На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 04 грудня 2013 року №239


У К Р А Ї Н А

 ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

04 грудня 2013 року                                                                                                       №239

 

 

Про району цільову соціальну

програму профілактики, діагностики

та лікування вірусних гепатитів

на період до 2016 року                                                                       

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2013 року  № 637 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 листопада 2013 №587 «Про обласну цільову соціальну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період  до 2016 року» з метою покращення діагностики, лікування вірусних гепатитів, профілактики захворюваності та інвалідності:

 

1. Схвалити району цільову соціальну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року (далі – Програма), що додається.

2. Сектору охорони здоров'я районної державної адміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

 3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, при формуванні районного бюджету на відповідні роки, передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, передбачених Програмою, та подання щороку до 20 січня  сектору охорони здоров'я райдержадміністрації інформації про стан їх виконання.

5. Сектору охорони здоров'я райдержадміністрації подавати узагальнену  інформацію про хід виконання заходів Програми районній державній адміністрації щороку до 25 січня.

6. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 квітня  2010 року № 62 «Про районну  програму діагностики, лікування та профілактики  вірусних гепатитів на 2010 - 2014 роки»  визнати таким, що втратило чинність.                                                                       

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної  державної адміністрації Ярош Л.Г.

 

Голова адміністрації                                                В.Вінічук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

        Додаток

                                                                                   до розпорядження голови

                                                                          райдержадміністрації

                                                                                    04.12.2013  № 239

 

 

Района цільова соціальна програма

профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів

на період до  2016 року

 

Вступна частина

За ступенем негативного впливу на здоров’я населення та рівнем захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології. До зазначеної групи належить близько                      30 відсотків усіх інфекційних захворювань, крім грипу та гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів.

За оцінкою експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі вірусним гепатитом С інфіковано близько 1 млрд. людей, 180 млн. осіб страждають на хронічну форму цього захворювання, 350 тис. щороку помирають. Вірусним гепатитом В у світі інфіковано 1 млрд. людей, на хронічну форму захворювання страждає близько 400 млн. осіб, щороку від 500 до 700 тис. осіб помирають від зазначеної інфекції. Всього 57 відсотків випадків цирозу печінки і 78 відсотків випадків первинного раку печінки зумовлено хронічними вірусними гепатитами В і С.

Надзвичайно складна ситуація спостерігається із захворюванням на вірусний гепатит С, проти якого не існує вакцини і для якого притаманний безсимптомний (безжовтяничний) перебіг з подальшим розвитком хронічного процесу та переходом у цироз печінки у більш як 80 відсотків пацієнтів.

У зв’язку з особливостями клінічного перебігу, відсутністю специфічної профілактики, високим хроніогенним потенціалом вірусу рівень захворюваності на гепатит С постійно підвищується, кількість летальних випадків внаслідок ускладнень, спричинених цим захворюванням (цироз та первинний рак печінки), збільшується. За даними експертів, пік смертності від цього захворювання очікується у 2017 - 2020 роках.

Внаслідок надзвичайної контагіозності вірусів гепатиту В і С рівень інфікованості цими гепатитами у десятки разів перевищує показники інфікованості ВІЛ-інфекцією, тому кількість хворих на вірусні гепатити у світі щонайменше в 14 - 15 разів перевищує кількість хворих на ВІЛ (у тому числі і на коінфекцію ВІЛ та вірусні гепатити).

У  Демидівському районі кількість хворих, які знаходяться на диспансерному обліку з приводу хронічних вірусних гепатитів у 2013 становить 5 чоловік.  15 пацієнтів страждають від цирозу печінки. В районі хронічну форму гепатиту мають 106 пацієнтів.

Більшість хворих на хронічні форми вірусного гепатиту В і С в районі  є особи працездатного та репродуктивного віку, соціально адаптовані.

Вірусний гепатит С у разі застосування сучасних методів лікування може бути виліковним. За останні роки в Демидівському районі комбіновану противірусну терапію отримала 1 особа.

На даний час проблема вірусних гепатитів є багатокомпонентною і включає в себе низький рівень інформованості населення про небезпеку зараження вірусними гепатитами В і С, невизначеність фактичного рівня захворюваності, застарілі методики діагностування, високу вартість противірусного лікування.

Відсутність невідкладних комплексних заходів, спрямованих на боротьбу з вірусними гепатитами В і С в Україні, неминуче призведе до значного підвищення рівня захворюваності через 3 - 5 років та інвалідності через 5 - 10 років і смертності.

Тому актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню вірусних гепатитів В і С згідно з положеннями резолюції, прийнятої 63 сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (травень                      2010 року).

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення доступу широких верств населення до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С в Україні для стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності, збільшення тривалості й підвищення якості життя хворих.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для зменшення рівня захворюваності, попередження інвалідизації, профілактики та лікування хворих на вірусні гепатити необхідно здійснити комплекс таких заходів:

 впровадження системи централізованого контролю за рівнем захворюваності, наданням медичної допомоги;

 передбачення коштів для закупівлі препаратів на лікування вірусних гепатитів   В і С;  

 відкриття гепатологічних кабінетів у центральних районних лікарнях;

 впровадження сучасних методів діагностики;

 впровадження сучасних протоколів лікування гепатитів згідно з міжнародними  рекомендаціями.

Очікувані результати та ефективність Програми

 Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити здійснення масштабних інформаційно-просвітницьких заходів з питань профілактики вірусних гепатитів В і С;

підвищити рівень безпеки донорства з метою запобігання передачі вірусних гепатитів В і С;

забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та на підприємствах побутового обслуговування;

забезпечити проведення вакцинації проти вірусного гепатиту В представникам груп ризику;

 забезпечити доступ широких верств населення до діагностики вірусних гепатитів В і С із застосуванням сучасних методів;

 забезпечити доступ до сучасних методів лікування вірусних гепатитів В і С для хворих, які його потребують;

 забезпечити проведення клінічного та лабораторного моніторингу ефективності лікування хворих на вірусні гепатити В і С;

 забезпечити проведення внутрішнього та зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на вірусні гепатити В і С.

 

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

Обсяг та джерела фінансування Програми

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також інших передбачених законом джерел.

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів                 

на період до 2016 року

 

 

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

(тис. грнивень)

У тому числі за роками

 

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

 

2013

2014

2015

2016

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1.Розвиток системи охорони здоров’я у галузі надання допомоги хворим на вірусні гепатити В та С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення та впровадження механізму інтеграції надання медичної допомоги хворим на вірусні гепатити для закладів охорони здоров’я первинного,  вторинного рівнів лікувально-профілактичної допомоги

 

5

 

2

3

 

Удосконалення  методів діагностики, лікування та реабілітації хворих на вірусні гепатити в інфекційних кабінетах та відділеннях лікувально-профілактичних закладів із забезпеченням медичними кадрами та обладнанням

Сектор охорони

здоров’я

райдержадміністрації

Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Кількість розроблених та затверджених нормативно-правових актів

2

 

1

 

1

Удосконалення нормативно-правових актів з метою забезпечення ефективного функціонування системи закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги хворим на вірусні гепатити

 

Сектор охорони

здоров’я

райдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

Кількість

розроблених та

затверджених

нормативно-

правових актів

стосовно

удосконалення

системи обліку

хворих на

вірусні

гепатити

1

 

1

 

 

Забезпечення

функціонування

системи обліку та

звітності, зокрема

з лабораторною

мережею діагностики

вірусних гепатитів,

відповідно до

міжнародних

стандартів

Сектор охорони

здоров’я

райдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

 

2. Удосконалення надання медико-соціальної допомоги хворим на вірусні гепатити В і С в умовах реформування системи охорони здоров’я, забезпечення розвитку спеціалі-зованої медичної допомоги і  доступу населення до діагностично-лікувального процесу   

Підвищення рівня виявлення захворюваності на вірусні гепатити В і С (відсотки)

 

 

15

 

20

25

Забезпечення покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та лабораторій, в яких здійснюється діагностика та моніторинг лікування вірусних гепатитів

Сектор охорони

здоров’я

райдержадміністрації

Державний бюджет

 

Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків державного бюджету

 

 

4690,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення закупівлі витратних матеріалів для лабораторної  діагностики та моніторингу лікування хворих на вірусні гепатити

Сектор охорони

здоров’я

райдержадміністрації

Державний бюджет

Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків державного бюджету

 

3. Забезпечення лікування та профілактики хворих на вірусні гепатити В і С

Питома вага випадків успішного лікування хворих на вірусні гепатити В і С (відсотки)

 

 

 

 

 

40

42

45

48

Забезпечення

лікуванням хворих на вірусні гепатити В і С

Сектор охорони

здоров’я

райдержадміністрації

Державний бюджет

Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків державного бюджету

 

Зниження рівня

інвалідності

внаслідок

захворювань на

вірусні гепатити з

термінальними

стадіями фіброзу печінки та показни-ка смертності внаслідок усклад-нень,спричинених

вірусними гепати-тами  (відсотки)

 

15

 

 

5

 

5

5

 

 

Сектор охорони

здоров’я

райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Охоплення

вакцинацією

проти вірусного

гепатиту В осіб

із групи ризику

(відсотки)

30

 

10

10

10

Проведення вакцинації проти гепатиту В

 

 

Сектор охорони

здоров’я

райдержадміністрації

Місцевий бюджет

6.0

-

2.0

2.0

2.0

 

4. Підвищення

рівня

інформаційного

забезпечення

 

 

Кількість заходів

4

 

2

1

1

Забезпечення проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії з питань вірусних гепатитів В і С

Сектор охорони

здоров’я,

віділ освіти

райдержадміністрації

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

Щорічне пропагування заходів та  проведення Міжнародного дня боротьби з гепатитами із залученням засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій

Сектор охорони

здоров’я,

віділ освіти

райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення інформування населення щодо щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на вірусні гепатити В і С

 

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

 

 

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети

6.0

-

2.0

2.0

2.0

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                     
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua