На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації від 16 вересня 2016 року №227


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

16 вересня  2016  року                                                               №227

 

 

Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки

 

Відповідно до статей 2, 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», наказу Міністерства соціальної політики України від 06 листопада 2015 року №1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 492 «Про обласну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016 – 2018 роки»:

1.     Схвалити районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки (далі – Програма), що додається.

2.     Службі у справах дітей райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

3.     Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації спільно із Демидівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробити порядок забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4.     Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

5.     Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати службу у справах дітей райдержадміністрації  щороку до 5 січня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова адміністрації                                                                     Б.Левшенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток

         до розпорядження голови

         райдержадміністрації

         16.09.2016   №227

 

 

Програма

забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

на 2016-2018 роки

 

I. Загальні положення

        

         Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про охорону дитинства»; Указ Президента України від 16 грудня 2011 року  № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»; постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»; наказ Міністерства соціальної політики України від 06 листопада 2015 року №1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 492 «Про обласну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016 – 2018 роки».

За результатами аналізу, станом на 01 січня 2016 року в районі проживало 39 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них: 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, має право власності на житло, 25 дітей даної категорії мають житло на праві користування, 13 дітей не мають житла. Досягли повноліття протягом  2015 року 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них мали житло у придатному для проживання стані 4 дитини вищезазначеної категорії, ще 4 особи потребували забезпеченням житлом.

         Законодавство України гарантує право на позачергове отримання впорядкованого житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа. Проте, упродовж 2015 року в районі, діти зазначеної категорії, які потребують покращення житлових умов, житла не отримували.

 

 

II. Мета та шляхи її досягнення

 

 Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа:

ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;

ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла;

формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності, та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах,  строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.

 

III. Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету (30%), місцевих бюджетів (70%) на умовах співфінансування та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

 

IV. Очікувані результати виконання Програми

        

 Виконання Програми дасть змогу:

         забезпечити збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

провести обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінку вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, скласти проектно-кошторисну документацію на проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог;

реконструювати чи відремонтувати житло, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми;

визначити потребу в забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сформувати бюджетні наміри для вирішення цього питання;

вирішити питання щодо взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла;

забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом;

надати тимчасове житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

запобігти незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V. Основні напрями та заходи щодо реалізації Програми

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Виконавці

Строк  виконання заходу

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги фінансу-вання (вартість), тис. гривень

У тому числі за роками (тис. гривень)

2016

2017

2018


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Попередження втрати житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

1) ведення персоніфікованого реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей райдержадмі-ністрації,

селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

2) вживати заходів щодо попередження незаконного відчуження житла та майна, що  належить або яким користуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Служба у справах дітей райдержадміні-страції,

селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

3) встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

Служба у справах дітей райдержадміні-страції,

селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

4) сприяти виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Селищний та сільські голови,

 районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

служба у справах дітей райдержадміні-страції

Постійно

 

 

 

 

 

2. Приведення у належний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1) проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей райдержадміні-страції,

селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

2) вжиття заходів щодо проведення ремонту житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації,

селищний та сільські голови

2016 – 2018 роки

 

 

 

 

 

3. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом та надання їм в подальшому благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання

1) створення фонду соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Селищний та сільські голови

2016-2018 роки

 

 

 

 

 

2) вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років та у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

Селищний та сільські голови Служба у справах дітей райдержадміні-страції

Постійно

 

 

 

 

 

3) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації, селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

4) забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на умовах спів фінансування (обласний бюджет – 30%, місцеві бюджети – 70%)

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністра ції, селищний та сільські голови

2016 – 2018 роки

Районний бюджет

 

 

350

-

150

200

5) ініціювання передачі в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим, для потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Селищний та сільські голови

Постійно

 

 

 

 

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                                      О.Скоморох


 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua