На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 09 вересня 2016 року №220


УКРАЇНА

 ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

  09 вересня  2016  року                                                                                    №220

 

Про мережу спостереження та лабораторного контролю Демидівського району

 

 

Відповідно до статей 35, 37 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 11.03.2015
№ 101 «Про затвердження типових положень про функціональну
і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту»,
розпорядження голови облдержадміністрації від 10.08.2016 №471 „Про мережу спостереження та лабораторного контролю Рівненської області” та
з метою своєчасного виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, чинників та осередку біологічного зараження:

1.        Затвердити:

Положення про мережу спостереження та лабораторного контролю Демидівського району (далі – Положення), що додається;

перелік підприємств, установ та організацій, що входять до складу мережі спостереження та лабораторного контролю Демидівського району згідно з додатком 1;

режими радіаційного захисту населення і функціонування об'єктів в умовах радіоактивного забруднення місцевості згідно з додатком 2.

2.        Керівникам потенційно-небезпечних об’єктів, структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій району, сільським та селищному головам:

2.1. Організувати спостереження та контроль на відповідних територіях. Забезпечити своєчасне збирання, опрацювання та передачу інформації про стан навколишнього природного середовища, здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів.

2.2. До 1 листопада 2016 року вжити заходів щодо забезпечення диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичної групи необхідним обладнанням та документацією.

2.3. Підвищити рівень організації навчання населення щодо дій в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

 

3.        Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.10.2009 №217 „Про мережу спостереження і лабораторного контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням на території Демидівського району”.

4.        Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

 

 
Голова адміністрації                                                         Б.Левшенюк

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Демидівської районної державної адміністрації

09.09.2016  №220

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про мережу спостереження та лабораторного контролю

Демидівського району

 

І. Загальні положення

 

Мережа спостереження та лабораторного контролю Демидівського району (далі – Мережа) створюється з метою своєчасного виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організації та здійснення дозиметричного і хімічного контролю, своєчасного виявлення чинників та осередку біологічного зараження, прогнозування масштабів і наслідків зараження.

2. Мережа є складовою частиною місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

3. Координацію робіт закладів Мережі в усіх режимах функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту здійснює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Демидівського району.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

зона відповідальності – визначена територія, на якій здійснюється радіаційне та хімічне спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту;

пост радіаційного та хімічного спостереження – позаштатне спеціалізоване формування (від 2 до 4 осіб), яке здійснює періодичне або постійне радіаційне та хімічне спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту;

диспетчерська служба – передбачений штатним розписом підприємства, організації, установи підрозділ, який здійснює цілодобове чергування однією або декількома особами (далі – черговий об'єкта);

радіаційне та хімічне спостереження – комплекс заходів, направлений на збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки для прийняття рішень про своєчасне реагування на негативні зміни стану довкілля у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших подій, пов’язаних викидом радіоактивних або впливом хімічних речовин;

лабораторний контроль – дослідження в лабораторних умовах проб повітря, грунту, води, продуктів споживання тощо для встановлення рівня їх забрудненості радіоактивними, хімічними речовинами та бактеріальними засобами;

розрахунково-аналітична група – позаштатне спеціалізоване формування, яке здійснює збирання, оброблення, передавання і збереження інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки.

 

ІІ. Основні завдання спостереження та лабораторного контролю

 

5. Основними завданнями спостереження та лабораторного контролю є:

При радіоактивному забрудненні:

контроль гамма-фону у визначених місцях (зонах відповідальності);

визначення рівня радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища та продуктів споживання;

оцінка впливу радіоактивного забруднення на людей, тварин та навколишнє природне середовище;

проведення лабораторного контролю повітря, грунту, води, продуктів харчування, визначення їх придатності для подальшого споживання та використання.

При забрудненні небезпечними хімічними речовинами:

виявлення факту наявності в навколишньому природному середовищі небезпечних хімічних речовин;

визначення типу та концентрації небезпечних хімічних речовин в навколишньому природному середовищі;

оцінка небезпеки хімічного забруднення для людей, тварин та навколишнього природного середовища;

проведення лабораторного контролю повітря, грунту, води, продуктів харчування, визначення їх придатності до подальшого споживання та використання.

При забрудненні бактеріальними засобами, виникненні епідемій, епізоотій, епіфітотій:

встановлення факту появи особливо небезпечних інфекцій;

встановлення виду збудника хвороб;

проведення лабораторного контролю води, продуктів харчування, визначення придатності їх до подальшого споживання та використання.

 

ІІІ. Організація спостереження та лабораторного контролю

 

6. Радіаційне, хімічне спостереження та лабораторний контроль здійснюється з метою своєчасного отримання органами управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланками інформації про забруднення довкілля небезпечними хімічними і радіоактивними речовинами, аналізу та розроблення практичних рекомендацій щодо прийняття рішень про реагування та запровадження заходів захисту населення.

7. Обсяг заходів щодо здійснення радіаційного, хімічного спостереження та лабораторного контролю залежить від режимів функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

У режимі повсякденної діяльності – ведення диспетчерськими службами у межах зони відповідальності постійного контролю за допомогою стаціонарних приладів за станом довкілля щодо реєстрації перевищень фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози (за радіаційною обстановкою) та періодичний візуальний контроль за станом довкілля щодо випадків появи аномальних явищ на ґрунті, інших об'єктах у вигляді нехарактерного забарвлення, запаху, диму, туману тощо (без точного визначення типу отруйних або інших небезпечних хімічних речовин) – змінами в хімічній обстановці.

Радіаційне та хімічне спостереження у цьому випадку здійснюється
4 рази на добу (05.00, 11.00, 17.00, 23.00 год.).

У режимі підвищеної готовності:

посилення роботи із залученням додаткових сил та засобів Мережі, пов'язаної з веденням спостережень за радіаційною та хімічною обстановкою в зонах відповідальності та в інших небезпечних зонах;

прогнозування наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з впливом радіоактивного та хімічного забруднення.

Терміни, періодичність, місця спостережень і лабораторного контролю визначаються безпосередньо за фактом події та залежно від обстановки.

У режимі надзвичайної ситуації – здійснення постійного спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою, організація лабораторного контролю в зоні надзвичайної ситуації.

Терміни, періодичність, місця спостережень і лабораторного контролю визначаються безпосередньо за фактом події та залежно від обстановки.

8. Радіаційне, хімічне спостереження та лабораторний контроль у відповідних режимах функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту здійснюється:

диспетчерськими службами;

постами радіаційного та хімічного спостереження;

лабораторіями підприємств, установ та організацій.

9. Радіаційне, хімічне спостереження та лабораторний контроль мають забезпечувати:

найбільш максимальне охоплення територій, в межах яких здійснюється діяльність органів управління, та населення;

оперативний збір та узагальнення даних про радіаційну та хімічну обстановку;

своєчасне оброблення отриманих даних (здійснення відповідних розрахунків про можливі масштаби небезпеки та її наслідки);

кваліфікований аналіз та оцінку обстановки для прийняття рішень щодо порядку реагування та запровадження заходів захисту населення.

 

IV. Організація спостережень на об'єктах, які мають диспетчерські служби з режимом цілодобового чергування

 

10. Радіаційне та хімічне спостереження на об'єкті, який має диспетчерську службу з режимом цілодобового чергування, здійснюється відповідно до розділу ІІІ цього Положення.

11. Для здійснення радіаційного та хімічного спостереження на об'єкті складається схема території у межах зони відповідальності з визначенням контрольних місць для спостереження.

За безпосереднє виконання заходів щодо радіаційного та хімічного спостереження в зоні відповідальності відповідає черговий об'єкта.

12. У ході приймання-передавання зміни черговий об'єкта повинен ознайомитись з обстановкою в зоні відповідальності, записами в журналі радіаційного та хімічного спостереження, візуально оглянути цілісність приладів та практично перевірити їх роботу. Кожен прилад повинен мати у своєму комплекті інструкцію з використання та технічний паспорт.

У разі спрацювання стаціонарних приладів для визначення фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози вище 0,05 мР/год, появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель) у межах зони відповідальності або одержання інформації про можливе радіаційне або хімічне забруднення черговий об'єкта за допомогою переносних приладів радіаційної (для визначення точних значень потужності експозиційної (поглиненої) дози) або хімічної (для визначення типу небезпечних хімічних речовин) розвідки у межах зони відповідальності уточнює обстановку, здійснює відбір проб і протягом 15 хвилин з моменту виявлення небезпеки інформує керівництво об'єкта та оперативного чергового райдержадміністрації, диспетчерську зміну районного сектора Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, уточнює у них метеорологічні дані, які використовує для підготовки інформації, і протягом двох годин надсилає до оперативного чергового письмове повідомлення за формою № 1/МНС (додаток 1).

Отримані за результатами власних вимірів дані про стан радіаційної та хімічної обстановки черговий об'єкта записує у журнал радіаційного та хімічного спостереження (додаток 2).

У разі виявлення радіаційного забруднення, найбільш забруднені місця позначаються на карті-схемі як реперні, де надалі здійснюються контрольні виміри потужності експозиційної дози і відбираються проби забрудненого грунту.

У разі необхідності керівництво об'єкта вводить на об'єкті відповідний режим діяльності, що визначений у розділі ІІІ цього Положення.

У разі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин на хімічно небезпечному об'єкті черговий цього об'єкта виконує свої функції згідно з інструкцією чергового диспетчера хімічно небезпечного об’єкта про порядок дій у разі виникнення аварії з небезпечними хімічними речовинами, розробленою на виконання Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті, затвердженої спільним наказом Міністерства з надзвичайних ситуацій, Мінагрополітики, Мінекономіки та Мінекоресурсів від 27.03.2001 № 73/82/64/122, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.04.2001 за № 326/5517.

V. Організація спостережень постами радіаційного та хімічного спостереження

13. З метою посилення роботи у режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситуації створюються пости радіаційного та хімічного спостереження. Норми забезпечення формувань відповідними засобами радіаційного та хімічного захисту визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю».

14. Для постів радіаційного та хімічного спостереження з урахуванням конкретних завдань, які уточнюються на період спостережень, завчасно визначаються місця розташування або зони їх відповідальності.

15. Для виконання окремих завдань пости радіаційного та хімічного спостереження можуть оснащуватися автомобілями (у тому числі спеціально обладнаними) за рахунок об'єкта, який їх залучає.

16. Усі пости радіаційного та хімічного спостереження мають єдину нумерацію у межах всієї території області.

 

VI. Організація збирання та оброблення інформації

17. З метою збирання та оброблення великого обсягу інформації, яка надходить від диспетчерських служб і постів радіаційного та хімічного спостереження у період посилення роботи в режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситуації, створюються розрахунково-аналітичні групи.

18. Для роботи у складі розрахунково-аналітичних груп залучаються спеціалісти, які мають відповідну кваліфікацію.

19. Матеріально-технічне забезпечення (методики оцінки можливої обстановки, засоби зв'язку, обчислювальна техніка, карти, форми звітних документів, канцелярське приладдя тощо) розрахунково-аналітичних груп здійснюється за рахунок місцевих органів виконавчої влади, за рішенням яких вони створені.

20. За розрахунково-аналітичною групою райдержадміністрації завчасно закріплюються відповідні пости радіаційного та хімічного спостереження і диспетчерські служби.

Розрахунково-аналітична група райдержадміністрації здійснює збирання, узагальнення та оброблення отриманої інформації з метою своєчасного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них місцевими органами виконавчої влади відповідно до підпорядкування, передачі її у розрахунково-аналітичну групу області у встановленому законодавством порядку.

 

7. Режими радіаційного захисту

21. Для захисту життя та здоров’я людей (персоналу об’єктів) у випадку аварій на радіаційно небезпечних об’єктах застосовуються наступні рівні втручання:

укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту;

використання засобів індивідуального захисту;

тимчасова евакуація людей;

йодна профілактика.

22. Порядок дій населення, використання засобів та методів його захисту в зонах радіоактивного забруднення місцевості визначений типовими режимами радіаційного захисту, які наведені у додатку 2 до розпорядження.

Режими радіаційного захисту передбачають послідовність і тривалість використання населенням захисних споруд, житлових та виробничих будинків, обмеження його перебування на відкритій місцевості після виходу із захисних споруд або при виконанні рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження.

 

8. Прилади для ведення радіаційного та хімічного спостереження

23. Для ведення радіаційного та хімічного спостереження використовуються стаціонарні або переносні прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

24. Усі прилади повинні бути в робочому стані та регулярно перевірятися у встановлений для них термін. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю повинні бути повірені.

25. За періодичне обстеження приладів та підтримку їх у робочому стані з числа працівників об'єкта призначаються відповідальні особи.

26. Стан роботи та комплектності приладів оцінюється черговими під час приймання чергування. У разі виходу з ладу приладів радіаційної або хімічної розвідки черговий об'єкта негайно інформує відповідальну особу.

На випадок виходу з ладу приладів радіаційного та хімічного контролю на об'єкті може створюватися запас таких приладів, які також підлягають повірці в установлені терміни.

 

В.о. керівника апарату

райдержадміністрації                                                                 О.Скоморох

 

 

 

Додаток 1

             до Положення

 

 

 

 

Зразок:

 

Форма № 1/МНС

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про факт виявлення концентрації небезпечних хімічних речовин вище гранично допустимих значень та потужність експозиційної дози вище 0,05мР/год, випадки появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на ґрунті, рослинах, поверхнях будівель) ________________________________________
назва об'єкта

 

Місце виявлення події, (адреса або координати)

Дата виявлення факту події

Час виявлення факту події

Виявлені масштаби події (площа, розміри зони забруднення)

Характер події (що виявлено або рівень потужності дози на місцевості, особливості зовнішнього вигляду, кольору, впливу на навколишнє середовище тощо)

Кого оповіщено

Напрямок поширення

(розповсюдження) події

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Черговий ________________________________________________________
                   (назва об'єкта                    підпис                      прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 2

               до Положення

 

 

 

 

Зразок:

 

ЖУРНАЛ
радіаційного та хімічного спостереження

 

№ з/п

Метеорологічна обстановка станом на (дата, час)

Дата спостереження, час проведення вимірів

Потужність експозиційної дози

Вид, тип небезпечної хімічної речовини та тип приладу

Кого повідомлено, час повідомлення

Місце проведення вимірювання

Прізвище, ім'я та по батькові чергового

Підпис

1

20.02.2016 14.00 Вітер: південний,

2 м/с, СВСП - ізотермія

20.02.2016

9.00

20 мкР/год

 

 

Територія підприємства

Захаренко Віталій Іванович

 

2

 

20.02.2016

17.00

19 мкР/год

 

 

Територія підприємства

Захаренко Віталій Іванович

 

3

21.02.2016

1.00 Вітер: південний,

4 м/с, СВСП - інверсія

21.02.2016 1.00

1 Р/год

 

Оперативного чергового з питань НС, 21.02.2016

о 1.10

Територія підприємства

Захаренко Віталій Іванович

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

09.09.2016  №220

 

 

ПЕРЕЛІК

підприємств, установ та організацій, які виконують спостереження і лабораторний контроль за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням на території Демидівського району

 

№ п/п

Назва підприємства, установи та організації

Адреса, робочий телефон керівника

Зона відповідальності

І. Диспетчерські служби, які здійснюють постійне радіаційне та хімічне спостереження (передбачені штатним розписом підприємства, установи, організації)

 

----

 

 

ІІ. Пости радіаційного та хімічного спостереження

1.

Райдержадміністрація

смт.Демидівка, вул. 17 Березня 3,  т. 6-20-94

смт. Демидівка (центр)

3.

Районний сектор Головного управління ДСНС в Рівненській області

смт. Демидівка, вул. 17 Березня 82, т. 6-14-08

смт. Демидівка  (захід)

4.

ВПУ-25

смт. Демидівка, вул. Миру 144, т. 6-11-74

смт. Демидівка (південь)

ІІІ. Лабораторії

 

------

 

 

 

 

 

 

В.о. керівника апарату

райдержадміністрації                                                                 О.Скоморох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження голови райдержадміністрації

  09.09.2016  № 220

 

Режими радіаційного захисту населення і функціонування об’єктів в умовах радіоактивного забруднення місцевості

 

Номер режиму

Потужність дози (мР/год)

Заходи захисту

І

0,1 – 0,3

1.  Укриття дітей в захисних спорудах ЦЗ (ЦО) під наглядом дорослих.

2.  Герметизація приміщень (вікон, дверей, вентиляційних отворів).

3.  Герметизація та упаковка відкритих продуктів харчування, води, одягу.

4.  Час перебування дорослого населення на відкритому повітрі обмежений.

5.  Використання засобів індивідуального захисту органів дихання.

6.  Встановлення санітарних бар’єрів при вході у приміщення.

ІІ

0,3 – 1,5

1.  Укриття дітей в захисних спорудах ЦЗ (ЦО) під наглядом дорослих.

2.  Герметизація приміщень (вікон, дверей, вентиляційних отворів).

3.  Герметизація та упаковка відкритих продуктів харчування, води, одягу.

4.  Час перебування дорослого населення на відкритому повітрі обмежений.

5.  Використання засобів індивідуального захисту.

6.  Встановлення санітарних шлюзів при вході у приміщення.

7.  Проведення йодної профілактики дітей.

ІІІ

1,5 – 15,0

1.     Укриття всього населення в приміщеннях та захисних спорудах ЦЗ (ЦО).

2.     Герметизація приміщень (вікон, дверей, вентиляційних отворів).

3.     Герметизація та упаковка відкритих продуктів харчування, води, одягу.

4.     Перебування на відкритому повітрі забороняється.

5.     Використання засобів індивідуального захисту.

6.     Встановлення санітарних шлюзів при вході у приміщення.

7.     Проведення йодної профілактики всього населення.

8.     Часткова евакуація населення (діти, вагітні жінки).

IV

15,0 – 100,0

1.     Укриття всього населення в приміщеннях та захисних спорудах ЦЗ (ЦО).

2.     Герметизація приміщень (вікон, дверей, вентиляційних отворів).

3.     Герметизація та упаковка продуктів харчування, води, одягу.

4.     Використання засобів індивідуального захисту.

5.     Встановлення санітарних шлюзів при вході у приміщення.

6.     Перебування на відкритому повітрі забороняється.

7.     Проведення йодної профілактики всього населення.

8.     Евакуація всього населення (крім задіяного у формуваннях ЦО).

V

> 100,0

1.     Укриття всього населення в приміщеннях та захисних спорудах ЦЗ (ЦО).

2.     Герметизація приміщень (вікон, дверей, вентиляційних отворів).

3.     Герметизація та упаковка продуктів харчування, води, одягу.

4.     Проведення йодної профілактики всього населення.

5.     Використання засобів індивідуального захисту.

6.     Перебування на відкритому повітрі забороняється.

7.     Повна евакуація населення.

 

В.о. керівника апарату

райдержадміністрації                                                                 О.Скоморох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua