На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 жовтня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 12 лютого 2013 року №31


У К Р А Ї Н А

 ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

12 лютого  2013 року                                                                              № 31

 

Про районну цільову соціальну програму

протидії захворюванню на туберкульоз

на 2013-2016 роки

 

На виконання Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки", доручення Президента України від 28 грудня 2012 року № 1-1/3526, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.01.2013 №17 «Про обласну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки» та з метою підвищення ефективності протидії захворюванню на туберкульоз в районні:

1. Схвалити районну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки (далі-Програма), що додається.

2.Відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

 3.Фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесені змін до районного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4.Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, передбачених Програмою, та подання щороку до 20 грудня відділу охорони здоров'я райдержадміністрації інформації про стан їх виконання.

5.Відділу охорони здоров'я райдержадміністрації подавати узагальнену  інформацію про хід виконання заходів Програми районній державній адміністрації щороку до 20 грудня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної  державної адміністрації Ярош Л.Г.

Голова адміністрації                                                  В.Вінічук

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

12 лютого 2013 року № 31

Районна цільова соціальна програма

протидії захворюванню на туберкульоз

на 2013 - 2016 роки

 

Вступна частина

Програма розроблена на виконання Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової  соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки" та у зв'язку із закінченням дії Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 — 2011 роках.

Поширення туберкульозу становить загрозу національній безпеці країни, є однією з причин втрати працездатності, здоров'я, причиною інвалідності та смертності населення, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності та потребує постійного збільшення обсягу видатків з державного бюджету.

За останні три роки показники захворюваності на туберкульоз в районні становили відповідно: у 2009 році – 66,3 відсотка; у 2010 році – 53,8 відсотка;   у 2011 році — 94,6 відсотка чоловік на 100 тисяч населення. Смертність від туберкульозу зменшилась і становила у 2009 році – 20,2 відсотка; у 2010 році – 20,2 відсотка  і у 2011 році – 6,7 відсотка чоловік на 100 тисяч населення.

Реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість яких стрімко збільшується. Особливу небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до ВІЛ-інфекції груп населення.

Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на активну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств населення до медичних послуг.

Незважаючи на відносну стабілізацію деяких показників, туберкульоз серед дитячого населення продовжує поширюватись. Збільшується резервуар туберкульозної інфекції, тобто контингент бактеріовиділювачів серед дорослого населення, і відповідно зростає показник інфікованості та захворюваності серед дітей.

Збереження та вдосконалення обсягу і якості протитуберкульозних заходів серед дітей забезпечують раннє і своєчасне виявлення туберкульозу та його профілактику за умови повноцінного фінансування.

 

Мета Програми

Метою Програми є призупинення захворюваності та смертності населення районну від туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування, удосконалення системи підготовки і перепідготовки медичних працівників, поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно виконати такі завдання:

систематичне інформування населення з питань профілактики туберкульозу і лікування хворих, зокрема шляхом розповсюдження соціальної реклами здорового способу життя;

координація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері запобігання поширенню туберкульозу;

удосконалення системи електронного обліку і звітності щодо результатів лікування кожного хворого;

запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу;

залучення закладів охорони здоров'я всіх форм власності до проведення своєчасної лабораторної діагностики туберкульозу із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння;

надання соціальних послуг хворим на туберкульоз із залученням до цієї
роботи громадськості.'

Очікувані результати і ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

досягти зниження щороку не менш як на 1 відсоток рівня захворюваності та смертності від туберкульозу;

запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;

знизити показник частоти переривання лікування до 10 відсотків, довести кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння випадків захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше захворіли, до 50 відсотків;

удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;

забезпечити залучення понад 80 відсотків медичних працівників до навчання за програмами, що відповідають міжнародним стандартам;

забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз;

забезпечити повне одужання 70 відсотків хворих, яким вперше поставлено діагноз туберкульоз;

зменшити кількість хворих, що лікуються повторно та перервали курс лікування;

знизити рівень смертності від ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція) на 10 відсотків шляхом застосування мультидисциплінарного підходу до надання медичної допомоги таким хворим.

 

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших передбачених законом джерел.

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                          Н.Савич                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

районної цільової соціальної програми  протидії

захворюванню на туберкульоз на 2013 - 2016 роки

 

Найменування

завдання

 

Найменування

показника

Значення показника

Найменува

ння заходу

Відповіда

льні за виконан

ня

Джерела фінан-

сування

Прогнозо-

ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань тис. гривень

В тому числі за роками

УсьогоУ

Усього

у тому числі                          за роками

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

1.Удосконалення системи охорони здоров’я в

галузі протидії захворюванню на туберкульоз

Кількість лабораторій І -ІІІ рівня, які відповідають діючим стандартам

(%)

100

70

80

100

100

1.1.Забезпечити

обслуговування обладнання в лабораторіях з бактеріологічної діагностики туберкульозу згідно з діючими стандартами

Відділ

охорони

здоров’я

 

Місцевий

бюджет

Обсяг фінансуван

ня в межах видатків

місцевих бюджетів

 

-

-

-

-

2. Організація виявлення та діагностики туберкульозу

Виявлення  випадків туберкульозу методом  мікроскопії мокротиння в  закладах первинної медико-санітарної допомоги (%)

4.5

3

3

4

4.5

2.1. Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в ЛПЗ, за методом мікроскопії мазка мокротиння  та закупівлі лабораторних витратних матеріалів

Відділ

охорони

здоров’я

 

Місцевий

бюджет

1500

Обсяг фінансував

ня

в межах видатків

місцевих бюджетів

-

500

500

500

Відсоток охоплення хворих на  туберкульоз рентгенологіч-ним обстеженням (%)

100

100

100

100

100

2.2 Здійснювати діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження шляхом закупівлі рентгенологічного обладнання, рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів

Відділ

охорони

здоров’я

 

Місцевий

бюджет

 

15500,0

Обсяг фінансування в межах видатків

місцевих бюджетів

3500

4000

4000

4000

Відсоток обстежених дітей до 5 років та контактних дітей методом туберкуліно-діагностики (%)

90

82

85

87

90

2.3 Проводити  раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом  туберкуліно

діагностики

Відділ

охорони

здоров’я

 

Місцевий

бюджет

6000.0

Обсяг фінансу-вання

в межах видатків

місцевих бюджетів

1500

1500

1500

1500

3. Лікування та профілактика туберкульозу, у тому числі мультирезис-

тентного

 

Відсоток  хворих на туберкульоз, які отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі (%)

90

75

80

85

90

3.1. Забезпечити роботу кабінетів контрольованого лікування у загально лікува

льній мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної меди

ко-санітарної допомоги

Відділ

охорони

здоров’я

 

Місцевий бюджет

 

Обсяг фінансу-вання

в межах видатків

місцевих бюджетів

-

-

-

-

4.Впровадження заходів інфекційного контролю

Відсоток закладів первинної медико-санітарної допомоги, що відповідають  вимогам інфекційного контролю (%)

90

60

70

80

90

4.1. Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в закладах первинної медико-санітарної допомоги

Відділ

охорони

здоров’я

 

Місцевий

бюджет

 

Обсяг фінансу-вання

в межах видатків

місцевих бюджетів

 

-

-

-

-

Всього за Програмою

-

-

-

-

-

-

-

-

23000

5000

6000

6000

6000

Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua