На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 10 червня 2014 року №119


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

10 червня 2014 року                                                                   №119

 

Про затвердження Положення

про сектор економічного розвитку,

інфраструктури та торгівлі Демидівської

районної державної адміністрації

 

На підставі статей 5, 6 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», постанов  Кабінету Міністрів  України  від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження  Типового положення про структурний підрозділ  місцевої державної адміністрації», від 29 липня 1999 року № 1374 «Про затвердження Порядку призначення та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій», наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2012 року № 1370 «Про затвердження  Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації» та Міністерства Інфраструктури України від 26.11.2012 року № 709 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурні підрозділи з питань інфраструктури та туризму місцевих державних адміністрацій», розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 15 січня 2013  року №14 «Про затвердження Порядку погодження в облдержадміністрації призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій»,  розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 травня 2014 року №40-к «Про впорядкування структури Демидівської районної  державної адміністрації»:

1. Затвердити  Положення про сектор економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Демидівської  районної державної адміністрації  (далі - Положення),  що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації згідно розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова адміністрації                                                         С.Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Демидівської

районної державної адміністрації

10.06.2014  № 119

 

Положення

про сектор економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Демидівської районної державної адміністрації

 

1.Сектор економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Демидівської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом Демидівської районної державної адміністрації, що утворюється головою адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, департаменту економічного розвитку і торгівлі, управлінню інфраструктури та промисловості, управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації.

2.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку та іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації та Демидівської районної державної адміністрації, наказами начальників департаменту економічного розвитку і торгівлі, управління інфраструктури та промисловості, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації, рішеннями Демидівської районної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації на території Демидівського району:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної регіональної політики;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

4.Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації  економічного і соціального розвитку району;

3) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

4) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує  координацію  виконання завдань,   визначених  цими програмами, на території району;

5) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

6) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

7) здійснює  в установленному порядку моніторинг показників розвитку району для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

8) розробляє в установленному порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва  та  реалізації  спільних з  іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

9) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг;

10) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного та інноваційного клімату;

11) готує пропозиції щодо погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

12) розробляє проекти регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

13) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

14) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

15) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

16) бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги Європейського Союзу відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

17) бере участь разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з Європейського Союзу та Митним Союзом, подає облдержадміністрації відповідні пропозиції;

18) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами   участь   підприємств   та   організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

19) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

20) готує   самостійно або разом з іншими структурними  підрозділами інформаційні  та  аналітичні  матеріали  для  подання  голові  райдержадміністрації;

21) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

22) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

23) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

24) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів голови, розробниками яких є інші структурні підрозділи;

25) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації їх розгляду на сесії районної ради;

26) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

27) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

28) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та районної рад;

29) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

30) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

31) здійснює повноваження, делеговані районною радою;

33) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

34) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

35) забезпечує захист персональних даних;

36) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями правил, норм, стандартів  у межах визначених повноважень;

37) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5.Сектор має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Демидівської районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників  громадських об'єднань (за згодою);

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Демидівської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6.Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Демидівської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

7.Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Демидівської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну.

8. Завідувач сектору:                                                                        

1) здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на сектор, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

7) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

8) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

9) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

11) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова Демидівської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Кошторис і штатний розпис сектору затверджує голова Демидівської районної державної адміністрації за пропозицією завідувача сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

10. Сектор є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                            Н.Савич  

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua