На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 28 серпня 2013 року №174


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

28 серпня 2013 року                                                                               №174

 

Про утворення центру

надання адміністративних послуг

Демидівської районної державної

адміністрації

 

              На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», доручення Президента України від 06 грудня 2012  №1-1/3280 та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2013 №59 «Про створення районних та міських центрів надання адміністративних послуг», керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянам, суб’єктам господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

1.  Призначити відповідальною особою з координації роботи щодо створення районного центру надання адміністративних послуг першого заступника голови райдержадміністрації  Гусаревича М.А.

2. Утворити центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації.

      2. Затвердити:

      2.1 Положення про Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації, що додається.

      2.2 Регламент Центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації, що додається.

       2.3 Склад учасників Центру надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації, що додається.

       3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                                 В. Вінічук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження голови

                   Демидівської районної

                     державної адміністрації

            28.08.2013 № 174

Положення

про центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації

 

   1. Центр надання адміністративних послуг Демидівської районної державної адміністрації утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Демидівській районній державній адміністрації.

  2.  Рішення щодо утворення,  ліквідації або реорганізації Центр надання адміністративних послуг приймається головою районної державної адміністрації.

    3. Центр надання адміністративних послуг у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положеннями про Центр надання адміністративних послуг.

4.      Основними завданнями Центру надання адміністративних послуг є:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

  5. Центр надання адміністративних послуг забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора, шляхом його взаємодії із суб’єктами надання      адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг, визначаються районною державною адміністрацією, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 6.   У Центрі надання адміністративних послуг за рішенням районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації, при якій утворено такий Центр надання адміністративних послуг.

 7.   У приміщення, де розміщується Центр надання адміністративних послуг, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 8.  Складовою частиною Центру надання адміністративних послуг, утвореного при районній державній адміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9.  Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі надання адміністративних послуг звертається до адміністратора - посадової особи місцевої держадміністрації, місцевої ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

10.   Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

11.   Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

12.  Основними завданнями адміністратора є:

-    надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

-  видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

-    організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

-   здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

-   надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13.  Адміністратор має право:

-  безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

-   погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

-   інформувати керівника Центру надання адміністративних послуг та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

-   посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

-   порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

   14. Керівник Центру надання адміністративних послуг призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

   15.  Керівник Центру надання адміністративних послуг відповідно до завдань, покладених на Центр надання адміністративних послуг:

-   здійснює керівництво роботою Центру надання адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центр надання адміністративних послуг;

-   організовує діяльність Центр надання адміністративних послуг, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру надання адміністративних послуг;

-   координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

- організовує інформаційне забезпечення роботи Центру надання адміністративних послуг, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

-    сприяє створенню належних умов праці у Центрі надання адміністративних послуг, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації, що утворив Центр надання адміністративних послуг, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру надання адміністративних послуг;

-    розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

-    може здійснювати функції адміністратора;

-   виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр надання адміністративних послуг.

 16.   Центр надання адміністративних послуг під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі надання адміністративних послуг становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

За рішенням голови районної державної адміністрації, що утворив  Центр надання адміністративних послуг, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

 

Керівник апарату

 райдержадміністрації                                                  Савич Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua