На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Проект розпорядженняголови адміністрації "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації"


 

УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації


______________20 року № ____
Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 2, 9, 12 Закону України «Про адміністративні послуги», пункту 2 Указу Президента України «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг» від 03 липня 2009 року № 508, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» від 1 серпня 2013 року № 588, та з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянам, суб’єктам господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

 

1.Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації, що додається.2.Визнати такими, що втратив чинність пункт 2.2 розпорядження голови райдержадміністрації від 28 серпня 2013 року № 174 «Про утворення центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації».


3.Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Демидівському районному управлінні юстиції в Рівненській області та не раніше його офіційного оприлюднення.


4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Левшенюка Б.МГолова адміністрації С.Радченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Демидівської районної

державної адміністрації

__________ №_____

Регламент

Центру надання адміністративних послуг

при Демидівській районній державній адміністрації


Загальні положення


1.1. Регламент Центру надання адміністративних послуг при Демидівській районній державній адміністрації (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг при Демидівській районній державній адміністрації (далі - Центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.


1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та Регламентом.


1.3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про  адміністративні послуги ».


1.4. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється відповідно до принципів:


верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників Центру;

доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.


2.Вимоги до приміщення


2.1. Центр розміщується в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Графік роботи Центру затверджується головою Демидівської районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про  адміністративні  послуги».

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.


2.2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частину.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також зберігання документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється. Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.


2.3. Сектор прийому облаштовано при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування суб’єктів звернення з питань роботи центру.


2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. У секторі розміщуються інформаційні стенди. Сектор облаштовано столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами.


2.5. Сектор очікування облаштований в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.


2.6. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені,по батькові та посади адміністратора центру.


2.7. В приміщенні центру облаштовується скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. Суб'єкти надання адміністративних послуг та керівник Центру проводять щорічний аналіз таких зауважень і пропозицій, за результатами яких вживають відповідні заходи.


2.8. У приміщенні Центру на інформаційних стендах розміщується інформація про:

найменування Центру, його місце знаходження;

номери довідкових телефонів Центру;

адресу веб-сайту Центру, факс, електронну пошту Центру;

перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр;

інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через Центр;

бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

строки надання адміністративних послуг;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

відомості про супутні  послуги , які надаються у приміщенні Центр;

прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, номер його / її телефону, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі наявності);

положення про центр;

регламент центру.

графік роботи Центру.


2.9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стелажах із вільним доступом.


2.10. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.


3.Інформаційна і технологічна картки  адміністративних послуг


3.1. Райдержадміністрація, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).


3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це райдержадміністрацію, також керівника Центру, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.


4.Робота інформаційного підрозділу центру


4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності), консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися інформаційний підрозділ. Інформаційний підрозділ центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про наявність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платежі реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому ії адміністратором.


4.2. Райдержадміністрація забезпечує роботу окремого підрозділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена у пункті 2.8 Регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їдні шляхи, місце паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.


4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на інформаційних терміналах у разі їх наявності) та веб-сайті повинна бути актуальною і повною. Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.4. Суб’єктам звернень, які звернулись до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.


5. Керування чергою в центрі


5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб'єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.


5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб'єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб'єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).


5.3. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години. У разі не з’явлення суб’єкта звернення у визначений час черга протягом 15 хвилин зберігається, а потім анулюється.


5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб'єктів звернення.


6. Прийняття заяви та інших документів у Центрі


6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги  (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату  надання адміністративної послуги , далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у Центрі.


6.2. Прийняття від суб’єкта господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларацій відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформленні регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України» Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.


6.4. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).


6.5. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці  адміністративної послуги , за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.


6.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги , повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги .


6.7. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках (додаток 1).


6.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у Центрі електронного документообігу – в електронній формі.


6.9. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта повернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення  вихідного пакету документів  (особисто, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи засобами телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та/або електронній формі.

6.10. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації, що додається (у паперовій та / або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів (додаток 2).


6.11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв'язку і він не містить інформації про прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб'єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв'язку.


6.12. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

6.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та /або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг (додаток 3).


7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)


7.1. Після вчинення дій, передбачених розділом  6  цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту  надання адміністративної послуги , до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги , до якого її направлено, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.


7.2. Передача справ у паперовій формі від Центру виконавцям здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставляння працівником Центру або в інший спосіб.


7.3. Отримавши справу, суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи.


7.4. Контроль за дотриманням суб’єктом надання адміністративної послуги терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами.


7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит ( у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.


8. Передача вихідного пакету документів  суб’єктові звернення


8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до Центру, про що зазначається у листі-проходженні справи.


8.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакету документів (отримання результату надання адміністративної послуги), повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (в тому числі його представнику) при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб (засобами поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку тощо).

Інформація про дату отримання вихідного пакету документів суб’єкту звернення зберігається в матеріалах справи.


8.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакету документів адміністративної послуги або його неотримання у Центрі протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у Центрі, а потім передається на архівне зберігання.

8.5. У випадку, якщо  адміністративна  послуга,  надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.


8.6. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несуть суб’єкти надання адміністративних послуг, та в межах своїх повноважень – адміністратори і керівник Центру.


8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб'єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи зберігаються у центрі.

8.8. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.


8.9. Суб’єкт звернення має право на оскарження вихідного пакету документів відповідно до чинного законодавства України.

 Керівник апарату

райдержадміністрації Н.Савич


Розробник

Завідувач сектору з організаційного

забезпечення діяльності

Центру надання адміністративних

послуг райдержадміністрації Л.Ярош 

Додаток 1

до пункту 6.7 Регламенту

Центр надання адміністративних послуг

Демидівської районної

державної адміністрації

 

ОПИС


Прийняття ________________________________________________________________________

(П.І.Б. посадової особи адміністративного органу)

від_______________________________________________________________________________

(найменування заявника/суб’єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________________


пакету документів, необхідних для одержання __________________________

__________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


Перелік документів:

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________ 3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________ 6.________________________________________________________________


 

Вх. № ______ від «____» ________________ 20___ року.


Адміністратор ЦНАП

райдержадміністрації _________________ ________________

(ПІБ ) (підпис)


Копію опису отримав:

«______» ______________ 20___р ____________________ ________________ (ПІБ) (підпис)


Про результат надання адміністративної послуги, а також передачу вихідного пакета документів прошу повідомити особисто (засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку)*

* необхідне підкреслити

Телефон:_____________________


Адреса:_____________________________________________________________


Додаток 2

до пункту 6.10 Регламенту Центр надання адміністративних послуг»

Демидівської районної

державної адміністрації

ЖУРНАЛ

обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг


Реєстраційний номер

Дата надходження заяви на отримання адміністративної послуги

Найменування адміністративної послуги

Найменування суб’єкта звернення

ПІБ адміністратора, що здійснив реєстрацію звернення

Відмітка про надання адміністративної послуги

(або відмови в її наданні)

Підпис заявника про одержання адміністративної послуги
Додаток 3

до пункту 6.13 Регламенту

Центр надання адміністративних послуг

Демидівської районної

державної адміністрації

Лист-проходження адміністративної послуги


Назва (П.І.Б) заявника_____________________________________________________________

_____________________________________________________________Справа № ______ від " ____ " ______________ 20___ рокуНазва адміністративної послуги

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПІБ адміністратора
Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Дата передачі заяви та документів, що додаються до неї,

адміністративному органу, підпис уповноваженого представника адміністративного органу

Дата отримання адміністратором результату надання адміністративної послугиВідмітка про видачу (відмову у видачі) адміністративної послуги


підпис уповноваженого представника адміністративного органупідпис адміністратора


1

2

3

4

5

6
 
Пояснювальна записка

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

Про Регламент Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації»


1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Підставою для прийняття розпорядження є закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про адміністративні послуги”,.

2. Мета і завдання прийняття розпорядження.

Прийняття розпорядження, має на меті затвердження Регламенту Центр надання адміністративних послуг Демидівської райдержадміністрації.

3. Правові аспекти.

Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про адміністративні послуги”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація розпорядження не потребує фінансових та інших матеріальних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів.

Розпорядження не стосується інтересів інших органів.

6. Регіональний аспект.

Реалізація розпорядження сприятиме якісному наданню адміністративних послуг громадянам району.

7. Громадське обговорення.

Розпорядження голови райдержадміністрації є – регуляторним актом, відповідно до вимог статей 9, 13, 14, 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та повинно пройти громадське обговорення.

8. Прогноз результатів.

Прийняття розпорядження забезпечить реалізацію прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Завідувач сектору з організаційного

забезпечення діяльності

Центру надання адміністративних

послуг райдержадміністрації Л.Ярош
Аналіз регуляторного впливу

розпорядження голови Демидівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних Демидівської районної державної адміністрації»


 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати


Для отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг не визначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття розпорядження голови Демидівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Демидівському районі :

- відсутність порядку надання адміністративних послуг, взаємодії адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації (далі – Центр);

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.


2.Цілі регулювання


Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Прийняття цього акту:

- чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора та представників суб'єктів надання адміністративних послуг, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі;

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та громадянами адміністративних послуг в одному приміщенні у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором;

- забезпечить вільний доступ суб’єктами господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надасть можливість отримати фахові консультації представників суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;

- зменшить ризик виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.


 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.


Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній порядок організації роботи Центру та взаємодії його учасників – адміністратора та представників надання адміністративних послуг, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі. Дана альтернатива не відповідає Закону України «Про адміністративні послуги».

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірний регламент затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 588 не враховує всі особливості роботи Центру, кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

Отже, обирається затвердити розпорядження «Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації».

 1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.


Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження «Регламенту Центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації», яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг , що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

- завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені адміністратора, та представників суб’єктів надання адміністративних послуг (органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів), а також підприємств, установ та організацій, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії ї суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм роботи Центру.


 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.


Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акту можуть вплинути економічна криза – нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Перевагою впровадження регуляторного акта є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акта будуть надаватись до спеціального уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.


 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.


Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

дотримання принципу організації єдності;

раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

мінімізація корупційної складової;

оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб’єктів звернень;

формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру

Сфера інтересів субєктів господарювання

доступність та зручність;

належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

мінімізація часу на очікування в черзі;

мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

контроль адміністраторів за обгрунтованістю плати за адміністративні послуги;

отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Не очікуються

Сфера інтересів громадян

Доступність та зручність (місце розташування, режим роботи Центру);

належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна»;

мінімізація часу на очікування в черзі;

мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформлені документів, необхідних для їх отримання;

вивільнення часу , який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Не очікуються


 1. Запропонований строк дії регуляторного акта.


Даний проект регуляторного акта – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.


8. Визначення показників результативності регуляторного акта


У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість суб'єктів надання адміністративних послуг, які надають адміністративні послуги через Центр;

- кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній час надання (розгляду) адміністративної послуги;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку, термінів та якості надання адміністративні послуг.

Дія регуляторного акта поширюється на мешканців Демидівського району та суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які зареєстровані у Демидівському районі.

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів. Суб’єкти господарювання та/або фізичні особи не витрачатимуть коштів та часу на виконання вимог акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий . Регуляторний акт оприлюднено на офіційному сайті Демидівської районної державної адміністрації та районній газеті «Вісник Демидівщини».

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта


Заходи з відстеження будуть здійснюватись відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи Центру, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.
Голова адміністрації С.Радченко
Розробник

Завідувач сектору з організаційного

забезпечення діяльності

Центру надання адміністративних

послуг райдержадміністрації Л.Ярош

Звіт про базове відстеження

результативності проекту розпорядження голови райдержадміністрації

Про затвердження Регламенту Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації” 1. Вид та назва регуляторного акта


Розпорядження голови райдержадміністрації

Про затвердження Регламенту Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації”


 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності.


Cектор економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації.


 1. Цілі прийняття акта


Проект регуляторного акта розроблено на підставі законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про адміністративні послуги”,

Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:

врегулювання відносин, що виникають між райдержадміністрацією
та населенням району, які отримують адміністративні послуги;

запровадження прозорості та впорядкованості з надання адміністративних послуг;

встановлення чітких вимог та контролю за наданням адміністративних послуг.


 1. Строк виконання заходів з відстеження


Базове відстеження результативності проекту регуляторного акту «Про затвердження Регламенту Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації” проводилось з моменту опублікування його у засобах масової інформації, до дня набрання чинності регуляторного акту.


 1. Тип відстеження


Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно проекту регуляторного акту «Про затвердження Регламенту Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації” за даний проміжок часу було проведено базове відстеження результативності проекту регуляторного акту.

 1. Метод одержання результатів відстеження


Узагальнення та аналіз законодавчої нормативно – правової бази та громадської думки у сфері надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.


 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних


Результати опитування суб’єктів звернень, суб’єктів господарювання та його результативність визначається такими показниками:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та (або) фізичних осіб щодо основних положень акта – високий.

Проект розпорядження розміщено на офіційному сайті районної державної адміністрації, та опубліковано в районній газеті «Вісник Демидівщини».


 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:


Результатом впровадження розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації” є забезпечення дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені адміністратора, представників суб'єктів надання адміністративних послуг (органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів), а також підприємств, установ та організацій, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у центрі, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Вищезазначений регуляторний акт довгостроковий. Відстеження результативності регуляторного здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності центру надання адміністративних послуг та вивчення громадської думки.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік з дня набрання чинності.

 1. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей


Показники результативності регуляторного акта будуть здійснюватись відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності” проведенням, повторного та періодичного відстеження.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження результативності.


Голова адміністрації С.Радченко

Розробник

Завідувач сектору з організаційного

забезпечення діяльності

Центру надання адміністративних

послуг райдержадміністрації Л.Ярош


Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua