На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 липня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Проект розпорядження Умов проведення конкурсу з визначення робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи постійнодіючого конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівського району


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

_______________20        року                                                               №_____


Про затвердження Умов проведення

конкурсу з визначення робочого органу –

підприємства (організації) для виконання

функцій забезпечення роботи постійно

діючого конкурсного комітету з визначення

автомобільних перевізників на приміських

автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі території Демидівського

району

 


Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, керуючись статтями 6, 41, пунктом 8 статті 16, пунктом 2 статті 20, пунктами 1, 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою державного регулювання пасажирських перевезень, визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення засідання постійно діючого конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району:

 

1. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи постійно діючого конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівського району (додаються).

 

2. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Демидівському районному управлінні юстиції та не раніше його офіційного оприлюднення. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови Демидівської райдержадміністрації Левшенюка Б.М. 

 

 

 


Голова адміністрації
                                                                С.Радченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Демидівської районної

державної адміністрації

_____________________

 

Умови проведення конкурсу

з визначення робочого органу – підприємства (організації)

для виконання функцій забезпечення роботи постійно діючого

конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників

на приміських автобусних маршрутах загального користування,

що не виходять за межі території Демидівського району

 

Розділ І. Загальні положення

 

         1. Умови розроблені відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, застосовуються для визначення робочого органу - підприємства (організації) незалежно від форм власності, що буде залучене на конкурсних умовах за договором для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівського району.

         2. Дані Умови визначають процедуру проведення конкурсу і є обов'язковими для конкурсного комітету та претендентів на участь у конкурсі.

         3. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції та вибір на конкурсних засадах підприємства (організації) незалежно від форм власності, яке спроможне забезпечити належну якість організації  і підготовки матеріалів для проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівського району (далі – конкурс).

         4. Претендентами на участь у конкурсі можуть бути підприємства (організації) незалежно від форм власності (далі - претенденти).

         5. При проведенні конкурсу інтереси претендента представляє його керівник або уповноважена особа на підставі належно оформленої довіреності.

         6. У конкурсі можуть брати участь претенденти, які відповідають вимогам, встановленим статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та цим Умовам.

         7. Об'єктом конкурсу є діяльність претендента, що забезпечить належне організаційне забезпечення проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету, а саме:

         1) підготовка пропозицій щодо об’єктів та умов конкурсу;

         2) розміщення інформації про об’єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

         3) підготовка матеріалів для проведення конкурсу;

         4) підготовка інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;

         5) аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

         6) виготовлення та підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між районною державною адміністрацією та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу;

         7) доведення результатів конкурсу до відома претендентів;

         8) надання розяснення перевізникам-претендентам щодо оформлення документів  для участі в конкурсі;

         9) технічне забезпечення конкурсу.

         8. До участі у конкурсі не допускаються юридичні особи - претенденти, які:

         1) визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства чи ліквідацію як суб’єкта господарювання в порядку, встановленому чинним законодавством України;   

         2) подали для участі у конкурсі неправильно оформлені, не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію, документи;

         3) не мають фахівців та досвіду роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, матеріальних ресурсів та технологій;

         4) представляють інтереси окремих пасажирських перевізників (є заінтересованими перевізниками), надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг;

         5) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом або з виплати заробітної плати.

          

Розділ ІІ. Підготовка конкурсу

 

         1. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає районна державна адміністрація.

         2. Для підготовки та проведення конкурсу районна державна адміністрація утворює конкурсний комітет, до складу якого включаються представники районної державної адміністрації та громадських організацій.         

        3. Персональний склад конкурсного комітету затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

        4. Для підготовки та проведення конкурсу районна державна адміністрація затверджує форму заяви та перелік документів, що подаються для участі в конкурсі.

        5. Засідання конкурсного комітету проводяться у разі необхідності.

        6. Районна державна адміністрація публікує в засобах масової інформації не пізніше, ніж за 30 днів до початку конкурсу, оголошення про проведення конкурсу та його умови, яке містить таку інформацію:  

         1) найменування підприємства (організації), яке проводить конкурс;

         2) найменування й основні характеристики об’єкта конкурсу;

         3) порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;

         4) строк прийняття документів на конкурс;

         5) режим роботи підприємства (організації), яке проводить конкурс, та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі;

         6) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

         7) місце, дату і час початку проведення засідання конкурсного комітету;

         8) телефон для довідок з питань проведення конкурсу.

 

Розділ ІІІ. Подання документів на конкурс

 

         1. Для участі в конкурсі претендент подає конкурсному комітету такі документи:

         1) заяву про участь у конкурсі за зразком згідно з додатком;

         2) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

         3) копію установчих документів суб’єкта господарювання;

         4) довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом, Пенсійним фондом та із заробітної плати;

         5) відомості про чисельність працівників підприємства та розмір їх середньомісячної заробітної плати;

         6) відомості про фахівців в галузі автомобільного транспорту, які мають профільну освіту, із зазначенням вищого навчального закладу, дати його закінчення, стажу роботи, нагород та відзнак за високі досягнення в галузі автомобільного транспорту;

         7) відомості про досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень;

         8) відомості про матеріально-технічне забезпечення претендента, необхідне для виконання функцій робочого органу.    

         2. Претендент подає документи у конверті з поміткою „Заява на участь в конкурсі”, на якому зазначається його назва, адреса та найменування об’єкта конкурсу.

         3. Документи, які надійшли до конкурсного комітету після встановленого строку, не розглядаються.

         4. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі або умов конкурсу претендент має право звернутися до районної державної адміністрації чи конкурсного комітету, які зобов’язані надати відповідні роз’яснення, але не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення строку подання документів.

         Умови конкурсу можуть бути роз’яснені в письмовій формі та/або усній консультації.

         5. Конверти з документами на конкурс розкриваються конкурсним комітетом по мірі їх надходження.

         6. Подані на конкурс документи реєструються конкурсним комітетом у журналі обліку.

Документи, подані не в повному обсязі або несвоєчасно, не реєструються і повертаються претенденту із зазначенням причин.

 

Розділ IV. Кваліфікаційні вимоги

 

         1. До кваліфікаційних вимог для визначення претендента належать:

         1) наявність фахівців з вищою профільною освітою та їх стаж роботи в галузі автомобільного транспорту;

         2) наявність досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

         3) наявність власного чи орендованого приміщення для забезпечення виконання функцій робочого органу;

         4) наявність приміщення для забезпечення можливості проведення організатором конкурсів на перевезення пасажирів;

         5) наявність технічних засобів для виконання функцій з підготовки та проведення засідань конкурсного комітету;

         6) наявність спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з питань організації пасажирських перевезень;

         7) наявність транспортних засобів для забезпечення паспортизації автобусних маршрутів.

           

Розділ V. Визначення переможця конкурсу

 

         1. Визначаючи переможця, конкурсний комітет враховує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам.

         2. На засідання конкурсного комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції.

У ході проведення конкурсу претендентам надається право:

         1) обгрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій;

         2) внесення уточнення в конкурсні пропозиції щодо поданих документів на конкурс.

         3. У разі відсутності на конкурсі представника претендента конкурсний комітет розглядає пропозиції, викладені в поданих претендентом документах, без його участі.

         4. Переможцем конкурсу визначається претендент, який за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

         Якщо в конкурсі взяв участь лише один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.

         5. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше, ніж половини його складу, відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

         У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.

         6. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього усіх претендентів.

         7. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу або невідповідності поданих документів переліку, зазначеному в пункті 1 розділу ІІІ цих Умов організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

         8. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу, а також претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оформляється протоколом, який підписується його головою та секретарем та подається організатору.

         9. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводиться в дію організатором (розпорядженням голови районної державної адміністрації) протягом не більше як 30 робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу, якщо результати конкурсу не оскаржувались.

         10. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету надаються організатором на підставі письмової заяви претендента у 20-денний термін з дня проведення конкурсу.

         11. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про організацію забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідання постійно діючого конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Здолбунівського району.

         Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та переможцем конкурсу, але не більш як на три роки.

             

Розділ VI. Фінансування проведення конкурсу

 

         1. Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється організатором за рахунок власних коштів.

 

Розділ VII. Розгляд спорів

 

         1. Спори, які виникають за результатами конкурсу, або в зв’язку з його проведенням, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в порядку встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Умов проведення конкурсу з визначення робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи постійно діючого конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Демидівського району                                   

 

                                                                                                           Форма

 

Заява

на участь у конкурсі

 

Претендент__________________________________________________________

(повна назва підприємства (організації)

____________________________________________________________________

Об’єкт конкурсу - надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу.

1. Основні умови:

наявність фахівців ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наявність досвіду роботи з організації пасажирських перевезень ______________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наявність приміщення та матеріально-технічного забезпечення _______________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

інші умови ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. На умовах, запропонованих замовником, згоден взяти участь у конкурсі

3. Реквізити претендента: адреса ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

ідентифікаційний код _________________________________________________________

телефон, факс _________________________________________________________________

4. До заяви додаються такі документи:

1)______________________________________________________________

2)______________________________________________________________

3)______________________________________________________________

4)______________________________________________________________

5)______________________________________________________________

6)______________________________________________________________

 

   ____________          _______________________        ___________________

                    (дата)                                                 (підпис)                            (ініціали та прізвище)


 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2017/11/logo.png

Пенсійний фонд України

Інструкція з отримання довідок з QR-кодомЗапровадження нових онлайн-сервісівЯк налаштувати сервіс СМС-інформуванняВідеосюжет про інформаційну сторінкуВідеосюжет про комунікації

http://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua