На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації від 31 грудня 2015 року №285


 РЈРљР РђР‡РќРђ

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р  Рћ Р— Рџ Рћ Р  РЇ Р” Р– Р• Рќ Рќ РЇ

голови районної  державної адміністрації

 

31 РіСЂСѓРґРЅСЏ  2015 СЂРѕРєСѓ                                                                               в„–285

 

 

Про районну програму підтримки

молоді на 2016 - 2020 роки

 

РќР° підставі статей 17, 22, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅРѕ РґРѕ Указу Президента України РІС–Рґ 28.03.2008 в„– 279/2008 „Про заходи щодо СЃРїСЂРёСЏРЅРЅСЏ розвитку пластового (скаутського) СЂСѓС…Сѓ РІ Україні”, Концепції Державної цільової соціальної програми „Молодь України” РЅР° 2016 – 2020 СЂРѕРєРё, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України РІС–Рґ 30.09.2015 в„– 1018-СЂ, розпорядження голови облдержадміністрації РІС–Рґ 10.12.2015 в„–716 та Р· метою реалізації РІ Демидівському районі молодіжної політики:

  1. Схвалити районну програму підтримки молоді РЅР° 2016 – 2020 СЂРѕРєРё (далі – Програма), що додається.

  2. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації подати Програму РЅР° затвердження районній раді РІ установленому РїРѕСЂСЏРґРєСѓ.

3. Відділам освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районному центру зайнятості, сектору охорони здоров’я, селищному та сільським головам:

3.1. Забезпечити виконання Програми у межах видатків, передбачених у районному бюджеті.

3.2. Про хід виконання Програми інформувати райдержадміністрацію щороку до 20 грудня та 20 червня.

4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів і забезпечити фінансування в повному обсязі.

5. Контроль Р·Р° виконанням  розпорядження залишаю Р·Р° СЃРѕР±РѕСЋ

 

Р’.Рѕ. голови адміністрації                                                                Р‘.Левшенюк

 

Додаток

до розпорядження

голови райдержадміністрації

31.12.2015  в„–285

 

 

Районна програма

підтримки молоді на 2016 - 2020 роки

 

Загальні положення

 

У Демидівському районі більше 27 відсотків населення становлять молоді громадяни віком від 14 до 35 років. Молодь є активною складовою сучасного суспільства. Сьогодні в молодіжному середовищі існують проблеми, зумовлені об’єктивними та суб’єктивними чинниками, такими, як низький рівень соціально-економічного розвитку та обмеженість матеріальних ресурсів у державі, застарілі методи адміністративно-командного управління, нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, низька політична та правова культура населення, низький рівень поінформованості молоді про державну політику в молодіжній сфері, слабка координація і взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації державної політики у молодіжній сфері тощо. Не приділяється належна увага формуванню та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей та культурної спадщини, толерантності, свідомого ставлення до власного здоров’я. Не реалізується в повній мірі освітній потенціал молоді через невідповідність між системою освіти і потребами ринку праці. У зв’язку з цим молодь потребує особливої уваги, опіки та підтримки з боку органів державної влади. Державна політика у молодіжній сфері потребує вдосконалення шляхом приведення її у відповідність із потребами молоді та українського суспільства.

Сьогодні необхідно здійснити перехід до відкритої моделі державної політики у молодіжній сфері, в якій молодь зможе брати активну участь у прийнятті рішень, що впливають на її подальше життя.

 

 

Мета, основні завдання та шляхи реалізації Програми

 

Мета Програми полягає у створенні системи всебічної підтримки формування й розвитку активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості молоді, забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в районі.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на шести пріоритетах:

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання — здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

Пріоритет 2. Здоровий спосіб життя молоді — здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти — здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності.

Пріоритет 4. Зайнятість молоді — створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

Пріоритет 5. Житло для молоді — створення умов для забезпечення молоді житлом.

Пріоритет 6. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб — здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики в районі;

запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між органами влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями;

сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної молодіжної політики в районі;

сприяння реалізації творчого потенціалу молоді;

створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді;

вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Розв’язання проблем у галузі молодіжної політики та виконання завдань Програми передбачається здійснити шляхом:

створення умов та підтримки самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості;

патріотичного виховання, розвитку духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів молоді;

формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

розвитку громадянської активності молоді.

 

Очікувані результати реалізації Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень громадської активності, морально-етичних засад, зміцнити патріотичні настрої у свідомості молодих людей шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів;

створити сприятливі передумови для підвищення СЂС–РІРЅСЏ СЃРІС–РґРѕРјРѕРіРѕ ставлення молоді РґРѕ збереження здоров’я, боротьби Р·С– шкідливими звичками,  популяризації та утвердження Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРіРѕ С– безпечного СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ життя та культури здоров’я;

створити цілісну систему неформальної освіти молоді;

забезпечити підготовку працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громадських організацій;

підвищити економічну активність молоді, зокрема забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;

забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

знизити рівень правопорушень серед молоді, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом;

забезпечити інтеграцію молоді в європейські та світові молодіжні структури.

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету у межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів – виконавцям відповідних заходів Програми, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


Основні напрями та заходи щодо реалізації Програми у Демидівському районі

 

 

1.     Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, самовдосконалення та інтелектуальний розвиток молоді,

 

в„– РїРѕСЂ.

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Забезпечити проведення районних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, направлених на підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, в тому числі:

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

22,3

14,3

30,0

25,0

33,0

 

 

 

 

 

 

2.

Забезпечити проведення районних молодіжних освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів, направлених на патріотичне виховання молоді.

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

3.

Забезпечити участь та проведення обласних та районних молодіжних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів із широким залученням громадських організацій та органів учнівського самоврядування, спрямованих на виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України, в тому числі:

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

3.1.

Забезпечити проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди відзначення державних свят, визначних і пам’ятних дат.

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

4.

Надати підтримку Сѓ проведенні районних освітньо-РІРёС…РѕРІРЅРёС…, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення С– розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами направлених РЅР° формування бережливого ставлення РґРѕ РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля. 

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

5

Забезпечити участь РІ обласних та проведення районних акцій, С–РіРѕСЂ (РІ С‚. С‡. комп’ютерних), РєРѕРЅРєСѓСЂСЃС–РІ, засідань Р·Р° круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, форумів, фестивалів та здійснення інших заходів (РІ С‚. С‡. клубу веселих та кмітливих)  Р· метою підтримки  ініціатив молоді, створення СѓРјРѕРІ для С—С— творчого С– РґСѓС…РѕРІРЅРѕРіРѕ розвитку, інтелектуального самовдосконалення, РІ тому числі провести:

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

8,7

8,7

9,0

10,0

11,0

5.1.

благодійну акцію для дітей пільгових категорій «Що приніс нам Святий Миколай».

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

7,0

7,0

8,0

9,0

10,0

 

Р’СЃСЊРѕРіРѕ

 

 

Місцевий бюджет

31,0

23,0

39,0

35,0

44,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Популяризація та утвердження Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРіРѕ С– безпечного СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ життя та культури здоров’я серед молоді

 

в„– РїРѕСЂ.

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Забезпечити проведення  районних  акцій,  РєРѕРЅРєСѓСЂСЃС–РІ, засідань Р·Р° круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, таборів, РїРѕС…РѕРґС–РІ, Р·Р±РѕСЂС–РІ-РїРѕС…РѕРґС–РІ та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення С– розміщення  соціальних роликів та  реклами спрямованих РЅР° підвищення СЂС–РІРЅСЏ здоров’я молоді, популяризація та утвердження Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРіРѕ С– безпечного СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ життя та культури здоров’я серед молоді, РІ тому числі:

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

1.1.

Організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування до:

Всесвітнього дня боротьби із захворюваннями на туберкульоз;

Всесвітнього дня здоров’я;

Всесвітнього дня пам’яті жертв СНІДу;

Всесвітнього дня без тютюну;

Міжнародного дня боротьби із вживанням наркотиків та їх розповсюдженням;

Міжнародного дня відмови від куріння;

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

Місцевий бюджет

1.0

1.0

2,0

2,0

2,0

1.2.

Забезпечити створення та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів Р· питань популяризації Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРіРѕ СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ життя, профілактики негативних СЏРІРёС‰ Сѓ молодіжному середовищі. 

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

1.3.

Провести районний РєРѕРЅРєСѓСЂСЃ соціальної реклами серед дітей та молоді С– забезпечити розміщення СЂРѕР±С–С‚ – переможців РєРѕРЅРєСѓСЂСЃСѓ РІ засобах масової інформації, РЅРѕСЃС–СЏС… зовнішньої реклами       .

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

1.4.

Забезпечити проведення та взяти участь РІ обласних та районній спартакіадах, інших масових спортивних заходах серед молоді.        

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

2.

Надати підтримку у проведенні районних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами направлених на зміцнення психічного здоров'я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності.

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

2.1.

Забезпечити роботу спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» з метою раннього виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; формування відповідального батьківства; запобігання ранньому срціальному сирітству; створення умов для повернення дитини до біологічної сім’ї і закладів державного утримання.

Упродовж 2016 – 2020 років

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

2.2.

Виготовляти та поширювати інформаційно-просвітницькі матеріали з питань формування відповідального батьківства молоді.

Упродовж 2016 – 2020 років

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

2.3.

Проведення інформаційно-просвітницьких акцій серед молодих людей, які проживають у сільській місцевості в рамках роботи «Мобільного консультаційного пункту соціальної роботи» з метою профілактики негативних явищ, вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, хвороб, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекції та СНІДу, збереження репродуктивного здоров’я та популяризації здорового способу життя

Упродовж 2016 – 2020 років

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 

Р’СЃСЊРѕРіРѕ

 

 

Місцевий бюджет

20,0

24,0

30,0

34,0

40,0

 

 

 

 

 

 

 

3.     Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей РїРѕР·Р° системою освіти (розвиток неформальної освіти)

 

в„– РїРѕСЂ.

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Забезпечити проведення районного зльоту лідерів учнівського самоврядування.

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

 

Р’СЃСЊРѕРіРѕ

 

 

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

 

4.      Створення СѓРјРѕРІ Р· метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної С– вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)

 

в„– РїРѕСЂ.

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Сприяти здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді, в тому числі:

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Районний центр зайнятості

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

1.1.

Сприяти заходам спрямованих на профорієнтацію, перепідготовку і працевлаштування молоді, в тому числі з фізичними вадами.

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Районний центр зайнятості

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

1.2.

З метою допомоги у правильному виборі професії та соціальній адаптації молоді на ринку праці проводити профорієнтаційні групові та масові заходи, у тому числі для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та молоді з особливими потребами.

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

 Р Р°Р№РѕРЅРЅРёР№ центр зайнятості

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

1.3.

Проводити профорієнтаційні заходи для молоді з метою допомоги у правильному виборі профсії, орієнтації на актуальні на ринку праці професії та стимулювання до оволодіння цими професіями

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

 Р Р°Р№РѕРЅРЅРёР№ центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0

0

0

0

0

2.

Здійснювати заходи направлені на сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі, втому числі:

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Районний центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0

0

0

0

0

2.1.

Сприяти працевлаштуванню молоді шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

 Р Р°Р№РѕРЅРЅРёР№ центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0

0

0

0

0

3.

Здійснення заходів С–Р· залучення молоді РґРѕ волонтерської діяльності.        

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

4.

Здійснення заходів направлених на підвищення рівня зайнятості молоді шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості, в тому числі:

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Демидівський районний центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0

0

0

0

0

4.1.

Сприяти працевлаштуванню молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах та молоді, яка звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка вперше приймається на роботу за умови компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

 Р Р°Р№РѕРЅРЅРёР№ центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0

0

0

0

0

4.2.

Залучати до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних віком до 35 років та сприяти у отриманні першої професії випускникам загальноосвітніх шкіл, які звернулися у службу зайнятості

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

 Р Р°Р№РѕРЅРЅРёР№ центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0

0

0

0

0

 

Р’СЃСЊРѕРіРѕ

 

 

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

 

5.     Створення СѓРјРѕРІ для забезпечення молоді житлом

 

в„– РїРѕСЂ.

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Надавати консультації стосовно реалізації державної політики забезпечення молоді житлом. 

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

 

Р’СЃСЊРѕРіРѕ

 

 

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

 

 

6.     Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає РЅР° тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених РѕСЃС–Р±     

 

в„– РїРѕСЂ.

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Забезпечити проведення районних культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення С– розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами направлених РЅР° СЃРїСЂРёСЏРЅРЅСЏ соціальній адаптації  молоді Р· числа переселенців, формування комунікації РјС–Р¶ представниками СЂС–Р·РЅРёС… регіонів України, РІ тому числі:

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

Місцевий бюджет

1.0

1,0

2,0

2,0

2,0

1.1.

Надати підтримку в проведенні заходів з психологічної реабілітації дітей та молоді шляхом очних та дистанційних занять з психологами, залучення до різних форм спілкування та суспільно-корисної діяльності.

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор охорони здоров’я райдержадміністрації

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

 

Р’СЃСЊРѕРіРѕ

 

 

Місцевий бюджет

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

 

 

 

 

7.     Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва    

 

 

в„– РїРѕСЂ.

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

 

1.

Забезпечити участь представників району у міжнародних програмах обміну, в тому числі:

РЈРїСЂРѕРґРѕРІР¶ 2016 - 2020 СЂРѕРєС–РІ

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

 

Р’СЃСЊРѕРіРѕ

 

 

Місцевий бюджет

0

0

0

0

0

 

Разом за програмою

 

 

Місцевий бюджет

52,0

48,0

71,0

71,0

86,0

 

 

 

Орієнтовані обсяги фінансування за розпорядниками коштів

 

в„– РїРѕСЂ.

Розпорядники коштів

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

 

1.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

34,0

37,0

50,0

55,0

61,0

2.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

13,0

6,0

15,0

10,0

18,0

3.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдеражміністрації

5,0

5,0

6,0

6,0

7,0

 

Р’СЃСЊРѕРіРѕ :

52,0

48,0

71,0

71,0

86,0

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                            Рќ.Савич


 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua