На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації від 04 січня 2013 року № 4


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

 04 січня  2013  року                                                                                            № 4

 

 

Про програму розвитку

фізичної культури і спорту

в Демидівському районі на 2013 рік

 

Відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 „Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2012 року № 722 «Про програму розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на 2013 рік», та з метою створення умов для реалізації в районі державної політики у сфері зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, задоволення потреб у поліпшенні здоров'я, фізичному та духовному розвитку:

 

1. Схвалити програму розвитку фізичної культури і спорту в Демидівському районі на 2013 рік (далі - Програма), що додається.

 

2. Відділу з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації подати Програму на затвердження  районній раді в установленому порядку.

 

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесені змін до районного бюджету на 2013 рік передбачати кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

 

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, сільським та селищному головам:

4.1. забезпечити виконання заходів Програми;

4.2. інформувати про хід виконання Програми до 25 листопада 2013 року відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

 

 

5. Відділу з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми подати райдержадміністрації до 05 грудня 2013 року.

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ярош Л.Г.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                   В. Вінічук

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

04 січня 2013 року  №  4

 

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в Демидівському районі

на 2013 рік

 

І. Стан та проблеми реалізації державної політики

у сфері фізичної культури і спорту

 

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в районі певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в районі. Зокрема, активізується спортивний рух, зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивних клубів різних форм власності, збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Особливе занепокоєння викликає погіршення стану здоров'я дітей та підлітків. Як і раніше, значна кількість з-поміж них має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. Різко прогресують хронічні ревматичні хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо.

Існуюча система спорту в районі також має ряд проблем. Найістотніша  з-поміж них – це низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі збірних команд району в обласних спортивних заходах. Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд як для потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб масового спорту.

Основними проблемами у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту є недостатня кількість кваліфікованих кадрів з фізкультурно-спортивної роботи та низький рівень престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.

У сфері фізичної культури і спорту повільно впроваджуються у практику роботи передові технології, досягнення спортивної науки та спортивної медицини. Відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації.

 

II. Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування в районі національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

- забезпечити об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зацікавлених громадських та приватних організацій, широких верств населення;

- сформувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

- удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;

- удосконалити систему формування та підготовки збірних команд району з видів спорту;

- сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;

- забезпечити будівництво за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування спортивних споруд, належне їх обладнання та використання;

- удосконалити економічні засади сфери фізичної культури і спорту, запровадити ефективні моделі нормативно-правового, кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового, медичного та інформаційного забезпечення.

 

ІІІ. Напрями виконання Програми

 

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:

- фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої та професійно-технічної освіти;

- спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- масовий спорт серед сільського населення;

- виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;

- фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.

2.       Розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського та неолімпійського спорту:

- дитячо-юнацький спорт;

- спорт вищих досягнень;

- спорт ветеранів.

3.       Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;

- фінансове забезпечення;

- наукове забезпечення;

- медичне забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення.

 

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, вітчизняних та іноземних інвесторів, власні кошти громадян України.

Районна державна адміністрація передбачає кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- формування національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль заінтересованих державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення;

- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

- збільшення на 50 відсотків кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі в обласних та всеукраїнських змаганнях;

- підвищення престижності відповідних професій та удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень.

 

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми

 

Управління та контроль за виконанням Програми покладається на районну державну адміністрацію, сільські та селищні голови.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, сільські та селищні голови, інші виконавці Програми до 25 листопада 2013 року подають у відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації звіт про виконання Програми.

 

VII. Заходи щодо реалізації Програми

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

 

Фізичне виховання у закладах дошкільної та загальноосвітньої освіти

 

1. Створити організаційні, кадрові, матеріально-технічні та фінансові умови для оздоровчої рухової активності дітей та молоді не менше 5 – 6 годин на тиждень, забезпечувати проведення у закладах дошкільної, загальноосвітньої та професійно-технічної освіти регулярних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів.

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації, сільські та селищні голови, ВПУ-25

Протягом року

 

2. Забезпечити створення та функціонування спортивних клубів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

Відділ освіти райдержадміністрації, сільські та селищні голови, ВПУ-25

Протягом року

 

3. Забезпечити проведення на високому організаційному рівні районної спартакіади школярів.

Відділ освіти райдержадміністрації

Протягом року

 

Спорт для всіх за місцем проживання та у місцях

масового відпочинку населення

 

4. Забезпечити проведення моніторингу рівня охоплення населення району масовим спортом.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

5. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів щодо активного дозвілля населення району, зокрема  змагання спортивної гри “Сімейні перегони”.

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації, сільські та селищні голови

Протягом року

 

6. Впровадити критерії оцінки ефективності роботи виконавчих комітетів сільських та селищної рад щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи, зокрема розвитку спорту для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації

Протягом року

 

7. Провести районну спартакіаду допризовної молоді та забезпечити участь команди району в обласній Спартакіаді допризовної молоді.

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації

Протягом року

 

Масовий спорт серед усіх верств сільського населення

 

8. Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів різних форм власності на території усіх сільських та селищної рад району.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

9. Забезпечити функціонування в усіх сільських населених пунктах спортивних споруд згідно з нормативними документами, не допустити їх ліквідації, перепрофілювання.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

10. Створити умови для використання фізкультурно-спортивних споруд загальноосвітніх шкіл в позаурочний час для потреб сільської молоді.

Відділ освіти райдержадміністрації, сільські та селищні голови

Протягом року

 

11. Забезпечити проведення районного конкурсу "Краще спортивне село".

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації

Протягом року

 

12. Забезпечити участь збірних команд усіх сільських і селищної рад у районних змаганнях з різних видів спорту.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

13. Забезпечити постійне висвітлення в засобах масової інформації спортивно-масових заходів за участю жителів села.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

Виробнича фізична культура та масовий спорт

за місцем роботи громадян

 

14. Забезпечити проведення районних, галузевих (в тому числі спартакіади держслужбовців та депутатів), а також міжгалузевих спартакiад, змагань у трудових колективах та участь у відповідних обласних заходах.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів

 

15. Забезпечити проведення спортивно-масових заходів для інвалідів-спортсменів району та участь їх в офіційних обласних спортивно-масових заходах.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, фізкультурно-спортивний клуб інвалідів «Ти не один»

Протягом року

 

16. Забезпечити безоплатне надання спортивних споруд для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-реабілітаційної роботи з інвалідами, обладнавши їх спеціальними пристосуваннями для занять.

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації, сільські та селищні голови

Протягом року

 

Розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського та

неолімпійського спорту

 

Дитячо-юнацький спорт

 

17. Забезпечити впровадження нових механізмів охоплення усіх дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту, в тому числі забезпечити проведення в районі заходів у рамках Олімпійського дня, Олімпійського уроку, Олімпійського тижня.

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації

Протягом року

 

18. Продовжити практику проведення на всіх рівнях спортивних змагань серед вихованців дошкільних закладів, у тому числі змагань “Веселі старти”.

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації, сільські та селищні голови

Протягом року

 

19. Забезпечити на базі КП «Дитячий санаторій «Хрінники» спеціалізовані зміни для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл району з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул.

Відділ з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

20. Здійснювати моніторинг діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та вживати заходів щодо підвищення її ефективності, зміцнення матеріально-технічної бази.

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації

Протягом року

 

21. Провести районну спартакіаду школярів, спартакіаду учнів ВПУ-25, змагання “Хто ти, майбутній олімпієць?”, “Повір у себе” та забезпечити гідне представництво у відповідних обласних змаганнях.

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації, ВПУ-25

Протягом року

 

22. Забезпечити діяльність Демидівської дитячо-юнацької спортивної школи та наповнення її тренерськими кадрами згідно із нормативними документами.

Відділ освіти райдержадміністрації.

Протягом року

 

23. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою та спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські та селищні голови

Протягом року

 

Спорт вищих досягнень

 

24. Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів та команд району з метою підготовки до чемпіонатів і кубків області та їх участь у цих змаганнях.

Відділи з питань фізичної культури та спорту, освіти райдержадміністрації, сільські та селищні голови, Демидівська районна федерація футболу (за згодою)

Протягом року

 

Спорт ветеранів

 

25. Передбачити спортивно-масові заходи для ветеранів та забезпечити участь команд району у відповідних обласних змаганнях.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови, Демидівська районна федерація футболу (за згодою)

Протягом року

 

Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

 

Кадрове забезпечення

 

26. Проводити короткострокові семінари-навчання з обміну досвідом тренерів з видів спорту, фахівців галузі.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови

Протягом року

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

27. Забезпечити введення даних про спортивні споруди району до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

28. Створювати на діючих спортивних спорудах реабілітаційно-відновлювальні центри, тренажерні зали, консультативні пункти.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

29. Забезпечувати провідних спортсменів району необхідним для здійснення повноцінного тренувального процесу обладнанням та інвентарем.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

30. Забезпечити придбання спортивного інвентарю та обладнання для належного здійснення навчального процесу з фізичної культури і спорту у всіх навчальних закладах району та в Демидівській дитячо-юнацькій спортивній школі.

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів.

Протягом року

 

31. Здійснити поточний та капітальний ремонти спортивних споруд району незалежно від форм власності, що потребують його згідно з технічним станом або нормативними документами.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

32. Не допускати перепрофілювання чи припинення діяльності фізкультурно-спортивних споруд.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

Фінансове забезпечення

 

33. Продовжити практику фінансування витрат на спортивні заходи з видів спорту.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови

Протягом року

 

34. Передбачати в районному бюджеті кошти на забезпечення спортивним інвентарем і обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл району.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

35. Передбачати в бюджетах видатки на виконання цієї Програми в межах планового фінансування сфери фізичної культури та спорту.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови 

Протягом року

 

Наукове забезпечення

 

36. Забезпечувати участь провідних тренерів, спортсменів, фахівців в обласних нарадах, семінарах, засіданнях федерацій тощо з проблем та перспектив розвитку фізичної культури і спорту.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

Медичне забезпечення

 

37. Сприяти забезпеченню сфери фізичної культури і спорту лікарями із спортивної медицини відповідно до визначених нормативів, забезпечити удосконалення системи підготовки, атестації та підвищення кваліфікації цих лікарів.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

Протягом року

 

38. Здійснити організаційні заходи щодо забезпечення належного лікарського контролю за станом здоров’я вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та провідних спортсменів району.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, сільські та селищні голови   

Протягом року

 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

 

39. Забезпечувати висвітлення спортивних подій у засобах масової інформації, в тому числі за участю спортсменів-інвалідів, пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного та реабілітаційного руху серед інвалідів.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

40. Інформувати населення району про хід виконання цієї Програми через засоби масової інформації.

Відділ з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільські та селищні голови Протягом року

 

 

 

 

Заступник голови адміністрації                                                Н. Савич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua