На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 21 лютого 2014 року №59


                                                                          

 

 

УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

21 лютого 2014 року                                                                            №59

 

 

Про  прогноз районного

бюджету на 2015 та 2016 роки

 

 

Відповідно до статті 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 21 та 76 Бюджетного кодексу України, :

 

1. Схвалити прогноз районного бюджету на 2015 та 2016 роки згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                            В.Вінічук      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                         до розпорядження голови

                         райдержадміністрації 

                         21.02.2014   № 59

 

ПРОГНОЗ
районного бюджету Демидівського району

на 2015 та 2016 роки

Загальна частина

Прогноз районного бюджету Демидівського району  на 2015 та 2016 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Програми економічних реформ                            на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розпорядження голови облдержадміністрації  від 30.01.2014  № 30 «Про прогноз обласного бюджету на 2015 та 2016 роки», державних та регіональних цільових програм.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевими фінансами, установлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

 підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

 посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

 забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

 зниження впливу політичного фактору на формування бюджетних пріоритетів.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району, зведеного та районного  бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки України основними завданнями районного бюджету є:

 забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;

 підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

 підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення та застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм.

Індикативні прогнозні показники районного бюджету на 2015 та 2016 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту районного бюджету на відповідні роки.

Провадження положень Податкового кодексу щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формуватиме умови для зменшення масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого – збільшуватиме обсяги власних коштів підприємств, які вони можуть спрямувати на інвестиційні цілі.

          Дохідна частина бюджету на 2014 рік розроблена на основі бюджетного, податкового та іншого законодавства з урахуванням наступних особливостей: відтермінування з 2014 року на 2015 рік зниження ставки податку на прибуток підприємств з 19 до 16 відсотків, встановлення у 2014 році ставки податку на рівні 18 відсотків; призупинення норми щодо зниження ставки податку на додану вартість з 20 до 17 відсотків; впровадження механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням.

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку району, покладені в основу формування прогнозу місцевих бюджетів на 2015 та 2016 роки

 

Наявні тенденції розвитку української економіки, подальша реалізація комплексу економічних реформ забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання району, формування більш стійкої до впливу зовнішніх факторів структури економіки.

У прогнозі бюджету на середньостроковий період враховано наступні показники економічного і соціального розвитку району.

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району на 2015 та 2016 роки

Найменування показника

2015 рік

2016 рік

Валова додана вартість у фактичних цінах, млн.грн. 

271

277,8

Темпи зростання ВДВ, відсотків 

104,0

102,5

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн. 

2222

2338

Прибуток від звичайної діяльності підприємств до оподаткування,  тис.грн.

250

350

Фонд оплати праці, тис. гривень 

52311

54926

Рівень безробіття населення у віці 15 – 70 років, відсотків

4,0

3,9

Експорт товарів і послуг, відсотків до попереднього року:

103

103

Імпорт товарів, відсотків до попереднього року

-

-

Розрахунок прогнозних індикативних показників бюджету на 2015 та 2016 роки розроблений на основі консервативних оцінок основних макропоказників економічного і соціального розвитку держави.

Індикативні прогнозні показники місцевих бюджетів району та районного бюджету на 2015 та 2016 роки

тис. грн.

 

2015 рік

2016 рік

Місцевих бюджетів району

в т.ч. район ного бюджету

місцевих бюджетів району

в т.ч. районного бюджету

Власні доходи (без трансфертів)

10736,0

4737,2

11165,4

4926,7

Дотація вирівнювання

*

31671,5

*

36036,2

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості

*

860,0

*

890,0

Видатки та кредитування

*

37268,7

*

41852,9

Дефіцит «+» / профіцит «-»

*

0

*

0

 

Власні доходи місцевих бюджетів району

на 2015 та 2016 роки

Прогноз доходів зведеного  бюджету  району  на 2015 та 2016 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової реформи відповідно до положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку області на 2015 та 2016 роки.

При цьому, враховано заходи, які сприятимуть збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів, а саме спрямовані на:

створення базових передумов економічного росту через утримання низького рівня інфляції, стабілізації державних фінансів;

підтримку стійкого економічного розвитку регіону;

підвищення рівня економічної активності підприємств та покращення інвестиційного клімату;

введення в дію з 1 січня 2013 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

зростання середньомісячної заробітної плати шляхом збільшення продуктивності праці та скорочення безробіття.

Прогноз доходів місцевих бюджетів району  (загальний та спеціальний фонди без врахування трансфертів) на 2015 рік обраховано в сумі                         10736,0 тис.грн., в тому числі по районному бюджеті – 4737,2 тис.грн. та на 2016 рік відповідно – 11165,4 тис.грн. та 4926,7 тис.грн. 

Основне бюджетоутворююче джерело надходжень, податок на доходи фізичних осіб, розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (15 відсотків та 17 відсотків із доходу, що перевищує десять мінімальних заробітних плат) та з урахуванням положень Програми дій Уряду щодо забезпечення збільшення розмірів мінімальної заробітної плати відповідно до індексу інфляції (індексу споживчих цін) та недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері.

 При проведенні прогнозного розрахунку ПДФО на середньострокову перспективу враховано зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання соціальної податкової пільги відповідно до пунктів 169.1.2; 169.1.3; 169.4.1 статті 169 Податкового кодексу України з урахуванням змін, а також прогнозний обсяг податку, що підлягає поверненню платнику у зв’язку із нарахуванням податкової знижки.

Індикативні прогнозні показники  власних доходів місцевих бюджетів району на 2015 та 2016 роки

 

Бюджет району

(тис. грн.)

Районний бюджет (тис.грн.)

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

Загальний обсяг доходів, з них : 

10736,0

11165,4

4737,2

4926,7

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів 

5782,2

6013,5

4113,2

4277,7

в т.ч. податок на доходи фізичних осіб 

5767,2

6005,0

4113,2

4277,7

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

2423,8

2600,0

52,0

54,1

Доходи спеціального фонду, 

2530,0

2551,9

572,0

594,9

в т.ч. бюджету розвитку 

734,0

800,0

-

-

 

Видатки районного бюджету на  2015 та 2016 роки

Прогноз видатків бюджету на 2015 та 2016 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників доходної частини бюджету, обсягів фінансування.

Індикативні прогнозні показники видатків загального фонду районного бюджету Демидівського району за функціональним призначенням на 2015 та 2016 роки

тис.грн

Найменування

2015 рік

2016 рік

Державне управління

657,7

702,8

Освiта

22321,3

25000,0

Охорона здоров’я

9206,2

10633,2

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення, в т.ч.

2606,6

2391,2

Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

85,0

87,7

Служба у справах дітей

376,0

412,1

Соціальні програми у галузі сім’ї , жінок, молоді та дітей

12

13

Культура i мистецтво

2213,6

2828,2

Фiзична культура i спорт

223,3

261,5

Видатки, не вiднесенi до основних груп

30

35

в т.ч резервний фонд

30

35

ВСЬОГО видатків, що враховуються при обрахунку міжбюджетних трансфертів

37258,7

41840,9

Кредитування

10,0

12,0

Державне управління

         Пріоритетним завданням є повноцінне забезпечення функціонування депутатів і виконавчого апарату районної ради, якісне виконання повноважень представницьких функцій, визначених Конституцією України та іншими законами, належне забезпечення виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за використанням коштів на реалізацію заходів районних програм соціально-економічного розвитку.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити належне опрацювання та затвердження цільових програм;

забезпечити якісне виконання представницьких функцій депутатами районної ради;

забезпечити принцип прозорості у діяльності районної ради;

забезпечити повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату районної ради згідно з чинним законодавством.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі є забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти; збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою; розвиток матеріально-технічної бази галузі.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

оптимізація мережі навчальних закладів району з урахуванням демографічних і економічних реалій та необхідності підвищення якості освіти;

підвищення якості загальної середньої освіти шляхом модернізації матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, підготовки та підвищення рівня професійної компетентності вчителя;

створення умов для раннього виявлення творчих нахилів дитини;

забезпечення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров’я;

забезпечення профільного навчання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, профорієнтаційної роботи та допрофільної підготовки;

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерними комплексами (у тому числі заміна морально застарілих), забезпечення сучасними засобами навчання;

         створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної адаптації;

         запровадження інклюзивної освіти;

         збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою; відкриття нових дошкільних навчальних закладів і груп з повним днем перебуванням дітей;

створення умов для подальшого розвитку позашкільної освіти шляхом упорядкування та розвитку мережі  позашкільних навчальних закладів, проведення модернізації  навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;

покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, проведення капітальних та поточних ремонтів, заходів з пожежної безпеки, охорони праці та енергозбереження, облаштування внутрішніх туалетів;

забезпечення регулярного безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання і додому;

         виконання районних галузевих програм.

Основними результатами, яких планується досягти, є стовідсоткове охоплення дітей повною середньою освітою, суттєве поліпшення матеріально-технічної бази галузі, розширення мережі дошкільних навчальних закладів для забезпечення охоплення такими закладами не менше 78 відсотків дітей віком від 3 до 6 (7) років.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері надання соціальних послуг, соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування  населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, що мають право на пільги за соціальною ознакою.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечити соціальними послугами довготривалого догляду із надання місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку;

забезпечити надання реабілітаційних послуг інвалідам;

надавати матеріальну та грошову допомогу інвалідам, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

забезпечення надання соціальних послуг усім потребуючим верствам населення;

забезпечення навчання професіям інвалідів для подальшого працевлаштування;

забезпечення захищеності пенсіонерів, інвалідів та інших малозабезпечених верств населення;

підвищення розміру медичного забезпечення одного постраждалого;

підвищення рівня медичного обслуговування постраждалого населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

 

Соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей

підвищення рівня та якості послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, збільшення кількості дітей охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

проведення оздоровлення дітей-інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися, разом з одним із батьків або особою, що їх замінює, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги;

здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку, створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

патріотичне виховання, розвиток духовності, моральності та формування загальнолюдських принципів молоді;

забезпечення дотримання державних соціальних стандартів і нормативів, впровадження нових форм і методів проведення соціальної роботи із дітьми та молоддю.

 

Соціальний захист дітей

Здійснення на території району державної політики з питань соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми, а також визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному  розвиткові дітей.

 

Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі є:

підвищення  якості та доступності медичних послуг;

поліпшення ефективності державного фінансування галузі;

створення стимулів для здорового способу життя населення і здорових умов праці;

зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення передусім   від соціально значимих хвороб: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснювати такі заходи  щодо:

 подальшої модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу;  

поліпшення   кадрового забезпечення  закладів   охорони здоров’я (підготовки та перепідготовки  лікарів за фахом „загальна практика-сімейна медицина”);

активізації   медико-соціальної профілактики , інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

підготовки умов для переходу до страхової моделі (соціального медичного страху­вання);

удосконалення   та запровадження медичних стандартів надання медичної допомоги та індикаторів якості роботи закладів охорони здоров'я;

забезпечення імунопрофілактики, здійснення інших заходів щодо раннього виявлення захворювань, профілактики і боротьби із соціально-небезпечними хворобами.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

поліпшення здоров'я населення;

забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості;

           забезпечення диспансерним доглядом  - 100 відсотка вагітних;

           доведення рівня профілактичного медичного огляду дітей до 100 відсотків та диспансеризації дітей до 98,7 відсотка;

           підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях на 6 відсотків;

          недопущення випадків малюкової  смертності; 

          недопущення випадків материнської смертності;

          зниження смертності від онкологічних захворювань на 0,7 відсотка;

         зниження дорічної летальності від онкологічних захворювань  на 1,2 відсотка;

        зниження питомої ваги деструктивних форм туберкульозу у вперше виявлених  на 11 відсотків;

   недопущення смертності від туберкульозу.

 

Культура і мистецтво

 

         Пріоритетами розвитку галузі є збереження, дослідження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу на Демидівщині, удосконалення та утримання культурної інфраструктури галузі, основних культурно-мистецьких закладів та організацій.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

             забезпечення підтримки мистецьких колективів, налагодження гастрольної діяльності на території району;

         удосконалення системи інформаційного забезпечення населення шляхом створення електронних інформаційних центрів на базі центральної районної бібліотеки; 

         здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері бібліотечної справи;

         забезпечення поповнення бібліотечного фонду літературою та періодичними виданнями;

         проведення культурно-мистецьких заходів, акцій, фестивалів, виставок, концертів професійних митців, народних та зразкових аматорських колективів;

          проведення реставраційних робіт пам’яток архітектури та культурної спадщини місцевого значення;

         збереження історико-культурної спадщини, утвердження патріотичних цінностей, національної свідомості, популяризація національного культурного надбання,  пам’яток культури і культурної спадщини як основи національної культури, складання електронних паспортів;

         забезпечення гарантій свободи творчої молоді, підтримка творчих ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури і мистецтва, збагачення національної культурної спадщини.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

реалізація державної політики в культурно-мистецькій сфері;

збереження та модернізація культурно-мистецької інфраструктури;

популяризація надбань національної історико-культурної спадщини району;

забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості;

забезпечення проведення державних свят на належному рівні, розвиток самоцінностей культури і мистецтва в усіх її численних проявах;

забезпечення зайнятості  працівників культури і мистецтва по району;

         забезпечення ефективності використання бюджетних коштів, створення правових та економічних стимулів для залучення недержавних коштів та засобів для підтримки культури й мистецтва.

 

Фізична культура і спорт

 

         Пріоритетами розвитку галузі є залучення  до здорового способу життя  усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, шляхом нових форм занять фізичною культурою і спортом, формування в молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту, участь спортсменів району в офіційних обласних та всеукраїнських змаганнях.

         У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

     забезпечити об’єднання зусиль органів державної влади, громадських та приватних організацій спортивної спрямованості щодо залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої роботи, активного сімейного дозвілля за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;

         забезпечити проведення спортивно-масових заходів для інвалідів-спортсменів району, підготовку та їх участь в офіційних обласних змаганнях;

          провести районні та забезпечити участь в обласних юнацьких та молодіжних іграх з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

         забезпечити удосконалення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл району та забезпечити збільшення кількості учнів спортивних шкіл;

         забезпечити зміцнення  матеріально - технічної бази галузі шляхом оснащення спортивних споруд сучасним спортивним інвентарем та обладнанням, створення необхідних санітарно-гігієнічних умов для осіб, які займаються фізичною культурою і спортом;

         Основними результатами, яких планується досягти, є:

здобуття призових місць в офіційних обласних та участь у всеукраїнських змаганнях;

оснащення спортивних споруд сучасним інвентарем та обладнанням;

охоплення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою понад 8,5 відсотка громадян району;

залучення до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах понад 15 відсотків учнівської молоді.

 

Сільське господарство та земельна реформа

          Основні пріоритети розвиту агропромислового комплексу району на 2015-2016 роки :

          забезпечення реалізації державної аграрної політики;

         підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення;

          нарощування обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції;

підвищення продуктивності тваринництва;

залучення інвестицій  для  здійснення модернізації та технічного переоснащення агропромислового комплексу;

розвиток інфраструктури аграрного ринку.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

збільшення виробництва валової сільськогосподарської продукції, покращення її якості;

          насичення споживчого ринку продуктами харчування;

підвищення рівня життя сільського населення.

 

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища в районі є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі і впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів.

У 2015 та 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

Забезпечення обов’язковості врахування екологічної складової при прийнятті рішень щодо формування стратегій сталого розвитку, державних та місцевих цільових програм;

         мінімізація шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та хімічних речовин;

         розширення  заліснених територій;

         забезпечення використання природних ресурсів чітко у відповідності із науково-обгрунтованими нормативами;

         підтримка заходів з ліквідації шкідливого для довкілля та технологічно –застарілого виробництва шляхом переоснащення та впровадження альтернативних його видів;

         нагляд за радіаційною безпекою при використанні радіоактивних джерел в медицині.

         Основними результатами, яких планується досягти, є:

         впровадження збору і переробки відходів як вторинної сировини, поступове впровадження роздільного збору відходів;

         підвищення рівня лісистості територій;

         раціональне використання наявних природних ресурсів;

         зменшення антропогенного і техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

 

Енергоефективність та енергозабезпечення

 

            Пріоритети розвитку в сфері енергоефективності на 2015-2016 роки:

забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів у галузях господарського комплексу та соціальної сфери району;

проведення енергетичних обстежень бюджетних установ і організацій району;

розроблення для бюджетної сфери області лімітів споживання енергоносіїв у розрізі електричної енергії, природного газу, водопостачання і водовідведення, з урахуванням вимог чинного законодавства;

збільшення обсягів використання нетрадиційних джерел і альтернативних видів палива відносно рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів;

впровадження енергозберігаючих проектів в Демидівському районі,

Основними результатами, яких планується досягти є:

економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання енергозберігаючих заходів, в тому числі за рахунок використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії та альтернативного палива;

зменшення енергоємності споживання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки та соціальній сфері району;

впровадження енергозберігаючих проектів в установах бюджетної сфери та підприємствах району.

Пріоритети розвитку галузі енергозабезпечення на 2015-2016 роки:

          технічний розвиток та модернізація систем електро- та газопостачання району, реконструкція існуючих повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій;

          забезпечення надійного та безперебійного постачання споживачам району електричної енергії і природного газу;

виконання  планових ремонтів повітряних ліній електропередачі та  трансформаторних підстанцій, відновлення пошкоджених кабельних ліній електропередачі, розчищення трансповітряних ліній електропередачі;

проведення заміни непридатних газопроводів, капітальний ремонт будівель газорегуляторних пунктів, шафових газорегуляторних пунктів та ремонт їх обладнання.

підвищення платіжної дисципліни споживачів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

забезпечення надійної експлуатації систем енергопостачання району;

зменшення кількості аварійних ситуацій та перебоїв енергопостачання;

зменшення втрат електроенергії та природного газу;

підвищення якості електро- і газопостачання споживачів;

проведення споживачами в повному обсязі розрахунків за використані електроенергію і природний газ;

електрифікація житлових будинків новозбудованих вулиць населених пунктів району.

 

Дорожньо-транспортний комплекс

Основними пріоритетами розвитку комунальної дорожньо-транспортної інфраструктури району у прогнозованому періоді (2015 - 2016 роки) є покращення наявних об’єктів комунальної дорожньої мережі для потреб економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

У 2015 – 2016 роках передбачається здійснити такі заходи:

розвиток об’єктів транспортної інфраструктури комунальної власності;

проведення ремонту існуючих комунальних доріг у сільських населених пунктах;

ремонт під’їзних комунальних доріг до навчальних закладів та закладів охорони здоров’я;

Для реалізації цих заходів планується залучення коштів субвенції з державного бюджету та коштів спеціального фонду обласного бюджету. За зазначені кошти передбачається відремонтувати у 2015-2016 роках 3,5 і 4,5 км комунальних доріг відповідно.

 

                       Житлово-комунальне господарство

Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства району на 2015-2016 роки:

         реалізація інвестиційно-інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на зменшення витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

проведення комплексної модернізації і технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм;

зменшення рівня зношеності основних фондів житлово-комунальної сфери;

забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово-комунального господарства, підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів.                        Міжнародне співробітництво

 

Серед основних пріоритетів розширення міжтериторіальної співпраці у 2015-2016 роках є вироблення та впровадження цілісної і збалансованої зовнішньоекономічної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки Демидівського району, формування позитивного міжнародного іміджу держави, а також використання кращого іноземного досвіду, можливостей і ресурсів регіонів-партнерів, у тому числі за рахунок реалізації спільних проектів.

Основними результатами яких планується досягти, є:

          реалізація державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

реалізація експортного потенціалу району;

реалізація державної політики у контексті інтеграційних процесів в Україні.

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                      Н. Савич

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua