На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 жовтня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 27 червня 2013 року №129


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

27 червня  2013 року                                                                               №  129

 

Про концепцію реформування

галузі охорони здоров’я

Демидівського району

на 2013-2014 роки

 

         Відповідно до статей 2, 13 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Указу Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013 ”Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки ”Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 року № 187  «Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на  2013 - 2014 роки», доручення Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року             №10728/4/1-13, розпорядження голови облдержадміністрації від 10 червня 2013 року № 315 «Про концепцію реформування галузі охорони здоров’я Рівненської області на 2013-2014 роки »:

 

1.Затвердити Концепцію з реформування галузі охорони здоров'я Демидівського району  на 2013 – 2014 роки (далі – концепція),згідно з додатком.

2. Сектору охорони здоров’я подати концепцію на затвердження районній раді у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ярош Л.Г.

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                      В.Вінічук

 

 

   

         Додаток

                                                        до розпорядження голови

                                                 райдержадміністрації

                                                        27 червня 2013 року № 129

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                             

КОНЦЕПЦІЯ

реформування галузі охорони здоров'я

на  2013 – 2014 роки

І. Загальні положення

Серед основних напрямів стратегічних  перетворень, передбачених    Програмою  економічних реформ на 2010 - 2014 роки  «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,  чільне місце  займає  збереження й розвиток людського й соціального капіталу, що  значною  мірою  залежить   від  стану охорони здоров’я населення.

 За даними Світового банку, Комісії ВООЗ за останні півстоліття здатність системи охорони здоров’я  впливати на здоров’я населення збільшилась у кілька разів. За умови ефективної організації система охорони здоров’я може забезпечити зменшення загальної смертності у віці до 75 років на 23 відсотки у чоловіків і на 32 відсотки у жінок, смертності від ішемічної хвороби серця - на 40 - 50 відсотків.

  Особливості функціонування системи охорони здоров’я в Демидівському районі обумовлені соціально-економічними умовами регіону, станом матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, ефективністю використання наявного кадрового потенціалу.

 Поширеність захворювань серед всього населення   Демидівського району  щороку зростає і у 2012 році показник становив 18059,8 на 10 000 осіб                       (Україна - 187089,0).  Рівень первинної захворюваності серед всього населення  Демидівського району  у 2011 - 2012 роках  становив  6955,5 на 10000 жителів.

 Водночас, у структурі поширеності захворювань перше місце посіли хвороби  системи кровообігу (25,9 відс.), друге місце - хвороби органів дихання  (20 відс.), третє місце - хвороби органів травлення (10 відс.), четверте місце - хвороби ендокринної системи (7,6 відс.; у порівнянні Україна - 4,6 відс.).

 За останні п’ять років щороку в районі виявляється до 200 онкохворих, серед яких близько 28 відсотки не доживають і  року, а за рік помирає в районі до 30 хворих на злоякісні пухлини.

Негативні  тенденції  щодо  стану здоров'я  населення найбільш яскраво проявляються у сільській місцевості. Рівні захворюваності та  смертності  населення тут не лише суттєво вищі за такі у містах і зберігають тенденцію до подальшого збільшення, але і визначають потребу сільського населення у подальшому пріоритетному розвитку  первинної медико-санітарної допомоги  на засадах сімейної медицини, стаціонарозамінних формах медичної допомоги, належному матеріально - технічному забезпеченні швидкої невідкладної медичної допомоги.  

 У  розвитку та  діяльності  галузі охорони здоров’я Демидівського району в останні роки,  відповідно до затвердженого  плану-графіка поетапного реформування галузі охорони здоров'я на 2010 - 2014 роки, домінували  процеси  оптимізації мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів, удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги.

Зокрема, за період  2010 - 2013 років утворено  3 заклади  - Центр первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт.Демидівка та с.Вербень.   Загальна чисельність   закладів   первинної медико/санітарної допомоги  становить 1 Центр первинної медико-санітарної допомоги в складі якого функціонує 6 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 12 фельдшерсько-акушерських пунктів. Для роботи в  закладах охорони здоров’я первинного рівня  підготовлено 1 сімейний лікар та 9 медичних сестер загальної практики сімейної медицини.

Забезпеченість сімейними лікарями  становить  3,4 при нормативі 5,0  на 10 тис. населення.

           Разом з тим, в організації  медичного забезпечення населення  району  на  первинному рівні надання медико/санітарної допомоги   ключовими проблемами є  наступні:

укомплектованість  медичним обладнанням, інструментами та інвентарем закладів первинної допомоги  становить  лише  17,6 відсотка.

автоматизованими робочими місцями незабезпечено  сімейних лікарів;  для  інформаційного забезпечення та створення електронного реєстру пацієнтів існує потреба у проведенні комп’ютеризації закладів первинної медико-санітарної допомоги;

забезпеченість  закладів  первинної медико-санітарної допомоги санітарними автомобілями – 16,6 відсотки.

підготовка (перепідготовка)  лікарів  та укомплектування штатними посадами лікарів первинної медико-санітарної допомоги, центру, амбулаторій  загальної практики сімейної медицини  фізичними особами (у найближчий час  потребують підготовки  3 сімейних лікарів).

Першочергового вирішення потребує:

розмежування фінансування первинної та вторинної медичної допомоги, оптимізація  штатних посад, мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров’я,  що  надають спеціалізовану медичну допомогу;

Реалізація    заходів  з реформування   системи охорони здоров’я та її структурної перебудови дозволить:

1.Підвищити ефективність галузі охорони здоров’я та сприяти   подальшому розвитку позитивних демографічних тенденцій (зокрема, зростання природного приросту на Демидівщині , що позначиться на зниженні показника глобального тягаря хвороб .

2.Сформувати систему надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги.

3.Збільшити питому вагу послуг первинної медико-санітарної допомоги, що надаються лікарями сімейної медицини, щороку на 7 - 10  відсотків з тим, щоб цей показник становив 95 - 100 відсотків у сільській місцевості.

4.Створити умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації лікарем сімейної медицини надання пацієнтам спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги.

5. Поліпшити     фінансування первинної  медико-санітарної допомоги.

6.Збільшити питому вагу звернень з медичної допомоги, що починаються і закінчуються на рівні первинної допомоги, щороку на 5 - 7 відсотків з тим, щоб до кінця 2020 року цей показник становив  65 - 89 відсотків у сільській місцевості.

7.Сформувати оптимальну територіальну мережу медичних закладів спеціалізованої медичної допомоги.

  ІІ. Завдання та заходи з реалізації концепції реформування галузі охорони здоров’я на 2013 - 2014 роки

  1. Реформування  первинної  медико-санітарної (медичної) допомоги

Назва району

Завдання та заходи

Термін виконання

Виконавці

Рух кадрів під час реформування

Очікувані результати

Демидів-ський район

1. Скорочення штатних посад центру первинної медико-санітарної допомоги                (1 штатна одиниця)

І півріччя 2013

року

 сектор охорони здоров’я райдержад-міністрації

Вивільнена посада буде направлена  на укомплектуван -ня вакантної посади  лікарської амбулаторії загальної практики/

сімейної медицини

Очікувана економія коштів у центрі первинної медико-санітарної допомоги:

 

2013 рік – 12,5 тис. гривень;

2014 рік –

0,0 тис. гривень

 

2. Реформування вторинного  рівня надання медичної допомоги

Вирішення ключових  проблем охорони здоров’я  на вторинному рівні надання медичної допомоги обумовлені:

недостатністю фінансового забезпечення лікувально-діагностичної допомоги населенню відповідно до державних соціальних нормативів і нових медичних стандартів;

 відсутністю   відділень невідкладної  медичної допомоги у структурі

багатопрофільних лікарень;

 нераціональним  використанням ліжкового фонду.

 З метою    реалізації заходів щодо подальшої оптимізації  мережі закладів охорони здоров’я  і реструктуризації  стаціонарних та  амбулаторних  медичних послуг вторинного рівня надання медичної допомоги передбачається за рахунок районного бюджету проведення ремонтів та  забезпечення санітарним транспортом закладів охорони здоров’я району

Крім того,  буде проведено реструктуризацію окремих закладів охорони

здоров'я  вторинного рівня надання медичної допомоги з оптимізацією  ліжкового фонду   та приведенням  штатних посад  до   нормативних  потреб шляхом:

скорочення   ліжкового фонду центральної районної лікарні   та створення на їх базі  консультативно-діагностичних відділень центрів первинної медико-санітарної допомоги;

вивільнення  штатних посад  із закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги  та  направлення  їх  на укомплектування  закладів охорони здоров’я, що забезпечують  первинну медичну  допомогу.

 

 

 

 

 

 

Демидівсь-кий район

1. Оптимізація лікарняних ліжок  хірургічного та травматологічно го профілю  та вивільнення 10 ліжок стаціонару

 

2.Скорочення, відповідно до нормативів штатних посад  Демидівської центральної районної лікарні                                         

 

3. Скорочення                                        двох штатних  одиниць

 

ІІ півріччя

2013

року

 

 

 

 

ІІ

півріччя 2013

року

 

 

 

 

2014 рік

сектор охорони здоров’я райдержад-

міністрації

Вивільнені штатні посади будуть направлені  на укомплектува

ння вакантних посад інших закладів охорони здоров’я, що забезпечують первинну медичну допомогу

Очікувана економія коштів централь ної районної лікарні:

 

 

 

2013 рік – 28,4 тис. гривень;

 

 

 

2014 рік – 49,5 тис. гривень

Разом

(первинний, вторинний рівні)

 

Кількість ліжок, що підлягає оптимізації:

   2013 рік  -  10

 2014 рік   -   0

 

                               Разом:    10

Кількість  штатних посад,:

 

2013 рік - 3

 

2014 рік - 2

 

Разом:   5

 

Економія та очікувана економія коштів

. гривень):

 

2013 рік – 40,9


2014 рік – 49,5

Разом: 90,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua