На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 26 червня 2014 року №128


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

26 червня 2014  року                                                                  №128

 

Про затвердження положення про

відділ містобудування, архітектури та

житлово-комунального господарства

Демидівської районної державної адміністрації

 

На підставі статті 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України  від 26.11.2012   № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій», з метою визначення основних завдань і функцій відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації:

1. Затвердити положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, що додається.

2. Виконуючому обов’язків начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації подати положення на державну реєстрацію згідно чинного законодавства.

3. Визнати такими, що втратило чинність розпорядження голови    райдержадміністрації    від 25 лютого 2008 року № 59.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Скомороха О.М.

 

Голова адміністрації                                                                     С.Радченко

 

 

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Розпорядження голови

                                                                                 Демидівської районної              

                                                                                 державної адміністрації

                                                                                  26.06.2014  №128

                                                                                                                   

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Демидівської районної державної адміністрації

 

1. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Демидівської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підпорядковуються заступнику голови райдержадміністрації згідно розподілу функціональних повноважень, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та Департаменту з питань будівництва та архітектури, Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Кодексами України, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальників Департаменту з питань будівництва та архітектури, Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації, рішеннями обласної та районної ради, а також положенням про відділ.

3. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при відділі у відповідності до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Мінрегіону України від 07 липня 2011 року № 108 та зареєстрованого у Мін’юсті України 22 липня 2011 року за № 903/19641, утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням обласною  державною адміністрацією.

Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Демидівської районної державної адміністрації (далі – начальник відділу) відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором району, а також головою архітектурно-містобудівної ради.

У межах закону начальник відділу може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

5. Для виконання завдань покладених на відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, у його складі можуть формуватися підрозділи за напрямами роботи.

6. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінет Міністрів України, наказів міністерств, розпоряджень голів обласної, районної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) аналізує стан та тенденції соціально - економічного розвитку у відповідній галузі в межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь  підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно - правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

8)  бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

9) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

10) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

11) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

12)  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13)  опрацьовує  запити і звернення народних депутатів країни та депутаті відповідних місцевих рад;

14)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

15) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

16) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

18) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20) забезпечує в межах  своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

21) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

22) забезпечує захист персональних даних;

23) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

24) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

  7. Основними завданнями відділу у сфері містобудування, архітектури є: 

1) забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району:

2) участь у підготовці рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

3) внесення пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

4) підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

5)  здійснення моніторингу:

- реалізації схеми планування території району;

- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

- забудови та іншого використання територій;

6) сприяння у розробленні, проведенні експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

7) внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

8) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

9) забезпечення  контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищної рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

10) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

11) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

12) координація діяльності:

- суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

13) надання  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

14) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

15) надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

16) оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

17) надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

18) забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району;

19) сприяння створенню та оновленню картографічної основи території району;

20) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

21) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

22) інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

23) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

 

8. Основними завданнями у сфері житлової політики та надання забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та  енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту території, будіндустрії та промисловості

будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території району:

1)  Забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;

2) забезпечує в межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних і галузевих програм та бере участь  їх виконанні;

3) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

4) розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;                                                                  

5) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень; 

6) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

7) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

8) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

9) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції відділу;

10) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду району;

11) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

12) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

13) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

14) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

15) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду.

 

9. У сфері теплопостачання та енергозбереження:

1) розробляє і реалізує районні програми та бере участь у розробленні і реалізації регіональних цільових програм у цій сфері;

2) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

4) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

5) забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

6) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів селища та сільських населених пунктів тепловою енергією;

7) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження відповідно до регіональних програм;

8) вживає заходів щодо поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

 

10. У сфері питної води та питного водопостачання:

1) розробляє і реалізує районні програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

2) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

3) порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

4) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

5) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

6) забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне  забезпечення  жителів  селища, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

7) розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

11. У сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних та районних програм благоустрою населених пунктів;

2) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

3) бере участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

4) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

5) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

6) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

7) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

8) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

9) забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою.

 

12. У  галузі будівництва:

1) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

2) розробляє проекти комплексних районних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

3) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціальнозначущих та незавершених будівництвом об’єктів;

4) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

5) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних

показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

7) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

8) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

9) бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

10) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

11) бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному, обласному та районному бюджетах для відповідної території;

12) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

13) розробляє на поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо.

13. Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та будівництва відповідно до законів.

 

14. Відділ має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні  для виконання покладених на нього завдань;

скликати з установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

залучати  до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів,фахівців  інших   структурних   підрозділів   райдержадміністрації підприємств, установ та організацій, (за погодженням з їхніми керівниками) представників громадських об'єднань (за згодою);

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

відділ у процесі виконання  покладених на нього  завдань  взаємодіє з іншими структурними   підрозділами районної держадміністрації, органами

місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

15. Начальник відділу:

здійснює   керівництво     відділу,   несе   персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації територіальних органах Мін’юсту;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, проводить їх заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначенні законом.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу в межах відповідних бюджетних призначень визначає голова районної державної адміністрації.

Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду,

 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002  № 228.

 

16. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України, іншим  актам законодавства,  рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіонбуду,  можуть бути скасовані головою  районної  держадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, начальниками департаменту з питань будівництва та архітектури, департаменту  житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації.

 

17. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

18. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                    Н.Савич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua