На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації від 29 жовтня 2015 року №227


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

29 жовтня  2015      року                                                             №227

 

 

Про Положення про Демидівський

районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 495 «Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 вересня 2015 року № 566 «Про Положення про Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

 

1.Затвердити Положення про Демидівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в новій редакції, (далі - Положення) що додається.

2.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 грудня 2013 року № 240 «Про положення про Демидівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Левшенюка Б. М.

 

 

        

 

Голова адміністрації                                                                            С. Радченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                               

 Розпорядження голови
 Демидівської районної

 державної адміністрації

  29.10.2015  №227

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕМИДІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ´Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

                                                  смт. Демидівка 2015

 

 

 

3

1. Демидівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 Центр утворюється, реорганізується та ліквідується районною державною адміністрацією, належить до сфери її управління і підпорядковується районній державній адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується районною державною адміністрацією, фонд оплати праці, штатний  розпис центру – головним розпорядником коштів.

2. Діяльність центру спрямовується управлінням  соціального захисту населення районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також даним Положенням.

4. Основними принципами діяльності центру є:

законність;

соціальна справедливість;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

5. Основними завданнями районного центру є:

участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

організація та проведення семінарів та тренінгів;

забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на:

раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 

4

формування відповідального батьківства;                                                    запобігання випадкам відібрання дитини у батьків;                                                                

створення умов для повернення дитини з інтернатного закладу на виховання батькам;                                                                                                              здійснення моніторингу за дотриманням державних стандартів соціальних послуг під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.                         

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

поширює інформацію про надання соціальних послуг та категорії осіб, які можуть їх отримати,;

бере участь у визначенні потреб населення району у соціальних послугах;

подає районній державній адміністрації та обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної соціальної роботи;

вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи; розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи, в тому числі щодо здійснення соціального супроводу сімей та профілактики сімейного неблагополуччя;

співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями.

7. Центр має право:

вносити Рівненському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

5

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою районної державної адміністрації за погодженням з обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

9. Директор центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штату, що затверджується Мінсоцполітики;

затверджує посадові інструкції працівників центру;

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

10. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів, передбачених в районному  бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел, не заборонених законодавством.
Центр надає послуги на безоплатній основі.

11. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

12. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в головному управлінні Державної казначейської служби України у Демидівському районі,  гербову печатку та бланк із своїм найменуванням.

13.Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                Н. Савич

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua