє реалізації в районі державної політики в сфері фізкультури та спорту, молодіжної та гендерної політики. Забезпечує розроблення проектів розвитку мережі цих закладів та вносить пропозиції з цих питань до проектів соціально-економічного розвитку.

Бере участь згідно з законодавством у вирішені питань, пов’язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

 

 

Координує роботу відповідних органів державної виконавчої влади, пов’язану з розробкою та здійсненням заходів щодо розміщення працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов”язок посадовими особами та громадянами, підприємствами, установами та організаціями.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову службу та на альтернативну (невійськову) службу.

Організовує виконання районних програм та проектів інформатизації органів виконавчої влади.

Регулює вирішення питань щодо дитячих організацій.

Регулює роботу з питань гуманітарної допомоги.

Організовує роботу по запобіганню бездоглядності дітей.

 

Виконуючи  функціональні повноваження, перший заступник голови адміністрації:

1.     Здійснює керівництво:

         Сектором  економічного  розвитку, інфраструктури та торгівлі;   

         Відділом агропромислового   розвитку;

          Відділом освіти, молоді та спорту;

          Відділом культури та туризму;

          Службою у справах дітей;

          Відділом з організаційного забезпечення діяльності Центру надання 

          адміністративних послуг;

                   Управлінням  соціального захисту населення райдержадміністрації;

           Відділом  містобудування, архітектури, житлово-комунального

           господарства, державної реєстрації та цивільного  захисту населення 

           райдержадміністрації ( цивільний захист населення).

 

        

2.     Координує діяльність з:

       Управлінням Державної казначейської служби України у Демидівському районі Рівненської області;

       Промисловими підприємствами району;

       Сільськогосподарськими підприємствами району;

       Банківськими установами;

       Державними інспекторами державної інспекції сільського господарства в Рівненській області;

       Демидівським районним центром зайнятості;

       Державним інспектором з питань праці територіальної державної інспекції з питань праці у Рівненській області;

       Управлінням Держпродспоживслужби  в Демидівському районі;

        Відділом  Держгеокадастру в Демидівському районі Рівненської області;

       Лісовими господарствами;

       Демидівським виробничо-заготівельним торговим підприємством                    Рівненського гуртово-роздрібного об»єднання;

       Редакцією районної газети „Вісник Демидівщини” та районним радіомовленням;

      Млинівським об»єднаним управлінням Пенсійного фонду України Рівненської області;

      Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

      Вищим професійно-технічним училищем;  

      Млинівським міжрайонним військовим комісаріатом;

      Головним спеціалістом з питань взаємодії з правоохоронними  органами, оборонної та режимно-секретної роботи    апарату райдержадміністрації;

      Головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 

3.     Організовує роботу:

          Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних  ситуацій  Демидівського району.

          Надзвичайної  протиепізоотичної комісії. 

         Координаційної  ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації.

         Комісії з питань заробітної плати, праці та соціальної політики.

         Робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень.

          Комісії по перевірці готовності до роботи баз відпочинку в рекреаційній зоні Хрінницького водосховища;

          Районної евакоприймальної комісії;

          Координаційної ради соціального партнерства та сприяння зайнятості населення.

      Комісія з визначення розмірів орендної плати на підставі нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

         Комісії  з проведення аукціонів та конкурсів з продажу земельних ділянок.

         Районної тристоронньої соціально-економічної ради.

         Призовної комісії.

         Комісії для розгляду   питань  пов’язаних  з встановленням статусу  учасника війни.

         Комісії з контролю за призначенням та сплатою всіх видів допомог.

         Громадської ради при райдержадміністрації.  

          Спостережної комісії.

         Районної комісії з питань реалізації Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.

         Районної комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім»ї.

         Політичної ради при голові райдержадміністрації.

 

 

 

4. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує взаємодію з :

       Фінансовим управлінням райдержадміністрації.

        Демидівським відділенням  Млинівської об´єднаної державної податкової інспекції  Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області.

        Демидівським  відділенням поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

      

 

Заступник  голови райдержадміністрації  з питань будівництва, житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту

СКОМОРОХ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

 

 

         Забезпечує  реалізацію в районі державної політики у галузі містобудування, житлово-комунального  господарства, енергетики, транспорту, розвитку інфраструктури.

Організовує розробку  відповідних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів іншої містобудівної  документації, забезпечення проведення експертизи, здійснення контролю за виконанням цих програм і планів. Залучає на договірних засадах підприємства і організації до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного   обслуговування.

         Організовує роботу, пов’язану  з прийняттям в експлуатацію закінчених будівельних об’єктів у порядку, встановленому законодавством.

         Здійснює контроль за виконанням державного замовлення по  введенню в дію об’єктів  житла та соціально-культурного призначення.

           Сприяє в роботі  житлових кооперативів.

          Відповідно до законодавства здійснює контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і  організаціями  житлово-комунального господарства незалежно від форм власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.

         Погоджує  правила користування  водозабірними спорудами  для задоволення питних, побутових та інших потреб населення,  пропозиції про

обмеження або заборону використання підприємствами питної води в промислових цілях.

         Готує пропозиції до програм приватизації загальнодержавного майна та районного комунального майна, віднесених до відання закріплених

галузей. Контролює хід приватизації житла, об’єктів комунального призначення.

         Розглядає проекти благоустрою  територій населених пунктів,  забезпечує організацію робіт по  благоустрою, озелененню, охорони  зелених насаджень  і водойм, створенню  місць відпочинку громадян.

         Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством,  підприємств, установ та організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

         Організовує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

         Сприяє організації та контролю, відповідно до законодавства, охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування.

         Організовує проведення  газифікації населених пунктів.

          Організовує  та контролює  роботу паливно-енергетичного комплексу,

 забезпечення об’єктів  соціально-культурного призначення та населення

паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями, здійснює контроль по розрахунках споживачів за енергоносії.

         Координує  роботу підприємств транспорту з питань більш повного забезпечення потреб в перевезеннях автомобільним транспортом.

         В межах  своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності  електропостачання споживачів, виконання  загальнодержавної програми енергозбереження.

         Контролює  питання визначення для підприємств, установ і  організацій лімітів  використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин  у навколишнє середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

         Вирішує питання  припинення  або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм  власності у разі  порушення  ними 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм.

         Координує і контролює роботи з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення  промислових, побутових та інших відходів.

         Розробляє  та затверджує місцеві екологічні програми,  бере участь у підготовці регіональних та загальнодержавних екологічних програм.

         Забезпечує здійснення державної політики у сфері ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і захисту населення від їх впливу на території району.

         Організовує  роботу  по реалізації в районі державної політики  в  галузі  розвитку  охорони здоров’я.

         Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів  охорони здоров’я, вносить  пропозиції по цих питаннях  до проектів програми  соціально-економічного розвитку.

         Координує роботу закладів охорони здоров’я, розробляє заходи щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

 

         Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови:

     

1. Здійснює керівництво:

         Відділом  містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, державної реєстрації та цивільного  захисту населення райдержадміністрації (в частині містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,  державної реєстрації).

          Сектором   економічного   розвитку,    інфраструктури   та  торгівлі                               райдержадміністрації ( в частині  розвитку інфраструктури).

         

 

4.     Координує діяльність з:

         Будівельними організаціями району;

         Транспортними організаціями району;

         Міжрайонним  відділенням   ЗАТ „Ей-І-Ес  Рівнеенерго”;

         Екологічної інспекції в Демидівському  районі;

Виробничим-управлінням житлово-комунального господарства;

          Районним підприємством електрозв’язку „Рівнетелеком”;

          Страховими компаніями;

          Відділенням поштового зв’язку Дубенського Центру поштового зв»язку №2 Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;

          Центральною районною лікарнею.

 

 

4.     Організовує роботу:

         Житлової комісії при  райдержадміністрації.

         Комісії по обстеженню технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж.

         Комісії  по прийняттю в експлуатацію  закінчених  будівництвом об’єктів.

          Комісії по прийняттю в експлуатацію закінчених  будівництвом  приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків.

         Комісії по перевірці  дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт.

         Комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії.

         Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

         Комісії з розгляду та запобіганню самочинному будівництву.

          Надзвичайної протиепідемічної  комісії.

          Координаційної ради по боротьбі з наркоманією, профілактиці СНІДу та венеричних захворювань.

         Координаційної ради з питань боротьби з захворюванням на туберкульоз.         

        

 

Керівник апарату  райдержадміністрації

САВИЧ НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

 

        Очолює і організовує роботу апарату райдержадміністрації, виконання покладених на апарат завдань по організаційному, правовому, матеріально-технічному та іншому забезпеченню його діяльності.

          Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату райдержадміністрації, систематичний контроль за виконанням актів законодавства та розпоряджень голови райдержадміністрації.

         Координує діяльність структурних підрозділів та посадових осіб апарату, забезпечує виконання доручень голови райдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат райдержадміністрації.

          Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації.

          Організовує підготовку регламенту районної державної адміністрації, правил внутрішнього трудового розпорядку, проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації.

          Візує всі проекти розпоряджень, підписує додатки до них і подає на розгляд голові райдержадміністрації.

          Забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством  в апараті райдержадміністрації.

Затверджує  в установленому порядку положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку (режиму роботи). З питань віднесених до його повноважень, та відповідно до законодавства може видавати накази.

Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації до відповідних органів, службових осіб, населення.

За дорученням  голови райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів служб райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду при голові райдержадміністрації.

На підставі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, інших служб адміністрації забезпечує складання проектів планів роботи та інших заходів райдержадміністрації.

         Забезпечує інформування голови райдержадміністрації про діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

Забезпечує підготовку  в установленому порядку документів з питань призначення на посади, звільнення з посад керівників, структурних підрозділів райдержадміністрації, а також з питань заохочення та притягнення  їх до відповідальності.

          Подає на державну реєстрацію нормативно-правові акти райдержадміністрації та забезпечує їх оприлюднення через засоби масової інформації.

Забезпечує реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки кадрів апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, підвищення їх кваліфікації.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній адміністрації. Контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях  та установах.

Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті райдержадміністрації.

          Сприяє проведенню виборів та референдумів у межах повноважень райдержадміністрації та забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Державного реєстру виборців.

Організовує правове, матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації, ведення бухгалтерського обліку, виконання кошторису витрат на утримання  апарату.

Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики.

Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичних ситуацій у районі.

       Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуацій в інформаційному просторі регіону.

         Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у справі проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

         

          Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин і міграцій, про свободу совісті та релігійні організації, щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, умов для розвитку мов інших національностей.

 Забезпечує та організовує у межах повноважень висвітлення діяльності райдержадміністрації на її офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов»язок посадовими особами. Здійснює інші повноваження, покладені на апарат райдержадміністрації актами законодавства та положенням про апарат райдержадміністрації.

 

 

 

Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату:

     1. Здійснює керівництво:

          Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації.

Відділом організаційно-кадрової роботи  апарату райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації.

Відділом Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.

 

2.Координує діяльність з:

 Головним спеціалістом юрисконсультом.

 Загальним відділом апарату райдержадміністрації (контроль).      

       

                        Взаємозаміщення   першого  заступника,

заступників голови райдержадміністрації

 

     Перший заступник голови               Заступник голови

     райдержадміністрації                        райдержадміністрації

                                                            -         Скоморох О.М.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                      Н.Савич                                                     

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua