На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації від 2 січня 2013 року №3


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

 

 

  2 січня  2013  року                                                                                                      №3

 

 

 Про програму розвитку

 малого   і середнього підприємництва

 в Демидівському

 районі на 2013-2014 роки

 

             Відповідно до Законів України „Про  місцеві державні адміністрації”, „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року №1724-р „Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”,  середньострокового плану реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Демидівського району  на період до 2015 року „Західна брама” схваленого розпорядженням голови райдержадміністрації від 4 травня 2011 №110 та керуючись нормативно-правовими актами  Кабінету Міністрів України з питань підприємницької діяльності, розпорядження голови облдержадміністрації від 4 грудня 2012 № 702   „Про програму розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2013-2014 роки”, з метою забезпечення в районі сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва та використання його потенціалу для вирішення соціально-економічних проблем району:

 

         1.   Схвалити програму розвитку малого підприємництва  в Демидівському районі на 2013-2014 роки (далі - Програма), що додається.

      2. Відділу економіки райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

     3.  Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сільським та селищному головам:

 

-    забезпечити виконання заходів Програми;

-         щоквартально  до  5  числа  наступного  за  звітним періодом,  інформувати

райдержадміністрацію про хід виконання заходів Програми.

       4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Гусаревича М.А.

 

 

 

 

 

 

 Голова    адміністрації                                                         В. Вінічук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток

                                                                                          до розпорядження голови

                                                                                          райдержадміністрації                                          

                  02 січня 2013 року № 3

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва в Демидівському

районі на  2013-2014 роки

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

  програми розвитку малого і середнього підприємництва

в Демидівському районі  на 2013 – 2014 роки

 

 

1.

Загальна характеристика регіону:

Площа території ( км2) – 377.4

Кількість населення станом на 01.12.2012 (тис.осіб)– 14.8

Специфіка – у загальному обсязі матеріального виробництва району провідне місце займають сільське господарство і промисловість

Відсоток безробітних  до всього працездатного населення (за методикою Міжнародної  організації праці) станом на 01.12.2012 (відсоток) – 4.4

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного нормативного акта)

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Демидівського району  на 2013 – 2014 роки.

Затверджена  ___________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

3.

Головний розробник Програми

Співрозробники

Відділ  економіки районної державної адміністрації

 

 

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Органи місцевого самоврядування району.

 

4.

Мета

 

 

 

Перелік пріоритетних завдань Програми

Комплексне вирішення питань розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва в районі, залучення його потенціалу до розв’язання соціально-економічних проблем району.

- „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”; виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року №1724-р „Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”,  середньострокового плану реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Демидівського району  на період до 2015 року „Західна брама” схваленого розпорядженням голови райдержадміністрації від 4 травня 2011 №110;

-           поширення в районі позитивного досвіду розвитку малого і середнього підприємництва в Україні та за кордоном;

-           залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району (врегулювання проблеми зайнятості; впровадження інноваційних технологій та сучасних форм виробництва і реалізації продукції; енергоресурсозбереження, комплексне використання місцевих сировинних ресурсів;

-           підвищення конкурентоспроможності продукції суб’єктів малого підприємництва в районі

-            активізація інвестиційної діяльності суб’єктів малого  і середньго підприємництва;

-           активізація виставково-ярмаркової діяльності, сприяння розвитку експортного потенціалу малого підприємництва району;

- удосконалення інфраструктури з підтримки підприємництва.


5.      

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані результати

 

2013

рік

2014 рік

 

 

1. Кількість діючих малих підприємств/ кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць)

32

 

22

33

 

       23

34

 

24

 

 

2.Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах (осіб)

 

308

 

327

 

356

 

 

3. Кількість зареєстрованих Демидівським відділенням Млинівської міжрайонної  державної податкової інспекції підприємців – фізичних осіб

396

405

425

 

 

4.Кількість фермерських господарств (одиниць)

кількість фермерських угідь (тис. га)

 

33

13.1

34

14.5

35

15.8

 

 

5.Частка обсягу реалізованої продукції(робіт,послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції(робіт,послуг)(відс.)

99

99

99

 

 

6.Надходження  до всіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів  малого підприємництва (тис.грн.)

1955

2150

2410

 

 

7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць):

 

 

 

 

 

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

фонди підтримки підприємництва

-

-

-

 

 

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

-

 

 

біржі (діючі)

-

-

-

 

 

інформаційно-консультативні установи

-

-

-

 

 

регіональні та місцеві галузеві ради підприємців

1

1

1

 

 

страхові компанії (з філіями та відділеннями)

2

2

2

 

 

-       аудиторські фірми (з філіями)

-

-

-

 

 

 8.Кількість створених суб’єктами малого підприємництва нових робочих місць (осіб)

212

215

220

 

6.      

Терміни і етапи реалізації Програми

2013 – 2014 роки

(постійно, щокварталу)

 

 


7.

Перелік  цільових проектів і підпрограм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавці

Підпрограми:

-     впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності;

-     ресурсне, інформаційне та навчально-методичне забезпечення;

-     формування та вдосконалення інфраструктури підтримки малого  та середнього підприємництва;

-     фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

Виконавці:

структурні підрозділи райдержадміністрації, сільські та селищний голови,  відділ Держземагенства у Демидівському районі,  районний центр зайнятості, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації.

 

8.

Об’єми цільових коштів районного бюджету, що необхідні для фінансування заходів

2013  рік –       6.6 тис.грн.

2014  рік –       -

 

9.

Основні джерела фінансування

Місцеві бюджети, власні кошти виконавців.

 

10

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює відділ економіки райдержадміністрації.

Щокварталу інформація надається  в головне управління економіки та інвестиційної політики Рівненської облдержадміністрації.

Відповідно до плану роботи районної ради хід виконання Програми розглядається на  сесіях районної ради та на засіданнях її постійних комісій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                        Загальна частина

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в  районі на
2013 – 2014 роки розроблена відповідно до Законів України  „Про  місцеві державні адміністрації”, „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року №1724-р „Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”,  середньострокового плану реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Демидівського району  на період до 2015 року „Західна брама” схваленого розпорядженням голови райдержадміністрації від 4 травня 2011 №110, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, розпорядження голови облдержадміністрації від 4 грудня 2012 № 702   „Про програму розвитку малого та середнього підприємництва в Рівненській області на 2013-2014 роки” та на  основі методичних рекомендацій, затверджених Державною службою  України з питань регуляторної політики та підприємництва, а також координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації, пропозицій  відділів та управлінь райдержадміністрації,  сільських та селищної рад, структурних підрозділів райдержадміністрації,  громадського об’єднання підприємців.

 

 Стан розвитку малого підприємництва в районі

 

Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та середнього бізнесу є одним із пріоритетних завдань роботи органів виконавчої влади району.

Завдяки реалізації районної програми розвитку підприємництва забезпечено позитивну динаміку показників діяльності  суб’єктів малого підприємництва  та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

Кількість малих підприємств залишилась на рівні  2011 року  і станом на 01.01.2013 становила 32  одиниць з чисельністю працюючих 308 осіб.

За основними видами економічної діяльності найбільше малих підприємств працює  у сільському господарстві, роздрібній торгівлі, промисловості, будівництві .

Всього в малому бізнесі офіційно задіяно понад 1000 осіб, тобто майже чверть всіх зайнятих в районі, а питома вага малого підприємництва в структурі надходжень до малого підприємництва становить близько 19 відсотків. За 2012 рік надходження до Зведеного бюджету району від діяльності суб’єктів малого підприємництва надійшло 1955 тис.грн., що на 7 відсотків  більше 2011 року.

У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення кількість малих підприємств в районі зросла з 21 одиниці у 2011 році до 22 одиниць у 2010 році.

Станом на 01.01.2013 кількість фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності становила 396 осіб, що на 9 осіб, або на 6 відсотків  більше минулого року.

               У 2012 році обсяги продукції (робіт, послуг), реалізованої малими підприємствами району, становили 99 відсотків  від загальних обсягів реалізації району.

    За рахунок використання потенціалу малого і середнього бізнесу вирішено проблему торговельного обслуговування, навіть у найбільш віддалених населених пунктах.

         Суб’єкти малого підприємництва активно освоюють сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології, що сприяє входженню Демидівщини в державний  інформаційний простір.

 В районі  створений єдиний реєстраційний та дозвільний центри для суб'єктів підприємницької діяльності.

       Забезпечено належне організаційне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення центру  видачі документів дозвільного характеру.  За 12 місяців 2012 року  адміністратором дозвільного  центру  надано 80 консультацій  та для суб’єктів господарювання видано 80 документів дозвільного  характеру

        Забезпечується зростання обсягів обороту роздрібної торгівлі. За 9 місяців 2012 року товарооборот виконано на 101відсоток.

Створено  району робочу групу з перегляду регуляторних актів.

За 9 місяців 2012 року переглянуто 172 розпорядження голови райдержадміністрації. Регуляторні акти протягом 2012 року не приймалися.

За підтримки райдержадміністрації організовуються навчальні семінари для підприємців із залученням провідних фахівців та установ області.

Структурними підрозділами райдержадміністрації надається допомога підприємцям в розробленні бізнес-планів для зайняття підприємницькою діяльністю.

В районі забезпечено безперешкодний викуп земель несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності.

       Проведено роботи по розмежуванню земель державної та комунальної власності на території Вовковиївської  та Хрінницької сільських рад. 

      У зв’язку із обмеженими коштами в бюджетах місцевих рад та районної ради на 2012 рік, роботи по встановленню меж населених пунктів та закріплення на місцевості меж адміністративно територіальних утворень не проводились.

      На території Демидівського району  проведено добір 16-ти земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду шляхом проведення земельних аукціонів.

     В  2012 році в районі підготовлені інвестиційні проекти та подані  для участі у різних конкурсах, більшість із них проекти та програми місцевого самоврядування.

        Інформація про район, та її інноваційно-інвестиційний потенціал  розміщений на web-сайті райдержадміністрації.

 Станом на 01.01.2013 в оренді  агроформувань усіх форм власності  знаходиться 11427 га сільськогосподарських угідь, 11181 га ріллі згідно договорів оренди землі.    Одержали свої  земельні частки (паї)  та господарюють одноосібно 2045 громадян. В їх обробітку 5502,5 га  сільськогосподарських угідь, в тому числі  5475,3  га ріллі.

Вживаються заходи щодо використання потенціалу малого підприємництва для вирішення проблем зайнятості.

Важливе місце в роботі райдержадміністрації та її служб посідає вирішення питань соціального захисту населення. Одним із основних напрямків їх вирішення є збереження діючих та створених робочих місць, з метою забезпечення можливості працездатних громадян району заробити на гідне життя власною працею. Варто зауважити, що проблема безробіття, серед населення району постійно перебуває на контролі органів місцевої влади.

         Станом на 1 грудня 2012 року у стані пошуку роботи перебувало 920 жителів району, в тому числі 325 чоловік мали статус безробітного. З початку року районним центром зайнятості вдалося працевлаштувати 365 чоловік. 12 жителів району отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

За січень – листопад  2012 року 197 безробітних підвищили свій професійний рівень, а  18 безробітних завершили навчання за професіями, спрямованими на зайняття індивідуальною трудовою діяльністю та самозайнятість.

Упродовж  січня-грудня  2012 року було проведено  інформаційні семінари «Як розпочати свій бізнес?», «Від бізнес-ідеї до власної справи»,  «Ефективне ведення сільського господарства»

Проведено 24 інформаційні семінари з орієнтації на підприємництво та самозайнятість, які відвідали 209 осіб.

   Для забезпечення узгоджених дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва та їх громадських об’єднань щодо реалізації в районі державної політики у сфері підприємництва функціонує районна координаційна рада з питань розвитку підприємництва та місцева галузева рада підприємців.  Упродовж січня - листопада 2012 року було проведено 4 засідання координаційної ради та 2 засідання місцевої галузевої ради.

 

 

 

 

 

 

 Головна мета районної програми розвитку малого і середнтого підприємництва в Демидівському районі на 2013 – 2014 роки

 

Головною метою Програми є комплексна підтримка розвитку малого  і середнього підприємництва та підвищення ефективності використання його потенціалу для вирішення найбільш актуальних проблем району.

Заходи Програми спрямовані на:

забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності;

створення сприятливих умов для організації та ведення власної справи;

сприяння розвитку підприємництва шляхом надання суб¢єктам малого підприємництва необхідної організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки.

 

                    

 

                   Основні напрями та завдання розвитку малого  і середнього

підприємництва на 2013 – 2014 роки

 

Узгодження цілей і практичних дій місцевих органів виконавчої влади та суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо реалізації державної політики у сфері підприємництва, а також активізації підприємницької діяльності у пріоритетних для району напрямах;

забезпечення дотримання вимог Законів України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” та відповідних урядових постанов із зазначених питань;

залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району (врегулювання проблеми зайнятості; впровадження інноваційних технологій та сучасних форм виробництва і реалізації продукції; енергоресурсозбереження, комплексне використання місцевих сировинних ресурсів);

забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної, фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

створення сприятливих умов для суб’єктів малого підприємництва на ринку фінансово-кредитних ресурсів;

активізація інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва;

підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема, селянських (фермерських) господарств;

удосконалення форм та механізмів виробничої кооперації між великими та малими підприємствами;

розвиток експортного потенціалу малого підприємництва району;

удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого і середнього підприємництва;

забезпечення співпраці  владних  структур з  громадськими обєднаннями підприємців;

підвищення ефективності роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації;

розвиток та підвищення ефективності інфраструктури підтримки малого  і середнього підприємництва.

                                 

                                        Очікувані результати

Завдяки реалізації заходів програми:

кількість малих підприємств в районі  збільшиться на
3 відсотки, фізичних осіб – підприємців – на 3 відсотки;

середньорічна чисельність зайнятих у малому підприємництві зросте на 6 відсотків, у тому числі працівників малих підприємств – на 2,5 відсотка, працюючих у фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності – на  2,9 відсотка;

надходження до всіх рівнів бюджетів від діяльності малого підприємництва району  збільшаться на 9,1 відсоток;

підвищиться конкурентоспроможність продукції суб‘єктів малого підприємництва, розширяться ринки збуту цієї продукції, відбудеться системна та поступова реорганізація малого підприємництва у зв’язку з введенням в дію  Податкового кодексу України;

активізується інвестиційна діяльність, зростуть обсяги фінансування малого підприємництва за рахунок вітчизняних та міжнародних  фінансово-кредитних установ та коштів місцевих бюджетів;

збільшиться кількість об’єктів інфраструктури з підтримки малого підприємництва, а також підвищиться ефективність роботи зазначених структур.

                                Управління реалізацією програми

 

 

Координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, взаємодію з громадськими об'єднаннями підприємців,  навчальними закладами району щодо виконання заходів Програми здійснює Демидівська районна державна адмiнiстрацiя.

Райдержадмiнiстрацiя визначає першочерговість виконання заходiв з урахуванням пріоритетних напрямів Програми, наявності фінансових та інших ресурсів. Аналіз та поточний контроль ходу виконання Програми здійснює відділ економіки райдержадміністрації. Хід реалізації програми періодично розглядатиметься на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.

Щокварталу аналiз виконання заходiв надається в головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації.

Відповідно до плану роботи районної ради хід виконання Програми розглядається на сесіях ради та засіданнях її постійних комісій.

 


 

Заходи, спрямовані на реалізацію програми розвитку малого і середнього підприємництва

в Демидівському районі на 2013-2014 роки

 

     Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

 

   Мета:

   Усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.

   Проведення ефективного аналізу регуляторних актів.

   Оприлюднення та публічне обговорення проектів регуляторних актів за участю представників громадськості.

    Забезпечення рівноправності діяльності підприємствам усіх форм власності.

  Спрощення і прискорення реєстраційної та дозвільної процедур.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість, тис.грн.

2013

рік

2014

 рік

2013

рік

2014

рік

1.       

Забезпечення дотримання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” розпорядження Кабінету Міністрів України „Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”

Розроблення та оприлюднення у засобах масової інформації та на веб-сторінці райдержадміністрації щорічних планів підготовки проектів регуляторних актів

Відділ економіки райдержадміні

страції

До
25

грудня

До

25

грудня

Власні кошти

виконавців

 

 

 

 

 

1.1

 

Оприлюднення проектів регуляторних актів відповідно до встановленого порядку

Розробники проектів регуляторних актів, відділ економіки
райдержадмін

страції

постійно

постійно

Власні кошти

виконав

ців

 

 

2.

Забезпечення дотримання вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

Належне організаційне, кадрове,  фінансове, матеріально-технічне забезпечення  центру  з видачі документів  дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

  Адміністратор дозвільного центру апарату райдержадміні

страції

Постійно

Постійно

Район

ний

бюджет

6.6

-

Забезпечення видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності відповідно до чинного законодавства

Адміністратор дозвільного центру апарату райдержадміні

страції

Постійно

Постійно

 

 

 

Ведення Реєстру видачі документів дозвільного характеру

Адміністратор дозвільного центру апарату райдержадміні

страції

Постійно

Постійно

Власні кошти виконавців

 

 

3.

Забезпечення дотримання вимог Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

Належне організаційне, кадрове,  фінансове, матеріально-технічне забезпечення  реєстраційних центрів

Державний реєстратор  апарату райдержажміні

страції

Постійно

Постійно

Власні кошти виконавців

 

 

3.1.

 

Забезпечення створення
та функціонування  центру з надання адміністративних послуг
в районі

 Заступник голови райдержадміністрації Є Багній

Створення

до 01 липня 2013 року

Протягом року

Район

ний бюджет

 

 

 

Очікуваний результат:

 

забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики;

спрощення та прискорення реєстраційно-дозвільних процедур;

посилення відповідальності керівників місцевих органів виконавчої влади за розвиток малого підприємництва в районі;

забезпечення сприятливих умов для започаткування та ведення власної справи.

 

 

 

 

 

 

                                                           Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Мета:

1.Спрощення доступу суб’єктів  малого підприємництва до кредитних та інвестиційних ресурсів.

2.Впровадження сучасних форм фінансової підтримки малого бізнесу.

 

 

№ пор.

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяг

фінансування

з районного бюджету, тис.грн.

2013

рік

2014

 рік

2013

рік

2014

рік

1.

Забезпечення фінансової підтримки розвитку малого підприємництва місцевими органами виконавчої влади

Сприяння участі суб’єктів малого підприємництва району у торгах (тендерах), які проводяться розпорядниками бюджетних коштів району

Відділ економіки райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації – розпорядники бюджетних коштів

Постійно

Постій

но

Державний, місцеві бюд

жети

 

 

 

 

 Очікуваний результат:

удосконалення  механізмів та спрощення доступу суб’єктів  малого підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів;

забезпечення в районі сприятливого інвестиційного клімату.


 

 

                                                        Ресурсне  та інфомаційне забезпечення

 

Мета:

1.               Сприяння отримання суб’єктами підприємницької діяльності незадіяних виробничих площ, об’єктів незавершеного будівництва, невстановленого обладнання.

2.               Забезпечення розвитку земельного ринку та сприяння безперешкодному доступу суб’єктів малого підприємництва до отримання земельних ділянок для ведення господарської діяльності.

3.               Впровадження сучасних форм виробничої кооперації суб’єктів малого підприємництва з метою підвищення конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва, забезпечення їх стабільними ринками збуту, поліпшення умов постачання матеріалами та комплектуючими, здійснення скоординованої маркетингової та цінової політики.

4.               Організація підготовки та перепідготовки управлінських кадрів малого підприємництва для роботи в умовах сучасної ринкової економіки та навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю.

 

 

 

 


 


№ пор.

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансу

вання

Обсяги фінансува

ння з районного бюджету, тис.грн.

2013

рік

2014

рік

2013 рік

2014

рік

1.

Забезпечення суб’єктів малого підприємництва вільними земельними ділянками та приміщеннями, обладнанням, що не використовуються

Надання суб’єктам підприємницької діяльності виробничих площ, що не використовуються, об’єктів незавершеного будівництва, незадіяного обладнання та   постійне оновлення бази даних про наявність зазначених основних фондів та доведення зазначеної інформації до відома підприємців.

Проведення моніторингу ефективності використання приміщень та обладнання, наданого підприємцям в оренду

Відділ  Держземагенства в            Демидівському районі,   управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального  господарства   райдержадміністрації, сільські та селищний голови

Постій

но

Постій

но

Власні кошти виконав

ців

 

 

 

Постійне оновлення
бази даних
про наявність зазначених основних фондів
та доведення вказаної інформації до відома підприємців.

Проведення моніторингу ефективності використання приміщень та обладнання, наданого підприємцям
в оренду

Відділ  Держземагенства в            Демидівському районі,   управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального  господарства   райдержадміністрації, сільські та селищний голови

 

 

 

 

 

Організація аукціонного продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення суб'єктам малого підприємництва

Відділ  Держземагенства в            Демидівському районі

Постій

но

Постій

но

Власні кошти виконав

ців

 

 

 

2.

 

 

Підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема, селянських (фермерських) господарств

Забезпечення відповідно до чинного законодавства безперешкодної передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності

Відділ  Держземагенства в            Демидівському районі, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Постій

но

Постій

но

Власні кошти виконав

ців

 

 

 

Сприяння розвитку районної сільськогосподарської дорадчої служби

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Постій

но

Постій

но

Власні кошти виконав

ців

 

 

 

3.

Розвиток матеріально-технічної бази ринків, створення належних умов торгівлі

Створення і облаштування сучасних торговельно-сервісних комплексів на базі існуючих ринків з плануванням необхідної кількості місць на них для безпосередніх виробників району

Відділ розвитку інфраструктури, торгівлі та побутового обслуговування населення райдержадміністрації

Протя

гом року

Протя

гом року

Місцеві бюджети

 

 

 

4.

Вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого і середнього підприємництва

Проведення навчання та перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва із залученням вищих навчальних закладів, центрів підвищення кваліфікації працівників району, інших спеціалізованих установ

Районний центр зайнятості

Постій

но

Постій

но

 

 

 

 

 

5.

Зниження рівня безробіття в районі за рахунок сприяння реалізації підприємницької ініціативи

Навчання безробітних та соціально незахищених  категорій населення (жінок, молоді, інвалідів) за професіями, спрямованими на підприємницьку діяльність та самозайнятість

Районний центр зайнятості

Постій

но

Постій

но

Фонд загально-обов’язко

вого державного соціаль-

ного страхування України на випадок безробі

ття

 

 

 

 

 

 

Очікуваний результат:

покращення матеріально – технічної бази суб’єктів малого підприємництва;

підвищення конкурентоспроможності суб’єктів  малого бізнесу району;

зниження рівня безробіття та підвищення кваліфікації робітників, зайнятих у малому підприємництві.

           

 Інформаційне та консультативно-методичне забезпечення

 

Мета:

1.               Розширення можливостей оперативного отримання підприємцями ділової інформації з використанням сучасних інформаційних та телекомунікаційних мереж.

2.               Забезпечення участі підприємців у виставково-ярмаркових заходах, обласних конференціях, семінарах, нарадах з актуальних питань ведення господарської діяльності, впровадження інноваційних ідей та високих технологій.

 

№ пор.

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансува-ння

Обсяг фінансування з районного бюджету, тис.грн.

2013

рік

2014

рік

2013 рік

2014 рік

1.       

Поширення в районі позитивного досвіду розвитку малого підприємництва

Проведення нарад, засідань за круглим столом, прес-конференцій, громадських слухань з питань розвитку малого підприємництва

Відділи економіки, розвитку інфраструктури, торгівлі та побутового обслуговування населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Постій-но

Постій-но

Власні кошти виконав

ців

 

 

 

 

Проведення урочистостей з нагоди Дня підприємця

Відділи економіки, розвитку інфраструктури, торгівлі та побутового обслуговування населення райдержадміністрації

Вере-сень 2013 року

Вере-сень 2014 року

Власні кошти виконав

ців

 

 

 

Очікуваний результат:

суттєве підвищення інформованості суб’єктів малого підприємництва з актуальних питань ведення господарської діяльності району;

розширення ринків збуту продукції малих підприємств району.

     

                                   Формування  інфраструктури  підтримки  підприємництва

 

Мета:

Упорядкування діяльності існуючих об’єктів інфраструктури з підтримки підприємництва та координація процесів утворення і розвитку нових установ.

          Залучення громадських об’єднань підприємців до підготовки програм, проектів, управлінських рішень органів місцевої влади з питань розвитку підприємництва.

          Розвиток мережі громадських об’єднань підприємців та удосконалення форм їх діяльності.

№ пор.

 

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансува
ння

Обсяг фінансування з районного бюджету, тис.грн.

2013

рік

2014

рік

2013

рік

2014

рік

1.

Підвищення ефективності роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації

Обговорення проектів нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку підприємництва.

Постійний розгляд виконання заходів  програми розвитку малого підприємництва в Демидівському районі

та питань з реалізації державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Відділ економіки райдержадміністрації

Постій-но

Постій-но

 

 

 

 

 

Висвітлення діяльності координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації на веб-сторінці райдержадміністрації та в місцевих засобах масової інформації

Відділ економіки

райдержадміністрації

Постій-но

Постій-но

 

 

 

Очікуваний результат:підвищення ефективності роботи громадських об’єднань підприємців;

удосконалення взаємодії владних та підприємницьких структур.

 

Загальна вартість програми за джерелами фінансування та роками:

 

 

 

 

 

 

Всього

6.6

 

В тому числі:

 

 

обласний бюджет

   -

    -

місцевий бюджет

  6.6

-

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                                                 

Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua