На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Проект розпорядження голови районної державної адміністрації "Про Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації"


ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

______________20 року № ____

 

 

 

 

 

Про Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 2, 9, 12 Закону України «Про адміністративні послуги», пункту 2 Указу Президента України «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг» від 03 липня 2009 року № 508, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 20 лютого 2013 року № 118, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» від 1 серпня 2013 року № 588, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” та з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянам, суб’єктам господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

 

1.      Затвердити :

1.      Положення про Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації, що додається.

2.      Регламент Центрунадання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації, що додається.

3.      Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації, що додається.

 

2.      Пункти 11-13 переліку затвердженого цим розпорядженням набирають чинність з 1 вересня 2014 року, пункти 14- 39 з 1 жовтня 2014 року, пункти 40-57 з 1 січня 2015 року.

 

2.      Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 28 серпня 2013 року № 174 «Про утворення центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації», розпорядження голови райдержадміністрації від 27 червня 2014 року № 129 «Про перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації», розпорядження голови райдержадміністрації від 12 серпня 2014 року « Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 27 червня 2014 року № 129».

 

2.      Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Демидівському районному управлінні юстиції в Рівненській області та не раніше його офіційного оприлюднення.

 

2.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації

Левшенюка Б.М

 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації С.Радченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Демидівської районної

державної адміністрації

__________ №_____


ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг при
Демидівської районній державній адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг при Демидівській районній державній адміністрації (далі — Центр) утворюється як постійно діючий робочий орган Демидівської районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою  районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій та цим положенням.

4.Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора  шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови Демидівської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У Центрі за розпорядженням голови Демидівської районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні  послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктам господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями
забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною Центру, утвореного при Демидівській районній державній адміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України „Про дозвільну систему    у сфері    господарської   діяльності“,    який    забезпечує  надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи Демидівської  районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Демидівської районної державної адміністрації.
Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Демидівської районної державної адміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

12.Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівництвом Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності  Центру, утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.

15. Центр очолює керівник  цього структурного підрозділу. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою Демидівської районної державної адміністрації.

16. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

 2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Демидівської районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади різного рівня, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
        18. Час прийому суб’єктів звернень до Центру становить шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви  на обід і є загальним (єдиним)   для
всіх адміністративних послуг, що надаються в Центрі. Режим роботи Центру надання адміністративних послуг:

Понеділок: з 9.00 до 16.00

Вівторок: з 8.00 до 20.00

Середа: з 9.00 до 16.00

Четвер: з 8.00 до 20.00

П’ятниця: з 8.45 до 15.45

Субота: з 8.00 до 15.00

Неділя: вихідний

За розпорядженням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету та місцевого бюджетів.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації        Н.Савич           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Демидівської районної

державної адміністрації

__________ №_____

 

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг 

при Демидівській районній державній адміністрації

 

Загальні положення

 

1.1. Регламент центру надання адміністративних послуг при Демидівській районній державній адміністрації (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг при Демидівській районній державній адміністрації (далі - Центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та Регламентом.

1.3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про  адміністративні послуги ».

1.4. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється відповідно до принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників Центру;

доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

 

2.Вимоги до приміщення

 

2.1. Центр розміщується в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Графік роботи Центру затверджується головою Демидівської районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про  адміністративні  послуги».

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частину.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також зберігання документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється. Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

2.3. Сектор прийому облаштовано при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. У секторі розміщуються інформаційні стенди. Сектор облаштовано столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами.

2.5. Сектор очікування облаштований в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

2.6. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені,по батькові та посади адміністратора центру.

2.7. В приміщенні центруоблаштовується скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. Суб'єкти надання адміністративних послуг та керівник Центру проводять щорічний аналіз таких зауважень і пропозицій, за результатами яких вживають відповідні заходи.

2.8. У приміщенні Центру на інформаційних стендах розміщується інформація про:

найменування Центру, його місце знаходження;

графік роботи Центру (дні роботи та прийомні години);

номери довідкових телефонів Центру;

адресу веб-сайту Центру, факс, електронну пошту Центру;

перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр;

інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через Центр;

бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

строки надання адміністративних послуг;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

відомості про супутні  послуги , які надаються у приміщенні Центр;

прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, номер його / її телефону, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі наявності);

положення про центр;

регламент центру.

2.9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стелажах із вільним доступом.

2.10. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

3. Інформаційна і технологічна картки  адміністративних послуг

 

3.1. Райдержадміністрація, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це райдержадміністрацію, також керівника Центру, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

 

4.Робота інформаційного підрозділу центру

 

4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності), консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися інформаційний підрозділ. Інформаційний підрозділ центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про наявність порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платежі реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому ії адміністратором.

4.2. Райдержадміністрація забезпечує роботу окремого підрозділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена у пункті 2.8 Регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їдні шляхи, місце паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на інформаційних терміналах у разі їх наявності) та веб-сайті повинна бути актуальною і повною. Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.4. Суб’єктам звернень, які звернулись до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

5. Керування чергою в центрі

 

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб'єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб'єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб'єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

5.3. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години. У разі не з’явлення суб’єкта звернення у визначений час черга протягом 15 хвилин зберігається, а потім анулюється.

5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб'єктів звернення.

 

6. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

 

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги  (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату  надання адміністративної послуги , далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у Центрі.

6.2. Прийняття від суб’єкта господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларацій відповідності матеріально –технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформленні регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України»Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

6.4. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

6.5. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги , за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

6.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги , повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги .

6.7. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках (додаток 1).

6.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у Центрі електронного документообігу – в електронній формі.

6.9. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта повернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення  вихідного пакету документів  (особисто, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи засобами телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та/або електронній формі.

6.10. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації, що додається (у паперовій та / або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів (додаток 2).

6.11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв'язку і він не містить інформації про прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб'єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв'язку.

6.12. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

6.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та /або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг (додаток 3).

 

 

 

 

 

 

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

7.1. Після вчинення дій, передбачених розділом  6  цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту  надання адміністративної послуги , до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги , до якого її направлено, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

7.2. Передача справ у паперовій формі від Центру виконавцям здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставляння працівником Центру або в інший спосіб.

7.3. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи.

7.4. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами.

7.5. Виконавець зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит ( у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 

8. Передача вихідного пакету документів  суб’єктові звернення

 

8.1. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до Центру, про що зазначається у листі-проходженні справи.

8.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакету документів (отримання результату надання адміністративної послуги), повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (в тому числі його представнику) при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб (засобами поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку тощо).

Інформація про дату отримання вихідного пакету документів суб’єкту звернення зберігається в матеріалах справи.

8.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакету документів адміністративної послуги або його неотримання у Центрі протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у Центрі, а потім передається на архівне зберігання.

8.5. У випадку, якщо  адміністративна  послуга,  надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

8.6. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несуть суб’єкти надання адміністративних послуг, та в межах своїх повноважень – адміністратори і керівник Центру.

8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб'єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи зберігаються у центрі.

8.8. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

8.9. Суб’єкт звернення має право на оскарження вихідного пакету документів відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації Н.Савич

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до пункту 6.7 Регламенту

Центр надання адміністративних послуг

Демидівської районної

державної адміністрації

 

ОПИС

 

Прийняття ________________________________________________________________________

(П.І.Б. посадової особи адміністративного органу)

від_______________________________________________________________________________

(найменування заявника/суб’єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________________

 

пакету документів, необхідних для одержання __________________________

__________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

____________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Перелік документів:

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________ 3.________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________ 6.________________________________________________________________

 

 

Вх. № ______ від «____» ________________ 20___ року.

 

Адміністратор ЦНАП

райдержадміністрації _________________ ________________

(ПІБ ) (підпис)

 

Копію опису отримав:

«______» ______________ 20___р ______________________ _______________________

(ПІБ) (підпис)

 

Про результат надання адміністративної послуги, а також передачу вихідного пакета документів прошу повідомити особисто (засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку)*

* необхідне підкреслити

 

Телефон:_____________________

 

Адреса:_____________________________________________________________

(у разі направлення документів засобами поштового зв’язку)

 

 

 

Додаток 2

 

до пункту 6.10 Регламенту Центр надання адміністративних послуг»

Демидівської районної

державної адміністрації

 

 

 

 

ЖУРНАЛ

обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг

 

Реєстраційний номер

Дата надходження заяви на отримання адміністративної послуги

Найменування адміністративної послуги

Найменування суб’єкта звернення

ПІБ адміністратора, що здійснив реєстрацію звернення

Відмітка про надання адміністративної послуги

(або відмови в її наданні)

Підпис заявника про одержання адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до пункту 6.13 Регламенту

Центр надання адміністративних послуг

Демидівської районної

державної адміністрації

 

 

 

 

Лист-проходження адміністративної послуги

 

Назва (П.І.Б) заявника_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

Справа № ______ від " ____ " ______________ 20___ року

 

 

Назва адміністративної послуги

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ПІБ адміністратора

 

 

 

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Дата передачі заяви та документів, що додаються до неї,

адміністративному органу, підпис уповноваженого представника адміністративного органу

Дата отримання адміністратором результату надання адміністративної послуги

 

 

Відмітка про видачу (відмову у видачі) адміністративної послуги

 

підпис уповноваженого представника адміністративного органу

 

 

підпис адміністратора

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Демидівської районної

державної адміністрації

__________ №_____

 

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації

 

Найменування

адміністративної послуги

 

 

1.Видача будівельного паспорта

забудови земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

 

2. Надання містобудівних умов та

обмежень забудови земельної

ділянки

 

 

 

 

 

 

 

3. Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Видача посвідчень багатодітним

сім’ям

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Рішення про утворення прийомної

сім'ї

 

 

 

 

6.Надання дозволу на зміну

прізвища дитини.

 

 

 

 

7.Рішення про встановлення

опіки (піклування)

 

 

 

 

8.Видача цільового

направлення абітурієнтові, який

постійно проживає в сільській

місцевості або селищі міського типу у

вищий навчальний заклад першого

та другого рівнів акредитації

 

9. Видача посвідчення

Учасник війни”

 

 

 

 

 

 

 

10. Видача Єдиного квитка для

дітей-сиріт та дітей

позбавлених батьківського піклування

 

 

 

 

 

11. Видача (переоформлення,

видача дублікатів, анулювання)

документів дозвільного характеру

у сфері господарської діяльності

 

 

Правові підстави для надання адміністративної послуг

 

 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

від 05.072011 № 103 „Про затвердження Порядку видачі

будівельного паспорта забудови земельної ділянки”

 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 №109 „Про затвердження порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст”

 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження

підприємницької діяльності”

 

 

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29.06.2010 №1947 „Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2010 за №531/17826

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 «Про затвердження положення про «Прийомну сім’ю»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2002 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини»»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2002 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини»»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи у сільській місцевості»

 

 

 

Закон України від 22.20.1993 року № 3551 «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту» постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 року №302 «Про Порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни»

 

Постанова Кабінету міністрів України від 05.04.1994 року « Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей – сиріт, і дітей позбавлених батьківського піклування»

 

Закони України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

 

12.Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

 

13.Реєстрація декларації вдповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

з питань пожежної безпеки

 

 

14. Державна реєстрація юридичної

особи або фізичної особи, яка

має намір стати підприємцем

 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

 

Кодекс цивільного захисту України

 

 

 

 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

 

 

15. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб – підприємців

 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

 

16. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

 

 

17. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

 

18. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

 

19. Видача юридичним особам

дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

 

20. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу

або перетворення

 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

 

21. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною

особою - підприємцем за її рішенням

 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

22. Реєстрація громадського об’єднання

 

Закон України “Про громадські об’єднання”

23. Прийняття повідомлення про

утворення громадського об’єднання

 

Закон України “Про громадські об’єднання”

24. Видача дубліката оригіналу

свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

 

Закон України “Про громадські об’єднання”

25. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

 

Закон України “Про громадські об’єднання”

26. Прийняття повідомлення про

зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої

представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

 

Закон України “Про громадські об’єднання”

27. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання,

мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

 

Закон України “Про громадські об’єднання”

28. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації

громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

 

Закон України “Про громадські об’єднання”

29. Державна реєстрація друкованого

засобу масової інформації з місцевою

сферою розповсюдження

 

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

30. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

 

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

31. Видача дубліката свідоцтва про

державну реєстрацію друкованого

засобу масової інформації з

місцевою сферою розповсюдження

 

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

32. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого

засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

 

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

33. Оформлення та видача паспорта громадянина України

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

 

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

 

34. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну

замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

 

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

 

35. Вклеювання до паспорта

громадянина України фотокартки при досягненні громадянином

25- і 45-річного віку

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

 

36. Реєстрація місця проживання особи

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

 

37. Зняття з реєстрації місця

проживання особи

 

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

 

38. Реєстрація місця перебування особи

 

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

 

39. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

 

40.Державна реєстрація:
права власності на нерухоме майно
інших речових прав на нерухоме майно

(крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

 

41. Видача витягу, інформаційної

довідки та виписки з Державного

реєстру речових прав на нерухоме

майно

 

42.Оформлення та видача або обмін

 

паспорта громадянина України для

виїзду за кордон(у тому числі термінове оформлення)

 

 

 

 

 

43. Оформлення та видача проїзного документа дитини

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

 

 

 

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

 

 

Закони України “Про порядок

 

виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

 

Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”

 

44. Державна реєстрація земельної

ділянки з видачею витягу з

Державного земельного кадастру

 

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

45. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

 

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

46. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею

витягу

 

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

47. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

 

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

48. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

 

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

49. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені

законами та прийнятими відповідно

до них нормативно-правовими актами,

з видачею витягу

 

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

50. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

 

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

51. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 

обмеження у використанні земель

 

земельну ділянку

 

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

 

3) викопіювань з кадастрової карти (плану)

та іншої картографічної документації

 

 

52. Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

 

Земельний кодекс України

53. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

 

Закон України “Про землеустрій”

54. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

 

Закон України “Про землеустрій”

55. Видача витягу з Державного

реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

Закон України “Про землеустрій”

 

56. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

 

 

Закон України “Про оцінку земель”

57. Видача витягу з Державного

реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

 

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації

 

Н.Савич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Пояснювальна записка

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

Про Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Підставою для прийняття розпорядження є закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про адміністративні послуги”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”.

2. Мета і завдання прийняття розпорядження.

Прийняття розпорядження, має на меті затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Демидівської райдержадміністрації, Регламент Центру надання адміністративних послуг Демидівської райдержадміністрації та перелік адміністративних послуг, які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації.

3. Правові аспекти.

Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про адміністративні послуги”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація розпорядження не потребує фінансових та інших матеріальних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів.

Розпорядження не стосується інтересів інших органів.

6. Регіональний аспект.

Реалізація розпорядження сприятиме якісному наданню адміністративних послуг громадянам району.

7. Громадське обговорення.

Розпорядження голови райдержадміністрації є – регуляторним актом, відповідно до вимог статей 9, 13, 14, 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та повинно пройти громадське обговорення.

8. Прогноз результатів.

Прийняття розпорядження забезпечить реалізацію прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

 

Завідувач сектору з організаційного

забезпечення діяльності

Центру надання адміністративних

послуг райдержадміністрації Л.Ярош

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua