На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 жовтня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 28 лютого 2014 року №65


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

28 лютого 2014 року                                                                   №65

 

Про районну програму забезпечення

рівних прав та можливостей жінок

і чоловіків на період до 2016 року

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 року № 717 "Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 лютого 2014 року №45 «Про обласну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» та з метою впровадження гендерних підходів у всі сфери життєдіяльності суспільства:

 

1. Схвалити районну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року (далі – Програма), що додається.

 

 2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

 

3. Виконавцям забезпечити виконання заходів Програми, про що інформувати райдержадміністрацію щопівроку до 25 грудня та 25 червня.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ярош Л.Г.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                     В. Вінічук

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток

         до розпорядження голови

      райдержадміністрації

             28.02.2014  №65

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків на період до 2016 року

 

 

Мета Програми

 

         Метою районної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року (далі – Програма) є впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства.

 

Шляхи і способи розв'язання проблеми

 

         Найоптимальнішим варіантом розв'язання проблеми забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків є комплексний підхід, який передбачає:

 

         проведення серед роботодавців інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань запровадження європейських стандартів рівності працівників у сфері праці;

 

         проведення інформаційних кампаній з метою висвітлення питань необхідності рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

 

         здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження підприємницької діяльності;

 

         підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 

         виконання на постійній основі робіт із впровадження гендерних підходів у системі освіти;

 

         проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

 

розроблення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі  та вжиття необхідних заходів за результатами розгляду випадків такої дискримінації;

 

Завдання і заходи, очікувані результати

та ефективність Програми

 

Завдання і заходи з виконання Програми наведенні у додатку.

 

         Виконання Програми дасть змогу:

 

         створити умови та можливості для паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;

 

        підвищити рівень поінформованості роботодавців з питань запровадження міжнародних стандартів рівності співробітників у сфері праці;

 

        створити належні умови для забезпечення жінкам і чоловікам можливості суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками;

 

        підвищити рівень поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;

 

        підвищити рівень компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 

        забезпечити включення до навчальних програм стандартів гендерної освіти;

 

        забезпечити проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

 

        удосконалити механізм реагування на факти дискримінації за ознакою статі;

 

        скоротити кількість випадків використання у рекламі, засобах масової інформації, та Інтернеті елементів, що закріплюють у свідомості населення ідею нерівності жінок і чоловіків;

 

        забезпечити подальшу співпрацю з міжнародними організаціями та громадськими об'єднаннями, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

        

Обсяги та джерела фінансування

 

        Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету у межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів – виконавцям відповідних заходів Програми, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

       Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік з урахуванням фінансових можливостей.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                               Н. Савич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                               Додаток

                                         до Програми

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання програми забезпечення рівних прав та можливостей

жінок та чоловіків на період до 2016 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Відповіда-

льний виконавець

Дже-

рела фі-

насува-ння

Прогнозо-ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис. грн

У тому числі за роками

Усього

2014

2015

2016

2014

2015

2016

І. Проведення серед роботодавців інформаційно-роз’яснювальної роботи із запровадження

європейських стандартів рівності співробітників у сфері праці

1. Здійснення заходів щодо досягнення економічної рівноваги з урахуванням гендерних підходів

частка жінок, що працюють на керівних посадах на великих та середніх підприємствах, в установах та організаціях, відсотків

0,03

0,01

0,01

0,01

застосування комплексного гендерного підходу в діяльності районного центру зайнятості шляхом запровадження гендерних програм і надання послуг для шукачів роботи, роботодавців та молоді

районний центр зайнятості

 

 

 

 

 

2. Розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці

кількість охоплених осіб

30

10

10

10

проведення семінарів-тренінгів для роботодавців з питань запровадження стандартів рівності жінок і чоловіків у сфері праці на основі міжнародних трудових стандартів та кращого європейського досвіду

районний центр зайнятості, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

місцевий бюджет

0,3

0,1

0,1

0,1

Усього за розділом І

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

0,3

0,1

0,1

0,1

ІІ. Здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження

1.Досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень

кількість охоплених навчанням жінок, осіб

 

 

 

 

1)розширення переліку спеціальностей професійного перенавчання жінок, забезпечення їх перенавчання та залучення до провадження підприємницької діяльності

районний центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

протягом 2014-2016 років

 

 

 

 

2) сприяння працевлаштуванню осіб жіночої статті не менше як 50 відсотків загальної чисельності працевлаштованих

районний центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

протягом 2014-2016 років

 

 

 

 

3)поліпшення та пошук нових методів і форм роботи з питань профорієнтації

районний центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

кількість проведених заходів, одиниць

3

1

1

1

4) проведення у закладах культури культурно-мистецьких акцій, спрямованих на піднесення ролі жінки та утвердження гендерної політики у суспільстві

відділ культури та туризму

райдержад-

міністрації

 

 

 

 

 

ІІІ. Виконання на постійній основі робіт із запровадження гендерних підходів у системі освіти

1.Запровад-

ження підходів гендерної рівності в системі освіти

кількість проведених заходів, одиниць

3

1

1

1

1) проведення серед учнів та студентів навчальних закладів інформаційних та навчальних тренінгів, семінарів, засідань за круглим столом, тематичних занять з питань гендерної рівності

відділ освіти райдержад-мінстрації, управління соціального захисту населення райдержад-міністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

IV. Проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка

1.Гармо-нізація поведінкових моделей суспільства у сфері відносин жінок і чоловіків

кількість проведених заходів, одиниць

3

1

1

1

1) проведення засідань за круглим столом, «годин повідомлень», оглядів періодики, засідань творчих об’єднань щодо роз’яснення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

відділ освіти райдержад-мінстрації, управління соціального захисту населення райдержад-міністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор з питань молоді та спорту

 

 

 

 

 

 

кількість матеріалів, одиниць

3

1

1

1

2) розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

відділ організацій-но-кадрової роботи апарату райдержад-міністрації

 

 

 

 

 

 

V. Розроблення механізму реалізації права на захист від дискоимінації за ознакою статі та вжиття необхідних заходів за результатами розгляду випадків такої дискримінації

1.Забезпе-чення ефективного реагування на випадки дискримінації за ознакою статі

протягом 2014-2016 років

 

 

 

 

1) забезпечення діяльності телефонних «гарячих ліній» та «телефонів довіри» центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання консультацій особам, які зазнали дискримініції за ознакою статі

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

0,3

0,1

0,1

0,1

Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua