На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації від 02 листопада 2016 року №271


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

02 листопада 2016 року                                                             №271

 

Про Положення відділу з організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України  «Про адміністративні послуги» та  з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянам, суб’єктам господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:  

 

        1. Затвердити  Положення про відділ з організаційного забезпечення діяльності  Центру  надання адміністративних послу Демидівської районної державної адміністрації, що додається.

         2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          голови  районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

    Голова адміністрації                                                               Б.Левшенюк      

 

 

 

 

 

2                                                                                           

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                            Розпорядження голови

                           Демидівської районної

                             державної адміністрації

                         02.11.2016       №271

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з організаційного забезпечення діяльності Центру

надання адміністративних послуг
Демидівської  районної державної адміністрації

 

1.Відділ з організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг  Демидівської районної державної адміністрації (далі — відділ)  є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації.

2. Відділ підпорядкований голові  районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний йому.

3. На відділ покладаються обов’язки щодо керівництва Центром надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації (далі – Центр).

4. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій та цим положенням.

5.До складу відділу входять начальник відділу та адміністратори.

6. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг на території Демидівського району.

7. Відділ виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств. Інших центральних органів виконавчої влади у сфері надання адміністративних послуг, розпоряджень голови Рівненської  обласної державної адміністрації, голови Демидівської районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) розробляє проекти розпорядчих документів голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

4) надає адміністративні послуги за принципом організаційної єдності;

3

5) здійснює матеріально - технічне та організаційне забезпечення діяльності Центру як постійно діючий робочий орган райдержадміністрації;

6) в межах повноважень забезпечує удосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом спрощення та впорядкування процесів та процедур;

7) проводить аналіз кількості звернень, виданих документів, забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур надання адміністративних послуг відповідно до законодавства України, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі, узагальнює статистичні дані діяльності Центру та вживає заходів до усунення недоліків;

8) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради;

9) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для голови районної державної адміністрації;

10) забезпечує здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

11) забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через Центр та функціонування Центру;

12) здійснює інші передбачені законом повноваження.

8. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних  підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів та представників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками)для роботи у відділі щодо надання фахових консультацій, допомоги суб’єктам звернень у заповненні заяви на отримання адміністративних послуг та розгляду питань, що належать до їх компетенції;

3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

4) вносити в установленому законодавством порядку структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, територіальним органам  центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам  та організаціям незалежно від форми

 

4

власності і підпорядкування пропозиції щодо покращення якості надання ними адміністративних послуг.

9. Відділ в установленому законодавством  порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, територіальним органам  центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам  та організаціям незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями  громадами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо термінів, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10.  Відділ  очолює начальник, який одночасно є керівником Центру і на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальності за організацію діяльності Центру.  Начальник відділу,  після успішного проходження конкурсу, призначається на посаду та звільняється з посади головою Демидівської  районної державної адміністрації .

11. Начальник відділу :

 1) здійснює керівництво відділом і одночасно є керівником  Центру, несе персональну відповідальність за організацію  та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці працівників;

 2) організовує діяльність відділу , у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи відділу;

 3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 4) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань;

5) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

6) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

7) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

8) може здійснювати функції адміністратора;

9) видає в межах своїх повноважень розпорядчі документи. Організовує та контролює їх виконання;

10) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

11) підпорядкований голові райдержадміністрації та заступнику голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

13) виконує інші повноваження,  визначені  законом.

 

5

12. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених коштів визначається головою районної державної  адміністрації.

13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

 

 

Керівник апарату                                                                     

адміністрації                                                                                        Н.Савич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua