На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2015 року №239


 

 

 

                                                                     УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

   10  листопада  2015 року                                                                             №239

 

  Про  утворення  формувань

  цивільного захисту району

 

          Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013  № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції  формувань цивільного захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ  України від 31.01.2015  № 113 «Про затвердження Примірного положення  про формування цивільного захисту» та з метою оперативного проведення  аварійно-рятувальних заходів, дієвого реагування на надзвичайні ситуації  техногенного чи  природного характеру затвердити:

           1.  Положення  про  територіальне формування  цивільного захисту.

         2. План приведення у готовність, порядок розгортання формувань  цивільного захисту та суб’єкт  на якому  буде  розгортатись  дане формування  (додаток 1).

         3.  Сили та засоби, техніка, обладнання формувань  цивільного захисту, які будуть  залучатись  на ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного чи природного  характеру на території Демидівського району  (додаток 2).

         4. Керівникам суб’єктів господарювання району, на яких створюються формування цивільного захисту, відпрацювати необхідну документацію та до 20.11.2015 року надати у сектор з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації інформацію про створені об’єктові формування цивільного захисту (назва формування, юридична адреса, документ  про  утворення, прізвище, ім’я, по батькові командира, списки членів  формування, закріпленої спеціальної техніки  та майна) та постійно  підтримувати  у готовності техніку і механізми

         5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання  цього розпорядження покласти на відповідального виконавця – завідувача сектору з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації Бурця В.М.

         6. Контроль  за виконанням  цього  розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Левшенюка Б.М. 

 

Голова    адміністрації                                                                         С.Радченко

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Розпорядження голови

                                                                                                 Демидівської районної

                                                                                          державної адміністрації   

                                                                                       10.11.2015   №239

 

 

Положення
       про територіальне формування цивільного захисту

 

І. Загальні положення

 

1. Територіальні формування цивільного захисту (далі - формування) - позаштатні підрозділи, що утворюються суб'єктами господарювання на непрофесійній основі згідно з вимогами Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 (далі - Порядок), для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також проведення
відновлювальних робіт, які потребують залучення населення і техніки.

2. У своїй діяльності формування керуються Конституцією України,
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

 

II. Основні завдання, функції та права формувань

 

1. Основними завданнями формувань є:

- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з
ліквідації надзвичайних ситуацій (крім аварійного обслуговування суб'єктів
господарювання та окремих територій), у тому числі ситуацій, що виникли
внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

- проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої
кількості людей і техніки у мирний час та в особливий період;

- здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

- виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних
факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об'єкта
підвищеної небезпеки;

- гасіння великих пожеж;

- проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій та санітарної обробки людей;

- інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів
цивільного захисту;

- забезпечення функціонування системи зв'язку цивільного захисту;

- обслуговування захисних споруд цивільного захисту.

2. Відповідно до покладених завдань основними функціями формувань є:

- проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні надзвичайної ситуації;

- пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим;
здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому числі,
тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

- рятування матеріальних та культурних цінностей;

- здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об’єктів
життєзабезпечення населення;

- санітарне очищення та знезараження території.

3. Формування мають право на:

- отримання інформації про надзвичайну ситуацію та заходи необхідної
безпеки;

- безперешкодний доступ на територію суб'єктів господарювання, що
постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;

- вимогу від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації,
дотримання встановлених норм безпеки.

4. Керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, що утворюють формування, можуть визначати для формувань інші завдання та функції залежно від їх функціонального призначення.

5. Порядок розгортання та приведення у готовність формувань
визначається планами приведення у готовність цих формувань.

 

III. Керівництво формуваннями

 

1. Безпосереднє керівництво формуванням здійснює його командир
(начальник), який призначається рішенням органу державної влади, органу
місцевого самоврядування або суб'єкта господарювання, що утворив таке
формування, відповідно до укладеного трудового договору суб'єкта
господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань.

2. Командир (начальник) формування зобов'язаний:

- здійснювати керівництво формуванням;

- визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування;

- забезпечувати рівень готовності формувань до дій за призначенням;

- співпрацювати за дорученням керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування або суб'єкта господарювання, що утворив таке формування, з іншими формуваннями;

- аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування;

- звітувати керівництву про проведену роботу;

- організовувати та проводити підготовку працівників формування до дій у надзвичайних ситуаціях;

- здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та завдань, покладених на формування.

3. Командир (начальник) має право:

- брати участь у розробленні документів, пов'язаних з діяльністю
формування;

- надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи
формування, покращення умов праці, матеріального стану та соціального
захисту його працівників;

- надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних
стягнень на працівників.

IV. Організаційна структура формувань

1. Організаційна структура місцевих та об'єктових формувань
визначається головою райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, які утворили ці формування.

2. Переліки територіальних і об'єктових формувань цивільного захисту (найменування формувань та кількість працівників, які залучаються до них) на об’єктах, що належать до сфери управління райдержадміністрації, комунальних підприємств, територіальних підрозділів  центральних органів виконавчої влади  району наведені у додатку до Положення про формування цивільного захисту.

3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання, які утворили формування, залежно від можливостей можуть змінювати кількість техніки і працівників в організаційних структурах місцевого та об'єктових формувань у межах, що дозволяють цим формуванням виконувати завдання за призначенням.

 

V. Порядок оснащення формувань технікою і майном

 

1. Табель оснащення формування технікою і майном розробляється на
підставі визначеної організаційної структури формування, а також Порядку
забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної
та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200.

2. За працівниками закріплюються визначені для використання під час
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт техніка і майно суб'єктів господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у положеннях про відповідне формування.

3. Облік техніки і майна, визначених для використання під час
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ведеться
суб'єктами господарювання, що утворили формування.

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                 О.Скоморох

 

 

 

                                                                                    Додаток

                                                                                                  до Положення про

                                                                                              формування

                                                                                                         цивільного захисту

Розрахунок
утворення територіальних та об'єктових формувань цивільного

захисту Демидівського району

 

Найменування
формувань
цивільного захисту

Кількість
працівників

Територіальні

формування

районного підпорядкування

Об'єктові формування

1

2

3

4

Рятувальна ланка

8

Рятувальна група (36)

ВПУ-25

Рятувальна ланка

8

ТзОВ «Олді»

Рятувальна ланка

8

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Рятувальна ланка

8

ДПРП-1 ДПРЗ-4

Санітарна ланка

4

Центр первинної медико-санітарної допомоги

Аварійно-технічна
ланка (вода-каналізація)

8

 

Демидівське виробниче управління житлово-комунального господарства

Аварійно-технічна
ланка (газ)

8

 

Демидівська дільниця Млинівського управління по експлуатації газового господарства

Відділення

пожежогасіння

14

        Команда гасіння

лісових пожеж (41)

Вовковиївське лісництво ДП «Млинівський лісгосп»

Відділення

пожежогасіння

15

Дублянське лісництво ДП «Млинівський лісгосп»

Відділення

пожежогасіння

8

ДПРП-1 ДПРЗ-4

Ланка пожежогасіння(ДПД)

3

ВПУ-25

Відділення

пожежогасіння

8

 

ТзОВ «Олді»

Санітарна дружина

23

 

Демидівська центральна районна лікарня

Санітарний пост

4

 

ТзОВ «Олді»

Автоколона для

перевезення

населення

20-25

Транспортна служба цивільного захисту

-

Автоколона для

перевезення

вантажів

20

Транспортна служба цивільного захисту

-

Пост радіаційного та хімічного спостереження

2

 

ВПУ-25

Ланка радіаційної  та хімічної розвідки 

4

 

Відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації

Ланка з

обслуговування

захисних споруд

місткістю до 150 осіб

10

 

Відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації

Ланка з

обслуговування

захисних споруд

місткістю до 150 осіб

10

 

Демидівська центральна районна лікарня

Ланка з

обслуговування

захисних споруд

місткістю до 150 осіб

5

 

ВПУ-25

Ланка зв’язку і оповіщення

2

 

ВПУ-25

Ланка зв’язку і оповіщення

5

 

ТзОВ «Олді»

Ланка зв’язку і оповіщення

3

 

Демидівська центральна районна лікарня, первинної медико-санітарної допомоги

 

 

        

Заступник голови

райдержадміністрації                                                        О.Скоморох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua