На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 11 лютого 2013 року №29


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

11 лютого 2013  року                                                                                     № 29

 

 

Про проведення першого туру

Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

 

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня   2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року № 29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», розпорядження голови облдержадміністрації від 22 січня 2013 року №39 «Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців:

1. Затвердити:

склад організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – організаційний комітет), згідно з додатком 1.

Положення про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Положення), згідно з додатком 2.

3. Організаційному комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» провести перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у 2013 році серед державних службовців райдержадміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 лютого 2012 року №15 «Про проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Савич Н. В.

 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                В. Вінічук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

 11 лютого 2013 року №  29

 

Склад

організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

Гусаревич Микола            перший заступник голови райдержадміністрації,

Анатолійович                        голова організаційного комітету

                                                

Савич Наталія                  заступник голови райдержадміністрації,

В’ячеславівна                   заступник голови організаційного комітету

 

Галуза Мар’яна                 головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової

Василівна                        роботи апарату райдержадміністрації, секретар

                                      організаційного комітету

 

Члени організаційного комітету

Багній Євгеній                   заступник голови райдержадміністрації 

Миколайович

 

Ярош Людмила                  заступник голови райдержадміністрації 

Григорівна

 

Булик Надія                      начальник загального відділу апарату

Миколаївна                       райдержадміністрації 

 

Бурець Василь                  начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій

Миколайович                    цивільного захисту населення райдержадміністрації

 

Довганюк Марія                начальник відділу організаційно-кадрової роботи

Миколаївна                       апарату райдержадміністрації

 

Мулько Людмила               головний редактор районної газети  «Вісник

Вадимівна                         Демидівщини»

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                Н. Савич

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

 11 лютого 2013 року №  29

 

Положення

про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

 

Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – Конкурс).

 

I. Загальні положення

1. Організаційний комітет утворюється районною державною адміністрацією у складі голови, заступника голови, секретаря та членів організаційного ко­мітету.

2. Організаційний комітет очолює перший заступник голови районної держав­ної адміністрації, до його складу входять інші представники органу виконавчої влади, засобів масової інформації.

 

II. Правові підстави діяльності організаційного ко­мітету

У своїй діяльності організаційний комітет керується:

 постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець";

наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року № 29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та іншими актами законодавства, що регламентують підвищення кваліфікації державних службовців;

цим Положенням.

 

III. Організація роботи організаційного ко­мітету

1. Засідання організаційного комітету проводяться відповідно до  плану роботи організаційного комітету з проведення першого туру щорічного  Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" та за необхідності.

2. Засідання організаційного комітету є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу.

3. Рішення організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх його членів відкритим голосуванням.

 У випадку рівного розподілу голосів членів організаційного комітету вирішальним є голос голови організаційного комітету або головуючого.

4. За підсумками засідань організаційний комітет приймає рішення, які оформлюються протоколом, що підписується головою та членами організаційного комітету.

 

IV. Повноваження організаційного ко­мітету

1. Вирішує питання роз­поділу обов’язків між членами організаційного комітету, затверджує  план роботи на  поточний рік, розробляє та подає на затвердження в установленому порядку план заходів щодо проведення першого туру Конкурсу.

2. Розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.

3. Розробляє вимоги та критерії оцінки щодо складання учасниками Конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця, з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники першого туру Конкурсу.

4. Затверджує завдання для учасників першого туру Конкурсу.

5. Організовує проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця,  складання ділового документа, виконання завдань з володіння персональним комп’ютером учасниками першого туру Конкурсу.

6. Створює експертну групу для проведення оцінювання виконання практичних завдань, складання ділового документа, володіння персональним комп’ютером.

7. Визначає переможців та лауреатів першого туру Конкурсу у кожній номінації серед державних службовців райдержадміністрації за підсумками першого туру шляхом відкритого голосування.

8. Вирішує в установленому порядку питання щодо нагородження переможців та лауреатів першого туру Конкурсу у кожній номінації.

9. Вносить пропозиції керівникам державних органів, у яких працю­ють переможці та лауреати першого туру Конкурсу, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення.

10. Організовує роботу щодо розміщення матеріалів з питань організації та підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу, а також висвітлення результатів першого туру Конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

V. Повноваження  голови організаційного ко­мітету

1. Здійснює загальне керівництво організаційним комітетом та підписує в установленому порядку його рішення.

2. Вносить, у разі потреби, пропозиції щодо змін у складі організаційного комітету.

3. Вирішує інші питання, віднесені до його повноважень.

 

VI. Повноваження  заступника голови організаційного ко­мітету

1. Заміщає голову організаційного комітету у випадках його відсутності.

2. Організовує  роз’яснювальну роботу щодо проведення першого туру Конкурсу, координує розроблення методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації державних службовців в рамках першого туру  Конкурсу, узагальнення та  розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

VII. Повноваження  секретаря організаційного ко­мітету

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності організаційного комітету відповідно до цього Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях організаційного комітету.

3. Організовує засідання організаційного комі­тету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи організаційного комітету, складає протоколи його засідань.

4. Готує необхідні матеріали  щодо проведення першого туру Конкурсу для висвітлення їх на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в засобах масової інформації.

 

VIII. Повноваження  членів організаційного ко­мітету

Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків,  беруть участь у  засіданнях організаційного комітету.                 

                  

ІХ. Регламент організаційного комітету

Цей Регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи організаційного комітету, базується на правових нормах, передбачених  постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний служ­бовець" та цим Положенням.                    .

1. Організаційний комітет організовує свою діяльність відповідно до  плану роботи та поточних планів роботи.

2. Поточні плани роботи організаційного комітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3. Організаційний комітет проводить засідання, які плануються відповідно до  Положення про організаційний комітет, плану роботи організаційного комітету та у разі  необхідності.

4. На своїх засіданнях організаційний комітет розглядає питання щодо: розподілу функцій та обов’язків,

планування роботи;

підготовки та проведення заходів, пов’язаних з організацією і про­веденням першого туру Конкурсу;

обговорення  методичних матеріалів з питань, пов’язаних з проведенням першого туру Конкурсу;

визначення переможців та лауреатів за підсумками першого туру Конкурсу;

висвітлення інформації про проведення першого туру Конкурсу;

інших питань проведення першого туру Конкурсу.

5. Організаційний комітет в установленому порядку надсилає необхідну інформацію щодо проведення першого туру Конкурсу до центральних і місцевих органів влади.

6. Інформування громадськості щодо ходу проведення Конкурсу відбувається за окремим планом, затвердженим організаційним комітетом.

7. Матеріали діяльності організаційного комітету щодо підготовки і проведення Конкурсу  зберігаються відповідно до номенклатури справ у відділі організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації. Копії документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підбиття підсумків та визначення переможців, а також копіями виконаних переможцями першого туру завдань подаються до Організаційного комітету другого туру Конкурсу.

8. Організаційний комітет  за підсумками першого туру Конкурсу подає до кадрових служби райдержадміністрації, зазначених у пункті 7 розділу IV цього Положення, копії протоколу про участь у Конкурсі державних службовців, що є підставою зараховувати участь у Конкурсі як підвищення кваліфікації відповідно до пункту 8 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564, з відповідним записом в особовій картці Ф П-2ДС (розділ 8).

 

 

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                Н. Савич

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua