На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрація від 27 грудня 2013 року №276


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

27 грудня 2013  року                                                                №276

 

Про Програму розвитку

фізичної культури і спорту

в Демидівському районі

на 2014 – 2016 роки

 

 

Відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 „Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 грудня 2013 року №657  «Про програму розвитку фізичної культури та спорту в Рівненській області на 2014-2016 роки» з метою створення умов для реалізації в районі державної політики у сфері зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, задоволення потреб у поліпшенні здоров'я, фізичному та духовному розвитку:
 

1. Схвалити Програму розвитку фізичної культури і спорту в Демидівськом на 2014 – 2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на 2014 рік та наступні роки передбачати у видатковій частині бюджету кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації:

1)  забезпечити виконання заходів Програми;

2) інформувати про хід виконання Програми щороку до 1 грудня сектор  у справах молоді та спорту райдержадміністрації.

5. Сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми подавати райдержадміністрації щороку до 15 грудня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ярош Л.Г.

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                   В.Вінічук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

27.12.2013 276

 

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в Демидівському районі

на 2014 – 2016 роки

 

І. Стан та проблеми реалізації державної політики

у сфері фізичної культури і спорту

 

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в районі певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в районі. Зокрема, активізується олімпійський, паралімпійський, дефлімпійський та неолімпійський, ветеранський спортивний рух; збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Особливе занепокоєння викликає загальне погіршення стану здоров'я населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів.

Існуюча система спорту в районі також має ряд проблем. Найістотніша  з-поміж них – це низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі збірних команд району в обласних спортивних заходах. Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд для потреб масового спорту.

В районі не налагоджено ефективних механізмів об'єднання зусиль та ресурсів державних, громадських та приватних організацій, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту.

Основними проблемами у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту є недостатня кількість кваліфікованих кадрів з фізкультурно-спортивної роботи та низький рівень престижності професій спортивного тренера.

У сфері фізичної культури і спорту повільно впроваджуються у практику роботи передові технології, досягнення спортивної науки та спортивної медицини. Відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації.

 

II. Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми полягає у створенні умов для:

залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю та виховання її в дусі олімпізму.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

забезпечення збільшення рухової активності дітей та молоді, у тому числі із залученням батьків до такого процесу;

збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом за місцем роботи, проживання, в місцях масового відпочинку, закладах відпочинку та на об’єктах туристичної інфраструктури не менше 30 хвилин на день;

забезпечення постійної модернізації матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького;

організація на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту;

проведення на належному організаційному рівні спортивних заходів;

формування сучасної системи та забезпечення поступового підвищення кваліфікації кадрів сфери фізичної культури і спорту, у тому числі спортсменів, що припинили свою діяльність у спорті, з метою їх соціальної адаптації;

проведення щороку семінарів для фахівців сфери фізичної культури і спорту та тренерів, сприяння їх участі в обласних форумах;

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту;

забезпечення розвитку спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сучасних спортивних споруд, належного їх обладнання та використання;

здійснення заходів, спрямованих на формування світогляду, орієнтованого на здоровий спосіб життя, престиж фізичного здоров’я, патріотичне виховання;

забезпечення пропаганди і впровадження відповідних принципів та ідеалів олімпійського руху.

 

ІІІ. Напрями виконання Програми

 

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

1. Розвиток фізичної культури:

1) фізичне виховання у навчальних закладах;

2) фізична культура і масовий спорт за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

3) фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед усіх верств сільського населення;

4) фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;

5) фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів.

2. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту.

3. Розвиток спорту вищих досягнень.

4. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів.

5. Удосконалення системи забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

1) кадрове забезпечення;

2) матеріально-технічне забезпечення;

3) фінансове забезпечення;

4) наукове забезпечення;

5) медичне забезпечення;

6) інформаційно-пропагандистське забезпечення;

6. Участь державних та громадських інституцій у реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту.

 

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, власні кошти громадян України, інших джерел, не заборонених законодавством України.

V. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

поступово збільшити рухову активність дітей та молоді до 7 – 8 годин на тиждень;

залучити до дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із використанням різноманітних форм рухової активності та щорічним збільшенням на 1 – 2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю до 30 хвилин щодня;

залучити до 20 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах;

збільшити обсяги витрат на навчально-спортивну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах;

зменшувати кількість учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

збільшити кількість інструкторів-методистів, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з населенням;

удосконалити систему підготовки спортсменів для гідної участі в обласних змаганнях;

запровадити доступні, якісні та різноманітні форми оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

підвищувати престижність відповідних професій та удосконалювати систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

створити належні умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми

 

Реалізація заходів та контроль за виконанням Програми покладається на сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації.          Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавці Програми щороку до 1 грудня подають сектору у справах молоді та спорту райдержадміністрації звіт про хід виконання Програми.

 

VII. Заходи щодо реалізації Програми

 

1. Розвиток фізичної культури

 

Фізичне виховання у навчальних закладах

 

1. Впроваджувати різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах.

            Відділ освіти райдержадміністрації

            2014 - 2016 роки

 

2. Сприяти покращенню організаційного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчальних закладів для занять фізичною культурою та спортом, у тому числі для збільшення рухової активності дітей та молоді.

            Відділ освіти   райдержадміністрації

            2014 - 2016 роки

 

3. Проводити на високому організаційному рівні різноманітні спортивні змагання та заходи серед учнів, вчителів, у тому числі району спартакіаду школярів, спортивно-масові заходи «Олімпійське лелеченя», «Олімпійський урок», «Олімпійський тиждень», забезпечувати підготовку та участь збірних команд району у відповідних обласних спортивних змаганнях та заходах.

           Відділ  освіти   райдержадміністрації,                        сектор у справах молоді та спорту                                райдержадміністрації

           2014 - 2016 роки

 

Фізична культура і масовий спорт за місцем проживання

та в місцях масового відпочинку населення

 

4. Забезпечувати проведення моніторингу рівня охоплення населення району масовим спортом.

           Сектор у справах молоді та спорту                   райдержадміністрації

           2014-2016 роки

 

5. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, зокрема спортивної гри «Сімейні перегони», заходів в рамках «Олімпійського дня», «Олімпійського тижня» та брати участь в обласних заходах, здійснювати пошук нових форм фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх вікових та соціальних груп населення району.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

            сектор у справах молоді та спорту

            райдержадміністрації

           2014 - 2016 роки

 

6. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних заходів на базі дитячих оздоровчих закладів району усіх форм власності, у тому числі заходів «Олімпійське літо».

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації,  КП «Дитячий                          санаторій «Хрінники» (за згодою)

           Щороку

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота

серед усіх верств сільського населення

 

7. Забезпечити проведення районного  конкурсу "Краще спортивне село".

           Сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації, сільські та                              селищний голови

           Щороку

 

8. Забезпечити участь збірних команд селищної і сільських рад в районних змаганнях з різних видів спорту.

           Сектор у справах молоді та спорту

           Райдержадміністрації, сільські та                              селищна  ради

            Щороку

 

9. Забезпечити діяльність на території всіх сільських та селищної рад району не менше двох спортивних секцій дитячо-юнацької спортивної школи з метою охоплення постійними заняттями спортом понад 15 відсотків сільських дітей.

           Відділ освіти райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

10. Забезпечити функціонування в сільських населених пунктах району спортивних споруд згідно з нормативними документами, не допускати їх ліквідації, перепрофілювання.

           Сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

11. Надавати в установленому порядку можливість використання фізкультурно-спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів в позаурочний час для занять фізичною культурою та спортом сільської молоді.

           Відділ освіти райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

12. Забезпечити постійне висвітлення в засобах масової інформації спортивно-масових заходів за участю сільського населення.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

Фізична культура та масовий спорт

за місцем роботи громадян

 

13. Забезпечити проведення районних галузевих змагань у тому числі спартакіад держслужбовців та депутатів, а також міжгалузевих спартакiад, змагань у трудових колективах та участь у відповідних обласних заходах.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           Щороку

 

14. Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед педагогічних працівників, у тому числі туристично-краєзнавчу, забезпечити проведення спортивних заходів та змагань серед педагогічних працівників, у тому числі туристичних.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація

та спорт інвалідів

 

15. Забезпечити ефективну роботу фізкультурно-спортивного клубу інвалідів «Ти не один».

           Сектор у справах молоді та спорту

                                                      райдержадміністрації, фізкультурно -                                                     спортивний клуб інвалідів                                                            «Ти не один» (за згодою)

           2014 – 2016 роки

 

16. Забезпечити проведення спортивно-масових заходів та змагань для інвалідів-спортсменів, у тому числі змагання «Повір у себе», їх підготовку та участь в обласних спортивно-масових заходах та змаганнях.

                                                      Сектор у справах молоді та спорту                                                        райдержадміністрації, фізкультурно -                                            спортивний клуб інвалідів                                                                «Ти не один» (за згодою)

                                                      Щороку

 

17. Забезпечити облаштування спортивних споруд і об’єктів для безперешкодного доступу до них інвалідів, осіб з обмеженими фізичними можливостями та безоплатне надання спортивних споруд для занять інвалідів фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією.

                                                      Відділ освіти райдержадміністрації,                                        фізкультурно - спортивний клуб інвалідів                           «Ти не один» (за згодою)

                                                      2014 – 2016 роки

 

2. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту

18. Продовжити практику проведення на всіх рівнях спортивних змагань серед вихованців дошкільних закладів, у тому числі змагань “Веселі старти”.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014– 2016 роки

 

19. Забезпечити впровадження нових механізмів охоплення усіх дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту, в тому числі проведення у рамках Олімпійського дня, Олімпійського уроку, Олімпійського тижня.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

20. Забезпечити на базі КП «Дитячий санаторій «Хрінники» та оздоровчих дитячих таборів, які мають відповідну матеріально-технічну базу, спеціалізовані зміни для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл району.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації, КП ДЮСШ                               «Юність»    (за згодою),

            КП «Дитячий санаторій «Хрінники»

           2014 – 2016 роки

 

21. Забезпечити збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл району незалежно від підпорядкування, типу та форми власності, наповнення їх тренерськими кадрами згідно із нормативними документами, модернізацію матеріально-технічної бази.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

22. Здійснювати моніторинг діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та вживати заходів щодо підвищення її ефективності, покращення матеріально-технічної бази.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

23. Проводити змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед юнаків, юніорів, молоді, у тому числі змагання “Юний спартаківець”, “Юний динамівець”, “Хто ти, майбутній олімпієць?”, та забезпечити гідне представництво у відповідних обласних  змаганнях.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           Щороку

 

24. Забезпечити залучення в установленому порядку до занять фізичною культурою та спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей інших соціально-незахищених категорій.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

25. Вивчити питання щодо створення та забезпечення належного функціонування в районі штатної спортивної команди резервного спорту.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014 рік

 

3. Розвиток спорту вищих досягнень

 

26. Забезпечувати направлення обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, кращих вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл на конкурсний відбір для навчання в Костопільському обласному ліцеї-інтернаті ІІ – ІІІ ступенів фізичної культури і спорту та Березнівському ліцеї-інтернаті спортивного профілю з видів спорту, які наявні в даних навчальних закладах.

           Відділ освіти райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

27. Забезпечити дотримання у відповідності з встановленими нормативами фінансування матеріально-технічної бази навчальних закладів спортивного профілю.

           Відділ освіти райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

28. Забезпечити розвиток спортивно-технічних і прикладних видів спорту.

           Сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

29. Підбивати підсумки щорічного районного рейтингу  серед спортсменів, тренерів, фахівців з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту.

           Сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           Щороку

 

4. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів

 

30. Здійснювати облік в установленому порядку ветеранів фізичної культури і спорту району різних вікових груп, залучати їх до активної участі в розвитку ветеранського спортивного руху.

           Сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           Щороку

 

31. Проводити спортивно-масові заходи та змагання серед ветеранів фізичної культури і спорту та забезпечувати участь спортсменів та команд району у відповідних обласних змаганнях серед ветеранів спорту.

           Сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації, сільські та селищні                  голови

           2014 – 2016 роки

 

32. Залучати ветеранів спорту до пропаганди олімпійських ідеалів, розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, олімпійського та ветеранського спортивного руху в районі.

           Сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації, фізкультурно -                        спортивний клуб інвалідів  «Ти не один»                   (за згодою)

           Щороку

 

5. Удосконалення системи забезпечення розвитку

фізичної культури і спорту

 

Кадрове забезпечення

 

33. Проводити короткострокові семінари,  засідання за круглим столом, робочі зустрічі тощо,  з питань розвитку фізичної культури і спорту, підвищення кваліфікації та обміну досвідом тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

34. Забезпечити відповідно до чинних нормативних актів підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери фізичної культури та спорту району.

                                               Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

35. Покращити роботу з волонтерами сфери фізичної культури і спорту, залучати до волонтерської діяльності учнів ВПУ-25, аматорів, ветеранів спорту.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації, сільські та                                селищний               голови

           2014 – 2016 роки

 

Матеріально-технічне забезпечення

36. Забезпечити внесення даних про спортивні споруди району до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд та постійне їх поновлення.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації, сільські та                              селищний голови

           Щороку

 

37. Забезпечити проведення поточних та капітальних ремонтів спортивних споруд району незалежно від форм власності, інших приміщень закладів сфери фізичної культури і спорту, що потребують його згідно з технічним станом або нормативними документами, та забезпечити їх ефективне використання.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації, сільські та                              селищний голови

           2014 – 2016 роки

 

38. Забезпечити модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

         Відділ освіти райдержадміністрації,

         сектор у справах молоді та спорту

         райдержадміністрації

         2014 – 2016 роки

 

39. Не допускати перепрофілювання чи припинення діяльності фізкультурно-спортивних споруд.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації, сільські та                              селищний голови

           2014 – 2016 роки

 

40. Забезпечити придбання спортивного інвентарю та обладнання для належного проведення навчально-тренувального процесу, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, змагань у всіх навчальних закладах району незалежно від форми власності, в дитячо-юнацьких спортивних школах.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації.

           Щороку

 

Фінансове забезпечення

 

41. Передбачати в бюджетах видатки на виконання цієї Програми в межах планового фінансування сфери фізичної культури та спорту.

           Відділ освіти райдержадміністрації,

           сектор у справах молоді та спорту

           райдержадміністрації, сільські та                              селищний голови.

           Щороку

 

42. Передбачати в районному бюджеті кошти на забезпечення спортивним інвентарем і обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів, дитячо-юнацької спортивної школи.

           Відділ освіти райдержадміністрації,                           Щороку

 

Наукове забезпечення

 

43. Забезпечувати участь тренерів, спортсменів, фахівців в обласних нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях з проблем та перспектив розвитку фізичної культури і спорту.                                                                                                                                 сектор у справах молоді та спорту

            райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

 

Медичне забезпечення

 

44. Здійснити організаційні заходи щодо забезпечення належного лікарського контролю за станом здоров’я вихованців спортивних шкіл.

           Сектор охорони здоров’я                                  райдержадміністрації.                

           2014 – 2016 роки

 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

 

45. Удосконалити систему інформування населення про позитивний вплив на людину занять спортом, у тому числі через засоби масової інформації, шляхом проведення обласного спортивно-масового заходу «Розминка від чемпіона».

            Відділ освіти райдержадміністрації,

            сектору у справах молоді та спорту

            райдержадміністрації

            2014 – 2016 роки

 

46. Забезпечити проведення на високому організаційному рівні в районі всеукраїнських акцій «Олімпійська книга», «Олімпійський куточок» та ефективне використання отриманої поліграфічної продукції та спортивного інвентарю.

           Відділ освіти райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

47. Забезпечувати висвітлення спортивних подій у засобах масової інформації району, в тому числі за участю спортсменів-інвалідів, спортсменів-студентів, ветеранів спорту, пропагувати розвиток фізкультурно-оздоровчого, спортивно-масового, реабілітаційного, ветеранського спортивного руху.

                                                      Сектор у справах молоді та спорту                                                        райдержадміністрації, фізкультурно -                                            спортивний клуб інвалідів                                                                «Ти не один» (за згодою)

            2014 – 2016 роки

48. Забезпечити запровадження та здійснення випуску тематичної радіопрограми, конкурсів, ігор з пропаганди фізкультурно-оздоровчих занять, поширення досвіду спортивно-масової роботи серед усіх верств населення.

           Сектор у справах молоді та спорту                             райдержадміністрації

           2014 – 2016 роки

50. Інформувати населення району про хід виконання цієї Програми через засоби масової інформації.

           Сектор у справах молоді та спорту                             райдержадміністрації

            2014 – 2016 роки

Керівник апарату

адміністрації                                                                           Н.Савич

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua