На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 жовтня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 04 лютого 2013 року №24


УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

04 лютого 2013  року                                                                               № 24

 

 

Про програму розвитку

культури Демидівського району

на період до 2017 року

 

Керуючись статтями 6, 22 Закону України  ,,Про місцеві державні адміністрації”, Законами України ,,Про культуру”, ,,Про бібліотеки і бібліотечну справу”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 січня 2013 року № 52 ,, Про програму розвитку культури Рівненської області на період до 2017 року”, з метою забезпечення реалізації стратегічних цілей державної політики у сфері культури району:

 

1. Схвалити програму розвитку культури Демидівського району на період до 2017 року (далі - Програма), що додається.

 

2. Відділу культури та туризму райдержадміністрації:

            2.1. Подати Програму на затвердження районній  раді в установленому порядку.

            2.2.  Щороку до 1 грудня інформувати райдержадміністрацію про стан виконання Програми.

 

3. Головному розпоряднику коштів - відділу культури та туризму райдержадміністрації, передбачати видатки для реалізації заходів Програми під час складання бюджету на відповідний рік у межах наявних фінансових ресурсів.

 

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ярош Л.Г.

 

Голова адміністрації                                                                                    В.Вінічук

 

 

 

1                                                       

                                                                                      

                                                  Додаток

                                                                                       до розпорядженням голови

                                                                          райдержадміністрації

                                                                               4 лютого 2013 року № 24

   

ПРОГРАМА

 розвитку культури Демидівського району на період до 2017 року

 

І.Загальна частина

 

В районі виконано програму розвитку культури Демидівського району  на             2008-2012 роки, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18 січня  2008 року № 20 та затверджену рішенням районної ради від 18 березня 2008 року № 205. Реалізація програми забезпечила створення сприятливих умов для   здійснення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підвищення ролі народної культури і професійного мистецтва, історико-культурної спадщини та забезпечення населення культурними послугами на сучасному рівні.

Збережена мережа закладів культури і мистецтва. Дальшого розвитку набули культурно-дозвіллєві комплекси.

          Однак за минулі роки у сфері культури накопичилися серйозні проблеми, що не знаходили належного вирішення. Через причини, переважно соціально-економічного характеру, відбулося фактичне відчуження значної кількості громадян, цілих суспільних верств від надбань вітчизняної та світової культури. Перехід до ринкової економіки створив значні труднощі як для закладів культури і мистецьких колективів, так і для споживачів культурно-мистецьких благ.

       Попри постійне зростання бюджетного фінансування  галузі культури, його обсяги залишалися недостатніми, особливо в частині видатків розвитку, породжуючи відсталість матеріально-технічної бази закладів культури, непривабливість приміщень, в яких вони розташовані, відплив професійних кадрів. В результаті багато закладів культури, особливо в селі, не можуть забезпечувати належну якість та обсяги своїх послуг, а отже – не можуть повністю задовольняти культурні потреби громадян.

Результати районних  громадських обговорень «Якою має бути бібліотека нашої громади?», що тривали впродовж березня-вересня 2012 року, свідчать, що користувачі хотіли б відвідувати більш модернізовані бібліотеки. На думку місцевої громади, бібліотеки потребують впровадження найсучасніших інформаційних технологій, наповнення фондів новою літературою та періодикою, зміцнення матеріально-технічної бази, оновлення інтер'єрів, тощо.

 

 

 

2

 

              Таким чином, проблеми, що існують у сфері культури, охоплюють економічні, соціальні, матеріально-технічні аспекти її функціонування, а також ключові елементи – фінансові та адміністративні.

       Отже, для вирішення проблем у сфері культури потрібна  цільова програма, котра б об’єднала зусилля й ресурси органів влади, бюджетні та позабюджетні кошти, дії державних та недержавних установ і організацій, спрямовані на розвиток культури, на повніше задоволення соціокультурних потреб громадян. Розроблення даної Програми обумовлене потребами і пропозиціями користувачів і передбачає покращення ресурсного забезпечення районної та сільських бібліотек, поліпшення матеріально-технічної бази.

       Зазначена Програма не буде дублювати інші діючі та розроблювані  програми у сфері культури.

    

ІІ. Мета та основні завдання

 

       Програма відповідає завданням з розвитку культури, що зазначені в Посланні Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році» та в Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

       Головною метою Програми є економічне та організаційне забезпечення реалізації стратегічних цілей державної політики у сфері культури, зокрема:

       створення належних умов для розвитку системи культурного обслуговування населення, надання  йому соціально рівних з іншими верствами населення можливостей  для задоволення культурних потреб;

       популяризація і поширення якісного і різноманітного вітчизняного культурно-мистецького продукту серед якнайширших верств суспільства;

       формування сучасного бібліотечного середовища в публічно-шкільних  бібліотеках з високим рівнем комфортності надання інформаційних послуг для всіх соціальних груп населення шляхом модернізації матеріально-технічної та ресурсної бази бібліотек;

       збереження і відтворення культурної спадщини (матеріальної та нематеріальної);

       посилення та урізноманітнення державної підтримки сучасної мистецької творчості, зокрема, концертно-гастрольної та виставкової діяльності;

       підтримка розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин, здійснення державної мовної політики, забезпечення міжконфесійного діалогу і злагоди;

       проведення обстеження будівель, обладнання та іншого майна, що використовуються закладами культури, та приведення  їх  у відповідність до потреб населення  з метою створення умов для задоволення, формування та розвитку культурних потреб та інтересів населення у вільний час.

Основними завданнями Програми є:

 

 

 

 

3

заходи, спрямовані на збереження й розвиток базової мережі закладів культури в районі, особливо  на селі, на зміцнення їх кадрової та матеріальної бази;

викорінення  з практики роботи спеціалістів закладів культури в селі на умовах неповного робочого дня;

       створення умов для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно-освітнього  обслуговування   населення;

        сприяння  збереженню нематеріальної культурної спадщини, розвитку художніх промислів, відновленню  кінообслуговування населення;      

підтримка початкової спеціалізованої  мистецької освіти, забезпечення її доступності для дітей із різних верств суспільства;

технологічна модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва, забезпечення  закладів культури, необхідним обладнанням, літературою, музичними інструментами, сценічними костюмами;

інформатизація закладів культури, створення електронних музейних каталогів, доступних через Інтернет,  інших культурологічних                           Інтернет-ресурсів;

збереження і оновлення бібліотечних фондів у відповідності з міжнародними стандартами;

реалізація принципу рівноправного доступу до інформації користувачів з особливими потребами;

впровадження сучасних дистанційних форм бібліотечно-інформаційного обслуговування (електронна доставка документів, віддалений доступ до оцифрованих фондів, електронних каталогів та баз даних бібліотек світу);

    підтримка створення енциклопедичної, довідкової, наукової, науково-популярної літератури з питань культури і мистецтва;

забезпечення проведення  ремонтно-реставраційних робіт приміщень закладів культури і мистецтва.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

         Фінансове забезпечення заходів програм здійснюється в межах коштів, передбачених в обласному  і місцевих бюджетах різних рівнів, та за рахунок інших джерел. Головний розпорядник коштів  даної Програми -  відділ культури та туризму райдержадміністрації, передбачає видатки для реалізації заходів Програми під час складання бюджету на відповідний рік у межах наявних фінансових ресурсів.

      За попередніми розрахунками для виконання передбачених Програмою заходів  з районного бюджету необхідно 331.0 тис. гривень. У тому числі за роками: 2013 рік – 17.0 тис. гривень; 2014 рік – 15.0 тис. гривень; 2015 рік: 112.0 тис. гривень; 2016 рік: 106.0 тис. гривень; 2017 рік: 81.0 тис. гривень.


                                ІV.  Очікувані результати

        Внаслідок реалізації програми розвитку культури Демидівського району на період до 2017 року буде досягнуто істотного поступу на визначених вище пріоритетних напрямах та буде забезпечено:

       поліпшення умов для розвитку культури, для задоволення духовних потреб та  забезпечення прав громадян у сфері культури;

       підвищення ролі культурної спадщини у духовному розвитку громадян, у формуванні національної свідомості;

       відродження і розвиток народного мистецтва та мистецького аматорства, культур етносів и через розвиток базової мережі закладів культури;

       розширення напрямків і форм бібліотечного обслуговування з використанням інноваційних технологій;

       ефективність використання бюджетних коштів та залучення додаткових коштів з інших джерел.

       Сформується сучасне, якісно нове бібліотечне середовище з комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, культурних і дозвіллєвих потреб жителів району;

        Відбудеться подальша інтеграція української культури у світовий культурний простір, стане ефективнішою роль культури у формуванні позитивного іміджу Демидівщини.

       Соціальний ефект реалізації Програми полягатиме у кращому задоволенні потреб громадян в культурних послугах і товарах, в повнішому забезпеченні їхніх прав, в істотному підвищенні якості дозвілля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V. Заходи з реалізації програми розвитку культури Демидівського району на період до 2017 року

 

Найменування      завдання

Найменування  заходу

Прогнозований

обсяг фінансування  з районного бюджету

 для виконання завдань

(тис. гривень)

Всього

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

 

Формування та забезпечення функціонування базової мережі закладів культури. 

                                                    Забезпечення широкого доступу до культурних надбань

1.

Модернізація матеріально-технічної бази районних  закладів культури району

 

Проведення ремонту приміщення районного Будинку культури

40.0

-

-

20.0

10.0

10.0

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на проведення ремонту приміщення школи естетичного виховання (заміна вікон)

5.0

-

-

5.0

-

-

Ремонт внутрішнього приміщення районної  бібліотеки

15.0

-

-

5.0

5.0

5.0

Придбання сучасних бібліотечних меблів та бібліотечного обладнання

15.0

-

-

5.0

5.0

5.0

2.

Забезпечення регулювання у сфері енергозбереження, впровадження енергозберігаючих технологій

Заміна вікон в школі естетичного виховання на  енергозберігаючі

15.0

-

-

15.0

-

-

Популяризація і поширення якісного і різноманітного

 вітчизняного культурно-мистецького продукту серед широких верств населення

 

3.

Підтримка розвитку професійного мистецтва

Підтримка гастрольної діяльності колективів районних установ

3.0

-

-

1.0

1.0

1.0

4.

Підтримка створення якісних і різноманітних культурно-мистецьких програм,проектів

Участь мистецьких колективів у міжнародних та всеукраїнських  фестивалях і конкурсах

4.5

-

-

1.5

1.5

1.5

5.

Популяризація культурних надбань

 

Організація і проведення культурно-мистецьких заходів місцевого значення (фестивалі, виставки, концертні програми, літературні та мистецькі конкурси)

83.0

17.0

7.0

25.0

17.0

17.0

Здійснення організаційної і творчої роботи з підготовки та проведення:

Всеукраїнського  дитячого  фестивалю патріотичної пісні ,,Наша слава козацькая не вмре, не загине!;

18.0

-

8.0

-

10.0

-

6.

Популяризація книги і читання

 

 

комплексу  заходів до Всеукраїнського дня бібліотек;

3.0

-

-

1.0

1.0

1.0

щорічного Всеукраїнського тижня дитячого читання;

3.0

-

-

1.0

1.0

1.0

районного фестивалю – конкурсу інноваційного бібліотечного досвіду ,,Бібліофест;

3.0

-

-

1.0

1.0

1.0

7.

Дослідження, збереження та відродження традиційної народної культури

Підтримка випуску, придбання  та поширення компакт-дисків з творами народної музики, народних звичаїв та  обрядів, народних пісень і мелодій, що побутують на Демидівщині, записів  творчих колективів та окремих виконавців району

6.0

-

-

2.0

2.0

2.0

Організація дослідження традиційної народної культури  Демидівщини

3.0

-

-

1.0

1.0

1.0

Презентація виставок традиційного  народного мистецтва Демидівщини на  всеукраїнських, міжнародних виставкових заходах

3.0

-

-

1.0

1.0

1.0

8.

Підтримка  початкової спеціалізованої мистецької освіти, забезпечення її доступності для дітей із різних верств суспільства

Участь в обласному Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості  ,,Об’єднаймося ж, брати мої! в номінаціях ,,образотворче мистецтво та  ,,декоративно-прикладне мистецтво;

1.5

 

 

0.5

0.5

0.5

Участь в обласному  огляді - конкурсі учнівських, вчительських творчих колективів і окремих виконавців школи естетичного виховання

3.0

-

-

1.0

1.0

1.0

Розвиток бібліотечно-інформаційного забезпечення населення

9.

Поповнення бібліотечних фондів  бібліотек району

Придбання книг

40.0

-

-

10.0

15.0

15.0

Придбання електронних видань (аудіокниги, відеофільми, підручники)

3.0

-

-

1.0

1.0

1.0

Передплата періодичних видань

34.0

-

-

10.0

12.0

12.0

10.

Організація і модернізація обслуговування користувачів, збільшення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг

Придбання, оновлення електронного обладнання, реконструкція сайтів та оплата Інтернет – послуг

15.0

-

-

5.0

5.0

5.0

Запровадження спеціального програмного забезпечення ,,Автоматизована бібліотечно- інформаційна система ІРБІС”

15.0

-

-

-

15.0

-

 

 

 

331.0

17.0

15.0

112.0

106.0

81.0

 

Заступник голови райдержадміністрації                                    

 

                                            Н.Савич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua