На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації06 березня 2013 року №44


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

06 березня  2013  року                                                                                 №44

 

Про  затвердження  Положення про

управління          агропромислового

розвитку    Демидівської    районної

державної     адміністрації

 

         На підставі  статей 5, 6  Закону  України «Про  місцеві  державні  адміністрації»,     постанов   Кабінету  Міністрів   України  від 26  вересня  2012  року №887 «Про  затвердження  Типового   положення   про структурний   підрозділ   місцевої  державної  адміністрації», від  29  липня 1999  року№1374 «Про затвердження  Порядку  призначення  та звільнення з посад  керівників управлінь, відділів  інших  структурних  підрозділів   місцевих  державних адміністрацій»  з урахуванням  наказу  Міністерства  аграрної  політики   та продовольства   України   від 21   листопада  2012  року № 722 «Про  затвердження  Методичних  рекомендацій   з  розроблення   положення   про  структурний  підрозділ   агропромислового  розвитку   місцевої   державної  адміністрації»,  розпорядження   голови Рівненської   обласної  державної    адміністрації   від 15  січня 2013  року №14 «Про  затвердження  Порядку  погодження  в облдержадміністрації   призначення  на посади  та звільнення з посад   керівників структурних  підрозділів   районних  державних  адміністрацій»:

         1.Затвердити  Положення   про  управління  агропромислового  розвитку  Демидівської  районної  державної  адміністрації (далі – Положення), що  додається.

         2.  Розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації   від   20  червня  2011  року  №140 «Про  Положення  про управління  агропромислового  розвитку  Демидівської  районної  державної  адміністрації»  визнати  таким, що втратило чинність.                                                                  

         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної  державної адміністрації Гусаревича М.А.

 

 

Голова адміністрації                                                                В.Вінічук

2                                   

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     Розпорядження  голови

                                                                        Демидівської     районної

                                                                        державної    адміністрації

                                                                                від 06 березня 2013 року №44

 

 

 

Положення

про управління агропромислового  розвитку Демидівської

  районної  державної  адміністрації

 

 

1.  Управління  агропромислового  розвитку  Демидівської  районної  державної  адміністрації  (далі – управління)   утворюється  головою  Демидівської      районної  державної  адміністрації   з урахуванням вимог   Закону  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації»  і  в межах  Демидівського  району   забезпечує  виконання   покладених  на управління   завдань.

 

2. Управління  підпорядковане   голові Демидівської   районної  державної  адміністрації,  а  також   підзвітне і підконтрольне  департаменту  агропромислового  розвитку  Рівненської  обласної   державної  адміністрації.

 

3.  Управління    у  своїй  діяльності   керується  Конституцією  та  законами   України, актами  Президента  України, Кабінету Міністрів  України, іншими   нормативно-правовими   актами,  розпорядженнями  обласної,  районної держадміністрації,  а також  цим Положенням.

 

4. Основні  завдання та функції  управління:

 

   1)  забезпечення  реалізації   державної аграрної  політики,  розроблення  та виконання   районних   інноваційно - інвестиційних   та  інших  програм  і  прогнозів  розвитку   галузей   агропромислового  виробництва;

   2)  участь у формуванні   та реалізації   соціальної  політики  на селі,  сталого  розвитку  районного  агропромислового  ринку і сільських  територій  району;

   3)  організація  роботи  з питань  землеробства,  племінної  справи,  наукового і кадрового  забезпечення,  стандартизації, карантинного  режиму,  охорони  праці   та  техніки  безпеки;

   4)  участь у  формування   та забезпеченні   реалізації   державної  політики,   спрямованої  на розвиток   агропромислового  комплексу   та гарантування   продовольчої  безпеки   держави.

 

 

 

3

5.  Управління  відповідно  до покладених  на  нього завдань:

 

 

   1)  готує  пропозиції  до  проектів  програм  і  прогнозів  районного  соціально- економічного  розвитку, а також   відповідних   цільових програм   розвитку  галузей   агропромислового  виробництва;

   2)  вносить  департаменту  агропромислового  розвитку  облдержадміністрації   пропозиції  щодо   удосконалення   механізму  державної підтримки   підприємств, галузей   агропромислового  виробництва,  розвитку  малого  підприємництва  на селі,  в  тому  числі   фермерських і особистих   селянських  господарств;

   3)   бере участь у формуванні  районного  резерв   сільськогосподарських   і  продовольчих  ресурсів,  складає  їх  баланси    та бере  участь  у здійсненні   заходів   щодо  формування  Аграрним  фондом    державного  продовольчого  резерву;

   4)   надає  методичну  допомогу  сільськогосподарським  товаровиробникам   з питань  науково-  технічних  розробок,  провадження   іноваційно- інвестиційної  діяльності,  інформатизації,  нарощення   експортного  потенціалу,  створення   нових  та реконструкції   діючих  виробництв;

   5)   бере  участь у  поширенні    досвіду  підприємств  агропромислового  виробництва  району,  організовує експозиції   на виставково- ярмаркових  заходах;

   6)   надає  адміністративні  послуги;

   7)   аналізує  стан  та  тенденції   соціально- економічного  і  культурного  розвитку  в агропромисловій  галузі  району  та  вживає  заходів   до усунення  недоліків;

   8)   бере участь у  підготовці  пропозицій  до  проектів  програм  соціально- економічного  та культурного  розвитку  району;

   9)   розробляє  проекти  розпоряджень   голови  районної  держадміністрації,  у  визначених  законом  випадках - проекти  нормативно - правових актів   з питань  реалізації   галузевих  повноважень;

   10)   бере участь  у  погодженні   проектів  нормативно- правових актів,  розроблених  іншими  органами   виконавчої  влади;

   11)   бере участь у  розроблені проектів   розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації,  проектів  нормативно- правових   актів,  головними  розробниками яких є інші   структурні  підрозділи;

   12)   бере  участь у  підготовці  звітів   голови  райдержадміністрації  для  їх  розгляду  на сесії  районної  ради;

   13)   готує  самостійно  або  разом  з іншими структурними  підрозділами  інформаційні  або аналітичні   матеріали  для  подання  голові  райдержадміністрації;

   14)   вживає  заходів  щодо  запобігання   і  протидії   корупції  в  галузях   агропромислового  виробництва,  активізації  боротьби   з  розкраданням 

 

4

державного майна  на  підприємствах  галузей   агропромислового  виробництва;

   15)   розглядає  в установленому   законодавством  порядку   звернення  громадян;

   16)   опрацьовує  запити і звернення   народних  депутатів України  та депутатів   обласних   та районних  рад;

   17)   забезпечує  доступ  до  публічної  інформації ,  розпорядником  якої він є;

   18) постійно   інформує  населення   про стан  здійснення   визначених  законом   повноважень;

    19)   організовує   роботу  з  укомплектування,  зберігання,  обліку  та  використання   архівних  документів;

   20)   забезпечує  у  межах   своїх  повноважень  реалізацію  державної  політики  стосовно  захисту   інформації  з    обмеженим  доступом;

   21)   бере  участь   у  вирішенні    відповідно  до  законодавства   колективних  трудових  спорів (конфліктів);

   22)   забезпечує  захист  персональних  даних;

   23)   надає  допомогу  підприємствам,  установам   та  організаціям   з питань  додержання  правил   ведення   бухгалтерського  обліку  і  фінансової  звітності,  виявляє   причини  і факти   непродуктивних   витрат  та  втрат  на  підприємствах,  що  належать  до  сфери  управління Мінагрополітики  України,  сприяє  розвитку   статистики  в галузях   агропромислового  виробництва;

   24)   сприяє  організації  виробництва  сировини  та  продуктів  дитячого,  дієтичного  та  профілактичного  харчування;

   25)   розробляє  та  вносить  пропозиції   райдержадміністрації   з питань  збереження,  відтворення   та  охорони   родючості  грунтів,  консервації  деградованих   і  малопродуктивних   земель,   а  також  бере   участь   у  проведенні   агрохімічної  паспоризації  земель  сільськогоподарського  призначення;

   26)   сприяє  забезпеченню  цільового,  ефективного  використання  сільськогосподарськими  підприємствами   меліоративних  земель,  бере  участь  у  здійсненні  заходів   щодо  збереження   меліоративних систем;

   27)   координує  діяльність   сільськогосподарських  товаровиробників  з  питань  визначення  ними   потреби  в  пестицидах  і  агрохімікатах  та  їх  фактичного   надходження  в  район;

   28)   забезпечує  в  межах  своїх  повноважень   розвиток  виробництва  і використання  біодизеля,  біоетанолу,  інших альтернативних    видів  палива  та відновлювальних  джерел  енергії,   запровадження енергозберігаючих  технологій   у  галузях   агропромислового  виробництва;

   29)    готує  пропозиції   щодо  укладання   з  профспілковими  організаціями  в  агропромисловому  виробництві  галузевих  і регіональних угод;

   30)   реалізує   разом   з відповідними   науково – дослідними,  дослідно – конструктурськими, проектними установами  і аграрними   вищими

 

5

 

  навчальними    закладами  науково – технічну   та кадрову  політику  в  галузях  агропромислового  виробництва;

   31)   забезпечує  в межах  своїх  повноважень   реалізацію   державної  політики   у  сфері  державної  таємниці  та  інформації,  виконання  завдань  мобілізаційної  підготовки  та мобілізаційної готовності  галузей  агропромислового  виробництва,  виконання  завдань  цивільного  захисту   населення   і  сільських  територій;

   32)   забезпечує  в  межах  своїх  повноважень,  дотримання  підприємствами,  установами   та   організаціями   агропромислового  комплексу   вимог  законодавства   з  охорони  праці,  пожежної  безпеки  і  безпеки  дорожнього  руху;

   33)   вносить  пропозиції  щодо  проекту   районного  місцевого  бюджету;

   34)   вживає  заходів   щодо цільового  та ефективного  використання   коштів,  державного  бюджету,  спрямованих  за   бюджетними  програмами,  передбаченими   для Мінагрополітики  України  законами  України  про  державний  бюджет  на  відповідний  рік,  та  інформує  суб»єктів    господарювання   агропромислового  комплексу  стосовно  застосування  норм  порядків  використання  коштів  за зазначеними   бюджетними   прграмами;

   35)   забезпечує  організацію  виставково – ярмаркової  діяльності  у  сфері  агропромислового  розвитку;

   36)  надає  пропозиції  до  проектів   нормативно- правових  актів  щодо  регулювання  ринку  сільськогосподарської  продукції  та продовольства;

   37)   здійснює  аналіз статистичних  показників  діяльності  агропромислового  комплексу   та надання відповідної  інформації департаменту  агропромислового  розвитку облдержадміністрації  для  прийняття  рішень  і впровадження  заходів,  що  забезпечують  підвищення   економічної  ефективності   роботи  агропромислового  комплексу  та  дозволяють   забезпечувати  продовольчу  безпеку   держави  на відповідному  рівні;

   38)   сприяє  забезпеченню    продовольчого  ринку  продуктами  харчової  і  переробної  промисловості   вітчизняного  виробництва;

   39)   координує  виконання  обласних.  районних  та  галузевих  програм  розвитку  тваринництва;

   40)  вивчає  попит  на тваринницьку  продукцію  та сприяє  формуванню  інфраструктури  ринку  з  метою  збуту  виробленої  тваринницької  продукції,  встановлення  зовнішньоекономічних  зв»язків  та залученню   інвесторів;

   41)   забезпечує  виконання   механізму  надання   державної  підтримки,  яка  передбачена  законодавством ,  сільськогосподарським  товаровиробникам  усіх  форм  власності   та  господарювання;

   42)   готує  пропозиції  щодо  шляхів   підвищення   ефективності   ведення   галузей   тваринництва;

 

 

 

6

 43)   вносить   пропозиції  щодо  напрямків  державної  підтримки  вітчизняних  сільгосптоваровиробників   та сприяє  розвитку  тваринництва  у суб»єктів  господарювання  усіх  форм  власності  в  ринкових умовах;

   44)   здійснює  контроль   за  використанням  коштів,  що виділяються   на фінансування   цільових  програм  у тваринництві;

   45)   сприяє  поліпшенню  екологічного стану   виробництва та природоохоронної  діяльності;

   46)   сприяє  поліпшенню виробничих  умов   праці  товаровиробників,  підвищенню  рівня  їх кваліфікації;

   47)   забезпечує  широке  висвітлення   досягнень  у галузях  тваринництва,  птахівництва, бджільництва, сприяє  участі  підприємств,  установ і організацій  усіх  форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах  тощо;

   48)  сприяє  у  межах  своїх повноважень  впровадженню  сучасних  технологій    виробництва;

   49)   здійснює   контроль   у сфері  надання   кредитів  і тваринницьких  дотацій;

   50)   забезпечує  роботу,  спрямовану   на  розвиток  племінної  справи  у  тваринництві

   51)   здійснює   заходи  щодо  організації  ефективного   використання  племінних (генетичних)  ресурсів  для  підвищення   продуктивності  та генетичного  потенціалу  тварин,  впровадження  новітніх  технологій   виробництва,   маркетингу,  організації  праці,  зниження  витрат   на виробництво  продукції ,  підвищення ефективності  галузі;

   52)   надає  допомогу  суб»єктам  господарювання  в налагодженні  племінної справи   у тваринництві, впровадження   прогресивних  технологій   утримання,  годівлі сільськогосподарських  тварин;

   53)   координує  діяльність   та створює  сприятливі умови  для сільськогосподарських  товаровиробників,  спрямовані  на розв»язання  завдань,  пов»язаних із виробництвом  продукції  рослинниго  походження;

   54)   розробляє  пропозиції  щодо оптимізації  зонального  та територіального  розміщення виробництва  продукції  рослинництва,  садівництва,  виноградарства, хмелярства,  насінництва,  проведення єдиної  технологічної  політики,  забезпечення  дотримання  науково обгрунтованих  сівозмін, охорони  та   підвищення родючості   грунтів, впровадження ресурсо -, енергозберігаючих   технологій;

   55)   розробляє  районні та  галузеві  програми  розвитку  рослинництва  з урахуванням  кон»юктури  аграрного  ринку  та екологічних вимог;

   56)   формує  поточну  та перспективну  потребу  сільськогосподарських товаровиробників  у мінеральних  добривах,  засобах  захисту  рослин,  насінні, садивному матеріалі  та інших  матеріально- технічних  ресурсах;

   57)   проводить  опрацювання   пропозицій  щодо  залучення інвестицій   для  технічного  переоснащення  агропромислового  комплексу  району;

                                                             

 

                                                              7

   58)   здійснює  моніториг   стану  забезпечення  підприємств  агропромислового  комплексу  нафтопродуктами  та іншими  видами  паливно енергетичних  ресурсів,  опрацювання  заходів   щодо його поліпшення;

   59)   у  межах своїх  повноважень  сприяє  розвитку   виробництва  і використання   біологічних  видів   палива  та відновлюваних джерелах  енергії  підприємствами агпропромислового  комплексу.

 

  1. Управління в межах  своєї  компетенції  бере  участь:

 

   1)   у  розроблені  і здійсненні   в  районні  заходів  щодо  розвитку інфраструктури  аграрного  ринку,  зокрема  сільськогосподарських   обслуговуючих  кооперативів, аграрних  бірж,  аукціонів  живої  худоби  та птиці,  оптових   продовольчих  і  плодоовочевих  ринків;

   2)   у  поширенні  досвіду  підприємств  агропромислового  виробництва   району;

   3)   у  приватизації  майна  в  агропромисловму  комплексі,  організовує   передачу  об»єктів   соціальної  інфраструктури  підприємств,  установ  та організацій   галузей   агропромислового  виробництва  у комунальну  власність;

   4)   у  реалізації   державної  політики  у сфері  селекційно- племінної  роботи  в тваринництві,  сприяє  забезпеченню  ефективного  використання   племінних (генетичних)  ресурсів,  організовує  їх  збереження   та нарощення;

   5)   у  забезпеченні   підготовки,  перепідготовки  та  підвищення кваліфікації   працівників  різних  професій  для  галузей  агропромислового  виробництва,  формує  обсяги   цільової  підготовки   фахівців   і забезпечує   їх  працевлаштування, сприяє  реалізації   державної  політики  у сфері   зайнятості   сільського  населення;

   6)   у  комплексному  розвитку  сільських  територій,  здійснення   заходів  щодо   поліпшення демографічної  ситуації   в районні,  координує  діяльність   відповідних  служб   з питань  реалізації   соціальної  політики на селі;

   7)   у  формуванні   та реалізації   державної аграрної  політики  в районі,  організації  розроблення   та здійснення  заходів  із  забезпечення  продовольчої  безпеки  держави;

   8)   у  розробленні  та здійсненні  заходів   щодо  державного  регулювання   основних  ринків  сільськогосподарської  продукції  в районі;

   9)   у  формуванні  та  забезпеченні   реалізації   державної  реалізації  політики,  спрямованої  на розвиток   агропромислового  комплексу  та гарнтування  продовольчої  безпеки  держави;

   10)   в  організації  продовольчого  ринку;

   11)   у  розроблені   прогнозу  економічного і соціального  розвитку району, основних макропоказників  розвитку  галузей   тваринництва  та птахівництва  з урахуванням попиту і пропозицій  на  продукцію  тваринництва;

   12)   у  розробленні районних   балансів попиту  і пропозицій   основних  видів  тваринницької  продукції;

8

13)   у  реалізації  заходів щодо формування  державного інтервенційного фонду Аграрним   фондом;

   14)   у  розробленні  та  здійсненні   заходів  з нарощування  експортного  потенціалу   галузей  агропромислового  виробництва,  відновлення   традиційних  та освоєння  нових  ринків  збуту  продукції;

   15)   у  визначенні  стратегії  розвитку  та зонального  розміщення  галузей   тваринництва   з урахуванням  кон»юктури  ринку;

   16)   у здійсненні  державного  контролю  за  якістю  тваринницької  продукції  та проведення її сертифікації  на  підприємстваї усіх  форм власності;

   17)    у  реалізації  державної  регуляторної  політики;

   18)   в  організації  проведення  перепідготовки фахівців,  які виконують  роботи  з племінної  справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів  племінних (генетичних)  ресурсів;

   19)   в організації  проведення  державної атестації  (переатестації) суб»єктів племінної справи  у тваринництві;

   20)   у  виконанні  програм  державної  підтримки  з метою  оновлення  машинно- тракторного  парку, в тому  числі   за рахунок  обласних та районних  програм;

   21)   у  підвищенні енергоефективності  підприємств  агропромислового  комплексу, впровадженні  енергозберігаючих  технологій,  техніки  і обладнання;

   22)   виконує  інші  функції,  що  випливають   з  покладених  на нього  завдань.

 

  1. Управління  має право:

 

   1)    одержувати   в установленому законодавством порядку    від інших  структурних  підрозділів  райдержадміністрації ,  органів місцевого  самоврядування, підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форм  власності   та їх  посадових  осіб  інформацію,  документи і матеріали,  необхідні  для виконання   покладених  на нього  завдань;

   2)   залучати  до виконання  окремих   робіт, участі  у вивчені  окремих  питань  спеціалістів,   фахівців  інших  структурних  підрозділів   райдержадміністрації,   підприємств,  установ  та  організацій  (за  погодженням  з  їх  керівниками),  представників  громадських  об»єднань  (  за  згодою);

   3)   вносити в установленому  порядку  пропозиції  щодо   удосконалення   роботи  райдержадміністрації  в агропромисловому   виробництві;

   4)   користуватись в установленому  порядку   інформаційними  базами  органів виконавчої  влади,  системи  зв»язку  і комунікацій ,  межами  соціального  зв»язку  та іншими  технічними  засобами;

   5)   скликати в установленому  порядку  наради,  проводити  семінари  та  конференції  з  питань,  що  належать  до компетенції  управління.

 

 

9

 8. Управління   очолює  начальник,  який  призначається  на посаду   і  звільняється   з посади    головою     райдержадміністрації       згідно        із законодавством   про  державну   службу  за  погодженням  обласної   державної  адміністрації.

 

 

 9. Начальник  управління:

 

   1)   здійснює  керівництво  управлінням,  несе   персональну  відповідальність  за  організацію   та результати   його  діяльності,  сприяє  створенню  належних  умов   праці в управлінні;

   2)   подає  на затвердження  голові  райдержадміністрації  положення  про управління;

   3)   затверджує  посадові  інструкції  працівників  управління   та  розподіляє  обов»язки  між  ними;

   4)   планує  роботу  управління, вносить  пропозиції    щодо формування   планів  роботи  райдержадміністрації;

   5)   вживає  заходів    до удосконалення   організації  та підвищення  ефективності  роботи  управління;

   6)   звітує  перед  головою  райдержадміністрації   про виконання   покладених  на управління   завдань   та затвердженних планів  роботи;

   7)   може  входити  до складу   колегії  райдержадміністрації;

   8)   вносить  пропозиції  щодо  розгляду    на засіданнях  колегії   райдержадміністрації  питань,   що  належать  до компетенції  управління,  та  розробляє  проекти  відповідних  рішень;

   9)   може  брати участь у засіданнях   органів  місцевого самоврядування;

   10)   представляє   інтереси  управління   у  взаємовідносинах   з іншими   структурними  підрозділами   райдержадміністрації, з департаментом агропромислового  розвитку  облдержадміністрації,  іншими  центральними   органами виконавчої  влади,  органами місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та організаціями – за  дорученням  керівництва  райдержадміністрації;

   11)   видає  в межах  своїх  повноважень  накази,  організовує  контроль  за їх виконанням;

         Накази нормативно-правового  характеру, які   зачіпають  права, свободи  і законні  інтереси  громадян  або  мають   міжвідомчий  характер,  підлягають  державній   реєстрації в управлінні юстиції  у Демидівському  районі.

   12)   подає  на  затвердження   голові   райдержадміністрації  проекти  кошторису  та штатного  розпису  управління  в  межах  визначеної  граничної  чисельності  та фонду  оплати  праці  його  працівників;

   13)   розпоряджається  коштами  у  межах  затвердженого головою  райдержадміністрації  кошторису  управління;

   14)   здійснює  добір  кадрів;

 

10

   15)   організовує  роботу  з  підвищення  рівня  професійної  компетентності державних  службовців  управління;

  16)   пирзначає   на  посаду   та звільняє    з  посади  у  порядку,  передбаченому  законодавством   про  державну  службу,  державних  службовців  управління,  присвоює  їм  ранги  державних  службовців,  приймає  рішення   щодо  їх  заохочення   та  притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності;

   17)    приймає   на  роботу  та  звільняє  з  роботи  у  порядку,  передбаченому  законодавством  про  працю,  працівників  управління,  які  не є  державними службовцями, приймає  рішення  щодо   їх  заохочення  та  притягнення  до  дисциплінарної   відповідальності;

   18)   проводить  особистий  прийом   громадян   з питань,  що  належать  до повноважень управління;

   19)   забезпечує  дотримання  працівниками  управління  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  та виконавської  дисципліни;

    20)   здійснює  інші  повноваження,  визначені  законом.

       На  період  відсутності  начальника управління  його  обов»язки  виконує начальник  відділу виробництва   продукції  тваринництва,  рослинництва та  нормативно-правових  відносин.

 

 10. Накази  начальника  управління,  що суперечать  Конституції  та законам України,  актам Президента  України,  Кабінету Міністрів  України, Мінагропролітики  України,  інших  центальних  органів  виконавчої  влади,   можуть  бути скасовані   головою   райдержадміністрації.

 11. Граничну  чисельність,  фонд  оплати  праці   працівників  управління  визначає  голова  райдержадміністрації  у  межах  відповідних  бюджетних  призначень.

 12.  Штатний  розпис  та кошторис  управління  затверджує  голова  райдержадміністрації  за  пропозиціями  начальника  управління   відповідно  до Порядку   складання,  розгляду, затвердження   та основних вимог  до виконання   кошторисів   бюджетних  установ,  затвердженного  постановою  Кабінету Міністерства   України   від  28  лютого  2002  року №228.

 13. Управління  є  юридичною  особою публічного  права,  має самостійний  баланс,  рахунки    в органах  Казначейської  служби  України, печатку із  зображенням Державного  Герба  України  та своїм  найменуванням,  власні  бланки.

 14. Припинення  управління, як  юридичної  особи  проводиться   за  розпорядженням   голови   райдержадміністрації  згідно  з чинним  законодавством.

 

 

Заступник  голови

райдержадміністрації                                                                    Н.Савич 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua