На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 19 червня 2013 року №117


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

19 червня  2013 року                                                                                       № 117

 

Про затвердження Положення

про відділ економічного розвитку,

інфраструктури, торгівлі та цивільного

захисту населення Демидівської

районної державної адміністрації

 

На підставі статей 5, 6 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», постанов  Кабінету Міністрів  України  від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження  Типового положення про структурний підрозділ  місцевої державної адміністрації», від 29 липня 1999 року № 1374 «Про затвердження Порядку призначення та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій», наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2012 року № 1370 «Про затвердження  Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації» та Міністерства Інфраструктури України від 26.11.2012 року № 709 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурні підрозділи з питань інфраструктури та туризму місцевих державних адміністрацій», розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 15 січня 2013  року №14 «Про затвердження Порядку погодження в облдержадміністрації призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій»,  розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 грудня 2012 року №122-к «Про впорядкування структури Демидівської районної  державної адміністрації»:

1. Затвердити  Положення про відділ економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та цивільного захисту населення Демидівської  районної державної адміністрації  (далі - Положення),  що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Гусаревича М. А.

 

Голова адміністрації                                                         В.Вінічук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Демидівської

районної державної адміністрації

19 червня 2013 року № 117

 

Положення

про відділ економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та цивільного захисту населення Демидівської районної державної адміністрації

 

1.Відділ економічного розвитку, інфраструктури, торгівлі та цивільного захисту населення Демидівсьої районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом Демидівської районної державної адміністрації, що утворюється головою адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, департаменту економічного розвитку і торгівлі, управлінню інфраструктури та промисловості, управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації.

2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку та Міністерства надзвичайних ситуацій України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації та Демидівської районної державної адміністрації, наказами начальників департаменту економічного розвитку і торгівлі, управління інфраструктури та промисловості, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  Рівненської обласної державної адміністрації, рішеннями Демидівської районної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території Демидівського району:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної регіональної політики;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

державної політики у сфері цивільного захисту.

4.Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації  економічного і соціального розвитку району;

3) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

4) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує  координацію  виконання завдань,   визначених  цими програмами, на території району;

5) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

6) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

7) здійснює  в установленному порядку моніторинг показників розвитку району для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

8) розробляє в установленному порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва  та  реалізації  спільних з  іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

9) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг;

10) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного та інноваційного клімату;

11) готує пропозиції щодо погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

12) розробляє проекти регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

13) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

14) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

15) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

16) бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги Європейського Союзу відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

17) бере участь разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з Європейського Союзу та Митним Союзом, подає облдержадміністрації відповідні пропозиції;

18) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами   участь   підприємств   та   організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

19) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

20) готує   самостійно або разом з іншими структурними  підрозділами інформаційні  та  аналітичні  матеріали  для  подання  голові  райдержадміністрації;

21) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

22) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

23) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

24) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів голови, розробниками яких є інші структурні підрозділи;

25) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації їх розгляду на сесії районної ради;

26) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

27) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

28) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та районної рад;

29) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

30) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

31) здійснює повноваження, делеговані районною радою;

32) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту  населення, дотримання  вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

33) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

34) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

35) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

36) забезпечує захист персональних даних;

37) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями правил, норм, стандартів  у межах визначених повноважень;

38) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі цивільного захисту та вживає заходів до усунення недоліків;

39) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

40) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

41) організовує відновлювальні роботи з ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій, сприяє застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих  та невоєнізованих формувань;

42) розробляє і вживає заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил Демидівської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

43) забезпечує організацію та проведення природоохоронних заходів на території району;

44) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

45) подає голові районної державної адміністрації, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної  державної адміністрації:

пропозиції до проектів регіональних і районних програм щодо  удосконалення  організації цивільного захисту, запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій;

пропозиції щодо включення до проектів місцевих  бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил Демидівської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту  населення і територій від надзвичайних ситуацій;

46) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення,  обробку  й аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки і забезпечує  оперативне інформування голови районної державної адміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації;

47) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо  утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних  ситуацій, бере  участь у їх роботі;

48) координує діяльність сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

49) забезпечує  оповіщення керівного складу органів  управління та сил Демидівської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

50) бере участь:

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування  території за наявністю потенційно небезпечних  об’єктів та об’єктів  підвищеної небезпеки і загрози  виникнення стихійного лиха;

у підготовці для подання голові районної державної адміністрації  пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду районного бюджету  для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке  постраждало внаслідок  надзвичайних ситуацій;

в організації відновлювальних робіт з ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться  силами цивільного захисту;

у розробленні та організації здійснення заходів щодо  евакуації  населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних  наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у розробленні для подання в установленому порядку голові районної державної адміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації  їх  наслідків;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил Демидівської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення до дій  у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

51) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим   використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню  надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

52) організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі  комісії з питань визначення їх стану;

53) разом з територіальним органом управління Міністерства надзвичайних ситуацій України подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо  потреби в  засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Демидівської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного  захисту, а також  щодо місць їх зберігання;

54) перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні  ситуації;

55) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи  щодо участі органів управління та сил Демидівської ланки територіальної  підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  в територіальній обороні;

56) готує та вносить на розгляд голові районної  державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних  ситуацій;

57) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки  радіаційного і хімічного стану в умовах  надзвичайних ситуацій;

58) організовує та забезпечує роботу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

59) готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало  від наслідків радіаційних  аварій;

60) забезпечує в межах своїх повноважень  реалізацію державної  політики щодо державної таємниці  та здійснює контроль за її  збереженням;

61) організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та  централізованого  оповіщення;

62) організовує роботу евакуаційної комісії в районі;

63) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення Демидівської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у вищі ступені готовності.

64) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5.Відділ має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Демидівської районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників  громадських об'єднань (за згодою);

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Демидівської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням  виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили Демидівської ланки  територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  згідно з планами  взаємодії, а також  спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Демидівської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на відділ завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Демидівської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Рівненською обласною державною адміністрацією.

8. Начальник відділу:                                                                        

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

7) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

8) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

9) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

11) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова Демидівської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова Демидівської районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

10. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                Л. Ярош  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua