На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 02 червня 2014 року №109


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

02 червня  2014 року                                                               №109

 

 

 

Про   затвердження    Положення

про апарат  Демидівської районної

державної  адміністрації

 

 

       Відповідно до статті 44 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

 

       1. Затвердити Положення про апарат Демидівської районної державної адміністрації, що додається.

 

       2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Демидівської  районної   державної   адміністрації  від  14  березня  2000  року

№88 „Про затвердження положення про апарат районної державної адміністрації”.

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                          С.Радченко

 

          

 

 

 

 

 

 

2

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Розпорядження  голови

                                                                                     Демидівської районної

                                                                                     державної адміністрації

                                                                                     02.06.2014   №109

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Демидівської районної державної адміністрації

                                                                                       

I. Загальні засади

 

     1. Апарат Демидівської районної державної адміністрації (далі - апарат) відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» утворюється головою районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів і підпорядковується голові райдержадміністрації.

 

     2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови облдержадміністрації і райдержадміністрації, регламентом Демидівської районної державної адміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації та цим Положенням.

 

     3. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань:

 

     взаємодіє з обласною державною адміністрацією, іншими органами виконавчої влади області, районною радою, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та громадянами;

 

     отримує від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в установленому порядку матеріали і звіти про виконання розпоряджень голови райдержадміністрації, виданих у межах повноважень районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

 

3

II. Основні завдання апарату

 

     4. Основними завданнями апарату є:

 

     1) Здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

 

     2) Підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату.

 

     3) Систематична перевірка та контроль за виконанням актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації.

 

     4) Інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

     5) Надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації і органам місцевого самоврядування.

 

III. Основні повноваження апарату

 

     5. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

 

     1) Опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації документи та звернення, що надходять до райдержадміністрації, готує за результатами їх розгляду аналітичні, довідкові й інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови та заступників голови райдержадміністрації.

 

    2) Проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки стану виконання актів законодавства, розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації у структурних підрозділах райдержадміністрації,  органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях в межах і порядку, встановлених законодавством.

 

     3) Опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, аналізує стан їх виконання.

 

    4) Готує спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні, аналітичні та інші матеріали, проекти розпоряджень голови

 

4

райдержадміністрації, доручень голови та заступників голови райдержадміністрації тощо.

 

     5) Здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення засідань колегії районної державної адміністрації,  нарад, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками, робочих поїздок в район керівництва облдержадміністрації.

 

     6) Вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, надає їм відповідну практичну та методичну допомогу з питань, що належать до повноважень апарату.

 

     7) Забезпечує у межах повноважень взаємодію з обласною державною адміністрацією, іншими органами виконавчої влади, районною радою.

 

     8) Разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечує вирішення питань, пов'язаних з участю голови райдержадміністрації у заходах, що проводяться спільно із облдержадміністрацією.

 

     9) Бере участь відповідно до законодавства у реалізації заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдумів та у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою.

 

    10) Забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Державного реєстру виборців, здійснення контролю за виконанням актів розпорядника Державного реєстру виборців на території району.

 

     11) Розглядає в установленому Законом України "Про Державний реєстр виборців" порядку звернення осіб і політичних партій.

 

     12) Забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі створення і ведення Державного реєстру виборців.  У разі призначення виборів чи референдумів організовує формування й виготовлення списків виборців та їх передачу відповідним виборчим комісіям.

 

     13) Забезпечує відповідність проектів нормативно-правових актів голови райдержадміністрації Конституції України та законам України, іншим актам законодавства України, а також узгодженість їх з раніше прийнятими актами.

 

     14) Здійснює опрацювання та проводить правову експертизу проектів розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки.

5

     15) Надає методичну й іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами та посадовими особами районної державної адміністрації.

 

     16) Аналізує  акти органів місцевого самоврядування з делегованих повноважень, накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації на відповідність їх законодавству.

 

     17) Забезпечує організацію роботи з кадрових питань та державної служби в  районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління райдержадміністрації. Разом з відповідними структурними підрозділами аналізує і узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її удосконалення. Формує і організовує роботу з кадровим резервом, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів.

 

     18) Здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства про державну службу в структурних підрозділах райдержадміністрації, на  підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

   

     19) Бере участь в межах повноважень у реалізації державної антикорупційної політики в  райдержадміністрації відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

 

     20) Забезпечує ведення діловодства в райдержадміністрації, у тому числі з грифом обмеження доступу "Для службового користування". Перевіряє стан роботи з документами й надає методичну допомогу з питань організації та ведення діловодства структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам місцевих рад.

 

     21) Забезпечує контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до районного архіву.

 

     22) Перевіряє виконання документів структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, надає їм допомогу в організації цієї роботи.

 

     23) Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які зумовлюють

6

обґрунтовані скарги та зауваження громадян. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях району, надає допомогу в організації роботи зі зверненнями громадян.

 

     24) Розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації запити народних депутатів України, депутатів місцевих рад, надає методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції апарату.

 

     25) Надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

 

     26) Забезпечує виконання законодавства з питань мобілізаційної роботи, організовує планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації.

 

     27) Провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

 

     28) Бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями обласної, районної державних адміністрацій.

 

     29) Здійснює матеріально-технічне, господарсько-побутове, інформаційно-комп'ютерне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, розроблення та супроводження прикладного програмного забезпечення, організовує впровадження інформаційних систем і технологій.

 

     30) Аналізує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та подає відповідні пропозиції з цих питань голові районної державної адміністрації.

 

     31) Бере участь у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень.

 

  

7

     32) Забезпечує та організовує в межах повноважень висвітлення діяльності районної державної адміністрації на її офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації.

 

     33) Забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку, належний протипожежний стан у приміщенні та дотримання правил охорони праці.

 

     34) Здійснює фінансові розрахунки, пов’язані із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність.

 

     35) Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату.

 

     36) Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації, володільцем якої є апарат, вживає заходів щодо розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу та надання відомостей на запити на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, консультацій під час оформлення запитів.

 

     37)  Здійснює обробку персональних даних з метою реалізації  трудових відносин, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, звернень громадян та інших завдань, покладених на апарат райдержадміністрації. Забезпечує захист персональних даних під час їх обробки у базах персональних даних, володільцем яких є апарат.

 

     38) У межах, визначених чинним законодавством, за дорученням голови районної державної адміністрації виконує інші функції.

 

IV. Основні права апарату

 

     6. Апарат має право:

 

     1) Здійснювати організаційне забезпечення та в межах повноважень проводити перевірки стану додержання на території району Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і підпорядкування за напрямами, визначеними статтею 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

     2) Залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), науковців для вивчення й розгляду питань, що належать до його компетенції.

8

     3) Одержувати в установленому порядку від територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи й інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

     4) Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

 

     5) Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб районної державної адміністрації.

 

V. Керівник апарату райдержадміністрації:

 

     7. Апарат очолює керівник апарату райдержадміністрації, який призначається на посаду головою районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

     8. На період відсутності керівника апарату райдержадміністрації, який очолює апарат,  його обов'язки виконує один із заступників голови райдержадміністрації.

 

     9. Керівник апарату:

 

     1) Здійснює керівництво діяльністю апарату та організовує його роботу з питань правового,  організаційного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

 

     2) Забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної, районної державних адміністрацій;

 

     3) Спрямовує роботу апарату райдержадміністрації на підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичну перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної, обласної державних адміністрацій, надання методичної та іншої практичної допомоги  структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування;

 

9

     4) Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, обласною, районною радами;

 

     5) Витребовує в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідну інформацію, матеріали та звіти про виконання рішень райдержадміністрації;

 

     6) Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень між головою районної державної адміністрації та його заступниками;

 

     7) Організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України та відзнаками голови районної, обласної державних адміністрацій, вносить відповідні пропозиції з цього питання;

 

    8)  Контролює в межах своєї компетенції додержання вимог Закону України «Про державну службу», законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації;

 

     9) Організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

 

     10)  Здійснює керівництво відповідними колегіальними, консультативними та допоміжними органами (комісіями, радами тощо), що визначається окремими розпорядженнями голови райдержадміністрації;

 

     11) Забезпечує координацію роботи щодо підготовки засідань колегії, нарад за участю голови райдержадміністрації;

 

     12) Затверджує положення про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації, посадові інструкції його працівників;

 

     13) Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців;

 

     14) Підписує фінансові та бухгалтерські документи апарату райдержадміністрації та укладає договори з суб'єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації;

 

 

10

    15) Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює  їх виконання;

 

     16) Вирішує інші питання відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації.

 

     10. Накази керівника апарату райдержадміністрації, прийняті з порушенням законодавства або перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

 

VI. Організація роботи апарату

 

     11. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до регламенту Демидівської районної державної адміністрації, Інструкції з діловодства в апараті Демидівської районної державної адміністрації та цього Положення.

 

     12. Робота апарату, його структурних підрозділів планується в порядку, встановленому регламентом Демидівської районної державної адміністрації.

 

     13. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату та видатки на його утримання затверджує  голова районної державної адміністрації.

 

     14. Кошторис доходів і видатків та штатний розпис апарату районної державної адміністрації затверджуються в установленому законодавством порядку.

 

     15. Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі Положень про них, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

 

     16. Керівників та працівників структурних підрозділів апарату призначає на посаду й звільняє з посади голова районної державної адміністрації в установленому порядку.

 

     17. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення роботи апарату та вирішення інших питань у апараті можуть утворюватися робочі групи чи комісії. Склад цих робочих груп і комісій затверджує керівник апарату районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                      Н.Савич

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua