На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 жовтня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 3 квітня 2013 року №71


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

03 квітня   2013 року                                                                     № 71

 

Про затвердження Положення про

державного адміністратора

райдержадміністрації та порядок

його взаємодії з місцевими дозвільними

органами, суб'єктами господарювання

 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 4, 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №526 «Про заходи щодо упорядкування системи видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 №116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання» та з метою подальшого удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності за принципом організаційної єдності:

1. Затвердити Положення про державного адміністратора райдержадміністрації та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Багнія Є М.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                     В. Вінічук

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Демидівської

районної державної адміністрації

03.04.2013   № 71

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про державного адміністратора райдержадміністрації та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання

 

І.Загальні положення

 

1. Це положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,  наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання» і регламентує діяльність та взаємодію державного адміністратора, місцевих дозвільних органів, суб’єктів господарювання та територіальних органів спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі – уповноважений орган) з питань видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

2. Визначення термінів:

2.1. Основні терміни, що використовуються у цьому положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та основних вимогах до порядку взаємодії державного адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру (додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (далі – Постанова).

2.2. Інші терміни вживаються у такому значенні:

заявник - суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа, який звертається до державного адміністратора або представника місцевого дозвільного органу щодо отримання документів дозвільного характеру, інформації, консультації та реєстрації декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа-підприємець, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність.

 

II. Дозвільний центр

 

1. Організація роботи дозвільного центру:

1.1. Районна державна адміністрація утворює шляхом прийняття відповідного нормативно-правового документа робочий орган - дозвільний центр, у якому представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор провадять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності.

1.2. До складу дозвільного центру входять:

державний адміністратор - посадова особа районної державної адміністрації, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру;

представник місцевого дозвільного органу - посадова особа місцевого дозвільного органу, уповноважена брати участь у роботі дозвільного центру відповідним розпорядчим документом цього органу.

У роботі дозвільного центру беруть участь представники місцевих дозвільних органів, визначені Постановою, та представники інших органів виконавчої влади, уповноважені Законом на видачу документів дозвільного характеру.

Також у роботі дозвільних центрів можуть брати участь представники:

підприємств, установ та організацій, що видають документи, без наявності яких суб’єкт господарювання не може провадити господарську діяльність;

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (під час здійснення делегованих повноважень), що надають державні (адміністративні) послуги.

1.3. Керівники місцевих дозвільних органів зобов’язані забезпечити участь у роботі дозвільного центру своїх представників, уповноважених брати участь у роботі дозвільних центрів відповідним розпорядчим документом.

Копія розпорядчого документа про уповноваження представника місцевого дозвільного органу на участь у роботі дозвільного центру надається державному адміністратору.

1.4. Роботу дозвільного центру організовує державний адміністратор, який забезпечує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.

1.5. Організація взаємодії місцевих дозвільних  органів, державного адміністратора, суб’єктів господарювання та уповноваженого органу щодо видачі документів дозвільного характеру встановлюється порядком, що затверджується районною державною адміністрацією за погодженням з уповноваженим органом.

1.6. Дозвільний центр забезпечується інформаційними стендами.

1.7. Видача документів дозвільного характеру здійснюється у випадках та в порядку, визначених законодавством, з урахуванням вимог Закону.

Для оптимізації процесу видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами розробляються регламенти (інформаційні картки) (далі – Регламент), що визначають послідовність дій для отримання відповідного документа дозвільного характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур. Регламенти розробляються за Примірною формою Регламенту (інформаційної картки), затвердженою наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.07.2009 № 116.

1.8. Реєстрація повідомлення (декларації) про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства (далі – декларація) здійснюється державним адміністратором або представником місцевого дозвільного органу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 685 «Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства».

1.9. Дозвільний центр з метою забезпечення комплексного обслуговування суб’єктів господарювання та фізичних осіб, крім документів дозвільного характеру, можуть видавати довідки, надавати консультації та видавати інші документи, без наявності яких суб’єкт господарювання не може провадити господарську діяльність.

1.10. У дозвільному центрі діє електронна система контролю за обігом (станом розгляду) заяв та документів, поданих суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру, та своєчасністю їх видачі або прийняттям рішень щодо відмови у видачі документів дозвільного характеру. Зазначена система функціонує в рамках реєстру документів дозвільного характеру, держателем якого є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

1.11. З метою забезпечення ефективної роботи дозвільного центру здійснюється проведення регулярного опитування суб’єктів господарювання щодо якості обслуговування в центрі, доступності інформації, дотримання дозвільним органом законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Форма анкети опитування суб’єктів господарювання затверджена наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.07.2009 № 114.

2. Вимога до дозвільного центру:

2.1. Дозвільний центр укомплектовується офісними меблями, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, необхідними канцтоварами та інформаційними стендами.

2.2. Інформаційні стенди розміщуються у місцях, що не обмежують відвідувачам вільного доступу до них. Наповнення інформаційних стендів необхідною для суб’єктів господарювання інформацією щодо започаткування та провадження господарської діяльності, її оновлення здійснює державний адміністратор за співпраці з місцевими дозвільними органами.

На інформаційних стендах розміщується інформація щодо режиму роботи дозвільного центру, переліку документів дозвільного характеру, порядку видачі документів дозвільного характеру (Регламент) та розрахункових рахунків для внесення плати за видачу документів дозвільного характеру (за необхідності здійснення таких платежів), а також зразки бланків заяв, платіжних документів та інша необхідна суб’єкту господарювання інформація.

2.3. У дозвільному центрі облаштовуються місця для відвідувачів та створюються умови для заповнення документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та вільного доступу до центру осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.4. Для збереження документів, дозвільних справ, журналів обліку/реєстрації облаштовується приміщення (архів).

До передачі суб’єктам господарської діяльності документів дозвільного характеру державний адміністратор повинен забезпечити їх збереження.

3. Дозвільний центр та державний адміністратор:

3.1. Державний адміністратор здійснює прийом суб’єктів господарювання у приміщенні дозвільного центру щодня (у робочі дні) у визначені години.

3.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності дозвільного центру та державного адміністратора здійснюється районною державною адміністрацією.

3.3. Методологічне забезпечення діяльності дозвільного центру та адміністратора здійснює уповноважений орган.

 

III. Державний адміністратор

 

1. Державний адміністратор діє в межах наявного штатного розпису районної державної адміністрації.

2. Основними завданнями державного адміністратора є:

2.1 Надання суб’єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.

2.2. Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.

2.3. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів.

2.4. Здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду, надання інформації щодо видачі, відмови у видачі, анулювання та переоформлення документів дозвільного характеру.

2.5. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.

3. Основними обов’язками державного адміністратора є:

3.1. Забезпечення видачі документів дозвільного характеру виключно через дозвільний центр.

3.2. Оптимізація процесу видачі документів дозвільного характеру здійснюється шляхом налагодження взаємодії між представниками місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру.

3.3. Видача документів дозвільного характеру після звернення заявника безпосередньо до державного адміністратора.

3.4 Організація та інформаційне забезпечення діяльності представників місцевих дозвільних органів щодо проведення спільного обстеження об’єктів, на експлуатацію (розміщення) яких видається дозвільний документ.

3.5 Ведення документообігу та забезпечення обліку звернень суб’єктів господарювання до державного адміністратора та представників місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі дозвільного центру.

3.6 Формування та ведення Реєстру документів дозвільного характеру у порядку, встановленому уповноваженим органом.

3.7 Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та надання їх керівництву районної державної адміністрації.

 

IV. Місцеві дозвільні органи

 

1. Основними завданнями місцевих дозвільних органів є:

1.1. Забезпечення видачі документів дозвільного характеру виключно в приміщенні дозвільного центру згідно з Переліком документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри (додаток 1 до Постанови), а також інших дозвільних документів, визначених законами, та/або документів дозвільного характеру, без яких суб’єкт господарювання не зможе провадити господарську діяльність.

Забороняється видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами поза межами дозвільних центрів.

1.2. Прийняття від суб’єкта господарювання або державного адміністратора документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру.

1.3. Забезпечення державного адміністратора відповідним Регламентом, затвердженим керівником місцевого дозвільного органу, який уповноважений видавати документ дозвільного характеру, головою районної державної адміністрації та погодженим з відповідним територіальним органом уповноваженого органу.

1.4. Забезпечення щоденного інформування державного адміністратора про видані документи дозвільного характеру з дотриманням вимог законодавства.

2.  Уповноважені представники місцевих дозвільних органів ведуть облік звернень суб’єктів господарювання. Відповідна інформація заноситься до листа-обліку, що передається державному адміністратору після закінчення  прийому суб’єктів господарювання. Лист-облік має містити інформацію щодо найменування суб’єктів господарювання, документів дозвільного характеру, за якими вони звернулися тощо. Лист-облік може вестись в електронному вигляді.

3. За відсутності представника місцевого дозвільного органу, уповноваженого брати участь у роботі дозвільного центру (щорічна відпустка, навчальна відпустка, хвороба тощо), його обов’язки покладаються на іншу посадову особу місцевого дозвільного органу шляхом видання   відповідного розпорядження.

 

V. Порядок взаємодії

 

Державний адміністратор та представники місцевих дозвільних органів у своїй діяльності керуються  Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими  нормативно-правовими актами, рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  виданими у межах їх повноважень.

1. Державний адміністратор та суб’єкт господарювання:

1.1. При зверненні суб’єкта господарювання до державного адміністратора щодо отримання документа дозвільного характеру, останній надає вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання таких документів.

1.2 Державний адміністратор:

1.2.1. Видає бланк заяви та необхідні бланки платіжних документів. При зверненні заявника за отриманням документа дозвільного характеру та при необхідності надає допомогу при їх заповненні.

1.2.2. Приймає від суб’єкта господарювання заповнену заяву та перевіряє наявність повного комплекту документів та зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру.

Заява та документи приймаються за описом у двох примірниках. Один примірник видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом державного адміністратора.

У разі подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів або якщо відомості, зазначені у поданих документах не відповідають вимогам чинного законодавства, державний адміністратор повідомляє про це суб’єкта господарювання та рекомендує йому доукомплектувати пакет документів або внести зміни у відомості, що подаються.

1.2.3. Здійснює реєстрацію заяви, яку подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа , а також документів, що додаються до неї, у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру і формує дозвільну справу.

1.2.4. Приймає у суб’єкта господарювання декларацію про відповідність його матеріально-технічної бази (об’єкта) вимогам законодавства (при намірі провадження визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру).

1.2.5. У разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді місцевими дозвільними органами документів, поданих заявником для отримання документів дозвільного характеру, державний адміністратор  повідомляє його про це при поданні документів.

2. Державний адміністратор та місцеві дозвільні органи:

2.1. Державний адміністратор у день реєстрації заяви (або наступного робочого дня) передає для розгляду відповідним посадовим особам місцевих дозвільних органів засвідчені підписом копії заяви та документів (у випадках, передбачених законодавством, – оригінали документів), що додаються до заяви (далі – комплект документів).

2.2. Державний адміністратор веде лист-проходження дозвільної процедури.

2.3.  Уповноважена особа відповідного місцевого дозвільного органу, отримавши комплект документів, робить відповідний запис у листі-проходженні дозвільної процедури, що ведеться за довільною формою.

2.4 Представник відповідного місцевого дозвільного органу протягом установленого законодавством терміну забезпечує здійснення відповідної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру, надання послуг, виконання інших робіт) та передає документи державному адміністратору.

2.5. Державний адміністратор, одержавши документи від представника місцевого дозвільного органу, робить відповідний запис у листі-проходженні дозвільної процедури.

2.6Державний адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру (або у разі прийняття місцевим (регіональним) дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру (телефоном, факсом, поштовим повідомленням, Е-mail), про що робить відповідний запис у журналі довільної форми.

Про час і місце отримання документів дозвільного характеру суб’єкта господарювання може бути повідомлено при отриманні заяви та відповідного комплекту документів шляхом зазначення цієї інформації на другому примірнику опису, що повертається заявнику.

2.7. Державний адміністратор видає суб’єкту господарювання документ дозвільного характеру, про що робить відповідний запис у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа адміністратору.

2.8. У разі якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовність погодження кількох дозвільних органів (відповідно до схеми проходження дозвільно-погоджувальної процедури, що є невід’ємною частиною Регламенту), державний адміністратор здійснює приймання-передачу комплекту документів між місцевими дозвільними органами.

Передача державним адміністратором документів заявника для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів та отримання від них документа дозвільного характеру або документа про відмову у видачі/погодженні документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав у відмові) фіксується у листі-проходженні дозвільної процедури із проставленням у ньому підписів адміністратора та посадової особи місцевого дозвільного органу, а також дати.

Форма листа-проходження затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2.9. У разі потреби проведення обстеження об'єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, у випадках, передбачених чинним законодавством, представники місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.

Після надходження від суб’єкта господарювання заяви та необхідного комплекту документів для отримання документа дозвільного характеру державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня повідомляє в письмовій формі (факсом) уповноважених представників відповідних місцевих дозвільних органів про необхідність проведення спільного обстеження об’єкта відповідно до Повідомлення про проведення спільного обстеження .

Державний адміністратор наступного робочого дня після узгодження дати та строку проведення обстеження з відповідними місцевими дозвільними органами повідомляє суб’єкта господарювання (але не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення спільного обстеження) шляхом надсилання відповідного письмового Повідомлення про проведення спільного обстеження (факсом, поштовим повідомленням).

За бажанням або у разі потреби державний адміністратор може брати участь у проведенні спільного обстеження.

Державний адміністратор веде облік проведених обстежень у Журналі обліку проведених спільних обстежень .

Місцеві дозвільні органи за результатами проведених спільних обстежень оформляють документ дозвільного характеру відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, та передають його державному адміністратору.

2.10. Державний адміністратор здійснює контроль за рухом документів двома способами: у паперовому вигляді, в електронній формі.

2.11. Однією із форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності, що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів при розгляді заяв та погодженні отримання певного документа дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, є спільні засідання представників місцевих дозвільних органів та державного адміністратора.

Державний адміністратор організовує спільні засідання представників місцевих дозвільних органів та повідомляє їх про дату та час проведення (телефоном, факсом).

Представники місцевих дозвільних органів, уповноважені бути присутніми на зазначених вище спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності представники місцевих дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об'єктів.

Протокол спільних засідань є офіційним документом, що підтверджує обговорення питань та прийняття рішень (висновків) уповноважених представників місцевих дозвільних органів.

Якщо заявник бажає бути присутнім при проведенні спільного засідання представників місцевих дозвільних органів, державний адміністратор повідомляє заявника про дату та час проведення спільного засідання (телефоном, факсом).

2.12. Для вирішення спірних питань, що виникають при видачі документів дозвільного характеру, можуть утворюватися узгоджувальні комісії. Узгоджувальна комісія приймає колегіальне рішення, що вноситься до протоколу.

2.13. При встановленні факту порушення вимог чинного законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу (термінів розгляду, розміру плати тощо) державний адміністратор інформує про це посадову особу, якій він підпорядковується, а також територіальний орган уповноваженого органу.

 

VI. Відповідальність державного адміністратора та місцевих дозвільних органів

 

Державний адміністратор та посадові особи місцевих дозвільних органів за порушення вимог чинного законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

 

 

 

 

 

Заступник голови адміністрації                                           Н. Савич

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua