На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації №138


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

02 липня 2013 року                                                                      №138

 

 

Про затвердження Положення

про відділ культури та туризму

Демидівської районної державної адміністрації

 

Керуючись статтями 6, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Типового положення про відділ культури і туризму районної, районної у м.Севастополі, відділ культури,  туризму та охорони культурної спадщини районної у м. Києві державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року №1415,  відповідно до Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887, наказу Міністерства культури України від 20 грудня 2012 року № 1560 „Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення Положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури”, розпорядження голови  обласної державної адміністрації  від 15 січня 2013 року № 14 ,,Про затвердження Порядку погодження  в облдержадміністрації призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів районних державних адміністрації,,:

 

1. Затвердити Положення про відділ культури та туризму Демидівської районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 19 жовтня 2005 року № 344 „Про затвердження Положення про відділ культури та туризму Демидівської райдержадміністрації”.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ярош Л.Г.

 

 

Голова адміністрації                                                         В. Вінічук

     

                                                                                                           

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Розпорядження голови

                                                                                          Демидівської районної

                                                                                          державної адміністрації

                                                                                                          02.07.2013 №138

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури та туризму Демидівської районної
державної адміністрації
 
            1. Відділ культури та туризму Демидівської районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу районної державної адміністрації і в межах Демидівського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 
      2. Відділ підпорядкований голові Демидівської районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний управлінню культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації.
 
      3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голови Демидівської районної державної адміністрації, наказами управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, а також  цим положенням.
 
      4. Основними завданнями відділу є:

            1) забезпечення реалізації на території району державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини, релігії та захисту прав національних меншин України;

      
      2) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
      
      3) забезпечення доступності всіх  видів  культурних  послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

 

4) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

 

             5) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

           

            6) сприяння  збереженню культурної спадщини;

 

 

   7) гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

 

        8) забезпечення захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному  захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;
 
      9) розробка і впровадження заходів для захисту туристичних ресурсів району;
      
      10) забезпечення участі у здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів.
      
      5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
      
      1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, наказів управління культури і туризму обласної державної адміністрації розпоряджень голови Демидівської районної державної адміністрації, та здійснює контроль за їх реалізацією;
       
      2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 

             

            3) вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету в галузі культури;

             

             4) забезпечує ефективне і цільове використання  бюджетних коштів;

             

            5) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;

               

            6) бере участь у  розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

             

            7) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Демидівської районної ради;

             

            8) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Демидівської районної державної адміністрації;

             

            9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 

              

           10) розглядає в установленому законодавством порядку звернення

 

 

громадян;

             

            11) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

             

            12) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

             

            13) постійно інформує населення  про стан здійснення визначених законом повноважень;

             

            14) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

             

            15) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони  праці, пожежної безпеки;

              

            16) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

              

            17) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

              

            18) бере участь  у вирішенні відповідно  до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

             

            19) забезпечує захист персональних даних;

      
      20) створює умови для:

  

- розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини,  релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

      
     - розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
 
      -  розвитку туризму, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

    

- задоволення національно-культурних потреб корінних народів

 

і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

    

- розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

  

- забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

  

- задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України;

      
     - захисту прав споживачів національного культурного і туристичного продукту;
       
     - централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;
       
     - сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

 

-  фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

       
     - збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

    

- сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

    

- налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, сприяння паломництву віруючих;

         

    -  сприяння утворенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;

    

- сприяння проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

    

- забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та  охорони культурної спадщини; державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

  

- функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

 

 

- моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури,  охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії.                                            

      22) подає голові Демидівської районної державної адміністрації та управлінню культури і туризму обласної державної адміністрації пропозиції щодо:
      - формування державної політики у сферах культури та мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
 
      - визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
      
      - відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
      
      - надання пропозицій щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;
      
      - надання пропозицій щодо занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;
      
      23) подає голові Демидівської районної державної адміністрації, управлінню культури і туризму обласної державної адміністрації інформацію про:
      -пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;
      
      24) забезпечує участь у:
       
      - розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм;

           

            - розробці та виконанні  районних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин, а також здійсненні заходів щодо розселення та облаштування на території району осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;

 

      
      - організації та проведенні виставок, виставок-ярмарків, методичних і 
науково-практичних семінарів, тощо;
 

            - надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури,  туризму і курортів, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України незалежно від форм власності;

 

           -  здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання;

 

          -  забезпечує збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури,  туризму,  охорони культурної спадщини;  державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

 

- організовує заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму і  охорони культурної спадщини; державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

 

- веде контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації;

 

- вивчає та аналізує на території району тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку;

 

- вивчає та аналізує на території району стан релігійної ситуації та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі;

 

- забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

 

          - забезпечує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері  культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;

 

         - погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

 

- веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють в районі, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать

 

релігійним організаціям та/або використовуються ними;

 

- запобігає проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі в районі;

 

- проводить роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків;

 

- подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

 

- здійснює  інші функції, що впливають з покладених на нього завдань.

      
      6. Відділ має право:

1) одержувати матеріали та інформації в сільських, селищного, голів та підвідомчих установ культури з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання, статистичної звітності для подання  інформацій вищестоящим установам;

     2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Демидівської районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;
        
     3) скликати в установленому порядку засідання та наради з питань, що належать до його повноважень.

              

          4)  вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Демидівської районної державної адміністрації у відповідній галузі.

      
      7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Демидівської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.
      
      8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із обласною державною адміністрацією згідно із законодавством про державну службу; 
      
      
 
9. Начальник відділу:
      
1)   здійснює керівництво діяльністю відділом, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, сприяє 
 
створенню належних умов праці у відділі;

           

            2) подає на затвердження голові Демидівської районної державної адміністрації положення про структурний підрозділ;

 

            3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 

            4) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Демидівської районної державної адміністрації;

 

            5) звітує перед головою Демидівської районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 

            6)  може входити до складу колегії Демидівської районної  державної адміністрації;

           

            7)   вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу  та розробляє проекти відповідних рішень;

           

             8)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

           

             9) представляє інтереси відділу  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Демидівської районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Демидівської районної державної адміністрації;

           

            10)  подає на затвердження голови Демидівської районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

           

            11) здійснює добір кадрів;

           

            12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

           

            13) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та  виконавської дисципліни;            

      
      14) видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;
      
      15) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників відділу;
      
      16) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;
      17) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності та прийняття на роботу і звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

             

            18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

           

            19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

     10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
 
     11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова Демидівської районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.
 
     12. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова Демидівської районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
 
     13. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
 
 
 
 
 
Заступник голови
райдержадміністрації                                      Л.ЯрошРеєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua