На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 жовтня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Розпорядження голови райдержадміністрації від 26 грудня 2012 року №230


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

26 грудня    2012   року                                                                                  №230

 

Про районну програму сприяння

розвитку громадянського суспільства

«Західна брама: співпраця влади та

громадськості на 2013-2015 роки»

 

         Відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указів Президента України від 31 липня 2004 року № 854/2004 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від 24 березня 2012 року № 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації», постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади», від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»; розпоряджень Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 року № 759-р «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації», від 29 вересня 2010 року № 1912-р «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади», від 18 липня 2012 року  № 514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», розпорядження голови облдержадміністрації від 30 листопада 2012 року №687 «Про обласну  програму сприяння розвитку громадянського суспільства «Західна брама: співпраця влади та громадськості на 2013-2015 роки»:

 1. Схвалити районну програму сприяння розвитку громадянського суспільства «Західна брама: співпраця влади та громадськості» на 2013 – 2015 роки (далі – Програма), що додається.

 2.  Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації:

2.1. Подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Виконавцям про хід виконання Програми інформувати  райдержадміністрацію щороку до 1 грудня.

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Ярош Л.Г

 

        

   Голова адміністрації                                                                     В.Вінічук

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

голови райдержадміністрації

26 грудня 2012 року № 230

 

Районна програма

сприяння розвитку громадянського суспільства

«Західна брама: співпраця влади та громадськості» на 2013 2015 роки

 

Загальні положення

У Програмі основні поняття вживаються у такому значенні:

Громадянське суспільство – це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними, бізнесовими та сімейними взаємозв’язками й діями, в якому індивіди об’єднуються на добровільних засадах для задоволення спільних інтересів; це сфера добровільних колективних дій задля спільних інтересів, цілей і цінностей.

Інститути громадянського суспільства (далі – ІГС) – це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські та релігійні організації, бізнес-асоціації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства та установи.

ІГС є рівноправними партнерами у вирішенні питань місцевого значення. Стан розвитку відносин між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування й ІГС засвідчує демократичність і публічність процесів та реалістичність кроків подальшого розвитку громадянського суспільства в районі.

На сьогодні існують активні організації, що реалізовують інтереси окремих груп населення, які вони представляють, проте кількість їх є недостатньою і функціонують вони не у всіх важливих сферах суспільного життя.

 

Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Розвиток громадянського суспільства – одна з найважливіших умов становлення України як демократичної, правової і соціальної держави.

Цей процес передбачає налагодження конструктивного діалогу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, демократизацію усіх сфер державного управління і суспільного життя, всебічний захист прав і свобод людини та громадянина. На досягнення зазначених цілей спрямовані ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, що підтримані громадськістю та знайшли своє втілення у прийнятті Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про доступ до публічної інформації», затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 року №212/2012 «Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», запроваджені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» нових, більш прогресивних, механізмів залучення громадян до управлінського процесу.

Разом з тим, в Україні залишаються проблеми, що уповільнюють розвиток громадянського суспільства, перешкоджають налагодженню дієвого соціального партнерства та діалогу. Насамперед, це стосується питань удосконалення нормативно-правової бази, впровадження публічних консультацій щодо управлінських рішень, фінансової підтримки соціально важливої діяльності об’єднань громадян, координації заходів з розбудови інститутів громадянського суспільства. Зазначені питання є актуальними і для Демидівського району.

Істотною проблемою як для інших регіонів, так і для нашого району, залишається значна кількість громадських організацій, які не здійснюють своєї статутної діяльності. Станом на 01 грудня 2012 року районним  управлінням юстиції зареєстровано 31 районну громадську організацію. Фактично лише 10 організацій здатні доносити до населення та влади різних рівнів свою позицію. Існує певна штучність розгалуженої системи громадянського суспільства, що проявляється у несистемності роботи організацій. Низький рівень їх активності спричинений не тільки внутрішніми чинниками, а й недостатніми умовами для повноцінної діяльності об’єднань громадян.

Потребує підвищення і рівень громадянської культури та освіти населення району. Практика свідчить, що значна кількість мешканців краю неповною мірою знає власні права, не володіє інформацією про наявні можливості участі в управлінні державними і місцевими справами. Загалом недостатньою є також правова обізнаність державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування стосовно забезпечення прозорості й відкритості в управлінській діяльності, налагодження взаємодії з об’єднаннями громадян тощо.

Недостатнім є рівень вивчення громадської думки стосовно найактуальніших питань життєдіяльності країни, області та району. Практично не застосовується можливість надання замовлень незалежним службам і агентствам на проведення ґрунтовних соціологічних досліджень.

Потребує вирішення питання створення та забезпечення належних умов для ефективної роботи консультативно-дорадчих органів, утворених при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Повноцінна реалізація заходів з розвитку громадянського суспільства, передбачених Програмою, можлива за умов їх чіткої координації на обласному і місцевому рівнях, узгодженості дій місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян.

 

 

Мета Програми

Головною метою Програми є налагодження соціально значимих ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення прозорості і відкритості їх діяльності; залучення громадян до участі в управлінні державними справами, підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості; підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики; створення умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень; проведення соціологічних досліджень громадської думки; забезпечення підтримки діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при райдержадміністрації, зокрема громадської ради при райдержадміністрації; для спільного вирішення завдань суспільного розвитку району та регіональної політики.

 

Основні завдання Програми

Реалізація Указів Президента України, актів Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України щодо впровадження державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в районі;

налагодження ефективної та конструктивної системи постійного діалогу, взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для спільного вирішення завдань державної та регіональної політики;

забезпечення фінансової підтримки програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками;

впровадження в системі роботи демократичних засад, зокрема зворотного зв'язку, відкритості, звітності, готовності до конструктивного діалогу і співпраці з громадськістю, формування позитивного іміджу взаємодії державної влади і інститутів громадянського суспільства, спілкування у соціальних мережах, пропагування цінностей громадянського суспільства, репрезентація у засобах масової інформації досвіду громадських організацій щодо залучення соціально-активної частини населення до суспільно-політичних процесів;

розвиток подальшого активного співробітництва та партнерських стосунків з інститутами громадянського суспільства, зокрема шляхом співпраці з громадськими радами, іншими консультативно-дорадчими органами при місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування з метою врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної політики;

проведення засідань за круглим столом, семінарів, прес-конференцій, інших заходів з метою роз’яснення політики держави, законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

забезпечення проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону, інших питань з метою врахування громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

здійснення моніторингу, коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

організація проведення постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з визначенням на конкурсній основі виконавців таких досліджень;

підвищення професійної спроможності представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів, реалізація яких передбачається цією Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми  становить ___тис. гривень, за роками: 2013 – 6 тис. гривень, 2014 – 6 тис. гривень, 2015  -6 тис. гривень.

 

Очікуваний результат упровадження Програми

Реалізація Програми дасть змогу активізувати роботу з практичної реалізації вищезазначених Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших розпорядчих документів стосовно забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки, а також:

забезпечити врахування громадської думки в управлінському процесі;

поліпшити якість надання соціальних послуг населенню, залучити для цього додаткові ресурси;

підвищити рівень громадянської культури і правової освіти населення району;

забезпечити оптимізацію бюджетних витрат на суспільно корисні послуги завдяки залученню додаткових ресурсів;

збільшити можливості залучення позабюджетних надходжень для реалізації самостійних проектів інститутів громадянського суспільства та спільних з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спрямованих на вирішення соціально-економічних завдань розвитку району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua