На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 жовтня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 01 липня 2014 року №131


 

УК Р А Ї Н А

ДЕМИДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

01 липня 2014 року                                                                       №131

 

Про положення про відділ освіти

районної державної адміністрації

 

            На підставі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26 вересня 2012 року № 887, та керуючись статтями 5, 6, пунктом 4-І частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.11.2012 № 1308 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.01.2013 року № 11 «Про затвердження Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації»,  розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.05.2014 року №40-к «Про впорядкування структури Демидівської районної державної адміністрації»:

1.      Затвердити Положення про відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації у новій редакції  (далі – Положення),  що додається.

2.      Визнати такими, що втратили  чинність розпорядження голови

       райдержадміністрації від  08 лютого 2013 року № 26 «Про положення

       про відділ освіти районної державної адміністрації» та від 31.05.2013

       року №104 «Про затвердження Положення про сектор у справах молоді

       та спорту Демидівської районної державної адміністрації» з моменту  

       реєстрації Положення, затвердженого пунктом 1 цього розпорядження.  

3.      Начальнику відділу освіти Демидівської районної державної адміністрації подати Положення про відділ освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації на державну реєстрацію у порядку, встановленому чинним законодавством, та поінформувати Демидівську районну державну адміністрацію.

4.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови

       райдержадміністрації Левшенюка Б.М.

 

 Голова адміністрації                                                          С. Радченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

01.07.2014 №131

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
         про відділ освіти, молоді та спорту

Демидівської районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

 

1.1 Це Положення визначає правові та економічні основи організації та діяльності відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (далі – відділу).

Повне найменування: відділ освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації.

Скорочена назва: відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

1.2 Юридична адреса відділу: провулок Новий, 2, смт.Демидівка, Рівненської області, 35200.   

1.3 Відділ є структурним підрозділом Демидівської районної державної адміністрації і підпорядковується голові Демидівської районної  державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний управлінню освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, відділу молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України.

1.4 Відділ  утримується за рахунок державного бюджету і є неприбутковим.

1.5 Відділ  є юридичною особою публічного права має самостійний баланс, власний рахунок (рахунки) в управлінні державного казначейства у Демидівському районі головного управління Державної казначейської служби України у Рівненській області,  печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, власні бланки, ідентифікаційний код та вивіску встановленого зразка.

1.6 Відділ набуває права юридичної особи публічного права з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

1.7 Відділ у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, інновацій, інтелектуальної власності, сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією на території Демидівського району.

1.8 У своїй діяльності відділ  керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Демидівської районної  державної адміністрації, а також цим положенням.

1.9 Діловодство  у відділі ведеться державною мовою.

 

 

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1 Головним завданням відділу  є забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти, дітей та молоді, фізичної культури та спорту на території Демидівського району.

2.2 Основними завданнями відділу є:

участь у забезпеченні реалізації на території Демидівського району державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку,  педагогічних,  інших працівників закладів освіти, молоді та спорту;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;

здійснення контролю за дотриманням актів з питань освіти, молоді та спорту,  виконанням навчальними закладами  державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти,  а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій,  інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління Демидівської районної  державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового і науково-методичного забезпечення;

управління навчальними закладами, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

здійснення атестації навчальних закладів, які безпосередньо підпорядковані відділу, оприлюднення результатів атестації;

забезпечення моніторингу у сфері освіти,  інноваційної діяльності та трансферу технологій в регіоні, захисту інтелектуальної власності;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальної одиниці;

сприяння інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді,  розвитку фізичної культури та спорту;

сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

організація і проведення фізкультурно-спортивних, туристичних заходів серед широких верст населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху;

забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

удосконалення форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій  та соціально-побутовій сферах з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;

здійснення у межах своїх повноважень контролю за організацією та проведенням заходів стосовно дітей та молоді, фізичної культури та спорту в районі, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів із цією метою;

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду у сфері фізичної культури і спорту, дітей та молоді, проведення з цією метою методичних та науково-практичних семінарів, конференцій, інших заходів;

комплектація складу збірних команд району за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;

здійснення контролю за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів, що належить до сфери відділу;

здійснення контролю за діяльністю спортивних шкіл;

сприяння громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надання їм консультаційної допомоги;

сприяння залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту;

участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району.

 

2.3 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку з питань освіти, інновації та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту;

забезпечує розвиток освітнього, інноваційного, інформаційного потенціалу району, інтелектуальної власності, видів спорту та фізичного виховання різних верств населення;

забезпечує інтеграцію вітчизняної освіти, сфер інформатизації, інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності, фізичної культури і спорту із неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів;

        вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

       створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти та інклюзивного навчання;

       сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, утворенню освітніх округів, затверджує їх статути, в установленому порядку призначає та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників закладів, що належать до сфери управління відділу освіти, молоді та спорту;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю навчальних закладів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

координує роботу навчальних закладів відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку;  

аналізує стан освіти, інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, розробляє регіональні програми їх розвитку, а також  інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм;

        забезпечує функціонування системи  атестації педагогічних кадрів та сприяє у підвищенні їх кваліфікації;

       забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формує програми розвитку позашкільної освіти, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення і підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань;

        забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

       впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України  нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

       проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

       співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

      формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

       здійснює заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти, інших учасників навчально-виховного процесу;

       організовує навчання державних службовців з питань, що віднесені до його компетенції;

       надає пропозиції до проектів районних цільових програм поліпшення становища освіти, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, контролює їх виконання;

       організовує роботу з державної атестації навчальних закладів;

       забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді;

       здійснює разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

         забезпечує в межах своїх повноважень  організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

          здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;

          організовує підвищення кваліфікації фахівців з питань фізичної культури і спорту;

           сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім’ї, молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

           здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери відділу освіти, молоді та спорту,зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

          сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, здійснює контроль за організацією навчально-тренувального процесу;

          затверджує в установленому порядку Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів району;

          організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю відділу у справах освіти, молоді та спорту, закладів, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

           організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

     розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціального захисту учасників навчально-виховного  процесу;

     контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти та спорту, погоджує проекти будівництва навчальних та спортивних закладів;

     готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів;

   надає у  межах своїх повноважень консультаційно-методичну  допомогу;

         розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до  проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, розвитку фізичної культури та спорту;

      сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

   сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, що підпорядковані відділу освіти  райдержадміністрації; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

    здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах, що підпорядковані відділу та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

        організовує проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів відповідно до календарного плану в межах коштів, виділених на розвиток фізкультури та спорту;

      вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

сприяє регіональному центру "Інваспорт" та його структурним підрозділам, громадським    організаціям  інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у  розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед дітей-інвалідів;

     забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

     проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби  масової  інформації,  з  питань,  що  належать   до   його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;

    вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

    забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, дотримання нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську  діяльність;

     розробляє проекти розпоряджень голови Демидівської районної державної адміністрації, рішень Демидівської районної ради, у визначених законом випадках – проекти  нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

    бере участь в межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

    бере участь у межах компетенції у розробленні розпоряджень голови Демидівської районної державної адміністрації, рішень Демидівської районної ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

    бере участь у підготовці звітів голови Демидівської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Демидівської районної ради;

    готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Демидівської районної державної адміністрації;

     готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

     опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

   забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

   інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

   контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

   здійснює повноваження, делеговані Демидівською районною радою;

   забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

   організує роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

    бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

    забезпечує захист персональних даних;

    здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

3. Права відділу

 

    3.1 Відділ для здійснення повноважень та виконання вищезазначених основних завдань має право:

    одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій  інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

    залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

     користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку,  іншими технічними засобами;

    організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

    скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

    за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу регіону;

        організовувати випуск видань інформаційного та науково-методич­ного характеру;

     представляти в установленому порядку інтереси відділу у судових органах усіх інстанцій під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

    4. Взаємодія з іншими органами влади

 

    Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом  районної державної адміністрації, органами  районної ради, територіальними органами міністерств та центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

    5. Організаційно – розпорядча діяльність

 

    5.1 Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник.

    5.2 Начальником відділу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5 років.

    5.3 Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади головою Демидівської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням освіти і науки облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

    5.4. Начальник відділу:

    представляє в установленому порядку інтереси відділу освіти, молоді та спорту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

    здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

     затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти, молоді та спорту та розподіляє обов'язки між ними;

    представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;

      вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  відділу;

     звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім’ї, дітей,молоді, фізичної культури та спорту;

     може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

     розпоряджатися коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису відділу освіти, молоді та спорту;

      організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

        подає на затвердження голові  районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

     подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ освіти, молоді та спорту, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

     видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції.

     приймає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на керівників навчальних закладів;

      визначає пріоритети роботи відділу освіти, молоді та спорту і шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи відділу освіти, молоді та спорту, звіти про їх виконання;

     бере участь у розгляді питань на засіданнях колегії районної державної адміністрації та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань,розробляє проекти відповідних рішень;

     проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти, молоді та спорту;

     забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

     здійснює інші повноваження визначені законодавством.

 

6.  Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

       Накази відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

        Нормативно-правові акти відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, видані у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання підпорядкованими закладами.

     7. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, молоді та спорту, утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), інших відповідальних працівників структурного підрозділу.

         До складу колегії відділу освіти, молоді та спорту  можуть включатися  керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

         Склад колегії  затверджується головою  районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

       Рішення колегії затверджується наказами начальника відділу.

    

    

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                            Н.Савич 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua