На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації від13 січня 2016 року №03


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

13 січня   2016   року                                                                   №03

 

Про районну програму фінансової

підтримки районної газети

«Вісник Демидівщини»

на 2016-2018 роки

 

 

 На підставі  статті 17 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою покращення фінансового стану редакції районної газети "Вісник Демидівщини":

1.Схвалити районну програму фінансової підтримки районної газети "Вісник Демидівщини" на 2016-2018 роки (далі – Програма), що додається.

       2. Рекомендувати головному редактору газети «Вісник Демидівщини» подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3.      Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на 2016-2018 роки передбачити кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                          Б. Левшенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

                                         Додаток

                                                                                 до розпорядження голови

                                                                                 райдержадміністрації

                                                                                 13.01.2016   №03

 

Районна Програма

фінансової підтримки районної газети “Вісник Демидівщини”

на 2016-2018 роки

 

ВСТУП

 

Забезпечення свободи слова у засобах масової інформації та рівного доступу до засобів масової інформації громадян, політичних об'єднань, в цілому громади району є дуже важливим чинником для розвитку суспільства. Тому гарантії свободи слова, неупередженого висвітлення подій та поширення об'єктивної інформації є основою діяльності газети “Вісник Демидівщини”.

Характерною ознакою програми є консолідація усіх зацікавлених сторін для розв'язання соціальних потреб району, висвітлення  проблем всебічно  і достовірно, подання різних точок зору, обміну інформацією між владою та громадою для організації полеміки, одержання зворотного зв'язку.

         Реалізація основних заходів, передбачених програмою, забезпечить висвітлення діяльності районної ради і районної державної адміністрації, політичних об'єднань, громадських організацій, закладів освіти, науки на створення інформаційного мосту між громадою району та владою.

         Районна газета «Вісник Демидівщини» діє на підставі Статуту і має за мету висвітлення діяльності органів державного управління в районі, усіх аспектів його життєдіяльності, а також поширення інформації про роботу депутатів районної ради, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (Пресу) в Україні»,  «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації».

 

МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою програми є створення у Демидівському районі належних умов для випуску газети, забезпечення її доступності для жителів району, організації всебічного висвітлення політичного, господарського, культурного, економічного, релігійного, соціального життя району.

 

 

 

 

3

Виконання програми повинно забезпечити розвиток демократичного, громадянського суспільства, дієвої консолідації громади і органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Також метою виконання програми є:

- забезпечення об'єктивного висвітлення діяльності органів районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

- сприяння захисту політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав та свобод людини;

- задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів;

- забезпечення громадянам України, юридичним особам і державним органам гарантованого права доступу до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній, міжетнічній, міжнародній та інших сферах;

- забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

 - створення впливового та тиражного видання, що забезпечить відкритість та доступність інформації про діяльність органів структур районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

         Районною програмою передбачається, що у 2016–2018 роках газета «Вісник Демидівщини» буде мати наступний вигляд:

- формат видання – А2, або А3;

- періодичність виходу - 1 раз на тиждень;

- наклад 1,7 тис. примірників і більше.

 

1. Удосконалення змістовної концепції:

- організація інтенсивнішого зворотного зв'язку за рахунок публікації матеріалів громадських кореспондентів, журналістських розслідувань;

- продовження практики ведення тематичних шпальт;

- орієнтація на проблемні, актуальні, дискусійні теми: економіка та соціальний розвиток району; права людини;

- розширення обсягу, географії та тематики інформацій за рахунок створення нових рубрик;

- залучення галузевих фахівців для підготовки аналітичних матеріалів;

- продовження практики виступів у газеті керівника і депутатів районної ради, голови, заступників голови райдержадміністрації та інших відомих і публічних людей району;

- публікація матеріалів щодо реагування органів влади, інших структур на опубліковані матеріали та на листи читачів.

 

 

4

2. Створення належної матеріально-технічної бази:

- для успішної роботи редакцію необхідно доукомплектувати комп'ютерною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням, оргтехнікою за рахунок бюджетних, власних, спонсорських та благодійних коштів.

3. Заходи щодо організації передплати.

Передплата для населення та юридичних осіб:

- організація передплати  в редакції газети;

- організація передплати на поштових відділеннях.

4. Роздрібний продаж:

-  реалізація газети у відділі замовлень редакції.

5. Рекламні заходи:

- анонсування;

- пряма реклама в газеті;

- реклама у поштових відділеннях;

- поштове розсилання;

- рекламні акції.

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ  РАЙОННОЇ  ПРОГРАМИ

Кошти районного бюджету, власні кошти редакції газети “Вісник Демидівщини”, спонсорські кошти, благодійні кошти, інші, не заборонені чинним законодавством.

Обсяг фінансових ресурсів, які виділяються з бюджету, визначаються щорічно, виходячи з наявних можливостей при формуванні або перегляді показників районного бюджету на кожен рік.

За прогнозними показниками, фінансовий розвиток редакції газети «Вісник Демидівщини» на  2016–2018  роки має такий вигляд:

                                                                                              Тис.грн

Статті доходів та витрат

2016

2017

2018

1. Доходи від:

 

 

 

1.1. Передплати

190

210

215

1.2. Оголошень

86

88

90

1.3. Інші доходи

18

20

22

Разом доходів

294

318

327

ІІ. Видатки

 

 

 

2.1. Оплата праці

185

200

215

2.2. Нарахування

68

74

79

2.3. Друкування газети

115

120

125

2.4. Комунальні платежі

9,7

11

12

2.5. Обслуговування комп’ютерного цеху

5

7

8

2.6.Прийом передплати, перевезення

22

23

24

2.7. Господарські потреби

15

17

18

Разом видатків

419,7

452

481

Дефіцит коштів

125,7

134

154

 

5

У прогнозі видатків редакції газети передбачене підвищення цін на папір, друкарські та комунальні послуги.

          

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

В результаті виконання програми очікується:

- регулярно видавати районну газету “Вісник Демидівщини”.

- видавати тематичні сторінки, присвячені державним святам України та визначним подіям в житті району;

-  поліпшити  якість випуску газети «Вісник Демидівщини»;

- поліпшити матеріально-технічний стан редакції газети «Вісник Демидівщини»;

- забезпечити доступність для жителів району передплати на газету, бо саме на покриття різниці між реальними витратами на випуск газети і її споживчою вартістю розрахована передбачена законодавством дотація;

- запровадити сучасні інформаційні технології, що розширить інформаційні можливості газети «Вісник Демидівщини».

 

Це дозволить:

- створити впливове та тиражне видання, що забезпечить відкритість та доступність інформації про діяльність органів структур районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

- задовольнити інформаційні потреби громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів;

- забезпечити громадянам району, юридичним особам і державним органам гарантоване право доступу до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній, міжетнічній, міжнародній та інших сферах;

- створити умови для ефективнішої взаємодії місцевої представницької і виконавчої влади з місцевою громадою;

- забезпечити формування громадської думки щодо розвитку демократії та ефективнішої участі громадськості у вирішенні проблем та розвитку району.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                        Н.Савич

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua