На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації від 19 грудня 2012 року №220


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

19 грудня  2012  року                                                                                    №220

 

Про районну програму фінансової

підтримки районної газети

«Вісник Демидівщини»

на 2013-2015 роки

 

 

 На підставі  статті 17 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою покращення фінансового та економічного стану редакції районної газети "Вісник Демидівщини":

1.Схвалити районну програму фінансової підтримки районної газети "Вісник Демидівщини" на 2013-2015 роки (далі – Програма), що додається.

       2. Заступнику голови райдержадміністрації подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

3.      Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на 2013-2015 роки передбачити кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації  Ярош  Л.Г.

 

 

 Голова адміністрації                                                                           В.Вінічук

 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток

                                                                                до розпорядження голови

                                                                                райдержадміністрації

19 грудня 2012 року №220

 

 

Районна Програма

фінансової підтримки районної газети “Вісник Демидівщини”

на 2013-2015 роки

 

ВСТУП

 

         Забезпечення свободи слова у засобах масової інформації та рівного доступу до засобів масової інформації громадян, політичних об'єднань, в цілому громади району є дуже важливим чинником для розвитку суспільства. Тому гарантії свободи слова, неупередженого висвітлення подій та поширення об'єктивної інформації є основою діяльності газети “Вісник Демидівщини”.

Характерною ознакою програми є консолідація усіх зацікавлених сторін для розв'язання соціальних потреб району, висвітлення  проблем всебічно  і достовірно, подання різних точок зору, обміну інформацією між владою та громадою, для організації полеміки, одержання зворотного зв'язку.

         Реалізація основних заходів, передбачених програмою, забезпечить висвітлення діяльності районної ради і районної державної адміністрації, політичних об'єднань, громадських організацій, закладів освіти, науки на створення інформаційного мосту між громадою району та владою.

         Районна газета «Вісник Демидівщини» діє на підставі Статуту і має за мету висвітлення діяльності органів державного управління в районі усіх аспектів його життєдіяльності, а також поширення інформації про роботу депутатів районної ради, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (Пресу) в Україні»,  «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації».

 

МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою програми є створення у Демидівському районі належних умов для випуску газети, забезпечення її доступності для жителів району, організації всебічного висвітлення політичного, господарського, культурного, економічного, релігійного, соціального життя району.

Виконання програми повинно забезпечити розвиток демократичного, громадянського суспільства, дієвої консолідації громади і органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Також метою виконання програми є:

- забезпечення об'єктивного висвітлення діяльності органів районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

- сприяння захисту політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав та свобод людини;

- задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів;

- забезпечення громадянам України, юридичним особам і державним органам гарантованого права доступу до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній, міжетнічній, міжнародній та інших сферах;

- забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

 - створення впливового та тиражного видання, що забезпечить відкритість та доступність інформації про діяльність органів структур районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

         Районною програмою передбачається, що у 2013 – 2015 роках газета «Вісник Демидівщини» буде мати наступний вигляд:

- формат видання – А2, або А3;

- періодичність виходу - 1 раз на тиждень;

- наклад 1,7 тис. примірників і більше.

 

1. Удосконалення змістовної концепції:

- організація більш інтенсивного зворотного зв'язку за рахунок публікації матеріалів громадських кореспондентів, журналістських розслідувань;

- продовження практики ведення тематичних шпальт;

- орієнтація на проблемні, актуальні, дискусійні теми: економіка та соціальний розвиток району; права людини;

- розширення обсягу, географії та тематики інформації за рахунок створення нових рубрик;

- залучення галузевих фахівців для підготовки аналітичних матеріалів;

- продовження практики виступів у газеті керівника і депутатів районної ради, голови, заступників РДА, та інших відомих і публічних людей району;

- публікація матеріалів щодо реагування органів влади, інших структур на опубліковані матеріали та на листи читачів;

- своєчасне інформування населення про рішення районної ради, розпорядження голови районної  державної адміністрації.

 

2. Створення належної матеріально-технічної бази:

- для успішної роботи редакцію необхідно доукомплектувати комп'ютерною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням, оргтехнікою, меблями за рахунок бюджетних, власних, спонсорських та благодійних коштів.

 

3. Здійснення ремонту приміщень редакції:

- необхідно  провести заміну вікон в приміщенні редакції.

 

4. Заходи щодо організації передплати.

Передплата для населення та юридичних осіб:

- організація передплати на підприємствах, в організаціях та установах;

- організація передплати на поштових відділеннях.

 

5. Роздрібний продаж:

-  реалізація газети у відділі замовлень редакції.

 

6. Рекламні заходи:

- анонсування;

- пряма реклама в газеті;

- реклама у поштових відділеннях;

- поштове розсилання;

- рекламні акції.

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ  РАЙОННОЇ  ПРОГРАМИ

 

Кошти районного бюджету, власні кошти редакції газети “Вісник Демидівщини”, спонсорські кошти, благодійні кошти, інші не заборонені чинним законодавством.

Обсяг фінансових ресурсів, які виділяються з бюджету, визначаються щорічно, виходячи з наявних можливостей при формуванні або перегляді показників районного бюджету на кожен рік.

За прогнозними показниками, економічний розвиток редакції газети «Вісник Демидівщини» на  2013 – 2015  роки має наступний вигляд:

                                                                                              Тис.грн

Статті доходів та витрат

2013

2014

2015

1. Доходи від:

 

 

 

1.1. Передплати

106

117

129

1.2. Оголошень

84

90

99

1.3. Інші доходи

15

17

19

Разом доходів

205

224

247

ІІ. Видатки

 

 

 

2.1. Оплата праці

180

198

218

2.2. Нарахування

66

73

80

2.3. Друкування газети

95

104

114

2.4. Комунальні платежі

2,5

2,7

3,2

2.5. Обов’язкові платежі

3

3,3

3,6

2.6. Обслуговування комп’ютерного цеху

7

7,7

8,3

2.7.Прийом перед-плати, перевезення

16

18

20

2.8. Господарські потреби

6,5

7,3

7,9

Разом видатків

376

414

455

Дотація з бюджету

171

190

208

        

У прогнозі видатків газети передбачене підвищення цін на папір, друкарські та комунальні послуги.

         Висвітлення діяльності органів районної та місцевої влади визначається відповідно до чинного законодавства на основі договорів з редакцією районної газети «Вісник Демидівщини».

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

В результаті виконання програми очікується:

- регулярно видавати районну газету “Вісник Демидівщини”.

- видавати тематичні сторінки, присвячені державним святам України та визначним подіям в житті району;

-  поліпшити  якість випуску газети «Вісник Демидівщини»;

- поліпшити матеріально-технічний стан редакції газети «Вісник Демидівщини» ;

- забезпечити доступність для жителів району передплати на газету, бо саме на покриття різниці між реальними витратами на випуск газети і її споживчою вартістю розрахована передбачена законодавством дотація ;

-  запровадити сучасні інформаційні технології, що розширить інформаційні можливості газети «Вісник Демидівщини»;

- розширити методи і форми подання інформації, оперативно і в значно більших обсягах задовольняти потребу жителів району в інформації.

Це дозволить:

- створити впливове та тиражне видання, що забезпечить відкритість та доступність інформації про діяльність органів структур районної влади у соціальній, економічній, правовій, екологічній та інших найважливіших сферах життя;

- задовольнити інформаційні потреби громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів;

- забезпечити громадянам району, юридичним особам і державним органам гарантоване право доступу до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній, міжетнічній, міжнародній та інших сферах;

- створити умови для більш ефективної взаємодії місцевої представницької і виконавчої влади з місцевою громадою;

- забезпечити формування громадської думки щодо розвитку демократії та більш ефективної участі громадськості у вирішенні проблем та розвитку району.

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                    Н.Савич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.pnghttp://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua