На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 


    Герої не вмирають


 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Україні

 

   MyCounter - Ваш счётчик 

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting
Демидівська РДА

http://i.piccy.info/a3/2018-09-03-11-26/i9-12594733/500x299-r/i.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови районної державної адміністрації 03 вересня 2012 року № 159


 УКРАЇНА

ДЕМИДІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної  державної адміністрації

 

03 вересня 2012 року                                                                 № 159

 

 

Про  районну програму охорони

навколишнього природного

середовища на 2012 - 2016 роки

 

 

          На підставі статті 17 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища України”, розпорядження Кабінету Міністрів України від  25 травня 2011 року № 577-р “Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011- 2015 роки”, розпорядження голови облдержадміністрації від 25 липня 2012 року № 395 «Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 2012- 2016 роки»:

 

1. Схвалити районну програму охорони  навколишнього природного  середовища на 2012 - 2016 роки (далі - Програма), що додається.

 

2. Відділу містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

 

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при уточненні показників районного бюджету на 2012 рік та формуванні районного бюджету на 2013 - 2016 роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

 

4. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, сільським  та селищному  головам :

 

4.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

 

2

 

4.2. Щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації  про хід виконання Програми.

 

4.3. Відділу містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати  райдержадміністрацію  про хід реалізації Програми.

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника голови районної державної адміністрації  Багнія Є.М.

 

 

Голова адміністрації                                                              В.Вінічук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

                                                                                   Додаток

                                                                             до розпорядження голови        

                                                                             райдержадміністрації               

                                                                             03 вересня 2012року   №159

 

                                                    ПРОГРАМА

охорони навколишнього природного середовища

в Демидівському районі на 2012-2016 роки

 

         Районна  програма охорони навколишнього природного середовища в Демидівському районі на 2011-2016 роки розроблена у відповідністю з статтею 17   Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища України”, розпорядження Кабінету Міністрів України від  25 травня 2011 року № 577-р “Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011- 2015 роки”, розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 25 липня 2012 року № 395 «Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 2012- 2016 роки»:

 

Мета програми

         Метою програми є здійснення комплексу невідкладних природоохоронних заходів на господарських об’єктах і в населених пунктах з функціонуванням яких пов’язані найгостріші екологічні проблеми і за рахунок цього стабілізувати екологічну ситуацію в районі та створити передумови для її поступового покращення.

         Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію наступних основних завдань:

- скорочення кількості неорганізованих джерел забруднення;

         - недопущення скидання у відкриті водойми неочищених та недостатньо очищених   стічних вод підприємствами та особливо житлово-комунальними об’єктами району;

         - рекультивація порушених внаслідок виробничої діяльності земель, зменшення масштабів ерозії ґрунтів;

- збереження водних ресурсів Хрінницького водосховища  об’ємом 10 млн. м.куб. його флори та фауни на площі 2.02 тис.га.;

         - вивіз, утилізація та складування твердих побутових відходів;

         - захист присадибних ділянок загальною площею 1.7 га. та берегової смуги протяжністю 0.6 км. в Малівській сільській раді;

          - поліпшення благоустрою населених пунктів;

          - створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення провадження роздільного збирання твердих побутових відходів. Удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного та іншого

 

4

 

забезпечення сфери поводження з відходами, підвищення екологічної культури всіх верств населення.

Екологічна політика

         1. Посилити координаційну роботу районних органів влади та органів місцевого самоврядування з метою всебічного врахування інтересів та глибокого обґрунтування пріоритетів при формуванні та здійсненні екологічної політики.

         2. Здійснювати гнучку політику щодо підприємств при запровадженні світових стандартів екологічної безпеки.

         3. Позитивні екологічні результати можуть бути досягнуті і без значних витрат завдяки методам адміністративного впливу на керівництво підприємств та організацій, а також жителів населених пунктів для ліквідації безгосподарності і наведення елементарного порядку.        

         4.Стимулювати природоохоронну діяльність на окремих  об’єктах.

 

Пріоритетні напрямки

         Вибір пріоритетів здійснювався на об’єктивному рівні і в програму включалися заходи на тих об»єктах і в населених пунктах, які є найбільшими джерелами забруднення довкілля і функціонування котрих породжує серйозні екологічні проблеми, що обмежують перспективи подальшого розвитку і життєдіяльності населення.

         Основними пріоритетами програми району є:

         1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів.

         З цією метою провести:

         1.1. реконструкцію споруди гідровузла та шлюзів греблі Хрінницького водосховища.

         2. Охорона і раціональне використання земель.

          З цією метою провести:

          2.1. Кріплення берега р. Стир для захисту садиб та комунікацій с. Малеве.

          3. Екологічно безпечне поводження з відходами виробництва, побутовими відходами.

          З цією метою провести:

          3.1.  реконструкцію та модернізацію діючого полігону для захоронення відходів за сучасними передовими технологіями, повернення у господарський оборот земель, в тому числі рекультивація полігону в Демидівській селищній раді, забезпечення контролю за полігоном;

         3.2. закупівлю 4-х сміттєвозів;

         3.3. закупівлю 30-ти контейнерів для сміття;

         3.4. заходи по створенню двох приймальних пунктів в смт.Демидівка та с.Боремель;

         3.5. заходи по організації роздільного збирання твердих побутових відходів.

 

5

 

Фінансування програми

           Для досягнення поставлених програмою завдань та мети протягом 2012–2016 років. будуть залучатися кошти з місцевого бюджету, кошти районного природоохоронного фонду , обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, обласного та державного бюджетів. Крім цього будуть кооперуватися кошти підприємств та інших джерел фінансування.

          Проведення послідовної інформаційно-виховної роботи з питань природоохоронних заходів.

         Застосування різних форм для розповсюдження інформації щодо природоохоронних та просвітницьких заходів. Поширення екологічних знань через засоби масової інформації, залучення широких верств населення до участі у розробці та реалізації екологічних проектів. Розробка і реалізація спеціальних навчальних програм для дошкільних, шкільних навчальних закладів та підприємств, установ і організацій.

 

 

 

 Заступник голови                                    

 райдержадміністрації                                                                            Н.Савич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6

                                                                                                                                                                                                                        Додаток

                                                                                                                                                                                  до районної програми охорони                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                             навколишнього природного

                                                                                                                                                                                  середовища на 2012 -2016 роки

 

 

Заходи щодо реалізації районної програми охорони навколишнього природного середовища на 2012-2016 роки

 

 

дор

Найменування заходу

Очікувані

результати та ефективність заходу

Виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування

(в розподілі за бюджетами: державний,

місцевий, інші кошти

Прогнозова -

ний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів (тис. гривень)

усього

У тому числі за роками , тис.грн.

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

 1.1. Покращення екологічного стану в заплавах річок, водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму, заходи для боротьби з шкідливою дією вод

 

«Реконструкція споруди гідровузла та шлюзів греблі Хрінницького водосховища»

Збереження водних ресурсів Хрінницького водосховища  об’ємом 10 млн. м.куб. його флори та фауни на площі 2.02 тис.га.

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації,

КП «Стир»

державний

     -

 

 

 

 

 

обласний

1046.843

89.694

250.0

250.0

257.149

200.0

місцевий

3.157

3.157

 

 

 

 

інші кошти

-

 

 

 

 

 

                                                                                 ІІ.Охорона і раціональне використання земель

 

2.1. Берегоукріплення

 

Кріплення берега р. Стир для захисту садиб та комунікацій с. Малеве Демидівського району

Захист присадибних ділянок загальною площею 17 га та     берегової смуги протяжністю 0.6 км

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства

райдержадміністрації

Малівська сільська рада

державний

850.0

 

 

250.0

300.0

300.0

обласний

350.0

105.0

122.5

122.5

 

 

місцевий

80.0

80.0

 

 

 

 

інші кошти

-

 

 

 

 

 

                                     111.Екологічно безпечне поводження з відходами виробництва, побутовими відходами

3.1. Впорядкування , технічне переоснащення, реконструкція, рекультивація, будівництво полігонів для захоронення ТПВ

 

створення нових, реконструкція та модернізація діючих полігонів для захоронення відходів за сучасними передовими технологіями, повернення у господарський оборот земель, в тому числі рекультивація полігонів, забезпечення контролю за полігонами, звалищами

Забезпечення екологічної безпеки

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства

райдержадміністрації.

Демидівська селищна рада

державний

 

2580.0

50.0

30.0

2500.0

 

 

 

обласний

24.0

 

24.0

 

 

 

місцевий

81.0

46.0

35.0

 

 

 

інші кошти

 

 

 

 

 

 

3.2. Оновлення парків сміттєвозних машин

 

Закупівля 4-х сміттєвозів

поліпшення благоустрою населених пунктів

Демидівська

селищна, Хрінницька Боремельська  Малівська сільські ради

державний

103.0

 

 

103.0

 

 

обласний

124.0

 

 

 

124.0

 

місцевий

63.0

 

 

63.0

 

 

інші кошти

290.0

 

290.0

 

 

 

3.3. Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків

 

Закупівля 30-ти контейнерів для сміття

поліпшення благоустрою населених пунктів

Демидівська селищна  Хрінницька, Боремельська Малівська сільські  ради

державний

20.0

 

 

 

10.0

10.0

обласний

48.0

 

24.0

24.0

 

 

місцевий

12.0

 

 

 

6.0

6.0

інші кошти

-

 

 

 

 

 

3.4. Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини

 

Створення двох приймальних пунктів

поліпшення благоустрою населених пунктів та повторне використання вторсировини

Демидівська селищна  Боремельська сільська ради 

державний

-

 

 

 

 

 

обласний

40.0

 

20.0

20.0

 

 

місцевий

-

 

 

 

 

 

інші кошти

-

 

 

 

 

 

3.5. Підготовка впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів

 

Забезпечення роздільного збирання твердих побутових відходів

створення нормативної бази, інформаційно-методичного забезпечення провадження роздільного збирання твердих побутових відходів. Удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного та іншого забезпечення сфери поводження з відходами, підвищення екологічної культури всіх верств населення.

Демидівська           селищна , Хрінницька Боремельська , Малівська сільські ради  

державний

-

 

 

 

 

 

обласний

4.0

 

4.0

 

 

 

місцевий

23.0

 

23.0

 

 

 

інші кошти

23.0

 

23.0

 

 

 

3.6. Впровадження  технології роздільного збирання твердих побутових відходів

 

Забезпечення роздільного збирання твердих побутових відходів

Зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів на 20 відсотків. Вилучення ресурсоційнних компонентів зі складу побутових відходів.

Демидівська

селищна, Хрінницька, Боремельська , Малівська сільські ради

державний

-

 

 

 

 

 

обласний

-

 

 

 

 

 

місцевий

-

 

 

 

 

 

інші кошти

250.0

 

250.0

 

 

 

ВСЬОГО  ЗА ПРОГРАМОЮ

державний

3553.0

50.0

30.0

2853.0

310.0

310.0

обласний

1636.843

194.694

444.5

416.5

381.149

200.0

місцевий

262.175

129.157

58.0

63.0

6.0

6.0

інші кошти

563.0

-

563.0

-

-

 


 




Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

Лицензія Creative Commons

Весь контент доступний за

ліцензією Creative Commons

 Attribution 4.0 International license.

 

http://i.piccy.info/i9/a3a611658106e2cf8d2009ce55fb2344/1536133737/3956/1265109/fcb.png



http://i.piccy.info/i9/9e20078ec674f4e250088cb93f861f6d/1474557374/5327/873438/43.png 

http://i.piccy.info/i9/865b59e27c4ab2b624768993b0ec16f7/1521470965/17997/1200995/p_dtrymka_agrar_v.jpg

http://i.piccy.info/i9/6e249a829d5195bf05b41fa8102168b2/1479993050/27037/1093076/BPD.jpg

Енергоефективність 

http://i.piccy.info/i9/c4b9f45f44159dde3a71e6b4077422a5/1474467380/151222/1070329/3B1.png 

http://i.piccy.info/i9/c4717e24ada4cc7ec052cbad36d18448/1502357018/87844/1159358/banner_160x236_meet_your_child.jpg

http://i.piccy.info/i9/e84218c5ce02d1763309b70fb69e1e92/1503300762/92251/1159358/uamap.jpg

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Телефон довіри Рівненської облдержадміністрації

працює щоденно

з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.

http://i.piccy.info/i9/0a93f381118a6fa263e72eddfdafb4a3/1557993080/40483/1317273/Derzhavna_vykonavcha_sluzhba_Ukra_ny.png

Державна виконавча служба інформує

 
 
Карта протирадіаційних укриттів Демидівського району

 

http://i.piccy.info/i9/75e339b040d2e5224705684f2974badf/1499153296/14210/1159358/spfu.jpg

Інформація про об’єкти державної власності, які пропонуються регіональним відділенням ФДМУ по Рівненській області для передачі в оренду

http://www.spfu.gov.ua